PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

Simulácia procesu vstrekovania plastov - Cadmould® 3D-F® Essential

10.07.2017 | Cadmould® 3D-F® Essential je teraz voľne na stiahnutie. Táto ponuka platí v období od 1. júla do 30. septembra 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Zamestnanecký grantový program Región kultúrne - výzva na predkladanie projektov
Zamestnanecký grantový program Región kultúrne - výzva na predklada ...
 
 
Zamestnanecký grantový program Región kultúrne - výzva na predkladanie projektov

Zamestnanecký grantový program Región kultúrne - výzva na predkladanie projektov

Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe Región kultúrne. Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít neziskových organizácií, škôl, obcí a miest v žilinskom regióne.

Kto môže žiadať o grant

O grant môžu žiadať:
• mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkvi, Slovenský červený kríž),
• obce a mestá,
• príspevkové a rozpočtové organizácie,
• žiadatelia musia mať sídlo a svoje aktivity vykonávať v Žilinskom samosprávnom kraji,
• o grant nemôžu žiadať podnikateľské subjekty.
 

Podporované aktivity

- Súčasné umenie
• umelecké projekty spojené so súčasným tancom, divadlom, hudbou, poéziou, vizuálnym umením
• podpora nezávislých kultúrnych priestorov – príprava a realizácia podujatia, rozvoj infraštruktúry
• využitie nových médií a technológií v kultúre
• intervencie na verejnom priestore

- Tradičná kultúra
• výskum zvykov a tradícií obce/mesta/regiónu – realizácia etnografického výskumu
• rozvoj a propagácia zvykov a tradícií obce/mesta/regiónu – podpora podujatí tanečných súborov ľudového tanca, vydanie publikácie mapujúcej zvyky a tradície v regióne, materiálna podpora folklórnych súborov,
• história obce – dokumentovanie histórie obce/mesta (publikácia o obci, film...); pravidelné podujatia v obci spojené so zvykmi, históriou, tradíciami; slávnostné podujatia pri výročí obce a pod.

- Kultúrne a historické pamiatky
• záchrana kultúrnych a historických pamiatok v obciach a ich okolí – záchrana a obnova hradných zrúcanín, drobná architektúra, kaplnky, kríže, pamätné tabule, cintoríny, hrobky, kultúrne pamiatky.


Výška grantu

Na granty je vyčlenená suma vo výške 80 000 Eur. Maximálna výška grantu je 3 000 Eur. Výška žiadosti o grant môže byť nezávislou hodnotiacou komisiou znížená, v závislosti od kvality projektu, ako aj od množstva prijatých projektov.
Mzdy na koordinovanie a manažment projektu budú posudzované individuálne a budú hradené iba v prípade, že danú prácu nie je možné vykonávať dobrovoľnícky. Oprávnené sú mzdy pre remeselníkov a koordinátorov sprievodných aktivít (organizovanie workshopu, tvorivé dielne, a pod.). Z grantu nie je možné hradiť amortizáciu vozidiel, administratívne náklady ako prenájom priestorov, hradenie energií.


Časový harmonogram
 

Zamestnanecký grantový program Región kultúrne  
   

Odporúčanie zamestnanca

O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia. Žiadosť o grant vypracuje mimovládna organizácia, obec, alebo škola. Žiadateľ musí v elektronickom formulári ešte pred podaním projektu uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča, prípadne uviesť, ako sa bude zapájať do projektu a prečo projekt odporúča. Jeden zamestnanec môže odporúčať iba jeden projekt.

Žiadosť o grant musí byť vyplnená elektronicky na portáli www.darca.sk, na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prvé prihlásenie sa na stránku www.darca.sk treba kliknúť na odkaz a potvrdiť údaje. Nové konto (nová registrácia) je potrebné vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez darca.sk.


Prijímanie projektov

Projekt treba podať najneskôr do 12. 3. 2015 do 24:00 hod iba prostredníctvom elektronického formulára na www.darca.sk. Pri registrácii treba vybrať Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis a program Región kultúrne 2015. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku www.darca.sk treba kliknúť na link v e-maili a potvrdiť údaje. Jeden subjekt môže v tomto grantovom programe predložiť maximálne 1 projekt.
 

Zamestnanecký grantový program Región kultúrne  
   

Hodnotenie projektov

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, alebo nebudú spĺňať tematické zameranie projektu.

Projekty bude hodnotiť nezávislá komisia. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:
1. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý.
2. Zapojenie zamestnancov Kia Motors Slovakia je priame, osobné, aktívne.
3. Aktivity a ich sledovanie smeruje k dosiahnutému cieľu.
4. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.


Kontrola realizácie projektov

Nadácia Pontis uzavrie s vybranými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:
• príjemca predloží záverečnú správu v elektronickej podobe cez www.darca.sk a súčasne pošle kópie účtovných dokladov na adresu Zelinárska 2, 821 08 Bratislava,
• súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na propagačné účely.
• Zástupcovia Nadácie Pontis ako administrátor grantového programu budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov.


Potrebujete pomoc?

Pokiaľ je to možné, komunikáciu s Nadáciou Pontis ohľadne vášho projektu veďte prioritne prostredníctvom portálu www.darca.sk písomne. V časti Pošta môžete posielať svoje otázky. Pri každej novej informácii Vás na ňu systém upozorní zaslaním notifikačnej správy na vami zadanú e-mailovú adresu. Pre prípadné ďalšie informácie kontaktujte Nadáciu Pontis:


Ľubica Lukáčová, e-mail: lubica.lukacova@nadaciapontis.sk, mobil: 0918 522 554
Norbert Maur, e-mail: norbert.maur@nadaciapontis.sk, mobil: 0918 778 780

18.2.2015
autor: Eva Kľačanová, Kia Motors Slovakia
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 

Predaj | PS HIPS černá drť
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.