PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Azurr-Technology, s.r.o. - Pozvánka na Interplastiku 2018 v Moskve

19.01.2018 | Azurr-Technology, s.r.o. Vás pozýva na veľtrh Interplastika 2018, kde prestaví pestrú škálu výrobkov Dynisco.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

17.01.2018 | Prehľad noviniek - január 2018.

COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

15.01.2018 | COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Konferencia NEWMATEC 2018 už za dva mesiace na Táloch

12.01.2018 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC .

Konferencia Formy a Plasty Brno 2018

10.01.2018 | Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na deviaty ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2018, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno).

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v októbri 2017

18.12.2017 | V Úradnom vestníku EÚ boli v októbri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > SVOBODA predstavuje MachineLOG IT - Znalostnú a servisnú podporu strojov a nástrojov, 2. časť
SVOBODA predstavuje MachineLOG IT - Znalostnú a servisnú podporu st ...
 
 
SVOBODA predstavuje MachineLOG IT - Znalostnú a servisnú podporu strojov a nástrojov, 2. časť

SVOBODA predstavuje MachineLOG IT - Znalostnú a servisnú podporu strojov a nástrojov, 2. časť

Díky tomuto systému lze zaručit lepší a jednodušší podporu pro technické pracovníky a zároveň lze zajistit informovanost manažerů přes přehledné administrační rozhraní v reálném čase. Systém plně nahrazuje papírové průvodky a umožňuje centrálně zadávat a sledovat data z údržby, nebo opravy nástroje.

Objednávky a řízení výroby

Systém umožňuje zadávat komplexní informace o zakázce a v tu chvíli provede pracovníka lisovny kompletním procesem nasazení formy na stroj. Od přípravy výroby (sušení materiálu, nasazení podpůrných přístrojů) až po vyhledání nástroje ve skladu, korektní nasazení a zapojení, nabídne poslední funkční parametry a upozorní na potenciální chyby výlisků.
 

MachineLOG IT objenávky a řízení výroby  
MachineLOG IT objenávky a řízení výroby  


Mimo jiné je možné zadat kroky „předpřípravy“, které je nutné jednotlivě potvrdit a tím upozornit uživatele, co je nutné udělat a zajistit podpis, jako garanci provedení požadovaných kroků.

 

Sledování zakázky on-line

Systém umožňuje sledovat proces výroby on-line s komplexním sledováním, zda je zakázka v běhu, nebo nástroj nevyrábí a proč.
 

MachineLOG IT - sledování zákazky on-line  
   

Součástí zadání jsou i informace o úpravách a například balení. Jak je vidět, systém je od základu postaven jako mezinárodní a proto je možné v rámci otevřeného přístupu umožnit vidět proces zakázky i dodavateli. Tímto se omezuje nutnost cestovat a kontrolovat proces přímo namístě. Mimo jiné je zde i výpočet potřeby času na korektním a otestovaném výrobním cyklu, který umožní sledovat, zda zakázka běží v rámci bezpečných parametrů a tím předejít následným reklamacím. 
 

MachineLOG IT - sledování zákazky on-line  
   

Přímo z objednávky se lze dostat na detail nástroje.
 

MachineLOG IT - sledování zákazky on-line  
   

Zajímavý detail je také možnost vést více výrobků na jednom nástroji s propojením na výměnné vložky, nebo jiné úpravy nástroje.
 

MachineLOG IT - sledování zákazky on-line  
   

Pro jednotlivé odběratele, výrobky, nebo produktové řady, lze vést i potřebné/povolené materiály s automatickým výpočtem potřeby materiálu pro vyskladnění z materiálového skladu ke stroji.
 

MachineLOG IT - sledování zákazky on-line  
   

Pro jednodušší správu lze vést i povolené stroje, na které je možné nástroj nasadit.
 

