Spracovanie LSR z jedného zdroja - presne prispôsobené riešenia od Arburgu

 • 07.03.2017
 • Stroje, zariadenia
Spracovanie LSR z jedného zdroja - presne prispôsobené riešenia od Arburgu

Či už ide o senzory dažďa, alebo konektory pre automobilový sektor, meranie optických pulzov alebo cumlíky pre dojčenské fľaše v lekárskej technike - rozsah použitia výliskov z tekutého silikónového kaučuku (LSR) je veľmi široký. Tento materiál je k dispozícii viac ako tridsať rokov.

Od tej doby sa spoločnosť Arburg zapája ako priekopník do vývoja vstrekovania LSR a v dôsledku toho má komplexné znalosti procesu, rovnako ako v oblasti individuálne prispôsobivej technológie vstrekovania. Môže sa tiež pochváliť vlastným vývojom technológie foriem a studeného vtoku. Prispôsobené riešenie vstrekovania pre individuálne aplikácie možno vždy konfigurovať z celého radu voliteľného vybavenia špeciálne pre LSR.

Zde si mohou zákazníci Arburg vybrat ze standardních strojů, balíčku vybavení přizpůsobených zpracování LSR a široké škály volitelných opcí určených speciálně pro LSR. Konečná systémová řešení zahrnují všechny požadované funkce, jako jsou třídesková technologie se čtyřmi vodicími tyčemi a centrální aplikací vyhazovací síly pro přesné vyformování, speciální vstřikovací moduly a přesné dávkování materiálu. Modulární technologie Allrounder může být navržena na míru podle široké škály možností použití a požadavků. Kromě horizontálních a vertikálních strojů zahrnuje také celou řadu pohonných konceptů od plně hydraulických po plně elektrické. Další možnosti zahrnují flexibilní kombinace uzavíracích a vstřikovacích jednotek, stejně jako četné konfigurace, například pro vícekomponentní technologii. To umožňuje zpracování celé řady běžných typů LSR – včetně vysoce reaktivních typů a materiálů s vysokým obsahem plniva.


Zpracování LSR je jednou ze základních odborností společnosti Arburg

Důraz je vždy kladen na nejlepší zákaznicky specifická řešení – ať už se jedná o jednotlivý vstřikovací stroj, nebo celý vysoce automatizovaný systém na klíč. K tomu rovněž přispívá úzká spolupráce s předními výrobci materiálů, forem a periferních zařízení. Všechny výrobní procesy lze transparentně řídit prostřednictvím volně programovatelného řídicího systému Selogica. Ten zajišťuje prostřednictvím sekvenčního programování pomocí grafických symbolů, přímou kontrolou věrohodnosti vstupních parametrů, stejně jako plnou integrací všech periférií specifických pro zpracování LSR. K dispozici je také celá řada možností pro optimalizaci procesů, monitorování a dokumentaci, stejně jako udržení vysoké stability a reprodukovatelnosti procesu prostřednictvím funkcí používaných při zpracování LSR, jako jsou adaptivní okruhy vyhřívání formy nebo její odvzdušnění.

Řešení na klíč pro výrobu dvousložkového dílu vyrobeného z LSR a termoplastu

   Řešení na klíč pro výrobu dvousložkového dílu vyrobeného z LSR a termoplastu


V současné době je v provozu po celém světě několik tisíc strojů Arburg, které zpracovávají LSR. Kromě kvalifikovaného meziresortního týmu specialistů LSR a dokonale vybavených strojů Allrounder pro individuální testy v zákaznickém centru v Lossburgu jsou zákazníkům k dispozici v této oblasti také rozsáhlé nabídky školení.


LSR – materiál s výjimečnými vlastnostmi

Specifické materiálové vlastnosti kapalných silikonů se vytvoří pouze po jejich zesíťování. Použití LSR je vždy výhodné tam, kde klasické a termoplastické elastomery (TPE) dosáhnou svých limitů. Vlastnosti LSR zahrnují vynikající houževnatost, vysokou tepelnou odolnost – až nad 180 °C – pružnost při ochlazení na přibl. −50 °C, vysoké elektroizolační schopnosti, dobrou pevnost v tahu a odolnost proti roztržení, stejně jako zdravotní nezávadnost. Díky těmto materiálovým vlastnostem, snadnému barvení, stejně jako vhodnosti pro kombinaci s řadou kovů a plastů, jsou tekuté silikony ideální pro celou řadu použití. Navíc k dispozici je neustále rostoucí počet typů těchto materiálů. Kromě standardních typů v různých tvrdostech podle stupnice Shore jsou k dispozici typy pro zdravotnictví, typy odolné vůči oleji, nebo naopak nasávající olej, elektricky vodivé, zpomalující hoření, rychle tuhnoucí a s modifikovanou přilnavostí, stejně jako například typy fluorosilikonové.


