Študentka z Poľska vytvorila eko náhradu plastov

  • 06.08.2018

Všetci vieme, že plasty a odpady z nich predstavujú pre našu planétu veľký problém. Mladej študentke z Poľska sa podarilo vytvoriť rozložiteľnú alternatívu plastov.

Študentka dizajnu Roza Janusz vytvorila Scoby, ekologickú alternatívu k plastovým obalom. Jedná sa o baliaci materiál vznikajúci na princípe kombuchy, ktorá sa vytvára masívnym objemom kvasiniek.

V priebehu kvasenia vznikajú viaceré zdraviu prospešné látky pre človeka. Organická membrána môže byť potom využitá na uskladovanie semienok, potravín, orieškov alebo dokonca šalátu. Obal je rozložiteľný a slúži s úplne s nulovým odpadom.

„Scoby sa pestuje nielen na výrobu obalov, aj ale kvôli hodnotnému vedľajšiemu produktu, ktorý je v závislosti od koncentrácie buď umelé hnojivo alebo probiotický nápoj,“ hovorí Roza Janusz. 

Takto vytvorený materiál je tvarovateľný a prispôsobiteľný potravinám. Scoby má aj dlhú trvanlivosť vďaka nízkemu pH. Študentka Roza Januzs plánuje o budúcna ďalej preskúmať tento baliaci materiálu a jeho rozšírenie. Svoj nápad predložila aj na cenu Golden Pin Concept Design Award 2018.

  • autor:
  • red.