PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Nová batéria pre páskovače STRAPEX

20.01.2017 | Ručný páskovač STRAPEX STB slúži na páskovanie predmetov rôznych veľkostí pomocou polypropylénovej PP alebo PET pásky.

Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuality > Vyhlásenie verejného ponukového konania na predaj podniku NCHZ, a.s. v konkurze
Vyhlásenie verejného ponukového konania na predaj podniku NCHZ, a.s ...
 
 

Vyhlásenie verejného ponukového konania na predaj podniku NCHZ, a.s. v konkurze

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. značka správcu S1240, IČO: 44 088 833, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, (ďalej len „Správca"), správca úpadcu Novácke chemické závody, a.s. v konkurze, IČO: 31 616 755, so sídlom M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, Slovenská republika (ďalej len „Úpadca") vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku Úpadcu podliehajúceho konkurzu formou predaja podniku Úpadcu (ďalej len „Ponukové konanie").

Ponukové konanie sa považuje za vyhlásené dňom 12.08.2010. Každý záujemca o účasť v Ponukovom konaní vyjadrí svoj záujem vo forme písomnej prihlášky, ktorú je potrebné spolu s požadovanými prílohami najneskôr do dňa 02.09.2010 do 16.00 hod. (CET) fyzicky doručiť na adresu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica. Podrobné podmienky účasti na Ponukovom konaní a priebehu Ponukového konania sú dostupné on-line v elektronickej forme na adrese www.ssr.sk/nchz. Pre zodpovedanie ďalších otázok záujemcov týkajúcich sa Ponukového konania je tieto možné zasielať elektronickou poštou na adresu nchz@ssr.sk alebo kontaktovať telefonicky počas pracovných dní v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod. na čísle +421 48 471 7339.

Úpadca je obchodnou spoločnosťou s prevládajúcou chemickou výrobou so sídlom v meste Nováky v Slovenskej republike. Hlavným predmetom činnosti Úpadcu je výroba a predaj výrobkov na báze výroby a spracovania chlóru, produkcie karbidu vápnika, karbidových zmesí a technických plynov, výroby polyvinylchloridu (PVC), okenných profilov a rastúci podiel výroby základných i špeciálnych malotonážnych chemikálií. Svoje výrobky Úpadca umiestňuje hlavne na trhoch členských štátov Európskej únie a na trhoch štátov geografickej východnej Európy. Úpadca mal v uzavretom účtovnom roku 2008 celkové tržby v hodnote 219 mil. € a v súčasnosti zamestnáva cca 1700 zamestnancov. Počnúc účinnosťou rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok Úpadcu dňa 08.10.2009 je podnik Úpadcu naďalej a nepretržite zo strany Správcu prevádzkovaný.

autor: red.
17.08.2010
 
 
Súbory na stiahnutie:  inzercia-sk.pdf
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
  
Najnovšia inzercia

Kúpa | Drť ABS MFI 8-16
20.01.2017

 
 

Kúpa | Kladivo CHARPY
20.01.2017

 
 

Predaj | LDPE biela fólia
20.01.2017

 
 
 
 

Kúpa | HDPE drť
19.01.2017

 
 

Kúpa | HDPE drť z přepravek
19.01.2017

 
 
 

Kúpa | HDPE drť z prepraviek
19.01.2017

 
 
 
Výstavy
Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

agrofood plastpack Ethiopia

03.02.2017 | 1. medzinárodný veľtrh pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, plasty, obaly a technológie.