PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Fatra a.s. ponúka regranuláciu plastových odpadov (PP, PE, PP/PE, EVAC)

26.04.2017 | Spoločnosť Fatra, a.s. - tradičný spracovateľ plastov v Českej republike, rozšírila výrobné možnosti o úpravy interného a externého plastového odpadu na regranulačnej linke.

Mercedes na Autosalóne Bratislava 2017 s európskou výstavnou premiérou

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón bude tento rok skutočne výnimočný. Okrem dvoch stredoeurópskych premiér (Mazda CX-5 a Mazda MX-5 RF) ho obohatí aj jedna európska výstavná premiéra, dlho očakávaný model Mercedes Benz triedy S.

Zákazková výroba tesnení na mieru - novinka spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o.

24.04.2017 | Počítačom riadený rezací stroj Atom FlashCut predstavuje tú najmodernejšiu a najpresnejšiu technológiu vo výrobe plochých tesnení.

Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

Viete ako prebieha proces radiačného sieťovania v spoločnosti BGS?

18.04.2017 | Táto metóda výrazne zlepšuje vlastnosti plastov. Pozrite si nové video o radiačnom sieťovaní firmy BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Spoločnosť BASF je v oblasti výskumu a inovácií opäť v čele
Spoločnosť BASF je v oblasti výskumu a inovácií opäť v čele
 
 
Spoločnosť BASF je v oblasti výskumu a inovácií opäť v čele

Spoločnosť BASF je v oblasti výskumu a inovácií opäť v čele

Spoločnosť BASF navýšila v roku 2013 výdaje na výskum a vývoj na úroveň 1,8 miliárd eur (v roku 2012 výdaje tvorili 1,7 miliardy eur). „V absolútnych hodnotách máme s našimi výdajmi na výskum a vývoj v oblasti chemického priemyslu vedúce postavenie,“ uviedol Dr. Andreas Kreimeyer, člen rady výkonných riaditeľov spoločnosti BASF SE a výkonný riaditeľ pre výskum, na R&D tlačovej konferencii v Ludwigshafene týkajúcej sa výskumu na tému Nanotechnológia: malé rozmery – veľké príležitosti.

Spoločnosť BASF zamestnáva okolo 10 650 zamestnancov, ktorí pracujú v medzinárodných a interdisciplinárnych tímoch na približne 3 000 výskumných projektoch, v ktorých sa snažia nájsť odpovede na výzvy budúcnosti a zaistiť udržateľný ziskový rast spoločnosti.

Inovačnú silu spoločnosti BASF opäť preukazuje predaj nových produktov uvedených na trh v posledných piatich rokoch, v minulom roku predaj tvoril zhruba 8 miliárd eur. Len v roku 2013 uviedla spoločnosť na trh viac ako 300 nových produktov. Úspech vo výskumných činnostiach spoločnosti sa taktiež odráža v portfóliu patentov. S 1 300 patentmi podanými v minulom roku a približne 151 000 registráciami a právami duševného vlastníctva po celom svete je spoločnosť BASF na predných miestach Patent Asset Index už piaty rok za sebou.


Nové výskumné laboratóriá v Severnej Amerike a Ázii

Vzhľadom na inovatívnu pripravenosť týchto regiónov spoločnosť BASF od nich v budúcnosti očakáva silné podnety. V roku 2020 má byť až 50 % výskumných aktivít spoločnosti realizovaných mimo Európy. V roku 2013 urobila spoločnosť BASF k dosiahnutiu tohto cieľa ďalší krok a zvýšila podiel svojho výskumu mimo európskeho kontinentu na 28 % (v roku 2012 to bolo 27 %). Aby spoločnosť riadila globalizáciu výskumu ďalej vpred, zriadila, okrem iných vecí, aj šesť nových laboratórií na rôznych miestach v Ázii a v Spojených štátoch. Spoločnosť BASF v spolupráci s vysoko inovatívnymi univerzitami založila v Kalifornii „California Research Alliance by BASF“ (CARA) – Kalifornskú výskumnú alianciu. Tu sa hlavný výskum zameriava na biológiu a nové anorganické materiály pre oblasť energetiky, elektroniky a obnoviteľných zdrojov. V Ázii spoločnosť BASF spojila sily s najlepšími univerzitami v Číne, Japonsku a Kórei a založila výskumnú iniciatívu „Network for Advanced Materials Open Research“ (NAO) – Systém pre otvorený výskum pokročilých materiálov. V tomto spoločnom projekte sa realizuje výskum materiálov pre široké použitie, vrátane produktov pre automobilový priemysel, stavebníctvo, vodohospodárstvo a odvetvie veternej energie.

