• Úvod
  • Aktuality
  • Úspešný recertifikačný audit DEKRA spoločnosti Klauke

Úspešný recertifikačný audit DEKRA spoločnosti Klauke

  • 07.11.2018

Je absolútne nevyhnutné, aby tradičná nástrojová spoločnosť ako Klauke mala výnimočný systém riadenia kvality a ochrany životného prostredia, ako aj dodržiavanie vnútroštátnych a medzinárodných požiadaviek, usmernení a postupov.

Certifikácie ISO zohrávajú rozhodujúcu úlohu v tomto ohľade, pretože umožňujú Klauke zaradiť sa medzi uznávaných výrobcov doma aj v zahraničí.

Poskytujú spoločnosti predpoklady na to, aby boli konkurencieschopní na národných a medzinárodných trhoch. A aby to aj v budúcnosti zabezpečili, bude sa spoločnosť musieť stále dôsledne zlepšovať. Toto sa nevzťahuje len na postupy vo výrobnej oblasti, ale na všetky procesy prevládajúce v Klauke.

V tejto súvislosti dostala spoločnosť Klauke, veľmi pozitívnu spätnú väzbu na svoje technické know-how, interdisciplinárnu spoluprácu a dobrú implementáciu nových noriem. Doplnkové odporúčania a nápady od audítorov spoločnosti DEKRA považujú za impulz pre prijatie ešte systematickejšieho zlepšovania procesov.

www.klauke.com

  • autor:
  • Klauke Slovakia s.r.o.