PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Mercedes na Autosalóne Bratislava 2017 s európskou výstavnou premiérou

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón bude tento rok skutočne výnimočný. Okrem dvoch stredoeurópskych premiér (Mazda CX-5 a Mazda MX-5 RF) ho obohatí aj jedna európska výstavná premiéra, dlho očakávaný model Mercedes Benz triedy S.

Zákazková výroba tesnení na mieru - novinka spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o.

24.04.2017 | Počítačom riadený rezací stroj Atom FlashCut predstavuje tú najmodernejšiu a najpresnejšiu technológiu vo výrobe plochých tesnení.

Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

Viete ako prebieha proces radiačného sieťovania v spoločnosti BGS?

18.04.2017 | Táto metóda výrazne zlepšuje vlastnosti plastov. Pozrite si nové video o radiačnom sieťovaní firmy BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.

V Slovnafte sa v apríli začnú generálne revízie časti rafinérskej výroby

12.04.2017 | Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., odstaví po Veľkej noci časť svojich výrobných zariadení. Dôvodom sú pravidelné generálne revízie, ktoré majú zabezpečiť ďalší bezproblémový chod technológií. Odstavených bude postupne 16 výrobných jednotiek. Ich opätovný nábeh na plnú produkciu je naplánovaný na polovicu júna 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Zvýšenie kvality produktov a zníženie nákladov pri vstrekovaní dôsledkom používania zmiešavacích trysiek
Zvýšenie kvality produktov a zníženie nákladov pri vstrekovaní dôsl ...
 
 
Zvýšenie kvality produktov a zníženie nákladov pri vstrekovaní dôsledkom používania zmiešavacích trysiek

Zvýšenie kvality produktov a zníženie nákladov pri vstrekovaní dôsledkom používania zmiešavacích trysiek

Je všeobecne známe, že statické mixéry – taktiež nazývané zmiešavacie trysky, zabraňujú farebným šmuhám pri vstrekovaní. Menej známy je fakt, že zmiešavacie trysky môžu poskytovať riešenia pre ďalšie problémy s kvalitou, zlepšiť stálosť výroby a redukovať náklady na výrobu. Tento článok poskytuje prehľad možností a poukazuje na dôležité súvislosti.

                       Obrázok 1. Časti statického mixéru, filtra a trysky


Ako to funguje

V šneku vstrekolisu je plast roztavený a prísady sú zmiešané s taveninou. Za posledných niekoľko rokov sú dizajn šneku a systém ovládania zdokonaľované tak, aby optimalizovali a urýchľovali  výrobný proces čo najlepšie.  Napriek tomu, z viacerých dôvodov dochádza k teplotným rozdielom v tavenine na výstupe. Rozdielne teploty taktiež spôsobujú rozdielnu viskozitu a rýchlosť prúdenia taveniny. Toto  sú najdôležitejšie dôvody pre používanie zmiešavacej trysky (viď obr. 1). Statický mixér spojený s tryskou vstrekolisu, homogenizuje teplotu, viskozitu a rýchlosť toku počas celého cyklu vstrekovania. Obrázok č. 2 zobrazuje odchýlku teploty počas vstrekovania so štandardnou vstrekovacou tryskou a so zmiešavacou tryskou od Promix-u.

   Obrázok č.2: Odchýlka teploty po priereze počas vstrekovania


Problémy s kvalitou môžu byť vyriešené so zmiešavacou tryskou

   Obrázok 3: Slabé miesto výlisku, ktoré by mohlo byť eliminované použitím zmiešavacej trysky

Viacero problémov pri vstrekovaní má pôvod v rozdielnej teplote, viskozite a rýchlosti prúdenia taveniny. V dôsledku toho zlepšená homogenizácia týchto parametrov pomáha zlepšiť rozmerové tolerancie a zabraňuje nežiaducim efektom akými sú lesklé alebo žiarivé miesta na povrchu.  Významne môžu byť redukované oslabené oblasti v mieste tokových čiar, ktoré majú vplyv na mechanické vlastnosti výlisku. Obrázok č. 3 zobrazuje rýchly kolaps vonkajšej oblasti výlisku, ktorý môže byť eliminovaný použitím zmiešavacej trysky Pormix-u. Je už dobre známe, že zmiešavacie trysky efektívne zabraňujú farebným šmuhám vďaka dôkladnému premiešaniu. Obrázok č. 4 zobrazuje kolaps vonkajšej oblasti výlisku, ktorý mohol byť eliminovaný použitím zmiešavacej trysky. Tie by mohli byť výrazne znížené použitím Promix zmiešavacej trysky. Zmiešavacia tryska je efektívnym riešením problémov, a proces vstrekovania môže byť zlepšený viacerými spôsobmi, ktoré prinesú výraznú úsporu nákladov.