MachineLOG IT - sledování zákazky on-line  
   

V tuto chvíli je vidět komplexnost systému, který v jednom jednoduchém uživatelském rozhraní umožňuje vést nejen kompletní správu nástrojů a objednávek, ale také strojů a přístrojů nutných pro výrobu. Pro jednotlivé stroje a přístroje lze v systému MachineLOG IT vést kompletní servisní knihu, manuály a náhradní díly, včetně řešených problémů. S podporou dodavatele strojů je tedy možné jednoduše převést kompletní podporu do jednoho integrovaného systému a zajistit přístup uživatelů ke všem potřebným datům, nutných pro korektní produkci výrobků.


Manuály patřící ke stroji/nástroji
 

MachineLOG IT - manuály  
   

Systém poskytuje možnost využívat manuály a to jak standardní, tak i krokové (step-by-step) návody. Návody se vedou a udržují na jednom místě a je velmi jednoduché je udržovat aktuální.

Je podporován vícejazyčný manuál, tedy lze zadat manuál v primárním jazyce a tento překládat dál.

Pokud se změní verze manuálu, u starších strojů/nástrojů zůstává původní verze (která je ovšem kdykoliv editovatelná tak, aby reflektovala poslední informace a byla stále aktuální). Nová verze vychází ze staré s dodanými novými prvky a přiloženými rozdílnými informacemi o inovacích na novém stroji/nástroji.


Přidání nové verze manuálu

MachineLOG IT - manuály  
   

Přidání nové jazykové verze
 

MachineLOG IT - manuály  
   

Je možné propojovat jednotlivé kapitoly na unikátní QR kódy tak, aby se maximálně zrychlila přístupová doba na správnou kapitolu. Jednoduše lze tedy říci, že buď můžete načíst celý katalog pomocí hlavního QR kódu, nebo můžete načíst detaily podcelku a tím zobrazit minimálně nutné množství informací pro obsluhu. Zjednoduší a urychlí se tím procházení manuálů a obsluha není nucena listovat celým manuálem až k požadované informaci.

Této funkce lze s výhodou využít i tam, kde se dodávají na stroj/nástroj nakupované komplexní díly s externími manuály. Lze dát dodavateli přístup na jeho manuál a tím si zjednodušit jeho údržbu a zároveň tento manuál linkovat jak na celek, tak i na podkód.

Tuto vlastnost lze úspěšně nasadit i na nástroje, kdy je možné použít pod kódy pro technické celky/podcelky externích dodavatelů. Jako příklad lze použít integraci vstřikovacího systému, nebo hydraulických válců. Při aplikaci pod kódu, jak nabízí v tuto chvíli například firma Svoboda, je tedy možné sledovat detaily a řešení jak přes dílčí součásti formy, tak i přes technický celek nástroje.
 

Historie aktivit a možnosti filtrování
 

MachineLOG IT - historie aktivit  
   

Systém uchovává (loguje) veškeré přístupy oprávněných osob ze všech zařízení a uchovává historii všech změn v systému. Uchovávají se i veškerá data o neoprávněný přístup.

Data o přístupu lze mimo jiné s výhodou použít pro ověření délky servisního zásahu – tedy výstup podkladů pro fakturaci, a/nebo ověření postupu servisního zásahu a to včetně fotodokumentace, která zprůhledňuje a verifikuje zásah.

Data o přístupech a záznamech mimo jiné poskytují podklady pro zpracování efektivity uživatelů, vyhodnocení úspěšnosti a další statistiky.
 

Seznam náhradních dílů
 

MachineLOG IT - seznam náhradních dílu  
   

Pro jednodušší pořádek v seznamu náhradních dílů lze jednoduše použít integrovaný kusovník náhradních dílů. Náhradní díly lze jednoduše vkládat z existující databáze, včetně kontaktu na dodavatele pro rychlost objednání, nebo vkládat nové. Tím se urychluje objednání korektního náhradního dílu a eliminuje se možnost objednat díl špatný.

Díly je možné spravovat z centrální databáze, tedy pokud se nějaký díl přestává vyrábět a existuje nový ekvivalent, nebo náhrada i s potenciálními úpravami, lez tento dál vložit na všechny stroje hromadně.

Díly s sebou nesou informaci o tom, na kterých strojích jsou použity a odkazy na korektní manuálové stránky pro jednodušší výměnu.

Lze napojit stávající manuál, nebo vytvořit speciální (jen pro daný díl) s komplexním návodem na výměnu, včetně výkresů. Zjednodušeně řečeno, pro objednání korektního dílu stačí znát pozici dílu v kusovníku a kliknout na tlačítko „poptávka“. Ověřený a certifikovaný dodavatel dostane kompletní informace o dílu, včetně stroje/nástroje, na kterém je díl nasazen a může ihned začít komunikovat s nákupním oddělením provozovatele.

Tlačítko „poptávka“ je integrováno z toho důvodu, že mnoho firem neumožňuje objednávat díly technickým pracovníků. Ovšem poptávkou na dodavatele se zároveň informuje i nákupní oddělení a celý proces dodání náhradního dílu se akceleruje a zároveň se minimalizuje možnost vzniku chyby objednáním špatně identifikovaného dílu. Dodavatel tak může ihned interně ověřit například i možnost náhrady jiným dílem, který je konkrétně skladem a komunikovat s techniky možnost úprav na nástroji, bez nutnosti hrát „tichou poštu“ přes objednávkové oddělení na technika servisu a nazpátek.
 

Založení nového manuálu
 

MachineLOG IT - založení nového manuálu  
   

Založení nového manuálu je velmi jednoduché – systém umožňuje vést agendu manuálů v textové podobě, včetně obrazové dokumentace a tento manuál je možné zpřístupnit kamkoliv na světě. Tím se urychluje nejen přístup k manuálu, ale je možné, aby důležitéinformace a zjištění zadávali partneři ze světa přímo do manuálu. Při překladu manuálu lze s výhodou použít podporu překladů a umožnit překladateli pracovat na jednotné platformě s využitím jazykové databáze firmy, pro udržení výrazové kontinuity překladů. Zároveň se tímto centralizuje jazyková překladatelská databáze DO firmy, následným jednoduchým centrálním použitím.

 

Zadání nové servisní kontroly – název a popis
 

MachineLOG IT - zadání nové servisní kontroly  
   

Údržbové manuály lze zadat jako jednoduchou předepsanou kontrolu s popisem a obrazovou dokumentací, nebo lze k předepsané údržbě propojit krokový manuál s detailními popisy postupu a jednoduchou kontrolou provedení každého jednotlivého kroku.

Centrálně nadefinované údržbové manuály lze spravovat jednoduše z jednoho místa pro více strojů/nástrojů najednou a tím se podstatně zjednodušuje jejich aktualizace a udržitelnost.
 

Přiřazení krokového (step-by-step) manuálu pro provedení kontroly
 

MachineLOG IT - přiřazení krokového manuálu  
   

V případě komplexní kontroly, je možné navázat i více krokových manuálů najednou a vynutit použití jednotlivými kroky, s možnou fotodokumentací, která dokladuje provedení údržby lépe, než jen podepsání/odkliknutí provedení kontrolního bodu.

www.jansvoboda.cz

1. časť »

• Ďalšia časť článku bude uverejnená 31.12.2014.

24.12.2014
autor: JAN SVOBODA s.r.o.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 

Predaj | PP/HDPE
19.01.2018

 
 

Predaj | LDPE fólie
18.01.2018

 
 

Predaj | LDPE rolky
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC /ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC/ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC drť
18.01.2018

 
 

Kúpa | TPE,TPV,TPO,TPU
18.01.2018

 
 
 
Výstavy
Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

Gastropack 2018

25.01.2018 | 17. výstava obalových materiálov a baliacej techniky

SamuPlast

31.01.2018 | Výstava pre technológie, stroje a plastové materiály.

Expo manufactura

06.02.2018 | Medzinárodný veľtrh pre výrobu, kov a spracovanie plastov.