PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Azurr-Technology, s.r.o. - Pozvánka na Interplastiku 2018 v Moskve

19.01.2018 | Azurr-Technology, s.r.o. Vás pozýva na veľtrh Interplastika 2018, kde prestaví pestrú škálu výrobkov Dynisco.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

17.01.2018 | Prehľad noviniek - január 2018.

COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

15.01.2018 | COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Konferencia NEWMATEC 2018 už za dva mesiace na Táloch

12.01.2018 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC .

Konferencia Formy a Plasty Brno 2018

10.01.2018 | Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na deviaty ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2018, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno).

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v októbri 2017

18.12.2017 | V Úradnom vestníku EÚ boli v októbri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Vodivé typy termoplastů - náhrada kovových materiálů v technických konstrukcích, 4. část
Vodivé typy termoplastů - náhrada kovových materiálů v technických ...
 
 
Vodivé typy termoplastů - náhrada kovových materiálů v technických konstrukcích, 4. část

Vodivé typy termoplastů - náhrada kovových materiálů v technických konstrukcích, 4. část

V poslední části si rozebereme termoplasty s magnetickými vlastnostmi a vyvodíme závěr z předešlých částí článku.

Termoplasty s magnetickými vlastnostmi

Magnetické termoplasty lze například nalézt na:  

- www.barlogplastics.de - KEBABLEND/M
- www.ms - schramberg.de
- www.cibas.it
- www.polymerpowderstechnology.com
- www.pptcltd.co.uk, zde i tepelně a elektricky vodivé termoplasty
- www.max.co.jp
- www.iandp.co.jp

Uvedené firmy vyrábějí a dodávají:

- sintrované magnety
- plastové deskové magnety
- plasty a kompozity
- systémy zabudování magnetů
- standardní upínací systémy pro magnety
- výpočty v oblasti použití magnetů

Magnety jsou nejčastěji vyráběny z:

- tvrdých feritových látek
- kysličníků vzácných zemin - NdFeB - Neodymium - Iron. Boron

   - SmCo - Samarium - Cobalt
   - Sm FeN - Samarium - Iron - Nitride

Typické hodnoty maximální magnetické indukce - T:

- ferit izotropní - 0, 21
- ferit anizotropní - 0, 40
- SmCo - 1, 02
- NdFeB - 1, 32

Magnetické plasty, respektive výrobky z nich je možno nejčastěji vyrobit těmito technologickými postupy:

- od specializovaného výrobce nakoupený magnetický polotovar se zastříkne příslušným polymerním materiálem
- polotovar - kompozit - polymerní matrice a plnivo z magnetického feritového prášku nebo prášku z kysličníků vzácných zemin - se lisuje, vytlačuje nebo vstřikuje
- nejčastějšími matricemi jsou PA 6, PA 12, PPS - jejich použití závisí i na teplotě materiálu, jímž polotovar obstřikujeme
- vyrobený polotovar je možno použít jako již hotový výrobek nebo jako insert pro další zpracování - zastříknutí
- vstřikování nebo vytlačování specializovaným kompaundérem vyrobených polymerně pojených magnetických kompozitů.

   obr.: Držení magnetů z KEBABLEND  M, vyrobeného při 2K vstřikovacím procesu, Foto: BARLOG plastics GmbH


Závěr - Technologie vstřikování tepelně, elektricky vodivých a magnetických termoplastů

Obecně je možno uvést, že mezi vstřikováním standardních termoplastů, respektive kompozitních materiálů se standardními částicovými nebo vyztužujícími plnivy a granuláty s tepelně nebo elektricky vodivými vlastnostmi a magnetickými vlastnostmi není prakticky žádný výrazný rozdíl.

Při použití všech druhů a typů vstřikovacích termoplastů vždy musí platit, že vyráběný výstřik musí odpovídat požadavkům technologičnosti konstrukce výstřiků z termoplastů.

Při konstrukci výstřiků zejména z tepelně vodivých kompozitů, ale i elektricky vodivých a magnetických, je výhodné ověření jak jejich tepelných vlastností, tak i plnění formy polymerní taveninou, ověřit systém temperace formy, deformace a smrštění, případně rozložení vyztužujících plniv pomocí některého simulačního programu.

V opačném případě, granulát s těmi nejlepšími vlastnostmi je granulátem relativně drahým - podle odebraného množství od cca 7,  -  do cca 11,  - EUR a bohužel, vyhozeným do skupiny nepodařených aplikací.

Obdobně to platí i pro vstřikovací formu, jejíž konstrukce se prakticky neliší od běžných forem.

Z pohledu použitého materiálu forem na výrobu tvarových dílů, je nutno vzít do úvahy, že ve formě se budou zpracovávat kompozitní materiály s abrazivními a v mnoha případech korozivními plnivy.

Tepelně vodivé materiály:

 • sušení  - standardní
 • teplota taveniny - u tepelně a elektricky vodivých materiálů je doporučena, pro udržení požadovaných elektrických vlastností, vyšší než při zpracování standardních granulátů - o cca 10 až 25 °C
 • teplota formy - stejná jako u standardních granulátů
 • zpětný odpor na šneku - nízký
 • vstřikovací rychlost - střední
 • čištění plastikační komory - standardní, HD - PE, HI - PS
 • horký rozvod - je akceptovatelný
 • vyhazovací úkos - minimálně 1 ° na stranu
 • odvzdušnění - hloubka odvzdušňovacího kanálu od 0, 013 do 0, 025 mm
 • velké průřezy ústí vtoku
 • recyklace - obecně do cca 20 %, protože se vyrábějí různé aplikace s různými požadavky je dobré odzkoušet procento přídavku drtě nebo recyklátu
 • odstraňování vad výstřiků - platí stejná pravidla a závěry jako u standardních materiálů


Elektricky vodivé materiály:

 • sušení - standardní
 • teplota taveniny - stejná jako u standardních materiálů
 • profil teploty na topných pásmech plastikační komory - obrácený oproti standardu, tj. u trysky nejnižší teplota, u násypky nejvyšší - nutné pro zachovaní vodivostních vlastností
 • teplota formy - standardní
 • zpracovávají se materiály z velké části naplněné vláknitým vyztužujícím plnivem a proto:

      - nízké otáčky šneku při plastikaci

      - nízký zpětný odpor na šneku

      - nízká vstřikovací rychlost

 • čištění plastikační komory - standardní, HD - PE, HI - PS
 • vyhazovací úkos - minimálně 0, 5 °na stranu
 • velké průřezy ústí vtoku
 • horký rozvod - ano
 • odvzdušnění - hloubku minimalizovat - cca 0, 003 až 0, 005 mm, potom musí být pro dostatečný odvod vzduch velká šířka odvzdušňovacích kanálů
 • recyklace -  obecně do cca 20 %, protože se vyrábějí různé aplikace s různými požadavky je dobré odzkoušet procento přídavku drtě nebo recyklátu
 • odstraňování vad výstřiků - platí stejná pravidla a závěry jako u standardních materiálů
 • pozor - vady povrchu jsou prakticky neodstranitelné - vyplývají z podstaty materiálu - stříbření, tokové čáry, apod.

Magnetické materiály:

 • jedná se o vysoce plněné granuláty, abrazivní, s možností korozivního napadání materiálu formy i plastikační komory vstřikovacího stroje
 • sušení - standardní
 • teplota taveniny - vyšší než u běžných materiálů se stejným polymerem - o cca 10 až 20 °C
 • teplota formy - vyšší - o cca 10 až 15 °C
 • doba setrvání taveniny na teplotě v plastikační komoře a horkém rozvodu formy - co nejkratší - může docházet k tepelné degradaci až oddělení plniva od matrice
 • objem vstřikované dávky - maximálně cca 60 % z max. objemu plastikační komory.


Praktické zkušenosti - vývoj tělesa reflektoru:

 • zadání - vývoj reflektoru LED svítidla s napařenou odraznou vrstvou na jiskřeném povrchu, bez nutnosti použít hliníkový chladič, tj. těleso má fungovat i jako chladič
 • rozměry reflektoru - spodní průměr cca 140 mm, výška cca 80 mm
 • vstřikovaný materiál - tepelně i elektricky vodivý granulát na bázi PA 66 od firmy PolyOne, typ THERMA TECH TT 6600 - 5001, tepelná vodivost - přes rovinu 4, 5 až 5, 5 W/mK, v rovině 19 až 21 W/mK
 • porovnání vybraných vlastností je uvedeno v přiložené tabulce, hodnoty převzaty z materiálových listů příslušných granulátů
 • postup vývoje - 3D návrh reflektoru - úprava návrhu podle zásad technologičnosti konstrukce výstřiků z termoplastů - simulační výpočty - úprava dílu podle výsledku simulací
 • konstrukce jednonásobné vstřikovací formy - tvarové díly z materiálu 1. 2343, 52 +/ -  2 HRC – vstřikování pilotního dílu pro ověření možnosti výroby a vlastností materiálu Therma Tech - pokovení zkušebních dílů
 • na základě simulace navržen vtok - tyčový studený vtokový kanál o průměru ústí na výstřiku min. 8 mm
 • v místě uchycení LED diody velká tloušťka dílu, podélná žebra na vnějším povrchu výstřiku
 • pilotní pokus definují přiložené fotografie ve fotogalerii - vzorová destičky firmy PolyOne, vzorník jiskřených desénů a tvarů téže firmy, výstřik pilotní desky o rozměrech 90x90x4 mm, ústí vtoku o rozměrech 3x5 mm
 • parametry sušení granulátu - 80 °C/6 hodin, doporučený zbytkový obsah vlhkosti v granulátu max. 0, 2 %
 • teplota taveniny 295 °C  - doporučení výrobce 275 až 300 °C
 • teplota formy 120 °C  - doporučení výrobce 80 až 105 °C
 • běžnými tunelovými ústími vtoku tvarové dutiny forem nešly naplnit - malý průřez ústí
 • problém - velmi rychlý odvod tepla a velmi nesnadné odstranění od výstřiku odtrženého tvaru, např. žebra z formy - běžně se odstraňuje s pomocí rozžhavené planžety, v případě materiálu Therma Tech tento z rozžhavené planžety okamžitě odvede teplo a planžetou se nepodaří zatrhlou část výstřiku natavit a z tvaru odstranit, obdobně nešel vytáhnout utržený tyčový vtok z vtokové vložky formy - rozžhavený vrut okamžitě při dotyku s vtokem zchladl 
 • materiál dobře teče - obsahuje grafit, který působí jako mazadlo
 • zkušební deska s jiskřeným povrchem VDI 3400 Ref. 31 šla bez problémů pokovit
 • díl šel, opět bez problémů, vrtat  
 • kruhové nálitky na zkušebním vzorku se lehce odlamovaly, materiál je křehký - viz fotogalerii
 • vzhled dílu - viz fotogalerii

   tabulka


Závěr projektu - na základě, z pilotního projektu, zjištěných skutečností a konečného termínu představení nového reflektoru, je projekt z vodivého plastu pozastaven; reflektor bude, v této fázi řešení, vyroben standardně s hliníkovým chladičem. V další etapě bude rozhodnuto pokračovat ve vývoji reflektoru jako chladiče nebo jej převzít z první etapy řešení a hliníkový chladič nahradit výstřikem z tepelné vodivého plastu.

1. časť »

2. časť »

3. časť »

3.11.2014
autor: Lubomír Zeman
 
 
 
Fotogaléria článku
Vodivé typy termoplastů - náhrada kovových materiálů v technických konstrukcích, 4. část
Vodivé typy termoplastů - náhrada kovových materiálů v technických konstrukcích, 4. část
Vodivé typy termoplastů - náhrada kovových materiálů v technických konstrukcích, 4. část
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | ldpe films
18.01.2018

 
 

Kúpa | Ldpe Rolls
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC /ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC/ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC drť
18.01.2018

 
 

Kúpa | TPE,TPV,TPO,TPU
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC a PC/ABS pokovené
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC a PC/ABS s lakom
18.01.2018

 
 

Kúpa | PA 6 GF
18.01.2018

 
 
 
Výstavy
EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

Gastropack 2018

25.01.2018 | 17. výstava obalových materiálov a baliacej techniky

SamuPlast

31.01.2018 | Výstava pre technológie, stroje a plastové materiály.