PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuality > Vyhlásenie verejného ponukového konania na predaj podniku NCHZ, a.s. v konkurze
Vyhlásenie verejného ponukového konania na predaj podniku NCHZ, a.s ...
 
 

Vyhlásenie verejného ponukového konania na predaj podniku NCHZ, a.s. v konkurze

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. značka správcu S1240, IČO: 44 088 833, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, (ďalej len „Správca"), správca úpadcu Novácke chemické závody, a.s. v konkurze, IČO: 31 616 755, so sídlom M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, Slovenská republika (ďalej len „Úpadca") vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku Úpadcu podliehajúceho konkurzu formou predaja podniku Úpadcu (ďalej len „Ponukové konanie").

Ponukové konanie sa považuje za vyhlásené dňom 12.08.2010. Každý záujemca o účasť v Ponukovom konaní vyjadrí svoj záujem vo forme písomnej prihlášky, ktorú je potrebné spolu s požadovanými prílohami najneskôr do dňa 02.09.2010 do 16.00 hod. (CET) fyzicky doručiť na adresu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica. Podrobné podmienky účasti na Ponukovom konaní a priebehu Ponukového konania sú dostupné on-line v elektronickej forme na adrese www.ssr.sk/nchz. Pre zodpovedanie ďalších otázok záujemcov týkajúcich sa Ponukového konania je tieto možné zasielať elektronickou poštou na adresu nchz@ssr.sk alebo kontaktovať telefonicky počas pracovných dní v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod. na čísle +421 48 471 7339.

Úpadca je obchodnou spoločnosťou s prevládajúcou chemickou výrobou so sídlom v meste Nováky v Slovenskej republike. Hlavným predmetom činnosti Úpadcu je výroba a predaj výrobkov na báze výroby a spracovania chlóru, produkcie karbidu vápnika, karbidových zmesí a technických plynov, výroby polyvinylchloridu (PVC), okenných profilov a rastúci podiel výroby základných i špeciálnych malotonážnych chemikálií. Svoje výrobky Úpadca umiestňuje hlavne na trhoch členských štátov Európskej únie a na trhoch štátov geografickej východnej Európy. Úpadca mal v uzavretom účtovnom roku 2008 celkové tržby v hodnote 219 mil. € a v súčasnosti zamestnáva cca 1700 zamestnancov. Počnúc účinnosťou rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok Úpadcu dňa 08.10.2009 je podnik Úpadcu naďalej a nepretržite zo strany Správcu prevádzkovaný.

autor: red.
17.08.2010
 
 
Súbory na stiahnutie:  inzercia-sk.pdf
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
  
Najnovšia inzercia
 
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.