LSR – dokonalá příprava a zpracování materiálu

Tekuté silikony jsou dodávány výrobci materiálu připravené k použití ve dvou samostatných nádobách. Složky A obsahují iniciační katalyzátor, složky B síťovadlo. V systému dávkování LSR se obě složky přivádí pod tlakem do směšovacího bloku vstřikovací jednotky v poměru 1 : 1. Barviva a přísady mohou být také dávkovány za účelem barvení nebo úpravy určitých vlastností materiálu a konečného produktu.

 

V zákaznickém centru v Lossburgu jsou stroje Allrounder s vybavením LSR k dispozici na vyzkoušení

   V zákaznickém centru v Lossburgu jsou stroje Allrounder s vybavením LSR k dispozici na vyzkoušení


Statické míchací zařízení je připojeno na výstupní straně potrubí za účelem homogenního promíchání všech složek. Reaktivní směs materiálu se potom přivádí pod tlakem do válcového modulu LSR. Aby se zabránilo předčasné vulkanizaci, teplota válcového modulu je regulována na přibl. 20 až 25 °C. Materiál, který se dodatečně míchá pomocí šneku, se poté vstřikuje do horké formy (p teplotě 160 až 220 °C), kde je rychle vulkanizován.

Vzhledem k nízké viskozitě kapalných silikonů musí být formy vyrobeny s velmi malými tolerancemi, aby bylo zajištěno, že obě poloviny formy budou řádně utěsněny.

 Formy jsou obvykle před vstřikem odvzdušněny, aby se předešlo vytváření spálených ploch, stejně jako problémům s povrchem a plněním.

Systémy studeného vtoku se používají k dosažení optimálních časů cyklu a výroby, která šetří materiál. K vyhození často velmi měkkých a pružných produktů z formy se jako odformovávací prostředky používají individuální proud vzduchu nebo mechanický kartáč.

 Konzultace s odborníky na LSR je součástí nabídky společnosti Arburg

   Konzultace s odborníky na LSR je součástí nabídky společnosti Arburg


LSR – studený válcový modul, horká forma

Na rozdíl od zpracování termoplastů vyžaduje vstřikování LSR zcela opačný přístup, tedy studený plastikační  modul a horkou formu. Přesná regulace teplot v plastikačním modulu a formě je rozhodující pro spolehlivou výrobu. Zatímco pro vulkanizaci kapalného silikonu ve formě jsou potřebné teploty mezi 160 a 220 °C, teplota plastikačního  modulu musí zůstat pouze mezi 20 a 25 °C. Jinak by došlo k předčasnému síťování směsi reaktivního materiálu. Proto musí být zajištěno tepelné oddělení různých jednotlivých částí výrobního zařízení.

V závislosti na vybavení a procesu musí vstřikovací jednotky splňovat další požadavky na zpracování LSR. Hydraulické nebo pneumatické jehlové uzavírací trysky jsou používány ve formách bez systému studeného vtoku. Při provozu s otevřenými tryskami je potřebné snižování tlaku v systému studeného vtoku. Speciálně navržená geometrie šneku je nezbytná pro optimální promíchání obou složek LSR a jakýchkoliv přidaných barviv nebo přísad, jakož i pro rychlé objemové dávkování. Reprodukovatelné vstřikování definovaného množství materiálu je dosahováno prostřednictvím automaticky uzavíraného zpětného ventilu.

Díky řídicímu systému Selogica lze i složité sekvence jednoduše a spolehlivě naprogramovat

   Díky řídicímu systému Selogica lze i složité sekvence jednoduše a spolehlivě naprogramovat


Široká nabídka válcových modulů LSR

Aby bylo možné dokonale přizpůsobit vstřikovací jednotky podle požadovaných objemů dávek, společnost Arburg nabízí celou řadu velikostí plastikačních modulů pro zpracování LSR s různými průměry šneků. Pro malé i velké objemy dávek je tak možné dosahovat vysoké přesnosti regulace pohybu šneku a následně maximální přesnosti opakování dílu od jednoho vstřiku ke druhému.

Tekuté médium, sériově řazená okruhy ovládání teploty a samostatné řízení teploty pro trysku zajišťují konstantní úroveň teploty přibl. 20 až 25 °C. Jednotlivé okruhy jsou chlazeny prostřednictvím rozdělovačů chladicí vody vstřikovacícho stroje nebo prostřednictvím samostatných temperačních jednotek. Geometrie šneku je rovněž navržena pro zpracování tekutých silikonů.

