PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Vienna Autoshow 2017 dnes otvorila brány

12.01.2017 | Dnes sa vo Viedni začala výstava automobilov Vienna Autoshow, ktorá potrvá do nedele 15.1.2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
 

Workshopy, semináre, školenia z oblasti plastikárskeho priemyslu - výroby, spracovania plastov a obsluhy strojov.

 
Rok:
 

Future of Polyolefins 2017

18.1.2017 - 19.1.2017 | Amsterdam | Holandsko

Piaty ročník Future of Polyolefins 2017 (Budúcnosť polyolefínov), ktorý organizuje agentúra ACI, sa uskutoční v Amsterdame, Holandsko. Viac

 

Seminář k revizi normy ČSN EN ISO 13485:2016

18.1.2017 - 18.1.2017 | Zlín | Česko

Dne 18. 1. 2017 pořádá ITC seminář „Revize normy ČSN EN ISO 13485:2016 – struktura normy, změny oproti předchozí verzi, nové požadavky, postupy certifikačního orgánu notifikované osoby“. Viac

 

Odborný seminár - inovatívne riešenie foriem 2017

19.1.2017 - 19.1.2017 | Jindřichův Hradec - Frankův Dvůr | Česko

Spoločnosť CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. vás pozýva na odborný seminár zameraný na nové riešenia v oblasti konštrukcie a technológie vstrekovacích foriem. Viac

 

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2016

20.1.2017 - 20.1.2017 | Trenčín | Slovensko

Seminár je určený najmä subjektom verejnej správy, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktoré disponujú s verejnými prostriedkami od obcí a vyšších územných celkov. Viac

 

Ako uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj

27.1.2017 - 27.1.2017 | Trenčín | Slovensko

Odborný seminár so zameraním na praktické informácie a skúsenosti o „super“ odpočte výdavkov na výskum a vývoj v SR. Viac

 

Konzultačný deň - NATUR-PACK

1.2.2017 - 1.2.2017 | Bratislava | Slovensko

NATUR-PACK rozšíril svoje služby o Konzultačný deň, na ktorý pozýva všetkých bez podmienky členstva v NATUR-PACK systéme, a to úplne zdarma. Viac

 

Master štúdium štíhlej administratívy

2.2.2017 - 1.2.2018 | Žilina | Slovensko

Ročné praktické štúdium zamerané na kvalitu a zefektívnenie administratívnych procesov. Viac

 

2nd European Food & Beverage Plastic Packaging

8.2.2017 - 9.2.2017 | Berlín | Nemecko

Konferencia je zameraná na zlepšenie udržateľnosti postupov v rámci dodávateľského reťazca - posun smerom k cyklickej ekonomike. Viac

 

Interný audítor pre QMS podľa STN EN ISO 9001: 2016

15.2.2017 - 16.2.2017 | Nitra | Slovensko

Školenie je určené pre pracovníkov, ktorí vykonávajú alebo budú vykonávať interné audity v organizáciách. Viac

 

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

20.2.2017 - 22.2.2017 | Orovnica | Slovensko

A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017. Viac

 

Technológia vstrekovania I - seminár

20.2.2017 - 21.2.2017 | Poprad | Slovensko

Školenie zabezpečuje rýchle a efektívne získanie poznatkov z procesu vstrekovania pre zoraďovačov vstrekolisov, technológov, kontrolórov výroby, majstrov a pod. Viac

 

Technológia vstrekovania II - seminár

22.2.2017 - 22.2.2017 | Poprad | Slovensko

Školenie je určené pre absolventov školenia Technológia vstrekovania I, na prehĺbenie ich vedomosti z princípov konštrukcie a fungovania vtokovej a chladiacej sústavy, deformácií plastov a riešenie niektorých špeciálnych porúch plastových výrobkov. Viac

 

Zákon č. 79/2016 o odpadoch

23.2.2017 - 23.2.2017 | Nitra | Slovensko

Školenie je vhodné pre pracovníkov pracujúcich s odpadmi a obalmi v organizáciách. Viac

 

Konštruktér plastových dielov - seminár

27.2.2017 - 28.2.2017 | Poprad | Slovensko

Školenie je určené pre konštruktérov plastových výrobkov a foriem. Cieľom je zoznámiť sa so špecifickými vlastnosťami plastových materiálov, a ich limitujúcim vplyvom na geometriu, funkčnosť, vzhľad, ekonomiku a vyrobiteľnosť plastového výlisku. Viac

 

Interný audítor pre EMS podľa STN EN ISO 14001: 2016

1.3.2017 - 2.3.2017 | Nitra | Slovensko

Školenie je určené pre pracovníkov, ktorí vykonávajú alebo budú vykonávať interné audity environmentálnych manažérskych systémov v organizáciách. Viac

 

EUREM – Manažér pre energetiku

1.3.2017 - 31.10.2017 | Bratislava | Slovensko

EUREM je medzinárodne uznávaný kurz ďalšieho vzdelávania, ktorého cieľom je zvýšiť kvalifikáciu technických expertov v oblasti energetickej efektívnosti. Program EUREM prebieha v 30 krajinách a zahrňuje takmer všetky relevantné energetické témy, ktoré sa vyskytujú v podnikoch. Viac

 

KOMPOZYTMeeting

7.3.2017 - 8.3.2017 | Sosnowiec | Poľsko

Veľtrh technológií a kompozitných materiálov. Viac

 

Vlastnosti a skúšanie plastov

8.3.2017 - 9.3.2017 | Nitra | Slovensko

Obsahová náplň školenia: rozdelenie polymérov, vlastnosti plastov, ich použitie, modifikácia polymérov – aditíva, plnivá, skúšanie plastov – fyzikálno-mechanické, analytické metódy hodnotenia – praktické ukážky v laboratóriu. Viac

 

4th World Elastomer Summit

8.3.2017 - 9.3.2017 | Düsseldorf | Nemecko

Globálny summit zameraný na elastoméry. Viac

 

Interný audítor podľa STN EN ISO/IEC 17025: 2005

15.3.2017 - 16.3.2017 | Nitra | Slovensko

Interný audítor podľa STN EN ISO/IEC 17025: 2005 Viac

 

APPCON 2017 – ASEAN Pharma Packaging Conference

16.3.2017 - 17.3.2017 | Singapur | Malajzia

Konferencia o obaloch pre zdravotníctvo. Viac

 

Chemická legislatíva

22.3.2017 - 23.3.2017 | Nitra | Slovensko

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), Nariadenie komisie (EÚ) 453/2010 – karty bezpečnostných údajov REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií, GHS (globálny harmonizovaný systém), VOC (prchavé organické rozpúšťadlá) Viac

 

NEWMATEC 2017

28.3.2017 - 29.3.2017 | Hotel Partizán, Tále | Slovensko

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC. Viac

 

Bezpečná práca s chemickými látkami

6.4.2017 - 6.4.2017 | Nitra | Slovensko

Bezpečná práca s chemickými látkami - seminár. Viac

 

USA Study Tour 2017

10.5.2017 - 19.5.2017 | New York | USA

IPA Slovakia s.r.o. organizuje v máji USA Study Tour 2017. Viac

 

FORMY a PLASTY Brno 2017

17.5.2017 - 18.5.2017 | Brno | Česko

Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na ôsmy ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2017, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno). Viac

 

REACH Konferencia 2017

22.5.2017 - 23.5.2017 | Praha | Česko

REACH konferencia v roku 2017 zahŕňa prednášky zamerané na presadzovanie nariadenia REACH. Viac

 

RUBBERCON 2017

23.5.2017 - 25.5.2017 | Praha | Česko

Konferencia: Gumové výrobky pre automobilový priemysel. Viac

 

7. Medzinárodná konferencia: Polymérové materiály v automobilovom priemysle a 23. Slovak Rubber Conference

29.5.2017 - 31.5.2017 | Bratislava | Slovensko

Pokroky vo vývoji materiálov na báze plastov a gumy pre použitie v automobilovom priemysle. Viac

 

DESMA Open House 2017

27.9.2017 - 28.9.2017 | Fridingen | Nemecko

Minulý ročník DESMA Open House 2014 hostil viac ako 700 návštevníkov zo šiestich kontinentov. Návštevníci si mohli prehliadnuť mnohé z najnovších inovácií DESMA. Viac

 
1 2


 
Najnovšia inzercia

Predaj | Lisy na odpad
18.01.2017

 
 
 
 
 
 
 

Predaj | EPS(GPPS) regranulat
17.01.2017

 
 
 

Predaj | LDPE translucent
17.01.2017

 
 
 
Výstavy
EcoWASTE

16.01.2017 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.