1. stredoeurópske stretnutie plastikárov v maďarskom Siofóku - fotoreportáž

 • 07.11.2017
 • Služby
1. stredoeurópske stretnutie plastikárov v maďarskom Siofóku - fotoreportáž

Dvojdňové stretnutie sa konalo 14. a 15. septembra 2017 pri Balatone. Zvláštnym hosťom 1. stretnutia stredoeurópskych plastikárov bolo Rusko. 80 spoločností z Maďarska a strednej Európy delegovalo svojich zástupcov na stretnutie v Siófoku, na schôdzach B2B sa uskutočnilo približne 600 rokovaní.

Organizátoři slibovali, že toto 1. středoevropské setkání výrobců a prodejců plastů bude více než pouhou výstavou a více než jen konferencí.  László Büdy, organizátor této akce a ředitel myCEPPI, sladil potřeby firem k už známým formám střetnutí. Kromě obchodních prezentací, využívaje potenciálu setkání firem formou B2B k vytváření sítí kontaktů, přivedl k jednomu stolu zástupce výrobců a prodejců plastů, kteří by rádi prodávali, nakupovali, navázali obchodní vztahy, spolupracovali a investovali ve střední a východní Evropě.

V rámci produktivních a prospěšných 20minutových „obchodních schůzek“ se 18 hostitelských společností, většinou výrobců surovin nebo základních směsí nebo obchodních společností, setkalo se svými potenciálními obchodními partnery na základě předchozí internetové registrace. Své zástupce vyslali výrobci a prodejci plastů z Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Srbska, Ukrajiny, Rumunska, České republiky, Slovenska a dokonce i z Itálie, Belgie, Turecka a Finska. Zvláštním a inspirujícím hostem bylo Rusko, které na setkání vyslalo deset vysoce postavených delegátů.

László Büdy uvedl, že se prostě snažil zaplnit mezeru, kterou pociťoval při každodenní práci. Tato řada obchodních setkání B2B, které jsou základem našeho programu, představuje upravenou a výhradně obchodně orientovanou verzi rychlého vytváření sítí kontaktů, které je široce rozšířené v anglosaském světě: "Naším partnerem je MNPC, organizace, jejíchž konferencí se již léta účastníme. Členové této organizace uspořádali konferenci v Kasanu v St. Petersburgu a navrhli nám, abychom podobnou konferenci uspořádali v Maďarsku."

"Přemýšleli jsme o tom návrhu, zvláště o tom, že na konference se jezdí obzvláště proto, abyste poznali ostatní partnery během přestávek a vyměnili si s nimi vizitky, abyste navázali nová obchodní spojení. Pokud je tohle hlavním cílem, neměli bychom jej zastírat, ale naopak. Mělo by se to stát hlavním programem a konference by měla hrát pouze doprovodnou roli. Akce B2B není nic nového, my jsme ji však vylepšili v tom smyslu, že jsme ji doplnili o nejnovější software, a tak bylo možné zarezervovat si setkání online. Společnosti, které se zúčastnily v roli hostitelů, tak přesně věděly, s kým se během dvou dní trvání akce setkají a kolik setkání absolvují. My nabízíme to, že se účastníci v průběhu krátké doby mohou efektivně setkat s relativně velkým počtem nových i stávajících partnerů," dodal Büdy.

 

László Büdy ze společnosti MyCeppi otevřel setkání
   László Büdy ze společnosti MyCeppi otevřel setkání


Kromě nejvýznamnějších výrobců a distributorů polymerů ze střední Evropy se na konferenci představili i výrobci a distributoři strojů. Kromě strojů značky Fanuc a Wittmann byl zájem i o stroje turecké firmy Hürmak a o stánek jejího maďarského zastoupení, firmy Extrémplast. Jakub Macka, ředitel firmy Hürmak, neskrýval ambice firmy vstoupit na maďarský trh.  V průmyslu zpracování plastů existují dvě úrovně, řekl: „Jeden hledá to nejlevnější, jiný zase nejvyšší kvalitu a je ochoten za ni zaplatit s ní spojenou vysokou cenu. My vyrábíme ve střední třídě. Na již nasycený trh se však vstupuje velmi obtížně, proto se snažíme představit všemi možnými způsoby. Lidé mají strach z nových věcí, i když ohlasy od již existujících kupujících jsou pozitivní. Dosud se nám v Maďarsku podařilo prodat dva stroje, ale na této konferenci jsme měli možnost se představit cíleným způsobem.“