S ohledem na nízkou viskozitu materiálu je na konci šneku zvlášť důležitý zpětný ventil. Během vstřikování se musí okamžitě uzavřít s opakovanou vysokou přesností, aby byla vždy zajištěna konstantní hmotnost dávky a vysoká reprodukovatelnost dílů. Standardně je u všech modulů pro zpracování LSR nainstalován automaticky se zavírající diskový typ zpětného ventilu, který vyvinula společnost Arburg pro zpracování LSR.

 

V závislosti na konceptu formy a systému studeného vtoku jsou k dispozici různé verze trysek

   V závislosti na konceptu formy a systému studeného vtoku jsou k dispozici různé verze trysek


Tepelné oddělení chlazeného plastikačního  modulu LSR a horké formy je dosaženo odsouváním chlazené uzavírací trysky, která brání úniku tekutého silikonu. K dispozici je mnoho verzí trysek, které jsou upraveny pro různé koncepty forem a systémy studených vtoků.

Speciální samostatná tryska studeného vtoku s hydraulickým jehlovým uzavíracím systémem, kterou vyvinula společnost Arburg pro zpracování LSR, také umožňuje přímé vstřikování tvarovaných dílů s plochým rozhraním.

Trvanlivost plastikačních válců je zajištěna prostřednictvím konstrukce vysoce odolné proti opotřebení a konzistentní hmotnost dávek pak prostřednictvím mechanického šneku s blokováním zpětného chodu. Jednoduchá výměna šneku a válcového modulu je možná díky otočné vstřikovací jednotce a centrálnímu napájení všech přívodů. To také umožňuje krátké doby nastavení.

Forma Rico pro výrobu uzávěrů v čistém prostoru
   Forma Rico pro výrobu uzávěrů v čistém prostoru


Standardní strojní technologie vhodná pro zpracování LSR

Všechny horizontální a vertikální stroje Allrounder jsou dokonale vhodné pro zpracování tekutých silikonů. Například technologie duálního čerpadla zajišťuje přesné a reprodukovatelné řízení nejdůležitějších sekvencí pohybů na hydraulických strojích. Uzavírací jednotka umožňuje přesné polohování upínacích desek pro zásah robotického systému, přiblížení k vyhazovací poloze nebo omezení síly sevření během fáze vstřikování. Další funkcí jsou simultánní pohyby pro optimalimalizaci vstřikovacícho cyklu. To je zvlášť důležité s ohledem na rychlé časy vulkanizace LSR. Prostřednictvím vhodných technologií formy jsou dosažitelné doby cyklu kratší než 20 sekund. Navíc dostupné šneky s regulací polohy umožňují dodržování předepsaných profilů pohybů a tlaků s vysokou přesností. Elektrické stroje jsou díky své vysoké preciznosti a přesnosti opakování, stejně jako své rychlosti a energetické účinnosti, atraktivní alternativou pro mnoho aplikací LSR.


Standard: soubor LSR se všemi potřebnými funkcemi

Standardní soubor LSR nabízený společností Arburg pro zpracování tekutých silikonů zahrnuje plastikační modul LSR, šest adaptivních, volitelně rozšiřitelných topných okruhů forem a mnoho rozhraní pro různé periferie. Periferní zařízení, jako jsou robotické systémy, mohou být přímo integrovány do sekvenčního programování řídicího systému Selogica prostřednictvím speciálních symbolů.

Různé další možnosti mohou být kombinovány s těmito funkcemi podle požadavků. Jsou to například vakuová a vyfukovací zařízení, monitorovací zařízení průtoku vody nebo rozhraní pro kartáčovací jednotky a zařízení pro vyjímání výstřiků z formy. Prostřednictvím těchto zařízení lze stroje Allrounder rozšířit na kompletní systémová řešení LSR pro automatizovanou výrobu silikonových dílů. Společnost Arburg, jako poskytovatel systémů v této oblasti, je schopna nabídnout komplexní konzultační služby až po kompletní realizaci systémů na klíč.

 Díky svým vlastnostem je LSR vhodný pro celou řadu produktů

   Díky svým vlastnostem je LSR vhodný pro celou řadu produktů


Rostoucí možnosti použití

V současné době nejsou tekuté silikony zastoupeny jen v mnoha technických aplikacích, ale také stále více ve zdravotnické technice a ve spotřebitelském sektoru. Rozsah použití sahá od konektorů, O-kroužků, trubek a elektrod na tělo až po kojenecké dudlíky a dávkovací zařízení používané při balení potravin.

