PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Rýchle a presné kalkulácie

15.11.2017 | Často počujeme vo firmách podobné vyjadrenia: "Máme presné kalkulácie" a "Kalkulujeme rýchlo a flexibilne" - Realita je ale veľakrát iná...

PlasticPortal.eu sponzorom modelárskej súťaže Cena primátora mesta Nitra 2017

13.11.2017 | Minulý mesiac sa v Nitre uskutočnila najväčšia modelárska súťaž v regióne, venovaná plastikovému a papierovému modelárstvu.

Doprava zdarma cez nákup na e-shope Techni-Trade s.r.o.

10.11.2017 | Využite túto príležitosť obstarať si tovar v kľude a pohode cez e-shop.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

08.11.2017 | Prehľad noviniek - november 2017.

Dočasná nedostupnosť portálu PlasticPortal.eu

06.11.2017 | V dôsledku migrácie portálu PlasticPortal.eu na nový, modernejší server, bude dnes v čase od 17.00 do 18.00 hod. prevádzka portálu obmedzená. Ďakujem za pochopenie.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > SUŠIČKY NEW OMAP – odvlhčovače s molekulárními síty
SUŠIČKY NEW OMAP – odvlhčovače s molekulárními síty
 
 
SUŠIČKY NEW OMAP – odvlhčovače s molekulárními síty

SUŠIČKY NEW OMAP – odvlhčovače s molekulárními síty

Odvlhčovače s molekulárními síty jsou k dispozici v následujících sériích: sušičky série DE1 – s jednou věží, sušičky série DE – se dvěma věžemi, kolové sušičky série WD, sušičky série DEU, centrální sušičky.

Sušičky série DE1 – s jednou věží

Sušičky série DE1 se vyznačují nízkou spotřebou energie a malými rozměry a zároveň pozoruhodným výkonem. Nově vyvinutý rám se samostředicími deskami. Elektronika řízení funguje pomocí mikroprocesorové karty s LCD displejem s nastavenými funkcemi a kontrolami tak, aby byl i přes úsporu energie garantován optimální sušicí výkon.

Omap  
DE1-20MT-100-C1  

***

Omap1  
   

Nejdůležitější vlastnosti:
– kompaktní rozměry stroje
– moderně koncipovaný rám se samostředicímí deskami
– elektronická řídící karta s LCD displejem poslední generace
– provoz se statickým relé
– regenerační fáze molekulárního síta s řízenou teplotou
– zpětné získávání tepla z procesoru regenerace
– funkce „Energy“ pro snížení spotřeby energie
– bezpečnostní kontrola některých komponentů a pracovních fází
– znázornění alarmů a přívodů na displeji
– provoz MT verze do 130°C bez pomocného přívodu chladicí vody
– HT verze s výměníkem vody
– bezpečnostní koncový mikrospínač na pneumatickém pístu hradítka
– přednastavení sondy „RCE“ s antistresovou funkcí
– kontrola provozu zásobování násypky

Na přání zákazníka:

– kontrola a zobrazení hodnoty rosného bodu
– elektronický bezpečnostní regulator teploty
– montáž filtru do přívodu provozního vzduchu


Sušičky série DE – se dvěma věžemi

Série DE je generací kompaktních dvouvěžových sušiček s molekulárními síty. Design série je moderní, ale největší zájem byl věnován technickému řešení a inovativnímu programu na šetření energie. Rám nejnovější koncepce je osazen samostředicími deskami. Řídící elektronika funguje pomocí mikroprocesorové karty poslední generace s LCD displejem, což umožňuje obsluze garantovat pomocí různých možností, funkcí a kontrol vynikající sušící výkon při významné úspoře energie při využití tohoto typu zařízení.

