PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zmena vlastníka vo firme Ahlbrandt GmbH

22.01.2018 | Ahlbrandt GmbH prešla do vlastníctva firmy Baldwin Technology Company.

Azurr-Technology, s.r.o. - Pozvánka na Interplastiku 2018 v Moskve

19.01.2018 | Azurr-Technology, s.r.o. Vás pozýva na veľtrh Interplastika 2018, kde prestaví pestrú škálu výrobkov Dynisco.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

17.01.2018 | Prehľad noviniek - január 2018.

COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

15.01.2018 | COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Konferencia NEWMATEC 2018 už za dva mesiace na Táloch

12.01.2018 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC .

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v októbri 2017

18.12.2017 | V Úradnom vestníku EÚ boli v októbri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Snižování výrobních nákladů pomocí analýzy vstřikovacího procesu
Snižování výrobních nákladů pomocí analýzy vstřikovacího procesu
 
 
Snižování výrobních nákladů pomocí analýzy vstřikovacího procesu

Snižování výrobních nákladů pomocí analýzy vstřikovacího procesu

Největší část nákladů na realizaci nového výrobku je fixována ve vývojové fázi a přípravě výroby. Tato část může tvořit až 70% celkových nákladů. Zvlášť u vstřikovaných dílů, kde se většinou jedná o velké výrobní série a nákladné jednoúčelové nástroje, může důsledná příprava výroby vést k výrazným úsporám. SMARTPLAST s.r.o. nabízí účinné softwarové nástroje pro analýzu designu vstřikovaného dílu, vstřikovací formy i vstřikovacího procesu. Část z nich je představena v tomto příspěvku.

1. Úvod
Cena vstřikovaného dílu je z největší části dána sumou těchto cen: cenou vstřikovací formy, cenou plastu, hmotností výstřiku včetně vtoků a délkou vstřikovacího cyklu. Výše těchto cen je  zejména ovlivněna ve fázi designu plastového dílce, konstrukcí vstřikovací formy a technologické přípravy výroby, tj. nastavením technologických podmínek vstřikovacího procesu. Ve vývoji je fixováno až 70% celkových nákladů na výrobu, přičemž vývojová fáze představuje zhruba 5% výrobních nákladů. To je rozhodně důvod, proč věnovat vývojové fázi velkou pozornost. Protože s částkou odpovídající 5% výrobních nákladů můžeme ušetřit desítky procent celkových výrobních nákladů.(Obr. 1) Tímto se dostáváme k požadavku krizových rozpočtů: Extrémnímu stlačení výrobních nákladů, které ale nutně nemusí vést ke snížení rentability. Cílem společnosti SMARTPLAST s.r.o. je pomoc při vývoji vstřikovaných plastových dílů, nástrojů a nastavení vstřikovacích parametrů tak, aby byla dosažena co nejvyšší úspora výrobních nákladů.
 

 
Obr. 1: Podíl nákladů na vývoj, výrobu a prodej nového výrobku, vliv na tyto náklady


2. Analýza designu dílu
Snížení výrobních nákladů ve fázi přípravy výroby můžeme ukázat na jednoduchém příkladu tělesa filtru vstřikovaného z PP plněného 20% skleněných vláken do čtyřnásobné vstřikovací formy. Pro analýzu vstřikovacího procesu byl použit Autodesk Moldflow Adviser Design 2010. Analýza na obr. 2 ukazuje isochory pro čas chlazení na teplotu vyhození dílu z formy. Pro cca 90% objemu dílu je čas chlazení nižší než 20s. Tato skutečnost musí nutně vést k úpravě designu dílu, abychom snížili čas chlazení.

 
Obr. 2: Čas chlazení na teplotu vyhození dílu z formy 28,7s (původní design dílu)


 

3. Úprava designu dílu

 
Obr. 3: Úprava designu tělesa filtruÚprava designu tělesa filtru spočívá v redukci tlouštěk stěn žeber a příruby. Aby byla zachována tuhost tělesa je masa materiálu příruby nahrazena výztužnými žebry a upravena výška radiálních žeber. (obr. 3)
 

 

 
Obr. 4: chlazení na teplotu vyhození dílu z formy 20s (po úpravě designu dílu)
Po této úpravě designu se čas chlazení na vyhazovací teplotu snížil o 30%.

3. Chlazení nástroje
 

 
Obr. 5: Použití chladících věží mezi žebry sníží čas chlazení na 16,5s
Jestliže ve formě použijeme intenzívní chlazení pomocí chladících věží v každé kapse dílu tvořené radiálními žebry, zredukujeme čas chlazení o dalších 15%

3. Mechanické vlastnosti dilu
Těleso filtru musí být pro svou funkci testováno na vnitřní přetlak 1bar. Tento test byl proveden pomocí sw Autodesk Algor Simulation 2010. Těleso bylo ukotveno přírubou s otvorem (zelené šipky) a zatíženo vnitřním přetlakem 1 bar (červené šipky a fialové plochy) viz obr.6. Výsledek strukturální analýzy ukázal, že deformace tělesa vlivem vnitřního přetlaku je o 50% nižší po úpravě designu oproti původnímu stavu. Zároveň je důležité poznamenat, že po úpravě designu se snížila hmotnost dílu o 2%, což se projeví na spotřebě materiálu ve výrobě.

 
Obr. 6: Zatížení tělesa vnitřním přetlakem 1bar


 

 
Obr. 7: Maximální deformace tělesa filtru se snížila o z 0,16mm na 0,08mm, tj. o 50%.

6. Závěr
Po úpravě designu tělesa filtru bylo dosaženo snížení času vstřikovacího cyklu o více než 30%, snížení hmotnosti dílu o 2%. Jestliže je hmotnost výstřiku 0,1 kg včetně vtoků, vstřikovací forma je čtyřnásobná a uvažujeme výrobní sérii 500 000 ks, cenu za kg polymeru 2,50€ a cenu vstřikovací formy 60 000,00€, pak dojdeme k úspoře 0,03€ na jeden díl. Jestliže úsporu vztáhneme na celou výrobní sérii 500 000 ks, pak dojdeme k uspořené částce 15 789,00€.

Petr Halaška, SMARTPLAST s.r.o., Zlín, ČR
E-mail: halaska@smartplast.cz

16.4.2010
autor: Petr Halaška
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | EPS brikety
22.01.2018

 
 
 
 

Predaj | PP/HDPE
19.01.2018

 
 

Predaj | LDPE fólie
18.01.2018

 
 

Predaj | LDPE rolky
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC /ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC/ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC drť
18.01.2018

 
 
 
Výstavy
Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

Gastropack 2018

25.01.2018 | 17. výstava obalových materiálov a baliacej techniky

SamuPlast

31.01.2018 | Výstava pre technológie, stroje a plastové materiály.

Expo manufactura

06.02.2018 | Medzinárodný veľtrh pre výrobu, kov a spracovanie plastov.

PLASTEC West 2018

06.02.2018 | Veľtrh prináša popredných odborníkov z plastikárskeho priemyslu spoločne s radou špičkových zariadení, výrobkov a služieb.