• Úvod
 • Odborné články
 • 8. ročník populárnej konferencie FORMY a PLASTY Brno 2017 s bohatou nádielkou aktuálnych tém

8. ročník populárnej konferencie FORMY a PLASTY Brno 2017 s bohatou nádielkou aktuálnych tém

 • 30.05.2017
 • Vstrekovacie formy
8. ročník populárnej konferencie FORMY a PLASTY Brno 2017 s bohatou nádielkou aktuálnych tém

Opäť po roku organizovala firma JAN SVOBODA spolu s partnermi dvojdňovú konferenciu, bohatú na rozličné prednášky z oblasti spracovania plastov. Tohto ročníka sa zúčastnilo viac ako 150 odborníkov z viac ako 70 firiem. Do popredia sa dostali témy tak často skloňovanej otázky efektivity práce. Plné kapacity prednáškovej sály svedčia o mimoriadnej obľúbenosti tejto akcie.

Po privítaní organizátorov hneď v úvode do prednášok konferencie vystúpil Prof. Michael Valášek zo stroj. fakulty VUT Praha, kde načrtol aktuálnu problematiku Priemyslu 4.0 a jej vízie do budúcnosti. Nasledoval príspevok Lubomíra Zemana z PLAST FORM SERVICE o prevádzke a údržbe vstrekovacích foriem a názorne vysvetlil, ako tieto náklady na údržbu minimalizovať. Ako povedal, bez perfektnej údržby je koncept Priemyslu 4.0 ako Yeti – všetci o ňom hovoria, ale nikto ho nevidel.

O problematike farbenia plastov nám prednášal Uri Eistein z izraelskej spoločnosti Liad. Predstavil nám prístroj na automatickú kontrolu farieb plastových výrobkov, ktorý nielen urýchľuje kontrolu farieb, ale v porovnaní s kontrolou „podľa oka“ je neporovnateľne lepší a presný. Porovnal tiež gravimertické a volumetrické dávkovače a venoval sa aj problematike skladových zásob granulátu.

Po krátkej prestávke štafetu prednášok prebral Jiří Gabriel zo spoločnosti PLASTY GABRIEL so svojím príspevkom o analýze vstrekovania rámu pištole P-10 České Zbrojovky Uherský Brod. Názorne nám predviedol, ako dokáže použitím simulačného programu predvídať výsledok vstrekovania rámu pištole ešte pred jeho reálnou výrobou. Nakoniec porovnal svoje pôvodné analýzy s reálnym výliskom.

FORMY a PLASTY Brno 2017 


Na to nadviazala
prednáška firmy Prima Bilavčík, v ktorej sa rám pištole meral a hodnotil z hľadiska kvality pomocou počítačovej tomografie prístrojom firmy Werth Messtechnik GmbH. Z reakcií účastníkov je možné vyvodzovať, že táto progresívna metóda je u nás na vzostupe a je záujem o jej aplikáciu. 
Výskumné a vývojové centrum CEITEC Brněnského učení technického potom na rovnakom dieli ukázalo detailnú analýzu orientácie sklených vlákien a rozdielne reálne orientácie oproti simulačným programom v rôznych vrstvách rámu pištole. Tento trojblok si pozorne vypočul pán Ing. Dalibor Krupica - produktový riaditeľ Czuba - z divízie krátke zbrane.

Po obednej prestávke nám Matěj Sulitka zo stroj. fakulty ČVUT Praha priblížil virtuálnu simuláciu obrábania, tuhosť sústavy stroj-nástroj-obrobok a mechatronickú analýzu celej sústavy. Predstavil aj vznik a zameranie ČVUT, ako aj jej úlohy, odborné vzdelávanie a výskum, čo môžu na základe spolupráce využívať aj firmy.

Pavel Mareš z TD-IS sa venoval téme riadenia vývoja a výroby formy a výliskov. Hovoril o spolupráci medzi vývojármi, nástrojárňou a lisovňou a tiež ako zvýšiť potenciál synergie. Napokon sme sa dostali aj k téme efektivity vstrekolisov, ktorú nám predniesol Václav Vávra zo spoločnosti FANUC. Porovnával hydraulické a elektrické vstrekolisy, kde sa zameral hlavne na energetickú úspornosť a výdavky pri údržbe.