Omap2  
   

Nejdůležitější vlastnosti:
– moderně koncipovaný rám se samostředicími deskami
– nová elektronická řídící karta s LCD displejem
– funkce „Energy“, kterou může zákazník nastavit a využít z hlediska úspory energie
– automatická funkce „RCE“ (zacházení v antistresu)
– provoz se statickým relé
– MT verze až do 140°C bez pomocného přívodu chladicí vody díky tepelnému výměníku vzduchvzduch dle exkluzivního planu New Omap (zpětné získání energie)
– HT verze s výměníkem chladicí vody a elektroventilem pro kontrolu množství vody a jejího úbytku
– bezpečnostní koncový mikrospínač na pneumatickém pístu hradítka
– řízení rosného bodu provedené s ohledem na pracovní proces pomocí odvlhčeného vzduchu pro zvýšení účinnnosti systému a s optimalizací vzhledem k bodu zvratu molekulárního síta
– kontrola zásobování násypky

Na přání zákazníka:
– provoz hradítka s elektrickým pohonem bez pomoci tlakového vzduchu
– ventil pro blokování vypouštění vzduchu regenerace VFE s exkluzivním designem New Omap
– ATR ventil pro redukci průtoku pracovního vzduchu v kombinaci s antistresovou funkcí RCE
– nástroj pro kontrolu rosného bodu se sondou pro zjištění rosného bodu
– elektronický bezpečnostní regulátor teploty
– zabudovaná elektrická zásuvka pro jednofázový odvlhčovač


Kolové sušičky série WD

Kolové sušičky série WD jsou založeny na využití rotujícího bubnu, který je pokryt různými druhy molekulárních sít. Nově využívané druhy molekulárních sít umožňují dosáhnout hodnot rosného bodu při 50°C. Technologie kolových odvlhčovačů umožňuje práci s hodnotami rosného bodu, které jsou v celém pracovním cyklu téměř konstantní. Série WD má další výhodu, kterou zaručuje zvláštní cirkulace vzduchu a nový výměník Triflux, a to tu, že nejvyšší podíl vyrobeného tepla se získává zpět a tak se snižuje spotřeba energie o 30% ve srovnání s běžnými systémy odvlhčování. Kontrola WD systému pracuje, když se přednastaví požadovaný rosný bod, s konstatními hodnotami a umožňuje tak kontrolovaně manipulovat s materiálem a šetřit energií. Odvlhčovače WD série nepotřebují pravidelnou údržbu s výměnou sít a nepotřebují ani stlačený vzduch, ani vodu (pro pracovní teploty do 140°C; je nutný přídavný vodní výměník). Série se dělí do dvou skupin: WDS s jedním kompresorem, WD s dvojitým kompresorem (procesním a regeneračním). Pracují s kapacitou průtoku vzduchu mezi 80 a 270m3/ h.


Omap3  
   

WDS a WD série mají tyto výhody:
– automatický provoz s naprogramovaným denním/ týdenním provozem
– vyfukování postranními kanály s vysokým množstvím vzduchu
– proudící množství pracovního vzduchu v násypce se měří a zůstává konstantní
– ochranný filtr vyfukování s velkou povrchovou plochou
– buben s různými druhy molekularních sít s konstatní a kontrolovanou rotací
– kompaktní provedení, ale s velkým vnitřním prostorem pro optimální údržbu
– neustálá kontrola statickým relé
– mikroprocesorová karta pro elektronickou PID kontrolu provozní teploty
– křížový tepelný výměník se zpětným získáváním tepla z důvodu úspory energie
– kontrola pomocí funkce „Energy“ pro snížení spotřeby energie; účinnost při konstantním a přednastaveném rosném bodě
– automatická funkce „RCE“ pro manipulaci s materiály v módu antistres
– bezpečnostní ochranná opatření pro případ přehřátí
– moderně koncipovaný rám se samostředícími deskami
– elektronická řídící karta s displejem LCD a malou klávesnicí pro nastavení pracovních parametrů a pro zobrazení alarmů
– kontrola zásobování násypky

Na přání zákazníka:
– kontrola hodnoty rosného bodu
– elektronický bezpečnostní regulátor teploty


Sušičky série DEU

Sušičky New Omap s molekularními síty středních rozměrů ze série DEU představují optimální řešení pro odvlhčování plastových materiálů formou hygroskopického zrnění granulatu. Byly navrženy a vyrobeny tak, aby odvedly vlhkost setrvávající v zrníčkách granulátu až k velmi nízkým hodnotám; je možné dosáhnout rosného bodu až -50°C.

