PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Fatra a.s. ponúka regranuláciu plastových odpadov (PP, PE, PP/PE, EVAC)

26.04.2017 | Spoločnosť Fatra, a.s. - tradičný spracovateľ plastov v Českej republike, rozšírila výrobné možnosti o úpravy interného a externého plastového odpadu na regranulačnej linke.

Mercedes na Autosalóne Bratislava 2017 s európskou výstavnou premiérou

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón bude tento rok skutočne výnimočný. Okrem dvoch stredoeurópskych premiér (Mazda CX-5 a Mazda MX-5 RF) ho obohatí aj jedna európska výstavná premiéra, dlho očakávaný model Mercedes Benz triedy S.

Zákazková výroba tesnení na mieru - novinka spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o.

24.04.2017 | Počítačom riadený rezací stroj Atom FlashCut predstavuje tú najmodernejšiu a najpresnejšiu technológiu vo výrobe plochých tesnení.

Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

Viete ako prebieha proces radiačného sieťovania v spoločnosti BGS?

18.04.2017 | Táto metóda výrazne zlepšuje vlastnosti plastov. Pozrite si nové video o radiačnom sieťovaní firmy BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuality > Vyhlásenie verejného ponukového konania na predaj podniku NCHZ, a.s. v konkurze
Vyhlásenie verejného ponukového konania na predaj podniku NCHZ, a.s ...
 
 

Vyhlásenie verejného ponukového konania na predaj podniku NCHZ, a.s. v konkurze

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. značka správcu S1240, IČO: 44 088 833, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, (ďalej len „Správca"), správca úpadcu Novácke chemické závody, a.s. v konkurze, IČO: 31 616 755, so sídlom M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, Slovenská republika (ďalej len „Úpadca") vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku Úpadcu podliehajúceho konkurzu formou predaja podniku Úpadcu (ďalej len „Ponukové konanie").

Ponukové konanie sa považuje za vyhlásené dňom 12.08.2010. Každý záujemca o účasť v Ponukovom konaní vyjadrí svoj záujem vo forme písomnej prihlášky, ktorú je potrebné spolu s požadovanými prílohami najneskôr do dňa 02.09.2010 do 16.00 hod. (CET) fyzicky doručiť na adresu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica. Podrobné podmienky účasti na Ponukovom konaní a priebehu Ponukového konania sú dostupné on-line v elektronickej forme na adrese www.ssr.sk/nchz. Pre zodpovedanie ďalších otázok záujemcov týkajúcich sa Ponukového konania je tieto možné zasielať elektronickou poštou na adresu nchz@ssr.sk alebo kontaktovať telefonicky počas pracovných dní v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod. na čísle +421 48 471 7339.

Úpadca je obchodnou spoločnosťou s prevládajúcou chemickou výrobou so sídlom v meste Nováky v Slovenskej republike. Hlavným predmetom činnosti Úpadcu je výroba a predaj výrobkov na báze výroby a spracovania chlóru, produkcie karbidu vápnika, karbidových zmesí a technických plynov, výroby polyvinylchloridu (PVC), okenných profilov a rastúci podiel výroby základných i špeciálnych malotonážnych chemikálií. Svoje výrobky Úpadca umiestňuje hlavne na trhoch členských štátov Európskej únie a na trhoch štátov geografickej východnej Európy. Úpadca mal v uzavretom účtovnom roku 2008 celkové tržby v hodnote 219 mil. € a v súčasnosti zamestnáva cca 1700 zamestnancov. Počnúc účinnosťou rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok Úpadcu dňa 08.10.2009 je podnik Úpadcu naďalej a nepretržite zo strany Správcu prevádzkovaný.

autor: red.
17.08.2010
 
 
Súbory na stiahnutie:  inzercia-sk.pdf
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
  
Najnovšia inzercia
 
 
 

Kúpa | Míchací silo
25.04.2017

 
 
 

Predaj | HIPS drť
24.04.2017

 
 

Predaj | ABS drť
24.04.2017

 
 
 

Predaj | PPA Amodel GF 33%
21.04.2017

 
 
 
Výstavy
HANNOVER MESSE

24.04.2017 | R&D, priemyselná automatizácia a IT, priemyselné dodávky, výrobné inžinierstvo a služby, energia a technológie pre životné prostredie.

AUTOSALÓN Bratislava 2017

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón je najdôležitejšou automobilovou udalosťou roka na Slovensku.

INNOFORM

25.04.2017 | Medzinárodný kooperatívny veľtrh pre nástroje a spracovateľský priemysel.

Vietnam Manufacturing Expo 2017

26.04.2017 | Popredná výstava o obrábacích strojov pre formy a vstrekovacie technológie pre plasty.

PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.