Spoločnosť BASF spolupracuje s viac ako 600 významnými univerzitami, výskumnými ústavmi a spoločnosťami po celom svete. „Interdisciplinárna a medzinárodná spolupráca sú rozhodujúcim prvkom Know-how Verbund spoločnosti BASF,“ dodal Kreimeyer. Ponúkať inteligentné riešenia výziev budúcnosti, ktoré sú založené na nových systémoch a funkčných materiáloch, vyžaduje nielen interdisciplinárny prístup, ale taktiež využitie prierezových technológií, akou je nanotechnológia.


Nanotechnológia – pomoc pri vývoji riešení pre budúcnosť

Nanotechnológia sa zaoberá vývojom, výrobou a použitím materiálov, ktorých štruktúra, častice, vlákna či doštičky sú menšie ako 100 nanometrov, vďaka čomu disponujú tieto materiály novými vlastnosťami. Viaceré inovácie v oblastiach, ako je automobilová technológia, energetika, elektronika či stavebníctvo a lekárstvo, by bez nanotechnológie nebolo možné uskutočniť. Spoločnosť BASF používa túto technológiu pre vývoj nových riešení a pre vylepšenie súčasných produktov.


Vysoko účinné izolačné materiály

Nový, vysoko účinný izolačný materiál spoločnosti BASF získal vďaka nanopórom špecifické vlastnosti. Slentite™ je prvý, vysoko účinný izolačný panel na báze polyuretánu, ktorý v porovnaní s tradičnými materiálmi zaberá len polovičný priestor, no ponúka rovnaké izolačné vlastnosti. Až 90 % objemu organického aerogélu obsahuje vzduchom naplnené póry v priemere len 50 až 100 nanometrov. V dôsledku toho je voľnosť pohybu molekúl vzduchu obmedzená a prenos tepla je znížené. Vysoko účinné izolačné materiály majú svoje využitie napríklad v stavebníctve, a to tak pre staré, ako aj pre nové budovy.
 

Slentite™

 

Mikroenkapsulácia

Jedna výskumná oblasť spoločnosti BASF, v ktorej nanotechnológie hrajú kľúčovú úlohu, sa zameriava na vývoj prípravkov účinných zložiek, najmä na mikroenkapsuláciu, kde sú účinné látky zapuzdrované voskom, polymérom alebo ochranným puzdrom na báze oleja. Vďaka tomu môžu byť účinné látky v danej aplikácii použité špecifickejšie a môžu efektívnejšie fungovať. Dôležitým faktorom je tu riadené uvoľňovanie účinných látok. Výskumným pracovníkom spoločnosti BASF sa podarilo v závislosti na potrebnej aplikácii navrhnúť puzdro, ktoré je tenké len niekoľko nanometrov alebo je nanoštrukturované. To umožňuje riadiť čas a rýchlosť s akou môžu byť účinné látky uvoľňované do požadovaného cieľového umiestnenia.


