PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

Simulácia procesu vstrekovania plastov - Cadmould® 3D-F® Essential

10.07.2017 | Cadmould® 3D-F® Essential je teraz voľne na stiahnutie. Táto ponuka platí v období od 1. júla do 30. septembra 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Spoločnosť Kia pripravuje študentov pre prax
Spoločnosť Kia pripravuje študentov pre prax
 
 
Spoločnosť Kia pripravuje študentov pre prax

Spoločnosť Kia pripravuje študentov pre prax

Spoločnosť Kia pomáha zvyšovať úroveň praktickej výučby študentov vybraných stredných odborných škôl zo Žilinského kraja už od školského roka 2007/2008. Aj v školskom roku 2014/2015 umožnil 73 študentom vykonávať vo svojich výrobných prevádzkach odbornú prax

Na začiatku školského roka 2014/2015 spoločnosť Kia Motors Slovakia opätovne otvorila svoje brány pre stredoškolských a vysokoškolských študentov. V tomto školskom roku nastúpilo na odbornú prax do výrobného závodu v Tepličke nad Váhom 73 študentov zo stredných škôl s technickým zameraním. Svoje teoretické vedomosti prehlbujú predovšetkým v motorárni, montážnej hale, ako aj na oddeleniach údržby a kvality. Spoločnosť Kia Motors Slovakia zároveň študentom ponúka možnosť zapojiť sa do štipendijného programu, ktorý môžu absolvovať stredoškoláci i vysokoškoláci. V súčasnosti v závode v rámci štipendijného programu pracujú 4 stredoškolskí a 3 vysokoškolskí študenti. Spoločnosť Kia ponúka študentom vo svojich prevádzkach taktiež absolvovanie stáže.

Svoje dojmy z odbornej praxe v spoločnosti Kia vyjadril aj Lukáš Máček, študent Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste: „Mám príležitosť si teoretické poznatky zo školy vyskúšať v praxi výrobného podniku. Je to lepšie, ako keby sme boli len na školských dielňach, pretože tam človek nemá možnosť vidieť proces výroby a nové technológie, s ktorými sa na praxi učíme pracovať. Prax mi tak dáva možnosť lepšie sa do budúcnosti pripraviť na výkon môjho povolania a tiež po škole získam možnosť okamžite sa zamestnať. Ako pre študenta je pre mňa zaujímavá aj možnosť finančne si privyrobiť v práci, ktorá ma zaujíma a baví.“
 

Kia  
   

Viliam Knapec, majster odbornej výchovy na Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste, ktorý je zároveň Lukášovým majstrom, dodáva: „Som rád, že sa spoločnosť vážne začala zaoberať odbornou prípravou mladých ľudí a že sú to hlavne zamestnávatelia, ktorí pochopili, že ak si začnú pripravovať mladých odborníkov už v posledných ročníkoch na škole, získajú kvalifikovaných pracovníkov hneď na začiatku ich pracovnej kariéry. Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste spolupracuje so závodom Kia Motors Slovakia už niekoľko rokov a naša spolupráca je už na takej úrovni, že naši študenti priamo vo Vzdelávacom stredisku spoločnosti v Gbeľanoch absolvujú maturitné aj záverečné skúšky za účasti zástupcu firmy. To, že majú študenti možnosť praxovať v spoločnosti Kia Motors Slovakia je výhodou pre obe strany. Závod má príležitosť vybrať si do budúcna tých najlepších.“

„Pokladáme za veľmi dôležité, aby študenti technických odborov mali možnosť pracovať s najmodernejšími technológiami a svoje vedomosti nadobudnuté v škole si tak mohli overiť a zužitkovať v praxi. Odborný výcvik absolvovaný v našom závode tak pre nich predstavuje jedinečnú príležitosť,“ povedala Žaneta Luptovcová, špecialistka oddelenia ľudských zdrojov spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia so strednými odbornými školami a univerzitami spolupracuje už od roku 2005. Závod pomáha školám a univerzitám zvyšovať úroveň praktickej výučby a prípravy študentov pre prax viacerými spôsobmi. Spoločnosť Kia doposiaľ školám darovala 99 vozidiel, 69 motorov, 79 rôznych automobilových komponentov a 5 diagnostických prístrojov na vzdelávacie účely. Pre študentov škôl s technickým zameraním závod pravidelne organizuje prehliadky závodu. V roku 2014 výrobné haly navštívilo už viac ako 2 600 študentov v sprievode svojich pedagógov. Závod Kia so študentmi spolupracuje aj pri písaní bakalárskych a diplomových prác.

Viac informácií o štipendijnom programe možno nájsť na webovej stránke:

Štipendijný program pre študentov vysokých škôl
Štipendijný program pre študentov stredných škôl

6.10.2014
autor: Eva Kľačanová
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 

Predaj | PS HIPS černá drť
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.