PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zmena vlastníka vo firme Ahlbrandt GmbH

22.01.2018 | Ahlbrandt GmbH prešla do vlastníctva firmy Baldwin Technology Company.

Azurr-Technology, s.r.o. - Pozvánka na Interplastiku 2018 v Moskve

19.01.2018 | Azurr-Technology, s.r.o. Vás pozýva na veľtrh Interplastika 2018, kde prestaví pestrú škálu výrobkov Dynisco.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

17.01.2018 | Prehľad noviniek - január 2018.

COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

15.01.2018 | COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Konferencia NEWMATEC 2018 už za dva mesiace na Táloch

12.01.2018 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC .

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v októbri 2017

18.12.2017 | V Úradnom vestníku EÚ boli v októbri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > SLOVNAFT, a.s.
Profil firmy
 
 

SLOVNAFT, a.s.

SLOVNAFT, a.s., je integrovanou rafinérsko-petrochemickou spoločnosťou. V petrochemickom segmente spoločnosti patrí medzi hlavné činnosti výroba a distribúcia polyetylénu (LDPE) a polypropylénu (PP), distribúcia HDPE a ďalšie. Petrochemická časť Slovnaftu patrí do divízie petrochémie Skupiny MOL. Súčasťou tejto divízie je tiež maďarský výrobca polyolefínov spoločnosť MOL Petrochemicals Co. Ltd.


Slovnaft sa usiluje o maximálne uspokojenie potrieb odberateľov polymérov nielen na domácom trhu, ale petrochemické produkty zo Slovnaftu sú dostupné vo všetkých krajinách strednej a východnej Európy. Cieľom Slovnaftu je vytvárať kvalitné partnerské vzťahy a získať stabilné dodávateľské pozície.


Divízia Downstream Skupiny MOL, ktorej súčasťou je aj petrochémia Slovnaftu, má vlastné zahraničné obchodné zastupenia v Maďarsku, na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku, na Ukrajine, v Rumunsku, v Srbsku, v Rakúsku, v Taliansku a v Nemecku.

 
 
kontaktné údaje
 
 
SLOVNAFT, a.s.
 
Vlčie Hrdlo 1
824 12 Bratislava

telefón: +421 2 4055 1111
e-mail:
údaje z registra
 
 
IČO: 31322832
DIČ: 2020372640
IČ DPH: SK2020372640
 
 
Technický servis Polymérov
TECHNICKÝ SERVIS SLOVNAFT a.s.
telefón: +421 2 5859 7250, +421 2 5859 7257
e-mail:
 
Predaj polymérov
PREDAJ SLOVNAFT a.s.
telefón: +421 2 5859 7515, +421 2 5859 7622, +421 2 5859 7741, +421 2 5859 7231
e-mail:
 
 
certifikáty
 

ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001

 
sortiment
 


Bralen

Pod obchodným názvom BRALEN dodáva Slovnaft rozvetvený nízkohustotný polyetylén, ktorý sa vyrába vysokotlakovou polymerizáciou etylénu v autoklávovom reaktore v Slovnafte. Výborné fyzikálno-mechanické vlastnosti mu zaručujú široké aplikačné uplatnenie.


BRALEN je húževnatý a pružný polymér stály v teplotnom rozmedzí od -50 až do +85 °C, stály voči neoxidujúcim kyselinám, lúhom, soliam a ich roztokom. Výrobný sortiment zahrňuje typy pre takmer všetky spracovateľské technológie.


BRALEN je registrovaná značka pre nízkohustotný polyetylén, vyrábaný v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. v rúrkovom reaktore procesom LYONDELLBASELL v rozsahu hustôt 0,920 - 0,933 g / cm3.


Tipolen

Tipolen je obchodný názov pre typy nízkohustotného polyetylénu vyrobeného spoločnosťou MOL Petrochemicals Co. Ltd., Tiszaújváros. Nízkohustotný polyetylén je vyrábaný vysokotlakovou polymerizáciou v LyondellBasell rúrovom reaktore. Hustotný rozsah je 0,920 – 0,923 g/cm3.


