PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

17.01.2018 | Prehľad noviniek - január 2018.

COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

15.01.2018 | COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Konferencia NEWMATEC 2018 už za dva mesiace na Táloch

12.01.2018 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC .

Konferencia Formy a Plasty Brno 2018

10.01.2018 | Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na deviaty ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2018, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno).

Snímače polohy MTS Sensors pre priemyselné využitie

08.01.2018 | Spoľahlivé a inteligentné riešenia snímačov polohy pre priemyselné použitie od spoločnosti MTS Sensors.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v októbri 2017

18.12.2017 | V Úradnom vestníku EÚ boli v októbri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Výborné výsledky BASF v roku 2011 a ambiciózny plán na rok 2012
Výborné výsledky BASF v roku 2011 a ambiciózny plán na rok 2012
 
 
Výborné výsledky BASF v roku 2011 a ambiciózny plán na rok 2012

Výborné výsledky BASF v roku 2011 a ambiciózny plán na rok 2012

V roku 2011 BASF vysoko prekročila vrcholné hodnoty obratu a zisku roku 2010. V porovnaní s rokom 2010 vzrástol obrat o 15% na 73,5 mld. eur. K rastu obratu prispeli všetky regióny. EBIT pred zvláštnymi položkami vzrástol o 4% na 8,4 mld. eur a EBIT ako taký vzrástol o takmer 11% na 8,6 mld. eur.

Pre BASF to bol veľmi úspešný rok. To je zároveň vod pokračovania našej atraktívnej dividendovej politiky a na výročnom zasadaní navrhneme výšku dividendy na úrovni 2,50 eur , čo je oproti minulému roku nárast o 0,30 euro, resp. 13,6%, " povedal predseda predstavenstva BASF Dr. Kurt Bock.

Obrat vo štvrtom kvartáli 2011 prekonal štvrtý kvartál roku 2010 i  tretí kvartál 2011, keď dosiahol 18,1 mld. eur . Spomalenie rastu v priebehu roku sa ale odrazilo v EBITe pred započítaním zvláštnych v plyvov - ten bolo 1,5 mld., t.j. o 14% nižší oproti rovnakému kvartálu roku 2010. Trend zo začiatku druhej polovice roku pokračoval. Zákazníci boli opatrnejší a   zdržanlivejší a to v očakávaní možného zníženia cien. „ Na úrovni 7, 1 mld. eur znovu predstihlo naše operačné cashflow hodnoty roku 2010, " zdôraznil Dr. Hans-Ulrich Engel , finančný riaditeľ BASF.

Výdaje za hmotný a nehmotný majetok p rekonali rok 2010 o 862 mil . eur , keď dosiahli 3,4 mld. eur. Za zmienku rozhodne stojí významná investícia roku 2011: výstavba komplexu v čínskom Nanjingu, výstavba zariadenia na výrobu methylamínu v Geismare v americkej Louisiane , chemický komplex v belgických Antverpách a tak tiež rozšírenie našej európskej siete zemného plynu.

Výhľad na rok 2012

Pr i prognóze na rok 2012 vychádza BASF z   týchto predpokladov :

  •  rast svetového hospodárstva na úrovni minulého roku (+ 2,7%)
  •  solídny rast svetovej chemickej produkcie, okrem farmácie (+4,1%)
  •  priemerný výmenný kurz 1,30 amerických dolárov za euro
  •  priemerná cena barelu ropy 110 amerických dolárov

„ Počítame s tým, že sa po pozvoľnom začiatku začne v priebehu roku zrýchľovať hospodársky rast. Výhľady napriek tomu tlmí neistota spojená so štátnou dlhovou krízou predovšetkým v  Európe a USA. Pozitívne impulzy pre chemický priemysel preto budú znovu prichádzať predovšetkým z rozvojových krajín , " uviedol Kurt Bock.

BASF chce i v  roku 2012 dosiahnuť rast obratu a EBIT pred odpočítaním zvláštnych vplyvov tak, aby ich hodnoty prevyšovali rok 2011. K tomu by mala dopomôcť znovu obnovená ťažba ropy v  Líbyi, ako aj rastúci objem chemického priemyslu.

Výdaje na výskum plánuje BASF v  roku 2012 zvýšiť na 1,7 mld. eur (2011: 1,6 mld. eur ).

„V prvom polroku neočakávame, že dosiahneme rovnako vysoké výsledky ako v roku 2011 . V  druhom polroku však plánujeme prekročiť hodnoty za rovnaké obdobie minulého roku," povedal Kurt Bock.

Obrat rástol v  takmer všetkých segmentoch

V mnohých segmentoch vzrástol obrat oproti rovnakému kvartálu roku 2011 predovšetkým vďaka zvýšeniu cien. Chemickému segmentu (Chemicals) vzrástol obrat v  roku 2011 o 14% na cca 13 mld. eur a EBIT o 6%. Na základe nižšieho dopytu a vysokých cien surovín  bol ale EBIT v o  4. kvartáli roku 2011 nižší ako v  rovnakom období roku 2010.

Segment Plastov (Plastics) dosiahol v roku 2011 obrat vyšší o 12% než v roku 2010 (nárast o 11 mld. eur ) . EBIT pred započítaním zvláštnych položiek (1,2 mld. eur v  roku 2011) naopak úroveň roku 2010 nedosiahol . 

Segment Výkonných produktov (Performance Products) zvýšil obrat vo štvrtom kvartáli 2011 o 19% v porovnaní s  rovnakým obdobím roku 2010. Vysoký nárat bol spôsobený včlenením obchodov s Cognis do všetkých oblastí podniku a taktiež v dôsledku zvýšenia cien. V  súvislosti s nákladmi integrácie Cognis ale zároveň klesol EBIT pred započítaním zvláštnych položiek v štvrtom kvartáli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2010 o 25%. Za celý rok 2011 obrat celého segmentu vzrástol o 28% na 15,7 mld. eur a EBIT pred započítaním zvláštnych položiek vzrástol tiež , a to o 11% na 1,7 mld. eur.       

V segmente Funkčných riešení (Functional Solutions) hral veľký vplyv zvýšený dopyt automobilového priemyslu po katalyzátoroch a autolakoch . Vzrástol ale tiež , i  keď miernejšie , dopyt stavebného priemyslu. Obrat v  roku 2011 prevýšil obrat roku 2010 o 17% (11,4 mld. eur ) a EBIT pred započítaním zvláštnych položiek vzrástol o 20% na 559 mil. eur.

Segment Poľnohospodárskych riešení (Agricultural Solutions) zaznamenal v obrate za štvrtý kvartál roku 2011 mierny pokles oproti rovnakému obdobiu roku 2010. Za celý rok sa ale obrat zvýšil o 3% (na 4,2 mld. eur) a EBIT p red započ ítaním zvláštnych položiek vzrástol o 8% na 810 mil. eur.

Pre segment Ropa & zemný plyn (Oil & Gas) bola dôležitá situácia v Líbyi, kde v  októbri 2011 bola obnovená produkcia ropy, na konci roku 2011 už dosiahol denný výkon 60 000 barelov . Za celý rok 2011 vzrástol obrat o 12% na 12,1 mld. eur . EBIT p red započítaním zvláštnych položiek vzrástl o 13% (2,1 mld. eur ).

Ostatné segmenty (Others) vo štvrtom kvartáli roku 2011 v porovnaní s  rovnakým obdobím roku 2010 poklesli o 30%, a to najmä v dôsledku prevodu aktivít spojených s obchodnou divíziou Styrénov do joint venture Styrolution od 1. októbra 2011. V tomto podniku má BASF svoj podiel. Za celý rok 2011 vzrástol obrat v ostatných oblastiach na 6,3 mld. euro. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek bol mínus 404 mil. eur, čo je zlepšenie oproti roku 2010 (mínus 648 mil . eur ).


12.3.2012
autor: Silvia Tajbliková, BASF
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | PP drť
17.01.2018

 
 
 
 

Kúpa | PC, PMMA, PC/ABS
15.01.2018

 
 

Kúpa | PC metaliza
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť PS plata
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť z PP prepraviek
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť PET
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť HDPE
15.01.2018

 
 
 
Výstavy
EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

Gastropack 2018

25.01.2018 | 17. výstava obalových materiálov a baliacej techniky

SamuPlast

31.01.2018 | Výstava pre technológie, stroje a plastové materiály.