PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Nové možnosti výroby čiastočne a plne fluorovaných plastov

23.01.2017 | Vďaka novému technologickému centru teraz spoločnosť SIMONA dokáže vyrábať čiastočne fluórované materiály v ďalších rozmeroch.

Nová batéria pre páskovače STRAPEX

20.01.2017 | Ručný páskovač STRAPEX STB slúži na páskovanie predmetov rôznych veľkostí pomocou polypropylénovej PP alebo PET pásky.

Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Výborné výsledky BASF v roku 2011 a ambiciózny plán na rok 2012
Výborné výsledky BASF v roku 2011 a ambiciózny plán na rok 2012
 
 
Výborné výsledky BASF v roku 2011 a ambiciózny plán na rok 2012

Výborné výsledky BASF v roku 2011 a ambiciózny plán na rok 2012

V roku 2011 BASF vysoko prekročila vrcholné hodnoty obratu a zisku roku 2010. V porovnaní s rokom 2010 vzrástol obrat o 15% na 73,5 mld. eur. K rastu obratu prispeli všetky regióny. EBIT pred zvláštnymi položkami vzrástol o 4% na 8,4 mld. eur a EBIT ako taký vzrástol o takmer 11% na 8,6 mld. eur.

Pre BASF to bol veľmi úspešný rok. To je zároveň vod pokračovania našej atraktívnej dividendovej politiky a na výročnom zasadaní navrhneme výšku dividendy na úrovni 2,50 eur , čo je oproti minulému roku nárast o 0,30 euro, resp. 13,6%, " povedal predseda predstavenstva BASF Dr. Kurt Bock.

Obrat vo štvrtom kvartáli 2011 prekonal štvrtý kvartál roku 2010 i  tretí kvartál 2011, keď dosiahol 18,1 mld. eur . Spomalenie rastu v priebehu roku sa ale odrazilo v EBITe pred započítaním zvláštnych v plyvov - ten bolo 1,5 mld., t.j. o 14% nižší oproti rovnakému kvartálu roku 2010. Trend zo začiatku druhej polovice roku pokračoval. Zákazníci boli opatrnejší a   zdržanlivejší a to v očakávaní možného zníženia cien. „ Na úrovni 7, 1 mld. eur znovu predstihlo naše operačné cashflow hodnoty roku 2010, " zdôraznil Dr. Hans-Ulrich Engel , finančný riaditeľ BASF.

Výdaje za hmotný a nehmotný majetok p rekonali rok 2010 o 862 mil . eur , keď dosiahli 3,4 mld. eur. Za zmienku rozhodne stojí významná investícia roku 2011: výstavba komplexu v čínskom Nanjingu, výstavba zariadenia na výrobu methylamínu v Geismare v americkej Louisiane , chemický komplex v belgických Antverpách a tak tiež rozšírenie našej európskej siete zemného plynu.

Výhľad na rok 2012

Pr i prognóze na rok 2012 vychádza BASF z   týchto predpokladov :

  •  rast svetového hospodárstva na úrovni minulého roku (+ 2,7%)
  •  solídny rast svetovej chemickej produkcie, okrem farmácie (+4,1%)
  •  priemerný výmenný kurz 1,30 amerických dolárov za euro
  •  priemerná cena barelu ropy 110 amerických dolárov

„ Počítame s tým, že sa po pozvoľnom začiatku začne v priebehu roku zrýchľovať hospodársky rast. Výhľady napriek tomu tlmí neistota spojená so štátnou dlhovou krízou predovšetkým v  Európe a USA. Pozitívne impulzy pre chemický priemysel preto budú znovu prichádzať predovšetkým z rozvojových krajín , " uviedol Kurt Bock.

BASF chce i v  roku 2012 dosiahnuť rast obratu a EBIT pred odpočítaním zvláštnych vplyvov tak, aby ich hodnoty prevyšovali rok 2011. K tomu by mala dopomôcť znovu obnovená ťažba ropy v  Líbyi, ako aj rastúci objem chemického priemyslu.

Výdaje na výskum plánuje BASF v  roku 2012 zvýšiť na 1,7 mld. eur (2011: 1,6 mld. eur ).

„V prvom polroku neočakávame, že dosiahneme rovnako vysoké výsledky ako v roku 2011 . V  druhom polroku však plánujeme prekročiť hodnoty za rovnaké obdobie minulého roku," povedal Kurt Bock.

Obrat rástol v  takmer všetkých segmentoch

V mnohých segmentoch vzrástol obrat oproti rovnakému kvartálu roku 2011 predovšetkým vďaka zvýšeniu cien. Chemickému segmentu (Chemicals) vzrástol obrat v  roku 2011 o 14% na cca 13 mld. eur a EBIT o 6%. Na základe nižšieho dopytu a vysokých cien surovín  bol ale EBIT v o  4. kvartáli roku 2011 nižší ako v  rovnakom období roku 2010.

Segment Plastov (Plastics) dosiahol v roku 2011 obrat vyšší o 12% než v roku 2010 (nárast o 11 mld. eur ) . EBIT pred započítaním zvláštnych položiek (1,2 mld. eur v  roku 2011) naopak úroveň roku 2010 nedosiahol . 

Segment Výkonných produktov (Performance Products) zvýšil obrat vo štvrtom kvartáli 2011 o 19% v porovnaní s  rovnakým obdobím roku 2010. Vysoký nárat bol spôsobený včlenením obchodov s Cognis do všetkých oblastí podniku a taktiež v dôsledku zvýšenia cien. V  súvislosti s nákladmi integrácie Cognis ale zároveň klesol EBIT pred započítaním zvláštnych položiek v štvrtom kvartáli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2010 o 25%. Za celý rok 2011 obrat celého segmentu vzrástol o 28% na 15,7 mld. eur a EBIT pred započítaním zvláštnych položiek vzrástol tiež , a to o 11% na 1,7 mld. eur.       

V segmente Funkčných riešení (Functional Solutions) hral veľký vplyv zvýšený dopyt automobilového priemyslu po katalyzátoroch a autolakoch . Vzrástol ale tiež , i  keď miernejšie , dopyt stavebného priemyslu. Obrat v  roku 2011 prevýšil obrat roku 2010 o 17% (11,4 mld. eur ) a EBIT pred započítaním zvláštnych položiek vzrástol o 20% na 559 mil. eur.

Segment Poľnohospodárskych riešení (Agricultural Solutions) zaznamenal v obrate za štvrtý kvartál roku 2011 mierny pokles oproti rovnakému obdobiu roku 2010. Za celý rok sa ale obrat zvýšil o 3% (na 4,2 mld. eur) a EBIT p red započ ítaním zvláštnych položiek vzrástol o 8% na 810 mil. eur.

Pre segment Ropa & zemný plyn (Oil & Gas) bola dôležitá situácia v Líbyi, kde v  októbri 2011 bola obnovená produkcia ropy, na konci roku 2011 už dosiahol denný výkon 60 000 barelov . Za celý rok 2011 vzrástol obrat o 12% na 12,1 mld. eur . EBIT p red započítaním zvláštnych položiek vzrástl o 13% (2,1 mld. eur ).

Ostatné segmenty (Others) vo štvrtom kvartáli roku 2011 v porovnaní s  rovnakým obdobím roku 2010 poklesli o 30%, a to najmä v dôsledku prevodu aktivít spojených s obchodnou divíziou Styrénov do joint venture Styrolution od 1. októbra 2011. V tomto podniku má BASF svoj podiel. Za celý rok 2011 vzrástol obrat v ostatných oblastiach na 6,3 mld. euro. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek bol mínus 404 mil. eur, čo je zlepšenie oproti roku 2010 (mínus 648 mil . eur ).


12.3.2012
autor: Silvia Tajbliková, BASF
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | EVA natur filmy
23.01.2017

 
 

Kúpa | drť PP GF30
23.01.2017

 
 

Kúpa | Drť ABS MFI 8-16
20.01.2017

 
 

Kúpa | Kladivo CHARPY
20.01.2017

 
 

Predaj | LDPE biela fólia
20.01.2017

 
 
 
 

Kúpa | HDPE drť
19.01.2017

 
 

Kúpa | HDPE drť z přepravek
19.01.2017

 
 
 
Výstavy
India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

agrofood plastpack Ethiopia

03.02.2017 | 1. medzinárodný veľtrh pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, plasty, obaly a technológie.

Expo manufactura

07.02.2017 | Medzinárodný veľtrh pre výrobu, kov a spracovanie plastov.