Jelena Repac, vedoucí oddělení srbské společnosti PetroHemija, měla radost, když se o konferenci myCEPPI dozvěděla, protože podle ní jde o zaplnění mezery v Evropě.  Domnívá se, že jde o vítanou příležitost setkání s tak početnou účastí společností ze střední Evropy. O produkty této firmy byl velký zájem, hlavně z Maďarska, České republiky a Slovenska. Ljiljana Pop-Manic, ředitelka marketingu této společnosti, dodala: „S maďarskými výrobci plastů jsme byli v kontaktu již dříve a zjistili jsme, že jde o spolehlivé partnery, a v každém případě bychom rádi zvýšili počet našich kontaktů.  Uvedla, že silnou stránkou společnosti PetroHemija je kvalita vyráběných surovin a skutečnost, že je tato společnost schopna naprosto vyhovět požadavkům svých partnerů a trhu.“

 Prodejce tureckých vstřikolisů značky Hurmak
    Prodejce tureckých vstřikolisů značky Hurmak


Organizátoři přislíbili, že příští rok rozšíří počet účastníků konference o společnosti zabývající se vstřikováním plastů, Barna Lükő, generální ředitel firmy Albis Plastic Kereskedelmi Kft. se této akce zúčastnil, aby nasbíral zkušenosti: „V příštím roce připravíme prezentaci a zúčastníme se i setkání B2B.  Domnívám se, že takové konference jsou v každém případě důležité s ohledem na skutečnost, že ve střední Evropě se podobné akce ani veletrhy zaměřené čistě na průmysl zpracování plastů nepořádají. Pokud vím, v západním světě je tradicí, že se firmy setkávají a vyměňují si zkušenosti, a konference myCEPPI na tomto poli zaplnila mezeru.“

„Této akce se zúčastnily hlavně společnosti působící ve stejném odvětví“, pokračoval Barna Lükő, „ale neviděl jsem žádné známky soupeření. Všichni zde mají vlastní cíle, představy a lidé si věnují pozornost, snaží se sbírat informace o tom, co kdo dělá a jak, například, jak jiní nakupují suroviny, provádějí dávkování, kdo pracuje s jakými stroji a podobně. Probíhá zde diskuse a navazování vztahů na regionální úrovni. Věřím, že diskuse mezi zahraničními a maďarskými účastníky bude intenzivnější, protože večírek na lodi a společná večeře pomůžou odstranit zábrany bránící větší míře konverzace.“

 Pracovní atmosféra na B2B setkáních
   Pracovní atmosféra na B2B setkáních


Lieven Van Nevel, majitel belgické společnosti Bremstein, se o této konferenci dozvěděl od svého polského partnera, a jeho prvním dojmem bylo, že vše je rychlé a k věci. Specializuje se na obchod a za 2 dny získal 25 užitečných kontaktů. Za obzvláště užitečné považuje to, že byl seznámen se středoevropským trhem, což mohl použít jako základ pro svá obchodní spojení: „Někteří analytici trhu považují celou Evropu za jeden trh. Mluví o globálních cílech, vidí Evropu jako jednolitý trh, i když jednolitý není. Chování trhů ve střední a východní Evropě se naprosto liší od chování trhů v Evropě západní, a proto jsem rád, že se mi na této konferenci otevřelo okno, kterým mohu vidět své možnosti v reálném světle.“

Minsue Hong, vedoucí divize plastů z varšavského ústředí společnosti Lotte Chemical, absolvoval během dvou dnů téměř 30 setkání.  Domnívá se, že růst středoevropského regionu je znatelný a obchodní kontakty jsou žádané hlavně z Maďarska, Slovenska, České republiky a Rumunska.

Pozornost se zaměřila i na suroviny z recyklovaných plastů. István Busa, výkonný ředitel firmy Everplast Zrt., řekl, že o jejich produkty projevili zájem hlavně partneři z Rumunska, Srbska, České republiky a ze Slovenska. Uvedl, že se s jejich surovými materiály seznámily společnosti, které dosud pracovaly s primárními plasty, a ty nyní zvažují budoucí rozšíření svého výrobního portfolia.