Omap4  
   

Série DEU poskytuje následující výhody:
– znázornění alarmů
– denní/ týdenní přístroj pro naprogramování spínání a vypnutí přístroje
– automatická funkce „RCE“: snižuje teplotu provozního vzduchu, když materiál vyžaduje nižší, nebo
když se zastaví výrobní zařízení
– odměřená a konstantní kapacita vzduchu v násypce
– kompresor s velkým množstvím provozního vzduchu
– ochranný filtr kompresoru se zvětšenou povrchovou plochou filtru
– úplně izolované věže z ušlechtilé oceli s centrální trubicí
– kompaktní rozměry
– mikroprocesorová karta pro elektronické řízení PID provozní teploty
– regenerace proti proudu s ohledem na proces prováděná s odvlhčeným vzduchem, pro zvýšení výkonu systému a pro optimalizaci bodu zvratu molekulačního síta (MUP). Regenerace pomocí odvlhčeného provozního vzduchu umožňuje vysokou hodnotu rosného bodu a redukuje stresové výkyvy
– bezpečnostní zařízení při chybě stlačeného vzduchu, zvýšené teploty, pozice hradítka, atd.
– bezpečnostní koncové mikrospínače na pneumatickém pístu hradítka
– technická řešení pro maximální výkon molekulárního síta s nízkou spotřebou energie
– velký výběr odvlhčovacích násypek z ušlechtilé oceli, izolovaných keramickým vlaknem
– kontrola provozu zásobování násypky

Na vyžádání:

– provozní hradítko s elektrickým nastavením bez pomocného přívodu stlačeného vzduchu
– ventil pro zablokování vypouštění vzduchu VFE regenerace s exkluzivním designem New Omap
– ventil ATR pro redukci průtoku provozního vzduchu v kombinaci s antistresovou funkcí RCE
– nástroj pro kontrolu rosného bodu se sondou pro záznam rosného bodu
– elektronický bezpečnostní teplotní regulator
– zabudovaná elektrická zástrčka pro jednofázový odvlhčovač


Centrální
sušičky

Když si zvolíte sušičky New Omap, můžete vytvořit sušení s vícero násypkami série DCM, pro instalace v centralizovaných zařízeních. Násypky, které se instalují na rám na zemi nebo event. se zavěsí, mají všechny vlastní natápěcí jednotku s kontrolním mikroprocesorem, aby mohly každá nezávisle zaručit optimální teplotu pro různé materiály. Je možné zvolit i dvě různé velikosti násypek na jednom rámu. Standardně jsou nabízeny 2 násypky. Na přání je možné instalovat i více nasypek na jednom rámu.

Mohou být instalovány ventily, které nastaví kapacitu každé násypky samostatně, a bypassové ventily pro samoregulaci tlaku a protékajícího množství vzduchu v okruhu vzduchu. Pro každou násypku lze nainstalovat zvlášť zařízení potřebná pro měření hladiny materiálu uvnitř, aby reagovala na přepravní zařízení a optimalizovala výkon i při nízké úrovni náplně.

Omap5  
   

25.1.2013
autor: Martin Bucek
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | ABS
17.11.2017

 
 

Predaj | ABS
17.11.2017

 
 

Predaj | GRIVORY
17.11.2017

 
 

Predaj | GRIVORY
17.11.2017

 
 

Predaj | PP GF 30
17.11.2017

 
 

Predaj | PBT
17.11.2017

 
 

Predaj | PPO
17.11.2017

 
 

Kúpa | PBT
17.11.2017

 
 
 
 
Výstavy
PLASTEC South

15.11.2017 | Plastikársky veľtrh - dodávatelia plastov, technológií, inovácií pre plastikársky priemysel.

PLASTICS and RUBBER INDONESIA

15.11.2017 | Výstava venovaná plastikárskemu a gumárenskému priemyslu.

DMP 2017

28.11.2017 | 19. Medzinárodný veľtrh pre formy, spracovanie kovov, plasty, balenie a gumu.

Plast Eurasia 2017

06.12.2017 | 27. medzinárodný plastikársky veľtrh v Istanbule

FESPA Eurasia 2017

07.12.2017 | FESPA je globálna udalosť pre sieťotlač, digitálnu tlač a textilnú tlač.

Arabiamold

11.12.2017 | Formy a nástroje.

PLASTIVISION ARABIA

11.12.2017 | Plastikársky veľtrh pre plasty, obaly a tlač.

Erbil 5P

14.12.2017 | Plastikársky veľtrh.