Grafén

Materiál, ktorý by mohol prispieť ku kľúčovému technickému pokroku organických diód emitujúcich svetlo (OLED), displejov, a dokonca i batérií a katalyzátorov, je grafén. Grafén úzko súvisí s grafitom, ktorý sa napríklad používa v tuhách ceruziek. Grafén ale na rozdiel od grafitu tvorí len jedna vrstva atómov uhlíka tenká menej ako jeden nanometer. Tento materiál je veľmi účinný vodič elektrického prúdu a tepla. Je veľmi stabilný, ale taktiež pružný a flexibilný. Vzhľadom na to, že je tak tenký, sa v skutočnosti čierny materiál javí ako priehľadný. Medzinárodný tím vedcov v spoločnej výskumnej a vývojovej platforme spoločnosti BASF a Inštitútu Maxa Plancka pre výskum polymérov v Mainzi v Nemecku v súčasnej dobe skúma vedecký základ a aplikačný potenciál inovatívnych materiálov na báze uhlíka, ako je grafén.
 

Graphene

 

Farebné filtre

Nová červená farba spoločnosti BASF, Irgaphor® Red S 3621 CF, zaručuje vynikajúcu kvalitu obrazu displejov z tekutých kryštálov (LCD). Používa sa vo farebných filtroch pre notebooky, počítače a televízne obrazovky. Čím sú častice menšie, tým intenzívnejší je jas obrazovky. Spoločnosti BASF sa podarilo vyrobiť produkt s časticami menšími ako 40 nanometrov. Vďaka malým časticiam je rozptyl svetla vo farebnom filtri podstatne menší. V porovnaní s tradičnými farebnými produktmi nová červená farba spoločnosti BASF zdvojnásobuje kontrastný pomer displeja. Obraz je vďaka tomu ostrý, čistý, farebný a s vysokým kontrastom.


Bezpečné využitie potenciálu nanotechnológie

Prístup k novým technológiám vyžaduje objektívne posúdenie tak príležitostí, ako aj rizík. Mimo výroby a vývoja nanomateriálov je ďalšou výskumnou prioritou posúdenie rizík nanočastíc. Spoločnosť BASF sa preto už asi desať rokov venuje výskumu bezpečnosti nanomateriálov. Počas tohto obdobia spoločnosť zrealizovala viac ako 150 vlastných toxikologických a ekotoxikologických štúdií a zúčastnila sa približne 30 rôznych projektov s externými partnermi.


Otvorený dialóg

Spoločenské a politické podmienky naklonené inováciám sú rozhodujúce pri plnom využití potenciálu nanotechnológie. „Verejná diskusia je pre nás veľmi dôležitá. Aktívne vyhľadávame dialógy i kritické verejné názory,“ povedal Kreimeyer. Spoločnosť BASF napríklad, ako prvá a doteraz jediná spoločnosť v Nemecku, usporadúva pravidelné diskusné fórum na tému nanotechnológia. Zamestnanci spoločnosti BASF na týchto akciách diskutujú s rôznymi zástupcami ekologických a spotrebiteľských organizácií, odborov, vedeckých inštitúcií a cirkvi, aby zvýšili porozumenie súčasných obáv, vysvetlili príležitosti, odpovedali na otázky a spoločne identifikovali konštruktívne riešenia.

www.basf.sk

6.6.2014
autor: BASF
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 

Kúpa | Míchací silo
25.04.2017

 
 
 

Predaj | HIPS drť
24.04.2017

 
 

Predaj | ABS drť
24.04.2017

 
 
 

Predaj | PPA Amodel GF 33%
21.04.2017

 
 

Kúpa | Drť PP GF30%
20.04.2017

 
 
 
Výstavy
HANNOVER MESSE

24.04.2017 | R&D, priemyselná automatizácia a IT, priemyselné dodávky, výrobné inžinierstvo a služby, energia a technológie pre životné prostredie.

AUTOSALÓN Bratislava 2017

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón je najdôležitejšou automobilovou udalosťou roka na Slovensku.

INNOFORM

25.04.2017 | Medzinárodný kooperatívny veľtrh pre nástroje a spracovateľský priemysel.

Vietnam Manufacturing Expo 2017

26.04.2017 | Popredná výstava o obrábacích strojov pre formy a vstrekovacie technológie pre plasty.

PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.