   Obrázok č.4: Viditeľným čiaram toku na výlisku sa dá zabrániť použitím zmiešavacej trysky


Úspora nákladov na farebný koncentrát

Stále viac a viac súčasných spracovateľov  plastov farbí priamo s farebným koncentrátom alebo tekutými farbivami, aby tak znížili náklady na materiál a zvýšili flexibilitu výroby. Avšak nie vždy je ľahké dosiahnuť stály a rovnaký farebný odtieň, pretože výsledok ovplyvňujú podmienky výrobného procesu akými sú teplota taveniny, spätný tlak, rýchlosť šneku a dávkovanie farby. Presný a stály gravimetrický alebo objemový dávkovač farby s kombináciou so zmiešavacou tryskou poskytuje výborné riešenie daného problému.  Zmiešavacia tryska zabezpečuje dosiahnutie stáleho a rovnakého farebného odtieňa nezávisle od typu vstrekolisu a výrobných parametrov.

Navyše, spotreba farebných koncentrátov a tekutých farbív môže byť zvyčajne znížená o 15 – 25% v závislosti od typu farby a aplikácie. Je to z dôvodu účinného zníženia tvorby aglomerátov  farebných pigmentov  a homogenizovanou distribúciou častíc pigmentu.

Zlepšenie energetickej účinnosti a kratšia doba cyklu:

V závislosti od typu polyméru a typu výliskov, môže byť teplota taveniny znížená použitím statického mixéra pre jeho schopnosť redukovať odchýlku teploty taveniny. Možné zníženie až o 10 °C značne zvyšuje energetickú účinnosť, čoho  výsledkom sú kratšie časy chladenia, čo v závislosti od typu výliskov, zohráva významnú úlohu v celej dobe cyklu. Výrobca 2,5 kg PP nádoby vie napr. redukovať dobu cyklu zo 120 na 110 sekúnd na základe redukcie teploty taveniny.

Miešacie šneky verzus statický mixér

Farebné šmuhy môžu byť zredukované zvýšením spätného tlaku vstrekolisu a použitím väčšieho množstva farebného koncentrátu.  Je však zrejmé, že tento prístup nie je ekonomický, lebo vedie k vyšším nákladom na farebné koncentráty a v závislosti od typu polymérov, znižuje životnosť plastifikačného šneku. Vie špeciálny miešací šnek vyriešiť problém farebných šmúh? Do určitej miery áno, ale zároveň je nevyhnuté brať do úvahy niekoľko závažných nevýhod v porovnaní s dobre navrhnutým dizajnom statického mixéra. Výkon miešania  miešacieho šneku závisí na pohone šneku ako aj na spätnom tlaku. Redukcia tvorby aglomerátov farebných koncentrátov, aj napriek vysokej lokálnej šmykovej rýchlosti v miešacom šneku je možná iba čiastočne, nakoľko toto pôsobenie je nerovnomerné a preto neefektívne. Použitie časti dĺžky šneku pre miešanie je vždy iba kompromisom, lebo o to menšia dĺžka bude  použiteľná pre plastifikáciu. V neposlednom rade je nutné spomenúť, že montáž zmiešavacej trysky je oveľa rýchlejšia a viac efektívna z pohľadu nákladov na montáž nového šneku.  

