PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Vienna Autoshow 2017 dnes otvorila brány

12.01.2017 | Dnes sa vo Viedni začala výstava automobilov Vienna Autoshow, ktorá potrvá do nedele 15.1.2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Spoločnosť Kia pripravuje študentov pre prax
Spoločnosť Kia pripravuje študentov pre prax
 
 
Spoločnosť Kia pripravuje študentov pre prax

Spoločnosť Kia pripravuje študentov pre prax

Spoločnosť Kia pomáha zvyšovať úroveň praktickej výučby študentov vybraných stredných odborných škôl zo Žilinského kraja už od školského roka 2007/2008. Aj v školskom roku 2014/2015 umožnil 73 študentom vykonávať vo svojich výrobných prevádzkach odbornú prax

Na začiatku školského roka 2014/2015 spoločnosť Kia Motors Slovakia opätovne otvorila svoje brány pre stredoškolských a vysokoškolských študentov. V tomto školskom roku nastúpilo na odbornú prax do výrobného závodu v Tepličke nad Váhom 73 študentov zo stredných škôl s technickým zameraním. Svoje teoretické vedomosti prehlbujú predovšetkým v motorárni, montážnej hale, ako aj na oddeleniach údržby a kvality. Spoločnosť Kia Motors Slovakia zároveň študentom ponúka možnosť zapojiť sa do štipendijného programu, ktorý môžu absolvovať stredoškoláci i vysokoškoláci. V súčasnosti v závode v rámci štipendijného programu pracujú 4 stredoškolskí a 3 vysokoškolskí študenti. Spoločnosť Kia ponúka študentom vo svojich prevádzkach taktiež absolvovanie stáže.

Svoje dojmy z odbornej praxe v spoločnosti Kia vyjadril aj Lukáš Máček, študent Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste: „Mám príležitosť si teoretické poznatky zo školy vyskúšať v praxi výrobného podniku. Je to lepšie, ako keby sme boli len na školských dielňach, pretože tam človek nemá možnosť vidieť proces výroby a nové technológie, s ktorými sa na praxi učíme pracovať. Prax mi tak dáva možnosť lepšie sa do budúcnosti pripraviť na výkon môjho povolania a tiež po škole získam možnosť okamžite sa zamestnať. Ako pre študenta je pre mňa zaujímavá aj možnosť finančne si privyrobiť v práci, ktorá ma zaujíma a baví.“
 

Kia  
   

Viliam Knapec, majster odbornej výchovy na Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste, ktorý je zároveň Lukášovým majstrom, dodáva: „Som rád, že sa spoločnosť vážne začala zaoberať odbornou prípravou mladých ľudí a že sú to hlavne zamestnávatelia, ktorí pochopili, že ak si začnú pripravovať mladých odborníkov už v posledných ročníkoch na škole, získajú kvalifikovaných pracovníkov hneď na začiatku ich pracovnej kariéry. Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste spolupracuje so závodom Kia Motors Slovakia už niekoľko rokov a naša spolupráca je už na takej úrovni, že naši študenti priamo vo Vzdelávacom stredisku spoločnosti v Gbeľanoch absolvujú maturitné aj záverečné skúšky za účasti zástupcu firmy. To, že majú študenti možnosť praxovať v spoločnosti Kia Motors Slovakia je výhodou pre obe strany. Závod má príležitosť vybrať si do budúcna tých najlepších.“

„Pokladáme za veľmi dôležité, aby študenti technických odborov mali možnosť pracovať s najmodernejšími technológiami a svoje vedomosti nadobudnuté v škole si tak mohli overiť a zužitkovať v praxi. Odborný výcvik absolvovaný v našom závode tak pre nich predstavuje jedinečnú príležitosť,“ povedala Žaneta Luptovcová, špecialistka oddelenia ľudských zdrojov spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia so strednými odbornými školami a univerzitami spolupracuje už od roku 2005. Závod pomáha školám a univerzitám zvyšovať úroveň praktickej výučby a prípravy študentov pre prax viacerými spôsobmi. Spoločnosť Kia doposiaľ školám darovala 99 vozidiel, 69 motorov, 79 rôznych automobilových komponentov a 5 diagnostických prístrojov na vzdelávacie účely. Pre študentov škôl s technickým zameraním závod pravidelne organizuje prehliadky závodu. V roku 2014 výrobné haly navštívilo už viac ako 2 600 študentov v sprievode svojich pedagógov. Závod Kia so študentmi spolupracuje aj pri písaní bakalárskych a diplomových prác.

Viac informácií o štipendijnom programe možno nájsť na webovej stránke:

Štipendijný program pre študentov vysokých škôl
Štipendijný program pre študentov stredných škôl

6.10.2014
autor: Eva Kľačanová
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Výstavy
EcoWASTE

16.01.2017 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.