Tipelin

Tipelin je obchodná značka pre stredne a vysoko hustotný polyetylén vyrobený spoločnosťou MOL Petrochemicals Co. Ltd. Unimodálne stredne a vysoko hustotné typy pod označením TIPELIN (MDPE a HDPE) od dodávateľa MOL Petrochemicals Co. Ltd. sú vyrábané kontinuálnou suspenznou polymerizáciou za použitia nízkotlakového katalytického procesu pod licenciou Philips Petroleum Co. Hustotný rozsah kopolymérov vyrobených s komonomérom hexán-1 je 0,934-0,961 g/cm3.


Bimodálne vysokohustotné typy pod označením Tipelin sú vyrábané CX procesom podla licencie Mitsui. Táto suspenzná polymerizácia využíva vysoko aktívne katalyzátory a systém dvoch reaktorov. Hustotný rozsah kopolymérov vyrobených s komonomérom butén-1 je 0,948-0,959 g/cm3.


Tatren

Slovnaft má bohaté skúsenosti s výrobou polypropylénu pod názvom TATREN. Produktové portfólio zahŕňa PP homopolyméry, PP rázuvzdorné kopolyméry (impact), PP štatistické kopolyméry (random) a termoplastické olefíny (TPO).


Tipplen

Tipplen je registrovaná obchodná značka pre izotaktický polypropylén vyrábaný  v spoločnosti MOL Petrochemicals Co. Ltd.


Produktový mix zahŕňa homopolyméry, rázuvzdorné kopolyméry (impact) a štatistické kopolyméry (random)


LDPE 4 - nová linka na výrobu nízkohustotného polyetylénu

Slovnaft v roku 2016 spúšťa do prevádzky modernú linku na výrobu nízkohustotného polyetylénu v rúrovom reaktore v licenzii LyondellBasell. Je to najväčšia aktuálna investícia v oblasti výroby plastov v regióne strednej Európy. Celková investícia prevýši 300 miliónov eur. Slovnaft a Skupina MOL investujú túto sumu z vlastných a úverových zdrojov.

Polyméry neštandardnej kvality »


Formulár Objednávka, Odvolávka 2016 – polyméry »

 

 
mapa
 
Publikované články
 
Konzorcium NEXT-E a EÚ podpísali dohodu o vybudovaní 252 rýchlonabíjačiek a ultranabíjačiek pre elektromobily

27.11.2017 | Dohoda je dôležitým míľnikom pre rozšírenie elektromobility do krajín Kohézneho fondu a budúcnosť dopravy...

Skupina MOL zverejnila výsledky za 3. štvrťrok

21.11.2017 | Skupina MOL oznámila finančné výsledky za 3. štvrťrok...

MOL už má všetky licencie pre strategickú investíciu do projektu Polyol

25.10.2017 | Po uzavretí zmlúv so spoločnosťami Evonik a thyssenKrupp na výrobu propylénoxidu v júli 2017, dosiahla Skupina MOL nový míľnik strategickej...

Slovnaft prináša motoristom nové portfólio palív s vylepšenými vlastnosťami

08.10.2017 | Slovnaft uvádza do svojej siete čerpacích staníc nové portfólio vysoko kvalitných palív, ktoré čistia motor a dlhodobo ho chránia pred znečistením...

Po veľmi dobrých polročných výsledkoch aktualizuje Skupina MOL svoje ciele na rok 2017

10.08.2017 | Skupina MOL začiatkom mesiaca oznámila hospodárske výsledky za prvý polrok 2017. Svoj zisk dokázali zvýšiť všetky podnikateľské segmenty Skupiny, čo viedlo k nárastu celkovej CCS EBITDA očistenej o mimoriadne položky o 23 percent v porovnaní s rovnakým obdobím predošlého roka. Skupina MOL popri tom...

Skupina MOL investuje jednu miliardu dolárov v oblasti petrochémie do výroby polyolu

25.07.2017 | Pol roka po zverejnení svojej stratégie 2030, dosiahla Skupina MOL významný míľnik pri svojej priemyselnej transformácii. Licenčné zmluvy podpísané so spoločnosťami Evonik a thyssenkrupp umožnia Skupine MOL vyrábať propylénoxid, ktorý je kľúčovým prvkom pre výrobu polyéterických polyolov. Skupina...

Slovnaft otvára 11. ročník absolventského programu Growww

03.03.2017 | Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., opäť otvára svoje brány absolventom univerzít a vysokých škôl. V 11. ročníku programu Growww ponúka absolventom s maximálne ročnou praxou 12 pracovných pozícií. Cieľavedomí mladí ľudia, ktorí sa chcú rozvíjať v medzinárodnej spoločnosti, sa do programu môžu prihlásiť do...

Skupina MOL oznámila svoje finančné a prevádzkové ciele na roky 2017-2021

14.11.2016 | Po zverejnení stratégie "Skupina MOL 2030 – Enter Tomorrow" dnes Skupina MOL zverejnila svoje finančné a prevádzkové ciele na nasledujúcich päť...

Predstavenstvo Skupiny MOL schválilo dlhodobú stratégiu spoločnosti

31.10.2016 | Pod názvom „Skupina MOL 2030“ schválilo Predstavenstvo Skupiny MOL dňa 13. októbra 2016 novú dlhodobú stratégiu...

Slovnaft investuje do petrochémie ďalších 20 miliónov eur

20.10.2016 | Po dokončení novej prevádzky na výrobu polyetylénu LDPE 4 v objeme 300 miliónov eur pokračuje Slovnaft v investíciách do petrochémie. V októbri začne s ďalšou fázou modernizácie Etylénovej jednotky, do ktorej investuje viac ako 20 miliónov eur. Do prác sa zapojí zhruba 800 interných zamestnancov aj...

Skupina SLOVNAFT potvrdila dobrú výkonnosť aj v poslednom štvrťroku 2015

02.03.2016 | Skupina SLOVNAFT potvrdila aj v poslednom štvrťroku minulého roka dobrú výkonnosť. Jej čistý zisk v tomto období dosiahol 35 miliónov eur, zatiaľ čo v závere roka 2014 pre porovnanie, spoločnosť hospodárila ešte so stratou 70 miliónov...

Výroba plastov a chemikálií zlepšili výsledok Skupiny SLOVNAFT v treťom štvrťroku

19.11.2015 | Skupina SLOVNAFT hospodárila v treťom štvrťroku s čistým ziskom na úrovni 55 miliónov eur. V rovnakom období minulého roka spoločnosť vykázala zisk 17 miliónov eur. Pozitívny vplyv na výsledok počas tretieho štvrťroku, ako i v predchádzajúcich mesiacoch mali predovšetkým mimoriadne priaznivé...

Slovnaft ukončil inštaláciu technológie v novej prevádzke LDPE 4

10.09.2015 | Spoločnosť Slovnaft, člen Skupiny MOL, ukončila inštaláciu technológie v novej prevádzke na výrobu nízkohustotného polyetylénu LDPE 4. Do vybudovania výrobnej jednotky s najmodernejšími technológiami a pridružených súčastí, ktoré zahŕňajú aj rekonštrukciu Etylénovej jednotky, výstavbu logistickej...

Slovnaft ukončil výstavbu novej logistickej prevádzky za 22 miliónov eur

17.08.2015 | Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., ukončila výstavbu logistickej prevádzky pre nový závod na výrobu nízkohustotného polyetylénu LDPE 4. Dodávateľom stavby na kľúč v hodnote 22 miliónov eur bola nemecká spoločnosť TALKE. V súčasnosti prebieha testovanie prevádzky, do ktorej sa bude polyetylén dopravovať,...

Skupina SLOVNAFT v prvom štvrťroku s čistým ziskom 17 miliónov eur

15.05.2015 | Skupina SLOVNAFT ukončila prvý štvrťrok tohto roka s čistým ziskom 17 miliónov eur, čo bol najlepší výsledok spoločnosti v úvode roka za posledné tri roky. Vlani strata za prvé tri mesiace roka predstavovala 9 miliónov eur, v prvom štvrťroku 2013 dosiahla Skupina SLOVNAFT čistý zisk 10 miliónov...

Skupina SLOVNAFT vlani preinvestovala takmer štvrť miliardy eur

26.02.2015 | Skupina SLOVNAFT vlani preinvestovala 242 miliónov eur, čo bolo najviac v novodobých dejinách Slovnaftu. Za posledných päť rokov celkový objem investícií presiahol 700 miliónov eur, čím sa Slovnaft zaraďuje medzi najväčších investorov na Slovensku. Kapitálové výdavky Skupiny SLOVNAFT v roku 2014...

Skupina SLOVNAFT ukončila prvé tri štvrťroky 2014 s miernou stratou

12.11.2014 | Výsledky od januára do konca septembra nepriaznivo ovplyvnili tak generálne revízie, pre ktoré v tomto roku klesol objem výroby a predaj ropných produktov, ako aj nepriaznivý vývoj externého prostredia. Čisté tržby Skupiny SLOVNAFT ku koncu tretieho štvrťroka medziročne klesli o 16 percent na 3,03...

Slovnaft modernizuje Etylénovú jednotku, tento rok do nej investuje viac ako 30 mil. eur

28.10.2014 | Celková modernizácia Etylénovej jednotky, ktorá spracováva rafinérske plyny a primárny benzín a vyrába z nich okrem iného kľúčovú surovinu potrebnú pre výrobu plastov – etylén, je naplánovaná na roky 2012 až 2016. Celkové investície do modernizácie presiahnu 40 miliónov eur. Hlavné činnosti sa...

Slovnaft dosiahol jeden z míľnikov pri výstavbe logistickej prevádzky pre nový závod na výrobu polyetylénu

19.06.2014 | Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., dosiahla začiatkom júna jeden z míľnikov pri výstavbe logistickej prevádzky pre nový závod na výrobu polyetylénu LDPE 4. Dodávateľ, nemecká spoločnosť TALKE, dokončil osadenie 28 síl, v ktorých sa bude nízkohustotný polyetylén skladovať a následne expedovať odberateľom....

Skupina MOL začala v spoločnosti TVK s výstavbou závodu na výrobu butadiénu

12.11.2013 | Skupina MOL v spoločnosti TVK v meste Tiszaújváros začala s výstavbou závodu na výrobu butadiénu. Nový petrochemický produkt bude Skupina dodávať na trh do dvoch rokov. Výroba butadiénu prispeje k zlepšeniu ziskovosti nielen spoločnosti TVK v Maďarsku, ale aj celej Skupiny...

Slovnaft začal výstavbu novej jednotky na výrobu polyetylénu

12.09.2013 | Spoločnosť Slovnaft, člen medzinárodnej Skupiny MOL, začala s výstavbou novej jednotky na výrobu polyetylénu LDPE4. Jej vybudovanie je súčasťou rozsiahlych investícií v oblasti základných plastov, ktoré by mali do roku 2015 dosiahnuť viac ako 300 miliónov eur. Základný kameň novej výrobnej jednotky...

MOL: Výsledky za 1. polrok 2013 ovplyvnila komplikovaná situácia na európskom trhu

20.08.2013 | Skupina MOL dosiahla v 2. štvrťroku 2013 čistý zisk EBITDA upravený o aktuálne náklady na zásoby (CCS) vo výške 112 mld. HUF, čo bolo o 21 % menej ako v predchádzajúcom štvrťroku. Dôvodom poklesu bol predovšetkým slabší výkon divízie Upstream (prieskum a ťažba), zatiaľ čo divízie Downstream...

Skupina SLOVNAFT za prvé tri štvrťroky v zisku, výsledky potiahol export

20.11.2012 | Skupina SLOVNAFT dosiahla za prvé tri štvrťroky tohto roka prevádzkový zisk upravený o precenenie zásob vo výške 50 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období vlaňajška hospodárila so stratou 7 miliónov eur. Výsledok okrem mierneho zlepšenia spracovateľských a predajných marží na medzinárodných...

Slovnaft Petrochemicals sa zlúči so svojou materskou spločnosťou Slovnaft

01.10.2012 | Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. (SPC) k 1. januáru 2013 plánuje zlúčenie so svojou materskou spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. O tomto zámere rozhodli príslušné orgány oboch spoločností. Definitívne o začlenení sa petrochemickej výroby do materskej spoločnosti rozhodne valné zhromaždenie SPC v poslednom...

Skupina SLOVNAFT v prvom štvrťroku mierne zvýšila tržby, prevádzkový zisk klesol

29.05.2012 | Skupina SLOVNAFT v prvom štvrťroku 2012 oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšila čisté tržby o 2 percentá na 1,11 miliardy eur. Ich rast podporili vyššie kótované ceny rafinérskych produktov, ktoré sa však neprejavili na hospodárskom výsledku skupiny. Prevádzkový zisk upravený o precenené...

Napriek rastu tržieb Skupina SLOVNAFT v roku 2011 skončila v strate

27.02.2012 | Čisté tržby Skupiny SLOVNAFT sa v minulom roku medziročne zvýšili o 35 percent na 4,73 miliardy eur. Ich nárast podporili vyššie kótované ceny rafinérskych výrobkov a zlepšenie štruktúry predaja. Ani tieto faktory však nedokázali úplne zabrániť vplyvu nepriaznivého vývoja externého prostredia,...

Na jar bude oficiálne otvorená prvá časť Refinery Gallery

17.02.2012 | Na jar 2012 pribudne v Bratislave atraktívne miesto ponúkajúce nové možnosti kultúrno-spoločenského života mesta a jeho obyvateľov. Ide o zrekonštruovaný objekt montážnej haly s názvom Refinery Gallery, ktorá po 2 rokoch projekčných a realizačných prác ponúkne, v súčasnosti v európskych...

Slovnaft pokračuje v megainvestíciách, 300 miliónov eur pôjde do výroby plastov

02.12.2011 | Tri rozsiahle investičné projekty plánuje realizovať spoločnosť SLOVNAFT v bratislavskej rafinérie v najbližších 42 mesiacoch v celkovej hodnote viac ako 300 miliónov eur. Ich cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti v predaji plastov ako aj zlepšenie ekologických parametrov výroby. V súčasnosti...

Slovnaft Petrochemicals vyrába plasty novej generácie

19.08.2011 | Vďaka technológii UNIPOL uviedla spoločnosť Slovnaft Petrochemicals na európsky trh štyri unikátne typy polypropylénu, ktoré zvyšujú efektívnosť pri spracovaní plastov. Novú generáciu polymérov spoločnosť vyvinula v spolupráci s licenzorom DOW a vyrába ju vo svojom závode v...

Oživenie ekonomík vo svete pozitívne ovplyvnilo výsledky Skupiny SLOVNAFT

24.02.2011 | Skupina SLOVNAFT v záverečnom štvrťroku 2010 dosiahla pozitívny čistý hospodársky výsledok v hodnote 22 miliónov eur. Ten zodpovedá trendu, ktorý zavládol na konci minulého roka v rafinérskom odvetví v krajinách OECD. Tržby Skupiny SLOVNAFT sa v 4. štvrťroku 2010 zvýšili o 26 % na 981 miliónov...

Zlepšujúce sa externé podmienky pozitívne vplývali na výsledky Skupiny Slovnaft

25.11.2010 | Priaznivý vývoj medzinárodných burzových cien ropných a petrochemických výrobkov, nákladová disciplína, ako aj postupné posilňovanie eura voči americkému doláru stoja za zlepšeným hospodárením Skupiny Slovnaft v 3. štvrťroku...

Slovnaft zavŕšil jedny z najvýznamnejších generálnych revízií za ostatných 10 rokov

18.08.2010 | Slovnaft v druhom štvrťroku vykázala dobrú výkonnosť, napriek plánovaným generálnym revíziám a technickým zarážkam. Skupina síce v prvom polroku ukončila hospodárenie s prevádzkovou stratou – 5,8 mil. eur, z toho v druhom štvrťroku – 3 mil. eur, ale v mesiaci jún, po ukončení revízií, už badať...

Hospodárske výsledky Slovnaftu v prvom štvrťroku pozitívne ovplyvnil ziskový marec

03.06.2010 | Skupina Slovnaft dosiahla v marci pozitívny hospodársky výsledok. Ide o prvý ziskový mesiac od augusta 2009. Marec tak pozitívne ovplyvnil celkové štvrťročné hospodárske výsledky. Skupina Slovnaft dosiahla v prvom štvrťroku 2010 (Q1 2010) prevádzkovú stratu vo výške 3,1 mil. eur, čo predstavuje v...

Slovnaft je „Najlepšie riadenou spoločnosťou na Slovensku“

09.05.2010 | Prestížny britský časopis Euromoney udelil spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ocenenie "Najlepšie riadená spoločnosť na...

Skupina Slovnaft zvýšila predaj na exportných trhoch medziročne o 5,6%

07.03.2010 | Skupine Slovnaft sa napriek hospodárskej recesii a globálnom pretlaku ponuky ropných produktov podarilo v roku 2009 medziročne zvýšiť predaj rafinérskych výrobkov na exportných trhoch o 5,6%. Export sa tak na celkovom predaji podieľa už 74,6...

Skupina Slovnaft zvýšila v Q1-3 2009 predaj ropných výrobkov medziročne o 2%

19.11.2009 | Skupine Slovnaft sa napriek slabému dopytu v dôsledku hospodárskej recesie podarilo v Q1-3 2009 zvýšiť celkový objem predaja ropných výrobkov medziročne o 2 % na 4332...

Napriek globálnej kríze export rafinérskych výrobkov vzrástol v Q2 2009 o vyše 15%

31.08.2009 | Skupina Slovnaft dosiahla v Q2 2009 po troch stratových kvartáloch prevádzkový zisk 8,3 mil. EUR. V medziročnom porovnaní však ide o pokles o 88%. Za prvý polrok dosiahla prevádzková strata 5,2 mil. EUR, čo bolo ovplyvnené najmä nepriaznivým vývojom externého prostredia v Q1 v dôsledku globálnej...

Globálna hospodárska kríza poznačila výsledky Slovnaftu v Q1 2009

21.06.2009 | Globálna hospodárska kríza a recesia sa v priebehu Q1 2009 prehlbovali, čo poznačilo aj výsledky Skupiny Slovnaft, najmä cez vplyv výrazne nižších kótovaných cien ropy a ropných produktov, ale aj slabší domáci dopyt. Napriek tomu sa Skupine podarilo zvýšiť celkový objem predaja ropných výrobkov...

 
 
 
Najnovšia inzercia

Kúpa | Koupe
22.01.2018

 
 
 
 

Predaj | PP/HDPE
19.01.2018

 
 

Predaj | LDPE fólie
18.01.2018

 
 

Predaj | LDPE rolky
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC /ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC/ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC drť
18.01.2018

 
 
 
Výstavy
Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

Gastropack 2018

25.01.2018 | 17. výstava obalových materiálov a baliacej techniky

SamuPlast

31.01.2018 | Výstava pre technológie, stroje a plastové materiály.

Expo manufactura

06.02.2018 | Medzinárodný veľtrh pre výrobu, kov a spracovanie plastov.

PLASTEC West 2018

06.02.2018 | Veľtrh prináša popredných odborníkov z plastikárskeho priemyslu spoločne s radou špičkových zariadení, výrobkov a služieb.