Podstatné sú geometria mixéru a správny dizajn

Existujú aj príklady, kedy zmiešavacia tryska nevie zlepšiť výrobný proces: Zmiešavacia tryska napríklad nevie vykompenzovať zlý a nerovnomerný dávkovací systém. Na dosiahnutie maximálneho účinku sú dôležité správny dizajn a veľkosť zmiešavacej trysky. Významný vplyv na dizajn zmiešavacej trysky má veľkosť vstrekolisu, upínacia sila a typ polyméru. Chybný dizajn mixéra alebo jeho zlá geometria riešia problém iba čiastočne, alebo vôbec. Pri zlom návrhu môže byť tlaková strata príliš vysoká resp. polymér môže vytvárať usadeniny s následnou degradáciou. Dobre navrhnutý mixér by nemal zvýšiť tlakovú stratu o viac ako 10 až 15 %. Navyše geometria mixéra zohráva dôležitú úlohu pri výkone. Aby sa dosiahli uspokojujúce výsledky, je potrebné efektívne miešanie v celom priereze vo veľmi krátkej dĺžke zariadenia a s minimálnou tlakovou stratou. Jedna geometria mixéra neposkytne rovnaký výsledok pre všetky aplikácie.  Nesprávna geometria mixéra alebo jeho dizajn vedú k zlým výsledkom, ktoré sú často interpretované ako problémy so zmiešavacou tryskou. Preto je potrebné riešiť návrh zmiešavacej trysky so skúseným dodávateľom, ktorý ponúka viacero riešení pre rôzne aplikácie.

Čistenie zmiešavacích trysiek

Vo všeobecnosti sa očakáva, že statické mixéry majú tendenciu tvoriť usadeniny a že ich čistenie je zložité. Opak je však pravdou, ak je návrh geometrie  a montáž trysky urobený správne. Vo všeobecnosti to znamená, že dobre navrhnutá zmiešavacia tryska nemusí byť odstránená a demontovaná na čistenie. Čistenie je vykonané in line s novým polymérom, ktorý vytlačí starú surovinu v mixéri.

 
   Obrázok č.5: Promix zmiešavacie trysky ukazujú efektívne in line čistenie  

Obrázok č.5 zobrazuje výsledok in line čistiaceho testu s Promix zmiešavacou tryskou, ktorá názorne ukazuje, že iba 3 objemy mixéra sú potrebné na úplné očistenie zmiešavacej trysky. To je oveľa menej ako napríklad čistenie prázdneho kusu rúrky alebo čistenie plastifikačného šneku.

Dôležitá je kvalita ocele

Mechanický tlak vynaložený na statický mixér počas vstrekovania je enormný. Statický mixér musí zniesť prebiehajúce, striedavé zaťaženie tlakovými stratami až do 100 barov. Toto môže byť dosiahnuté iba statickým mixérom vyrobeným z vysoko kvalitnej ocele vrátane optimalizovanej geometrie a dizajnu mixéra. Ďalším dôležitým aspektom je, že pri výborne navrhnutej,  kvalitnej zmiešavacej tryske a pri dodržiavaní prevádzkových pokynov nie sú potrebné žiadne náhradné diely. Dokonca aj pri spracovaní abrazívnych plnív  akými sú napríklad sklenené vlákna, správne navrhnutý a používaný statický mixér vydrží niekoľko rokov.

Na záver:  

Zmiešavacie trysky zlepšujú stabilitu výrobného procesu, redukujú spotrebu aditív, a zväčšujú možnosti samotného procesu vstrekovania. Veľa existujúcich problémov s kvalitou môže byť vyriešených so statickým mixérom ľahkým, rýchlym a ekonomickým spôsobom. Pri výbere správneho statického mixéra pre Vašu výrobu je však dôležité sa poradiť s našimi expertmi, aby bol dosiahnutý žiadaný úspech.

Firmu PROMIX na Slovensku, Maďarsku a v Čechách oficiálne zastupuje spoločnosť Caspro s.r.o.

Tel.: 055/ 678 0104
e-mail: caspro@caspro.sk
web:
www.caspro.sk

 

1.10.2013
autor: Caspro s.r.o.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 

Predaj | HIPS drť
24.04.2017

 
 

Predaj | ABS drť
24.04.2017

 
 
 

Predaj | PPA Amodel GF 33%
21.04.2017

 
 

Kúpa | Drť PP GF30%
20.04.2017

 
 
 

Kúpa | PP film
20.04.2017

 
 

Kúpa | Regranulát HIPS natur
19.04.2017

 
 
 
Výstavy
HANNOVER MESSE

24.04.2017 | R&D, priemyselná automatizácia a IT, priemyselné dodávky, výrobné inžinierstvo a služby, energia a technológie pre životné prostredie.

AUTOSALÓN Bratislava 2017

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón je najdôležitejšou automobilovou udalosťou roka na Slovensku.

INNOFORM

25.04.2017 | Medzinárodný kooperatívny veľtrh pre nástroje a spracovateľský priemysel.

Vietnam Manufacturing Expo 2017

26.04.2017 | Popredná výstava o obrábacích strojov pre formy a vstrekovacie technológie pre plasty.

PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.