Školenia VÚSAPL a.s.

  • 25.10.2013

Centrum vzdelávania VÚSAPL a.s. v Nitre Vás pozýva na najbližšie školenia.

 

Názov školenia

Termín

Chemická legislatíva

 

06. – 07. november 2013

Skúšanie plastov

 

14. november 2013

Nakladanie s odpadom

 

27. november 2013


Kontakt
:
Ing. Eva Lukáčiková
e-mail: lukacikova@vusapl.sk
Tel: 037/6501 152
Fax: 037/6513 495
www.vusapl.sk

  • autor:
  • VÚSAPL, a.s.
  • VÚSAPL, a.s.

    VÚSAPL, a.s.

    Výroba vstrekovaných plastových výrobkov, polymérne kompozity (compoundov), LDPE fólia, konštrukcia a výroba foriem, testovanie, certifikácia, vzdelávanie a poradenstvo.