SLOVNAFT, a.s.

Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava    Zobraziť na mape

telefón:+421 2 4055 1111

IČO: 31322832
DIČ: 2020372640
IČ DPH: SK2020372640

ďaľšie adresy:
Technický servis Polymérov
TECHNICKÝ SERVIS SLOVNAFT a.s.    
telefón: +421 2 5859 7250, +421 2 5859 7257
e-mail:
Predaj polymérov
PREDAJ SLOVNAFT a.s.    
telefón: +421 2 5859 7515, +421 2 5859 7622, +421 2 5859 7741, +421 2 5859 7231
e-mail:

Popis firmy

SLOVNAFT, a.s., je integrovanou rafinérsko-petrochemickou spoločnosťou. V petrochemickom segmente spoločnosti patrí medzi hlavné činnosti výroba a distribúcia polyetylénu (LDPE) a polypropylénu (PP), distribúcia HDPE a ďalšie. Petrochemická časť Slovnaftu patrí do divízie petrochémie Skupiny MOL. Súčasťou tejto divízie je tiež maďarský výrobca polyolefínov spoločnosť MOL Petrochemicals Co. Ltd.


Slovnaft sa usiluje o maximálne uspokojenie potrieb odberateľov polymérov nielen na domácom trhu, ale petrochemické produkty zo Slovnaftu sú dostupné vo všetkých krajinách strednej a východnej Európy. Cieľom Slovnaftu je vytvárať kvalitné partnerské vzťahy a získať stabilné dodávateľské pozície.


Divízia Downstream Skupiny MOL, ktorej súčasťou je aj petrochémia Slovnaftu, má vlastné zahraničné obchodné zastupenia v Maďarsku, na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku, na Ukrajine, v Rumunsku, v Srbsku, v Rakúsku, v Taliansku a v Nemecku.

Certifikáty

ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001

Sortiment/ Služby


Bralen

Pod obchodným názvom BRALEN dodáva Slovnaft rozvetvený nízkohustotný polyetylén, ktorý sa vyrába vysokotlakovou polymerizáciou etylénu v autoklávovom reaktore v Slovnafte. Výborné fyzikálno-mechanické vlastnosti mu zaručujú široké aplikačné uplatnenie.


BRALEN je húževnatý a pružný polymér stály v teplotnom rozmedzí od -50 až do +85 °C, stály voči neoxidujúcim kyselinám, lúhom, soliam a ich roztokom. Výrobný sortiment zahrňuje typy pre takmer všetky spracovateľské technológie.


BRALEN je registrovaná značka pre nízkohustotný polyetylén, vyrábaný v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. v rúrkovom reaktore procesom LYONDELLBASELL v rozsahu hustôt 0,920 - 0,933 g / cm3.


Tipolen

Tipolen je obchodný názov pre typy nízkohustotného polyetylénu vyrobeného spoločnosťou MOL Petrochemicals Co. Ltd., Tiszaújváros. Nízkohustotný polyetylén je vyrábaný vysokotlakovou polymerizáciou v LyondellBasell rúrovom reaktore. Hustotný rozsah je 0,920 – 0,923 g/cm3.


Tipelin

Tipelin je obchodná značka pre stredne a vysoko hustotný polyetylén vyrobený spoločnosťou MOL Petrochemicals Co. Ltd. Unimodálne stredne a vysoko hustotné typy pod označením TIPELIN (MDPE a HDPE) od dodávateľa MOL Petrochemicals Co. Ltd. sú vyrábané kontinuálnou suspenznou polymerizáciou za použitia nízkotlakového katalytického procesu pod licenciou Philips Petroleum Co. Hustotný rozsah kopolymérov vyrobených s komonomérom hexán-1 je 0,934-0,961 g/cm3.


Bimodálne vysokohustotné typy pod označením Tipelin sú vyrábané CX procesom podla licencie Mitsui. Táto suspenzná polymerizácia využíva vysoko aktívne katalyzátory a systém dvoch reaktorov. Hustotný rozsah kopolymérov vyrobených s komonomérom butén-1 je 0,948-0,959 g/cm3.


Tatren

Slovnaft má bohaté skúsenosti s výrobou polypropylénu pod názvom TATREN. Produktové portfólio zahŕňa PP homopolyméry, PP rázuvzdorné kopolyméry (impact), PP štatistické kopolyméry (random) a termoplastické olefíny (TPO).


Tipplen

Tipplen je registrovaná obchodná značka pre izotaktický polypropylén vyrábaný  v spoločnosti MOL Petrochemicals Co. Ltd.


Produktový mix zahŕňa homopolyméry, rázuvzdorné kopolyméry (impact) a štatistické kopolyméry (random)


LDPE 4 - nová linka na výrobu nízkohustotného polyetylénu

Slovnaft v roku 2016 spúšťa do prevádzky modernú linku na výrobu nízkohustotného polyetylénu v rúrovom reaktore v licenzii LyondellBasell. Je to najväčšia aktuálna investícia v oblasti výroby plastov v regióne strednej Európy. Celková investícia prevýši 300 miliónov eur. Slovnaft a Skupina MOL investujú túto sumu z vlastných a úverových zdrojov.

Polyméry neštandardnej kvality »


Formulár Objednávka, Odvolávka 2016 – polyméry »

Súbory na stiahnutie

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (12)

Publikováné články (40)

Publikované aktuality (8)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu