Široký sortiment kvalitných plastových nádrží od firmy REMONTplast

Široký sortiment kvalitných plastových nádrží od firmy REMONTplast

Firma REMONTplast je na trhu už 18 rokov. REMONTplast sa zaoberá výrobou, predajom a montovaním kvalitných samonosných plastových nádrží, ako sú žumpy, zberné nádoby na vodu a vodomerné šachty.

Žumpy a nádrže

Žumpy a plastové nádrže, ktoré vyrábame, sú určené na zachytávanie odpadových vôd. Možnosť využitia zberných nádrží na vodu je široká, od zberných nádob na odpadovú vodu, na vodu dažďovú, ako aj na vyčistenú vodu z čistiarne odpadových vôd.

Vyrábame ich z kvalitných certifikovaných polypropylénových dosiek o hrúbke 6 mm, 8mm alebo 10mm. Nádrže sú vystužené zvonka aj z vnútra vzperami a rebrami. Každá nádrž má 30 cm komín(výška komína môže byť prispôsobená požiadavke zákazníka) o priemere 60cm.

Žumpy a nádrže vyrábame podľa individuálnych požiadaviek zákazníka nielen v súvislosti s rozmerom od 1 m3 do 25m3, ale aj s tvarom, aby sa mohli prispôsobiť vášmu pozemku.

Vodomerné šachty

Vodomerné šachty sú nevyhnutnou súčasťou každej stavby pripojenej k verejnému vodovodu. Vodomerné šachty slúžia pre prístup k vodomeru a hlavnému uzáveru vody. Vodomerné šachty, dodávame v niekoľkých variantoch, spĺňajú všetky ekologické a prevádzkové predpisy vodárenskej spoločnosti a nevyžadujú podpornú betonáž ani žiadne povrchové úpravy a sú schopné zniesť povrchovú záťaž bežnej civilnej prevádzky.

Máte záujem o čistiarne odpadových vôd, plastové nádrže, plastové nádrže na vodu?

Stačí nás kontaktovať: 0905 323 682, remontplast@remontplast.sk

  • autor:
  • REMONTplast
  • REMONTplast

    REMONTplast

    Výroba a predaj - čistiarní (čističky) odpadových vôd, ČOV, kvalitné samonosné plastové nádrže, žumpy, plastové nádrže, zberné nádoby na vodu, vodomerné šachty, prečerpávacie šachty, priemyselné nádoby.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník