PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Spoločnosť Fatra a.s. získala významné ocenenie Ontex

13.12.2017 | Firma Fatra a.s. v rámci segmentu paropriepustných fólií získala ocenenie Ontex v kategórií „Udržateľnosť“.

Plasty Gabriel: CADMOULD® 3D-F má nový design

11.12.2017 | CADMOULD® 3D-F predviedol nový design a nové uživateľské rozhranie Cadmould verzie 10. Nový dizajn sa neobmedzuje iba na vizuálne prednosti, ale tiež aj na vysokú úroveň použiteľnosti.

Aktuálne zmeny vo firme Šlechta a.s.

08.12.2017 | Firma Šlechta a.s. zmenila právnu formu a zlúčila sa so spoločnosťou AAKON Capital Management s.r.o

Firma Resinex má novú web stránku

06.12.2017 | Resinex dodáva cez 10 000 typov materiálov z takmer všetkých polymérov. Resinex sa môže pochváliť vylepšenou webovou stránkou.

SUBTER PLUS s.r.o. získal obchodné zastúpenie firmy Maillefer

04.12.2017 | Divízia Wire & Cable firmy Maillefer ponúka kompletné linky na výrobu káblov.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuality > Vzdelávacie kurzy pre podniky zadarmo.
Vzdelávacie kurzy pre podniky zadarmo.
 
 

Vzdelávacie kurzy pre podniky zadarmo.

Automobilový klaster – západné Slovensko, Mesto Trnava a Automobilový klaster Vienna Region v rámci Programu cezhraničnej spolupráce AT-SR sú riešiteľmi projektu AC Centrope, v rámci ktorého si Vás dovoľujem pozvať na: Vzdelávacie kurzy pre podnikateľov v automobilovom priemysle

 
financované v rámci projektu, ktoré sú zamerané na zvýšenie vzdelanostnej úrovne v podnikateľskej verejnosti. Na slovenskej strane je pripravených 10 konkrétnych kurzov do konca septembra 2010 v nasledovných oblastiach:
•Inovatívne procesy riadenia
•Rozvoj manažérskych zručností prvolíniových manažérov
•Firemná kultúra ako nástroj konkurencieschopnosti organizácie v globálnom prostredí 
•Simatic Step 7
•Cost-saving v strojárskej firme
Inovatívne procesy riadenia (27. 04.2010):
Kurz bude obsahovať dva základné okruhy problémov. Prvá časť kurzu bude zameraná na problematiku ekonomiky kvality. Druhá časť kurzu je zameraná na aplikáciu štatistických metód v manažérstve kvality.
Rozvoj manažérskych zručností prvolíniových manažérov (27.-28.05.2010): 
Tréningový program je určený pre prvolíniových manažérov (teamleadri, majstri, ...) priemyselných podnikov. Po absolvovaní tréningového programu budú účastníci schopní využívať prvky efektívnej komunikácie, poskytovať účinnú spätnú väzbu svojim podriadeným pracovníkom, využívať základné nástroje vedenia a motivácie jednotlivcov i tímu zamestnancov, atď.
Firemná kultúra ako nástroj konkurencieschopnosti organizácie v globálnom prostredí (10.06.2010): 
Tréningový program je určený vrcholovým manažérom rôznych typov organizácií. Cieľom je poskytnúť účastníkom základné informácie o význame firemnej kultúry pri zabezpečovaní dlhodobej výkonnosti organizácie, podstate, charakteristikách a typológii firemnej kultúry.
Simatic Step 7 (14.-18.6.2010)
Priemyselný softvér SIMATIC je systém kompletne navzájom prepoje-ných softvérových nástrojov pre automatizačné systémy SIMATIC. Poskytuje komfortné funkcie pre všetky fázy automatizačného projektu. Všetky prvky hardvéru a softvéru sú pritom integrované v jedinom systéme: SIMATIC. Úplná integrácia je postavená na jednotnej správe dát, jednotnom projektovaní a programovaní, komunikácii.
Cost-Saving v strojárskej firme (September 2010): 
Hlavným prínosom kurzu by malo byť zníženie nákladov v podniku pri zachovaní kvality produktov a objemov výroby. Tento kurz bude spresnený po výbere lektorov.
Poznámky:
Občerstvenie pre účastníkov ako aj študijné materiály zabezpečuje organizátor podujatia v rámci projektu AC Centrope, ktorého aktivity sú spolufinancované z EFRR.
Vašu účasť prosíme potvrdiť záväznou prihláškou na uvedenom kontakte: 
E-mail:                           autoklaster@autoklaster.sk 
Mobil:                             Ing. Bárta - 0903/ 814 777 
Prípadne na adrese:   Automobilový klaster – západné Slovensko Hlavná ulica č. 5 917 01 Trnava
Obsahovú náplň ako aj záväznú prihlášku nájdete v priložených dokumentoch: 

autor: autoklaster
19.04.2010
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
  
Najnovšia inzercia

Predaj | ponuka PET materiálu
14.12.2017

 
 

Kúpa | Veľké vrecia/tašky
13.12.2017

 
 

Predaj | Plastová drť
12.12.2017

 
 

Predaj | Brúsenie HDPE PE PP
12.12.2017

 
 
 

Predaj | PC/ASA Mix
12.12.2017

 
 

Predaj | Bralen RB 03-23
11.12.2017

 
 
 

Spolupráca | Aglomerátor
11.12.2017

 
 
 
Výstavy
Arabiamold

11.12.2017 | Formy a nástroje.

PLASTIVISION ARABIA

11.12.2017 | Plastikársky veľtrh pre plasty, obaly a tlač.

Erbil 5P

14.12.2017 | Plastikársky veľtrh.

Plastics Vietnam 2018

10.01.2018 | Medzinárodná plastikárska výstava.

EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.