PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

Simulácia procesu vstrekovania plastov - Cadmould® 3D-F® Essential

10.07.2017 | Cadmould® 3D-F® Essential je teraz voľne na stiahnutie. Táto ponuka platí v období od 1. júla do 30. septembra 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Vodivé typy termoplastů - náhrada kovových materiálů v technických konstrukcích, 3. část
Vodivé typy termoplastů - náhrada kovových materiálů v technických ...
 
 
Vodivé typy termoplastů - náhrada kovových materiálů v technických konstrukcích, 3. část

Vodivé typy termoplastů - náhrada kovových materiálů v technických konstrukcích, 3. část

Tepelně vodivé termoplasty se využívají v konstrukcích různých zařízení, nejčastěji osvětlovacích systémů automobilů, LED osvětlení, chladících systémů, apod. nahrazují hliník a jeho slitiny.

Jejich výhodou je, obdobně jako u prakticky všech výstřiků z termoplastů, vyšší svoboda designu ve vztahu k technologii vstřikování, možnost vytvářet nová, vlastní řešení se synergickými účinky - integrace funkcí, systém přenosu tepla je prakticky stejný jako u kovových materiálů, snížení hmotnosti konstrukce, recyklovatelnost, enviromentální přínos - nekorodují, zvýšení efektivity výroby a odstranění nutných víceprací jako například lakování, vrtání, atd., snížení celkových výrobních nákladů oproti řešením z kovu.

Jednou z nezanedbatelných výhod konstrukcí z tepelně vodivých materiálů je možnost řešení - snížení - lokálního přehřívání - hot spot reduction.

Tepelně vodivé materiály z termoplastickou matricí se vyrábějí zároveň buď jako elektricky vodivé nebo nevodivé, s možností další aditivace - UV stabilizace, odolnost proti hoření, barvení, atd. Rozsah teploty použití je dán tepelnou odolností použité matrice.

Při konstrukci výstřiků z tepelně vodivých granulátů je nutno pamatovat na všechny tři složky odvodu tepla - vedením - kondukcí, prouděním - konvekcí a zářením - radiací. Složka odvodu tepla vedením je ze všech tří složek nejrychlejší, proudění zvyšuje účinnost tepelně vodivých materiálů a radiace se obvykle, pro svoji malou hodnotu, zanedbává.  

Firma PolyOne publikovala případovou studii použití tepelně vodivého plastu namísto klasicky používaného hliníku ve světle osobního automobilu s těmito výsledky:

 - snížení hmotnost - 37 %
 - snížení výrobních nákladů - více než 25 %
 - celková úspora nákladů na díl - 35 %.

Příklady tepelně vodivých materiálů

www.barlogplastics.de

Obchodní název -  KEBABLEND/TC:

 - tepelně i elektricky vodivé, nesamozhášivé
 - matrice - PP, PA, POM, TPE
 - plnivo - kovový prach, kovová vlákna, uhlíková vlákna
 - tepelná vodivost až 10 W/mK

 - tepelně vodivé, elekticky nevodivé
 - samozhášivé - matrice - PPS, PET FR
 - nesamozhášivé - matrice. PP, PA, TPE
 - plnivo - keramický prášek
 - tepelná vodivost až 6 W/mK

www.coolpolymer.com

Obchodní název - CoolPoly - řada E, D

 - řada E - tepelně i elektricky vodivé
 - řada D - tepelně vodivé, dielektrické plasty - izolanty, elektrická rezistivita 1E12 až 1E16 ohm cm
 - matrice pro obě řady - PP, PPA, PA, PPS, LCP, TPE
 - tepelná vodivost od 1 až do 100 W/mK, nejčastěji 1 až 20 W/mK, tj. 5 až 100x více než mají běžné plasty

Obchodní název - CoolPoly LED Series Thermally Conductive Plastics - TCP

 - určeny pro výrobu chladičů LED osvětlovacích systémů - úspora až 50 % hmotnosti oproti hliníkovým chladičům

Firma CoolPoly má ve svém portfoliu vysoce tepelně vodivý materiál, který má v názvu:  vstřikováním tvarovatelný kov, tj . materiál dodávaný ve formě granulátu, který je možno standardně vstřikovat do běžných vstřikovacích forem.

Obchodní název - Xyloy M 950 Injection Moldable Metal

 - materiál svými vlastnostmi je schopen nahradit slitiny lehkých kovů a jejich zpracování tlakovým odléváním
 - pro porovnání: Xyloy má hustotu 4, 9 g/1E  - 3 g a součinitel vedení tepla lambda 110 W/mK, smrštění 0, 5 %, Al slitiny 2, 7 g/ 1E  - 3 g, lambda 95 W/mK, Zn slitiny 6, 6 g/1E  - 3 g, lambda 133 W/mK, Mg slitiny 1, 8 g/1E  - 3 g, lambda 50 W/mK.

www.polyone.com  

Obchodní název - THERMA - TECH

 - tepelně vodivé, elektricky vodivé i nevodivé
 - samozhášivé, V - 0, PPS
 - nesamozhášivé - PA 66
 - tepelná vodivost až 21 W/mK

Pro představu uvedu orientační ceny při odběru 1 000 kg granulátu - hrubý odhad:

 - PA 66 - obojí vodivost - 6, 90 EUR/kg
 - PPS - obojí vodivost - 10, 70 EUR/kg
 - PA 66 - tepelně vodivý, izolant - 35, 30 EUR/kg
 - PPS - tepelně vodivý, izolant - 39, 50 EUR/kg

Materiály PolyOne používá pro výrobu LED systémů finská firma www. kruunutekniikka. fi, respektive její divize Coolics, www. coolics. fi.

www.premixgroup.com

Obchodní název - PRETHERM TPE

 - matrice - termoplastické elastomery, tepelně vodivé, elektricky izolant
 - plnivo - nitrid bóru

www.sabic - ip.com

Obchodní název - LNP KONDUIT

 - matrice - PP, PPS, PA 6, PA 66, PA GF


Elektricky vodivé termoplasty

Elektricky vodivé termoplasty, ve všech variantách vodivosti, stínění, elektromagnetické kompatibility, antistatických vlastností, ochrany před nebezpečím výbuchu, ve formě objemového dílu nebo jako povlak se používají zejména při konstrukci a výrobě různých typů konektorů, dílů do zařízení silové elektroniky, osvětlovacích systémů dopravních prostředků, palivových systémů dopravních prostředků, zařízení informačních technologií, ve zdravotnické technice, v počítačích, v mobilních telefonech, atd.

Výhody výstřiků z těchto materiálů jsou velmi obdobné jako u tepelně vodivých materiálů, které se v mnoha případech samozřejmě dají použít i v aplikacích elektricky vodivých materiálů.

   obr.: Prototyp zo vstrekovaného plastového krúžku s magnetmi. Niektoré z 16 magnetických pólov sú viditeľné za fóliou Flux detektor, Foto: BARLOG plastics GmbH


Podle požadavků na výstřiky kladené je možno vybírat z poměrně široké škály nabízených rozsahů povrchového měrného odporu . Obvyklý rozsah povrchové rezistivity pro náhradu kovových materiálů plasty je od cca 1E11 do cca 1E 1 ohmu. Tento nastavitelný rozsah je dán použitým plnivem v kompozitech.

Nejmenší stínící výkon mají uhlíková vlákna, následují nerezová kovová vlákna a nejvyšší výkon dávají niklem potažená uhlíková vlákna.  

V rozsahu povrchového odporu cca 1E 14 až cca 1E 12 hovoříme o izolačních materiálech, pro antistatické materiály je možno definovat rozsah cca 1E 12 až 1E 9, disipativní elektricky vodivé materiály mají rozsah cca 1E 9 až cca 1E 5 a vodivé materiály cca 1E 4 až cca 1E  - 2, EMI/RFI 1E 4 až 1E 1. V literatuře o elektrické vodivosti plastů lze nalézt i jiné rozsahy odporů.

Kovové materiály mají povrchový odpor v rozmezí cca 1E  - 1 až cca 1E  - 5, běžné plasty 1E 12 a výše.

Příklady typických hodnot povrchového odporu  - ohm - v závislosti na plnivu:

 - POM - vodivé saze - 1E 3
      - uhlíkové vlákno - 1E 2
 - PA 66 - vodivé saze - 1E 5
       - uhlíkové vlákno - 1E 2
 - PA 6 - uhlíkové vlákno - 1E 4
      - kovové vlákno - 1E 5
 - PA 12 - vodivé saze - 1E 6
       - uhlíkové vlákno - 5 E 1
 - PPA - uhlíkové vlákno - 1E 2.  

Kromě výše uvedených možností použití v oblasti využití elektrovodivých vlastností je možno granuláty a koncentráty použít i pro zvýšení fyzikálně - mechanických vlastností matric.

Plniv se využívá zejména pro zvýšení tuhosti a pevnosti dílů například typu tenisové rakety, golfové hole, hokejky, rámy jízdních kol, jachtařské potřeby, díly do větrných elektráren, apod.

Některé typy koncentrátů se používají i v technologii nanášení vrstev na kovové materiály - technologie CCVD - Cataly - Chemical Vapor Deposition - ve fluidním loži.


Příklady elektricky vodivých termoplastů

www.barlogplastics.de

Obchodní název - KEBABLEND/EC

 - matrice - částečně krystalické termoplasty, například PP, PA
 - plnivo - vodivé saze, uhlíková vlákna, kovové prášky, kovová vlákna
 - použití - podle matrice a plniva - pro povrchové úpravy - například práškové lakování, zamezení statickým výbojům, ochrana proti výbuchu, atd.

www.graphistrength.com

Kromě komerčně dodávaných granulátů s elektrovodivými vlastnostmi jsou na trhu i koncentráty, které po dispergaci v polymerní tavenině dávají základní matrici ESD vlastnosti.

Koncentráty zejména typu vícevrstvých uhlíkových nanotrubic vhodné pro matrice PA 12, PA 6, PA 66, PC, PE, PP, PS, ABS, PC/ABS, PVC - dávkování 15 až 30 %.

www.polyone.com

Obchodní název - STAT - TECH, Static Dissipative and Conductive Compounds

 - matrice - ABS, POM, PA 6/12, PA 12, PA 6, PA 66, LCP, PC, PC/ABS, PEI, PP, PA GF
 - plnivo - uhlíkový prach, uhlíkové vlákno, uhlíkové vlákno potažené niklem, kovová vlákna

www.premixgroup.com

Obchodní název

PRE - ELEC - povrchový odpor 1E 5 až 1E 8 ohm

 - matrice - PP, PP GF, PS, PE - HD, PE - LD, PA 6, ABS, PC, PC/ABS, TPE - SEBS
 - plnivo - uhlíkové vlákno
 - obsah 40 až 50 %

PRE - ELEC ESD - povrchový odpor 1E 8 až 1E 12 ohm

 - granulát - PP, HI PS, ABS, MABS, PC/ABS
 - koncentrát pro - PP, ABS, PE

PREPERM - anténní a konektorové aplikace, pro vysokofrekvenční pole, mají vysokou dielektrickou konstantu

PRESEAL TPE - vysoká elektrická vodivost, plnivo - stříbro, niklem pokovený grafit

www.rtpcompany.com

 Dodávají:
 - antistatické materiály - odpor 1E 10 až 1E 12
 - staticky disipativní - odpor - 1E 6 až 1E 12
 - elektricky vodivé - odpor - 1E 1 až 1E 6
 - EMI/RFI - odpor - 1E 1 až 1E 4

www.sabic-ip.com

Obchodní název - LNP FARADEX - ESD, EMI/RFI, elektricky vodivé materiály

 - matrice - ABS, PC, PC/ABS, PP, PE, PS
 - plnivo - kovová nerezová vlákna

V některých případech je možno použít kovová plniva nejen k elektrické vodivosti kompozitních materiálů, ale je možno jejich vlastností využít pro značkování, tj . umožnit například detektorem kovů zjistit, že v kontrolovaném systému je daný materiál.
Příkladem takových materiálů je KEBABLEND/D firmy BARLOG plastics GmbH. Matrice - PP, PA, PBT, ABS, plnivo - kovový prach.
Použití - strojní součásti v potravinářských technologiích, medicínská technika, pomůcky pro balení, apod.

1. časť »

2. časť »

• pokračovanie článku bude uverejnené 3.11.2014.

27.10.2014
autor: Lubomír Zeman
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 

Predaj | PS HIPS černá drť
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.