V každej dobrej vstrekovni plastov by určite nemal byť cudzí pojem „viskózna krivka,“ ktorá plní významnú úlohu pri efektívnom vstrekovaní plastov. O nej nám rozprával Aleš Ausperger z firmy Tanitech. Technická viskózna krivka zohráva dôležitú úlohu pro optimálnom plnení dutiny.

FORMY a PLASTY Brno 2017 


Odpovede na to, ako sa vyrovnať s degresívnou krivkou odbornej erudície, nám vo svojom príspevku dal Zbyněk Petrla zo spoločnosti JSW Machines. Poslednú prednášku v prvý deň konferencie viedol Petr Zemánek z MP Line o automatizácii vstrekovacieho procesu pomocou kolaboratívneho robota Universal Robot. Videoukážkou demonštroval vlastnosti robota, ktorý s vysokou presnosťou dokáže vykonávať úkony bezpečné dokonca aj pri rehabilitácii pacientov, to je zatiaľ však len hudba budúcnosti.

Nasledoval čas na občerstvenie a večer nechýbal spoločenský raut na nadväzovanie kontaktov. Okrem toho poskytlo prostredie hotela aj možnosti na športové aktivity či wellness.

Druhý deň začal spojenou prednáškou Gianluca Mozzo firmy Thermoplay a pána Svobodu. Prvá časť sa zaoberala problematikou štandardizácie horúcich systémov a skrátenia doby pre vytvorenie modelov a expedície systému. Vďaka moderným metódam optimalizácie boli dosiahnuté veľmi zaujímavé výsledky (model do 10 minút a expedície hotového horúceho systému do 10 pracovných dní). Vďaka výhodnej cene a vylepšenej efektivite horúcich systémov je možné tieto nasadiť aj do aplikácií, kde sa predtým ekonomicky nevyplatili. Dnes je teda možné nasadiť 16 násobné horúce systémy Thermoplay aj pre veľmi malé série, pretože ich ekonomická návratnosť sa výrazne zlepšila. 

Vystúpil aj Jan Žák z firmy Böhler Uddeholm a hovoril o oceli na formy a ako vybrať tú správnu oceľ. Gianluca Mozzato z talianskej firmy Thermoplay sa venoval téme štandardizácie v oblasti horúcich vtokov, rozobral ich prínosy a možnosti. Vysvetlil, prečo je dobré používať štandardizované horúce systémy.

FORMY a PLASTY Brno 2017 


O znížení deformácie a vadách výliskov hovoril Petr Halaška z firmy SmartPlast. Hovoril o odchýlkach od tolerančného poľa, zmrštení a deformáciách. Prítomným objasnil, ako je možné predikovať a odstrániť tieto problémy už v štádiu návrhu dielu či nástroja. Jiří Jasanský z firmy Airtect sa zaoberal problematikou úniku plastového materiálu z horúceho systému a ako takéto úniky detekovať. Zameral sa aj na dôvody úniku a následnej úpravy tak, aby sa tomuto problému zamedzilo.

Tému o vzdelávaní vlastných študentov otvoril František Toman z firmy Gerresheimer. Petr Vaňhara zo spoločnosti Velox sa zameral na čistenie vstrekovacích jednostiek. Milan Pozzi a Jaroslav Zahradnik z firmy NEXNET priblížili praktické aplikácie softvéru VISI a posledná prednáška bola venovaná termokamerám v lisovni a ich praktickému využitiu v podaní Daniela Cejnara z TVM SS.

Celkovo teda zaznelo 20 prednášok, ktoré vyvolali technicky veľmi zaujímavé otázky. Priebeh konferencie bol naživo vysielaný aj cez live stream, ktorý kompletne sponzorovala firma JAN SVOBODA s.r.o. Prostredníctvom mobilnej aplikácie mohli účastníci v priebehu konferencie klásť prednášajúcim otázky. Konferencia tak priniesla jej návštevníkom širokú škálu odborných tém na praktickej rovine.

FORMY a PLASTY BRNO 2017 – 17.-18. máj 2017 hotel Maximus Resort, Brno

 • autor:
 • red.
 • JAN SVOBODA s.r.o.

  JAN SVOBODA s.r.o.

  Komplexné dodávky polotovarov pre formy na plasty,  nástroje na  lisovanie plastov a ľahkých kovov, obrábacie nástroje.

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať