PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Fatra a.s. ponúka regranuláciu plastových odpadov (PP, PE, PP/PE, EVAC)

26.04.2017 | Spoločnosť Fatra, a.s. - tradičný spracovateľ plastov v Českej republike, rozšírila výrobné možnosti o úpravy interného a externého plastového odpadu na regranulačnej linke.

Mercedes na Autosalóne Bratislava 2017 s európskou výstavnou premiérou

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón bude tento rok skutočne výnimočný. Okrem dvoch stredoeurópskych premiér (Mazda CX-5 a Mazda MX-5 RF) ho obohatí aj jedna európska výstavná premiéra, dlho očakávaný model Mercedes Benz triedy S.

Zákazková výroba tesnení na mieru - novinka spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o.

24.04.2017 | Počítačom riadený rezací stroj Atom FlashCut predstavuje tú najmodernejšiu a najpresnejšiu technológiu vo výrobe plochých tesnení.

Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

Viete ako prebieha proces radiačného sieťovania v spoločnosti BGS?

18.04.2017 | Táto metóda výrazne zlepšuje vlastnosti plastov. Pozrite si nové video o radiačnom sieťovaní firmy BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Topení s novou vysokovýkonnou topnou vrstvou: Trysky jsou nyní štíhlé, mají vyšší výkon a jsou hospodárnější
Topení s novou vysokovýkonnou topnou vrstvou: Trysky jsou nyní štíh ...
 
 
Topení s novou vysokovýkonnou topnou vrstvou: Trysky jsou nyní štíhlé, mají vyšší výkon a jsou hospodárnější

Topení s novou vysokovýkonnou topnou vrstvou: Trysky jsou nyní štíhlé, mají vyšší výkon a jsou hospodárnější

Günther Heisskanaltechnik GmbH představil novou, výkonnou a energeticky úspornou BlueFlow© technologii trysek poprvé na K2010 v Düsseldorfu. Tyto trysky s novým topením jsou všecko jiné než tlustá, nepružná nebo velké spotřebiče energie

Nová BlueFlow© technologie firmy Günther spojuje ve srovnání s běžnými způsoby topení více výhod najednou. Topné články jsou v průměru nejenom podstatně menší, ale mají výrazně lepší vedení tepla a tím i rychlejší tepelnou odezvu. Kromě toho se vyznačují vysokou dielektrickou pevností a nejsou citlivé na vlhkost. Obecně řečeno se mohou s těmito čtyřmi znaky stát důležitým krokem směrem k prostorově úsporným, individuálním a energeticky hospodárným konstrukcím horkých kanálů a tím i k celkově hospodárnějším vstřikovacím procesům.

Nové topení pro použití v horkých tryskách se celé vyrábí přímo u firmy Günther. Vývoj ve spolupráci s renomovaným výzkumným ústavem trval celkem 10 let. Široké odborné veřejnosti technologie BlueFlow© byla, po třech letech úspěšného testování, poprvé představena na K2010. Horké trysky Günther s technologií BlueFlow© mají výlučné postavení na trhu.
Inovace zaujme každého, kdo ji napoprvé uvidí. Oproti obvyklým topným článkům s mosaznou dutinkou jsou nová topení podstatně drobnější a také v průměru štíhlejší. Topné vedení se dá nanést mnohem těsněji vedle sebe a tím i individuálněji pro každou topnou zónu. To vede k mnohem přesnějšímu rozdělení teplot po celé délce trysky.

Uspořádání topného článku je jednoduché. Na trubičku z ušlechtilé oceli se v čistém prostředí nanese vrstvička dielektrika a sítotiskem proužky topného vodiče a následně se vypálí. Vnější krycí vrstva izoluje a chrání topný článek proti vnějším vlivům.
Skutečná výhoda topení je v tom, že topné vedení a tím tedy i celé topení je možno umístit co nejblíže ke vstřikované polymerní tavenině přičemž také rozložení výkonu po celé délce topné trubice je mnohem efektivnější, neboť topné vedení se umístí přesněji s pohledu rozestupů mezi topným vinutím. Rozdělení výkonu lze prakticky provést na milimetr přesně a tím lze realizovat homogenní vyhřívání a tedy kvalitnější přípravu taveniny. Snadněji než doposud se docílí vysoká koncentrace tepla v přední oblasti trysky.


Horké trysky „zeštíhlí“

Menší rozestupy mezi topnými smyčkami a také proměnlivá šířka topného vedení zajistí velmi rovnoměrné zahřívání plastu v horké trysce a vysokou reprodukovatelnost teplotního průběhu. Tloušťka topné vrstvy je menší než 200µm a tím je realizovatelná také menší geometrie trysek. To také znamená menší náklady na topení a chlazení formy a tím také z důvodu menších roztečí trysek také menší rozměry forem. Lze tudíž i optimalizovat přizpůsobení vstřikovacího stroje při zachovaném objemu výroby. Výroba je flexibilnější ale zároveň i energeticky hospodárnější.

Chladicí kanály je možno, díky štíhlému tvaru horkých trysek, např. u kanálu trysky s vnitřním průměrem 5 mm je průměr pláště 18 mm ve srovnání s průměrem 22 mm u běžné trysky (viz. Obr.), rozmístit jak ve formě, tak kolem tvarové dutiny blíže k obrysům, což je účinná pomoc pro optimální chlazení formy. Úspory energie jsou dány především nižší teplotou vodivé topné smyčky ve srovnání s konvenčními metodami vyhřívání. Homogenní teplota je šetrná ke zpracovávanému plastu a tím zvyšuje kvalitu vyráběných dílů. S touto novou technologií topení se dá zpracovávat široký sortiment plastů, a to s mnohem citlivějším vedením tepla než doposud.

G1  
Horká tryska typu SHT                                                           Horká tryska BlueFlow©    
Obr.: Srovnání trysky s mosazným topením (vlevo) a novým topením (vpravo).

Nové topení není hygroskopické

Použití kysličníku hořečnatého jako elektrická izolace okolo vodivého topného drátu u běžných trysek má nevýhodu v jeho hygroskopičnosti. Dielektrikum a vrstva vodiče BlueFlow© topení naproti tomu nejsou hygroskopické. Tím zcela odpadá doposud běžné pomalé rozehřívání na 100°C a následná topná prodleva k vypuzení vodní páry z horkého systému. S výrobou je možno začít bez ztráty času a prodloužení zahřívací fáze.

Porovnávací měření – zajímavé údaje

Porovnávací měření, která byla prováděna u Günthera mezi běžnými tryskami a novými s technologií BlueFlow©, poskytla následující výsledky: Hodnocení mezi tryskami s novou technologií a různými velikostně srovnatelnými konkurenčními tryskami bylo dosaženo ve vstřikovacím procesu úspory energie až 50%. Při srovnání s běžnými horkými tryskami Günther je možno docilovat až 30%.
Další výhodou nového topení je také odolnost proti působení napěťových špiček. Ty ne nevýznamně zvyšují riziko výpadku běžných topení (nebo topných článků). Nová topná tělesa vydržela bez problému během rozsáhlých zkoušek připojení až dvojnásobného běžného zkušební napětí (kolem 1,5 kV).


Testovací kritéria

Minimální teplota trysky, která musí být nastavena pro vystříknutí dobrého dílu a spotřeba energie při této teplotě
G1 G2 G3
Srovnání spotřeby energie s konkurenční tryskou 1
Příkon (Ø):
BlueFlow© = 305°C / 40,59 W
Konkurenční tryska 1 = 325°C / 76,50 W
47% menší spotřeba výkonu (nebo je lépe příkon) trysky BlueFlow©
 
Srovnání spotřeby energie s konkurenční tryskou 2
Příkon (Ø):
BlueFlow© = 295°C / 39,26 W
Konkurenční tryska 2 = 295°C / 94,43 W
58% menší spotřeba výkonu (nebo je lépe příkon) trysky BlueFlow©
 
Srovnání spotřeby energie s konkurenční tryskou 3
Příkon (Ø):
BlueFlow© = 280°C / 39,30 W
Konkurenční tryska 3 = 280°C / 78,53 W
50% menší spotřeba výkonu (nebo je lépe příkon) trysky BlueFlow©
 


Topení: BlueFlow© - technologie s mnoha výhodami

Topení s pozoruhodnými technickými výhodami poskytuje v denní praxi významné úspory jak pro výrobce forem, tak i pro výrobce výstřiků. Celkově menší zástavbové rozměry umožňují vedle menších roztečí tvarových dutin použít menší vstřikovací stroje a tím snížit výrobní náklady, konstruktérům dávají větší volnost pro umístění chladicích kanálů a vložek blíže vtoku a i větší designovou volnost při konstrukci dílů.

Optimalizované vedení tepla a i rychlejší tepelná odezva trysek BlueFlow© vede ke snížení zmetkovitosti a k vyšší kvalitě vyráběných dílů, nižší spotřebě energie, kratším cyklům snížením teploty taveniny a i k rozšíření zpracovatelských možností u tepelně citlivých plastů

Nové formy by se měly proto už od začátku konstruovat pro použití topení BlueFlow©, případně i s odpovídajícím systémem trysek. Ale i dosud špatně fungující vstřikovací formy lze dodatečně vybavit touto novou technologií. Zákazníci, které u svých forem  zamění stávající systém za horký systém s novým topením, mohou podstatně snížit zmetkovitost a současně výrazně zvýšit kvalitu vstřikovaných dílů. K tomu ještě podstatně sníží spotřebu energie.

Pořizovací investice pro nové trysky s topením BlueFlow© je jen o málo vyšší než pro trysky s běžným mosazným topným článkem. Podle našich studií se tyto vícenáklady amortizují jen samotnými energetickými úsporami za méně než jeden rok. Máte tedy mnoho dobrých argumentů pro používání nového topení Günther Heisskanaltechnik.

Další informace a kontakt:

Günther Heisskanaltechnik GmbH

Sachsenberger Straße 1
35066 Frankenberg/Eder

Tel.  0049 6451 5008-0
Fax. 0049 6451 5008-50

www.guenther-hotrunner.com    

Zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

Ing. Jiří Rejhon, CSc.

Francouzská 11
120 00 Praha
Tel./Fax.:    00420 317 777 171
Mobil:         00420 602 208 202  

E-Mail: jiri@rejhon.cz

22.7.2011
autor: Ing. Jiří Rejhon, CSc.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 

Kúpa | Míchací silo
25.04.2017

 
 
 

Predaj | HIPS drť
24.04.2017

 
 

Predaj | ABS drť
24.04.2017

 
 
 

Predaj | PPA Amodel GF 33%
21.04.2017

 
 

Kúpa | Drť PP GF30%
20.04.2017

 
 
 
Výstavy
HANNOVER MESSE

24.04.2017 | R&D, priemyselná automatizácia a IT, priemyselné dodávky, výrobné inžinierstvo a služby, energia a technológie pre životné prostredie.

AUTOSALÓN Bratislava 2017

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón je najdôležitejšou automobilovou udalosťou roka na Slovensku.

INNOFORM

25.04.2017 | Medzinárodný kooperatívny veľtrh pre nástroje a spracovateľský priemysel.

Vietnam Manufacturing Expo 2017

26.04.2017 | Popredná výstava o obrábacích strojov pre formy a vstrekovacie technológie pre plasty.

PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.