4-osový robot série RV na automatické dávkovanie kvapalín

 • 28.02.2018
 • Stroje, zariadenia
4-osový robot série RV na automatické dávkovanie kvapalín

Systém na automatické dávkovanie kvapalín série RV je vybavený autorizovaným softvérom DispenseMotion a plne integrovanou inteligentnou CCD kamerou kvôli najvyššej presnosti umiestnenia kvapaliny vo svojej triede a ovládaniu v každom uhle na rotačnej ploche 360°

Vďaka špeciálnemu, vizuálne riadenému dávkovaciemu softvéru a integrovanej CCD kamere sa RV rýchlo nastaví a naprogramuje. Trojrozmerné ovládanie pohybu zabezpečuje ľahké naprogramovanie bodiek, čiar, kruhov, oblúkov, zložených oblúkov a vzorov v rôznych rovinách.

Séria RV je robot stolného typu, ktorý je vybavený aj prispôsobovaním jednobodovej ihly a opakovateľnosťou dávkovania +/–8 μm, najlepšou vo svojej triede. Pri rozsahu plôch od 300 x 300 mm po 620 x 500 mm je to ideálne riešenie pre spracovanie v dávkach alebo priemyselné aplikácie s presným dávkovaním.

Funkcie

 • Náhľad dávkovacej trasy na obrazovke uľahčuje programovanie
 • Softvérový asistent zjednodušuje odchýlky dávkovacia špička – kamera a dávkovacia špička – spracovávaný produkt
 • Schopnosť zarovnávania dávkovacej špičky
 • Jednoduché nahrávanie a sťahovanie súborov pomocou USB
 • 360° rotácia pre ID a OD dávkovanie

 

Výhody

 • Najlepšia presnosť umiestňovania podľa rozmerov a opakovateľnosť nanášania na trhu
 • Rýchlejší čas spracovania a doba šarže
 • Jednoduchšie nastavovanie a rýchle programovanie
 • Bezproblémová integrácia do akejkoľvek výrobnej operácie
 • Znížené výrobné, materiálové a vlastnícke náklady
 • autor:
 • Nordson UK Ltd
 • Nordson EFD

  Nordson EFD

  Spoločnosť Nordson EFD je popredný svetový výrobca presných dávkovacích zariadení tekutín. Tieto zariadenia spoločnosti EFD nanášajú riadené množstvo lepidiel, tesniacich hmôt, mazív a ďalších montážnych tekutín a zvyšujú produktivitu vašich výrobných procesov.Mohlo by vás tiež zaujímať