PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

Simulácia procesu vstrekovania plastov - Cadmould® 3D-F® Essential

10.07.2017 | Cadmould® 3D-F® Essential je teraz voľne na stiahnutie. Táto ponuka platí v období od 1. júla do 30. septembra 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Ultrazvukové zváranie a delenie termoplastov od firmy Belson
Ultrazvukové zváranie a delenie termoplastov od firmy Belson
 
 
Ultrazvukové zváranie a delenie termoplastov od firmy Belson

Ultrazvukové zváranie a delenie termoplastov od firmy Belson

Používanie termoplastov je pre ich výhodné mechanické a konštrukčné vlastnosti veľmi rozšírené hlavne v oblasti spotrebného tovaru, elektrotechniky a v automobilovom priemysle.

Ultrazvukové zváranie (ultrasonic welding)
Veľká konštrukčná výhoda termoplastov je, že sa dajú spoľahlivo spájať zváraním. Medzi efektívne metódy zvárania plastov teplom patrí ultrazvukové zváranie.

 

Príklad pneumatickej ultrazvukovej zváračky firmy Belson  
Príklad pneumatickej ultrazvukovej zváračky firmy Belson  


Pevné a spoľahlivé spájanie termoplastických látok sa realizuje pomocou kmitajúceho pracovného nástroja (sonotróda) s frekvenciou 20 000 až 40 000 Hz. Na vytvorenie spoja sa využíva koncentrovaná ultrazvuková energia, ktorá sa generuje ultrazvukovým piezoelektrickým meničom. Pomocou ďalších mechanických transformátorov výchylky (booster, sonotróda) sa privádza do miesta spojovania vo vhodnej veľkosti. Ak na spájané miesto pod sonotródou súčasne pôsobí aj statický tlak (cca 0,2 až 0,3 MPa), dochádza k lokálnemu ohrievaniu, plastifikovaniu, taveniu a následnému premiešaniu spájaných materiálov. Po vychladnutí vznikne pevný spoj. Okrem mechanických požiadaviek spĺňa aj estetické požiadavky.

 

Detail ultrazvukového zvaru plast – koženka pre automobilový priemysel  
 Detail ultrazvukového zvaru plast – koženka pre automobilový priemysel  


Výhody ultrazvukového zvárania:

• okamžitá disponibilita (po zapnutí možno hneď pracovať, netreba nahrievať);
• vysoká reprodukovateľnosť a flexibilita (časovanie, možnosť meniť výkon);
• vysoká ekonomickosť (energia sa dodáva len v krátkom čase – menej ako 2 s);
• nízke požiadavky na čistotu zváraných plôch;
• možnosť zvárať aj materiály, ktoré sú bežnými tepelnými metódami nezvariteľné (plast – koža, koženka, plast – papier);
• nedochádza k masívnemu prehrievaniu zváraných dielov (iba lokálne v mieste zvaru);
• plastové diely možno zvárať aj v miestach, ktoré sú značne vzdialené od miesta, kde sa privádza ultrazvuková energia (zváranie vo vzdialenom poli).

 

Ultrazvukový generátor a ultrazvukové kmitavé sústavy  
Ultrazvukový generátor a ultrazvukové kmitavé sústavy  


Ultrazvukové zváračky sa vyrábajú v dvoch základných vyhotoveniach: pneumatické a ručné.

Ultrazvukové uzly (generátor a menič) sa s úspechom zaraďujú aj do automatizovaných liniek, kde sú vysoké požiadavky na produktivitu, kvalitu a reprodukovateľnosť pri spájaní plastov.

Ultrazvukové zváračky sa vyrábajú s tradičnými pracovnými frekvenciami: 20 kHz, 30 kHz, 35 kHz a 40 kHz.

Výstupný výkon týchto zariadení sa pohybuje od 20 W až do 3 000 W.

Výber vhodnej frekvencie a výkonu je daný viacerými kritériami a vlastnosťami konkrétnych dielov určených na spájanie (materiál, tvar, veľkosť...).

Ultrazvukové rezanie (ultrasonic cutting)
Nachádza uplatnenie pri rezaní ťažko deliteľných materiálov (kompozitné materiály – kevral a pod.) a materiálov, ktoré sú mäkké a lepivé (napr. nevulkanizovaná guma).

Ultrazvukové rezanie vo všeobecnosti výrazne znižuje sily potrebné na delenie materiálu (až o 75 %!). Vytvára čistý a hladký rez. Pre svoje zaujímavé vlastnosti nachádza uplatnenie aj v potravinárskom priemysle, napríklad pri delení syrov, pizze, štruktúrovaných zákuskov.

V textilnom priemysle ho možno využiť na rezanie materiálov, ktoré obsahujú termoplastický materiál. Pri rezaní tkaných materiálov
dochádza súčasne k zatavovaniu okrajov rezu, čím sa zabraňuje strapkaniu.

 

Porovnanie rezu: klasický (vľavo) a ultrazvukový rez  
Porovnanie rezu: klasický (vľavo) a ultrazvukový rez  


Výhody ultrazvukového rezania:
• rez je čistý a hladký, s minimom „omrviniek“;
• dymivosť sa eliminuje na minimum;
• pri predpätých a pletených materiáloch nedochádza pri delení k rozpletaniu;
• ultrazvukové rezanie spotrebuje podstatne menej energie, ako napr. vyhrievané nože;
• v porovnaní s inými technológiami je sila potrebná na rezanie výrazne menšia.

Rezanie nevulkanizovanej gumy pri výrobe pneumatík  
Rezanie nevulkanizovanej gumy pri výrobe pneumatík  


Popísané technológie zvárania a delenia pomocou ultrazvukovej energie patria medzi aplikácie výkonového ultrazvuku, ktoré sú v praxi najčastejšie používané. Ultrazvuková energia sa využíva i v ďalších technológiách. Patrí sem ultrazvukové čistenie (cleaning), ultrazvukové zatláčanie (inserting), ultrazvukové rozprašovanie (atomization) a mnoho ďalších. Zaujímavou oblasťou je sonochémia. Ide o modernú rozvíjajúcu sa oblasť chémie. Využíva energiu kavitácie na urýchľovanie reakcií, homogenizáciu, dezintegráciu, emulgáciu a ďalšie fyzikálnochemické procesy.

 

Web: www.belson-sk.sk

Tel.: 0905 230 687

8.5.2013
autor: Belson - Ing. František Belančík
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 

Predaj | PS HIPS černá drť
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.