Neformální atmosféra během večerní plavby na jezeře Balaton 
   Neformální atmosféra během večerní plavby na jezeře Balaton


V Rusku se v současnosti produkuje pouze velice omezené množství druhů plastů, protože po rozpadu Sovětského svazu byla výroba převedena do jiných bývalých členských zemí. Igor Capenko, předseda Asociace zpracovatelů plastů Ruské federace, uvedl: „Rozvoj výroby plastů v Rusku nastal až po roce 2000. V současnosti sedm firem vyrábí polypropylen, čímž pokrývají téměř celou ruskou poptávku, a čtyři třídy polyetylenu. Výroba polyamidu byla zahájena v kazašském závodě postaveném před sedmi lety a tento závod vyrábí i polykarbonáty, polystyreny a technické plasty. Stále nám z dob Sovětského svazu zbývají tři firmy vyrábějící PVC a polystyren a v současnosti byl otevřen závod na výrobu PET, ale ten dokáže pokrýt ruskou poptávku pouze ze 40 %. Bez ohledu na tyto skutečnosti si ruský průmysl zpracování plastů vedl oproti ostatním odvětvím nejlépe a objem zpracování plastů po rozpadu Sovětského svazu nepoklesl. Této konference jsme se zúčastnili, protože jsme chtěli získat informace o dění v Evropě na poli výroby a zpracování plastů. Největší zájem máme o konstrukční plasty, které mohou nahradit železo či hliník.“

Organizace MNPC provedla porovnání poptávky a nabídky v ruském plastovém průmyslu. Ředitelka MNPC Inna Arťimenkova uvedla, že se v současnosti seznamují s maďarským trhem: „V současnosti máme zájem hlavně o výrobu obalů a zemědělských fólií a hledáme výrobce automobilových dílů jako dodavatele pro automobilový průmysl. Přišli jsme na zajímavý nápad výroby kuchyňského vybavení. Pronajali bychom si, nebo nakoupili formy k výrobě kuchyňského vybavení, které je na evropském trhu již zastaralé, ale jeho design je v Rusku stále inovativní, nejdříve mám na mysli plastové nádobí, talíře, hrnky.  Dozvěděli jsme se, že maďarský průmysl výroby zemědělských strojů je vysoce pokročilý, takže i na tomto poli hledáme spolupráci se společnostmi vyrábějícími plastové díly pro zemědělské stroje. Máme zájem i o trh se zdravotnickým vybavením a příslušenstvím, rádi bychom kontaktovali výrobce obalů na uchovávání nebezpečného odpadu. Naším cílem je nejenom vzájemné poznávání, ale i společná cesta kupředu. Konference se pomalu blíží ke konci, ale pro nás všechno teprve začíná. Pracujeme na našich dalších krocích.“

Shrnutí: Z prezentace Laci Büdyho, Michaila Kacevmana a Gábora Farkasse

 • autor:
 • MyCeppi

  Fotografie  Mohlo by vás tiež zaujímať


  • Miroslav Kollár: Chceme byť našim zákazníkom partnerom v projekte, nie len dodávateľom

   Miroslav Kollár: Chceme byť našim zákazníkom partnerom v projekte, nie len dodávateľom

   SimulPlast, s.r.o. je technicko-poradenská spoločnosť pre výrobcov, vývojárov, konštruktérov a užívateľov plastových dielov vyrábaných technológiou vstrekovania. Je výhradným predajcom CAE softvéru Moldex3D pre analýzu a optimalizáciu vstrekovania plastov. V exkluzívnom rozhovore nám pán Miroslav...

  • Pred 60 rokmi začal prvý Medzinárodný strojársky veľtrh. Dodnes nevynechal jediný ročník

   Pred 60 rokmi začal prvý Medzinárodný strojársky veľtrh. Dodnes nevynechal jediný ročník

   6. septembra 1959 na brnenskom výstavisku odštartoval prvý ročník medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ešte pod názvom Medzinárodný veľtrh Brno. Po 60 rokoch je MSV najvýznamnejším stredoeurópskym veľtrhom svojho druhu s návštevnosťou cez 80 tisíc ľudí a viac ako 1600 vystavujúcimi firmami. Tento...

  • K 2019 Düsseldorf: Svet priekopníkov

   K 2019 Düsseldorf: Svet priekopníkov

   Veľtrh K 2019 – celosvetovo vedúci veľtrh odvetvia plastov a kaučuku – je už dlho vypredaný. Zúčastní sa ho viac než 3.200 vystavovateľov z vyše 60 krajín. Mimoriadne silno sú opäť zastúpení dodávatelia z Európy, predovšetkým z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Francúzska a Turecka, z mimoeurópskych...