Dynamicky se rozvíjející oblastí použití jsou díly sestávající z měkkých a tvrdých částí. V této oblasti má společnost Arburg také dlouholeté zkušenosti jako průkopník ve vývoji vícekomponentního vstřikování. Rozsah vlastností a použití tvarovaných dílů se může podstatně rozšiřovat prostřednictvím kombinování termoplastů s tekutými silikony, ale také ostříkávání zálisků pomocí LSR. Nicméně v těchto případech jsou kladeny vysoké nároky na příslušnou výrobní technologii. Například zvláštní pozornost je třeba věnovat regulaci teploty s ohledem na konstrukci formy a produktu: LSR síťuje ve formě při vysokých teplotách, zatímco mnohem nižší úroveň teploty je obvykle potřebná pro termoplasty. V některých případech proto musí být každá část formy oddělena a tepelně izolována.

V současné době, díky vynikajícím vlastnostem materiálu a dobrým možnostem zpracování, se LSR stále více používá jako materiál pro aplikace s vysokými nároky, například pokud jde o teploty nebo použití v medicíně.

www.arburg.cz

 • autor:
 • ARBURG spol. s r.o.

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať

 • ESOS Ostrava predstavuje novinku v čistení olejov a systémov

  ESOS Ostrava predstavuje novinku v čistení olejov a systémov

  • 25.04.2018

  V rámci preventívnej údržby sa snažíme zamedziť neočakávaným prestojom, ktoré môže spôsobiť práve vysoké znečistenie. V praxi sa preto snažíme znížiť znečistenie olejov na čo najnižšiu úroveň. Vhodným pomocníkom v tomto boji je filtračný systém Europafilter od spoločnosti ESOS Ostrava, s.r.o.,...

 • Spoločnosť WINTEC zo skupiny Engel začína predávať vstrekolisy v Amerike

  Spoločnosť WINTEC zo skupiny Engel začína predávať vstrekolisy v Amerike

  • 20.04.2018

  Od roku 2014 spoločnosť WINTEC, skupina ENGEL, vyrába vysokokvalitné vstrekovacie stroje pre štandardné aplikácie. Za štyri roky svojej existencie spoločnosť so sídlom v Changzhou v Číne, priniesla túto značku na ázijský...

 • Autosalón Bratislava 2018 tento rok láme rekordy

  Autosalón Bratislava 2018 tento rok láme rekordy

  • 19.04.2018

  Najočakávanejšia udalosť roka pre automobilových nadšencov v strednej Európe prináša do Bratislavy rekordné zastúpenie značiek, viac ako 80 slovenských výstavných premiér i špeciálnu lahôdku Mercedes-AMG Project...

 • STAR AUTOMATION roboty a automatizovaný systém v zastupení Selex Industrial

  STAR AUTOMATION roboty a automatizovaný systém v zastupení Selex Industrial

  • 16.04.2018

  Už viac ako 25 rokov je Star Automation Europe S.p.A jedným z hlavných lídrov na európskom trhu trojosích robotov. V Českej a Slovenskej republike od roku 2010 Star Automation Europe S.p.A úspešne spolupracuje so spoločnosťou SELEX INDUSTRIAL, s.r.o...


 • Skupina WITTMANN BATTENFELD oslavuje 10-ročné výročie

  Skupina WITTMANN BATTENFELD oslavuje 10-ročné výročie

  • 10.04.2018

  Uplynulo 10 rokov od chvíle, kedy sa spoločnosť s pôvodným názvom BATTENFELD Kunststofftechnik GmbH z Kottingbrunn integrovala do skupiny WITTMANN. WITTMANN BATTENFELD toto výročie oslávi tento rok v dňoch 13. a 14. júna vo svojom sídle v...

 • Náhradné diely pre vaše vstrekolisy od MAPRO

  Náhradné diely pre vaše vstrekolisy od MAPRO

  • 05.04.2018

  Spoločnosť MAPRO sa rozhodla rozšíriť svoj sortiment, a preto Vám ponúka akcie na vybrané druhy produktov. MAPRO v novom roku 2018 ponúka sortiment náhradných dielov so zameraním na výrobu a dodanie plastifikačných jednotiek, ako komora, tryska, šnek, hlava, spätný ventil a mnohé...

 • Spoločnosť PENTA-servis spol. s r.o. ponúka nadštandardnú výbavu baliacich strojov

  Spoločnosť PENTA-servis spol. s r.o. ponúka nadštandardnú výbavu baliacich strojov

  • 03.04.2018

  Predstavujeme Vám automatické baliace stroje, ktoré sú jedinečné svojím výkonom, nadštandardným vybavením a predovšetkým priaznivou cenou. Na strojoch je možné baliť tovar rozličného charakteru, od kovových profilov a elektroniky cez textílie až ku krehkému tovaru, ako je sklo alebo...