11. ročník odborného semináru Trendy v plastikárskom priemysle

  • 22.11.2022 - 23.11.2022 | Liptovský Mikuláš | Slovensko
Budúcnosť priemyslu spracovania plastov, automatizácia procesov vo výrobe výrobkov z plastov, technológie budúcnosti, ale aj súčasnosti v plastikárskom priemysle, inovácie a postupy zamerané na znižovanie nákladov vo firmách.


Termín realizácie:
22.-23.11.2022

Miesto realizácie: Demänová č. 492, okres Liptovský Mikuláš, apartmány VIA Jasná

Cieľová skupina: majitelia, riaditelia firiem, výrobní riaditelia a manažéri výrobných spoločností, technológovia, vývojoví pracovníci, dizajnéri, konštruktéri foriem pre plasty, projektoví manažéri, procesní manažéri, technici kvality, nastavovači - seniori, ostatní odborníci, ktorí pracujú v plastikárskych firmách alebo s nimi kooperujú a odborná verejnosť.

Viac informácii a program »

Záväzná prihláška » 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník