PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

17.01.2018 | Prehľad noviniek - január 2018.

COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

15.01.2018 | COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Konferencia NEWMATEC 2018 už za dva mesiace na Táloch

12.01.2018 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC .

Konferencia Formy a Plasty Brno 2018

10.01.2018 | Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na deviaty ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2018, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno).

Snímače polohy MTS Sensors pre priemyselné využitie

08.01.2018 | Spoľahlivé a inteligentné riešenia snímačov polohy pre priemyselné použitie od spoločnosti MTS Sensors.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v októbri 2017

18.12.2017 | V Úradnom vestníku EÚ boli v októbri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Skupina Slovnaft zvýšila predaj na exportných trhoch medziročne o 5,6%
Skupina Slovnaft zvýšila predaj na exportných trhoch medziročne o 5,6%
 
 
Skupina Slovnaft zvýšila predaj na exportných trhoch medziročne o 5,6%

Skupina Slovnaft zvýšila predaj na exportných trhoch medziročne o 5,6%

Skupine Slovnaft sa napriek hospodárskej recesii a globálnom pretlaku ponuky ropných produktov podarilo v roku 2009 medziročne zvýšiť predaj rafinérskych výrobkov na exportných trhoch o 5,6%. Export sa tak na celkovom predaji podieľa už 74,6 %.

Vďaka exportu tak Skupina Slovnaft napriek pretrvávajúcej ekonomickej kríze zvýšila objem predaja ropných výrobkov v roku 2009 o 1,1%. Predaj na domácom trhu v roku 2009 medziročne klesol o 11,2 %. Hoci objem predaja výrobkov sa medziročne zvýšil, tržby z ich predaja v minulom roku v porovnaní s rokom 2008 klesli o 32 %. Hlavným faktorom poklesu tržieb sú nižšie kótované ceny ropných výrobkov.

V roku 2009 prevádzková strata Skupiny Slovnaft dosiahla 62,1 mil. EUR v porovnaní so ziskom 55,4 mil. EUR v roku 2008. Prevádzkovú stratu ovplyvnil hlavne nepriaznivý vývoj externého prostredia v dôsledku globálnej ekonomickej krízy, najmä v podobe výrazne nižších  kótovaných cien palív. V prípade  motorovej nafty, ktorá tvorí približne polovicu tržieb Skupiny Slovnaft, bol zaznamenaný prepad crack spreadov oproti minulému obdobiu o 68%, čo výrazne ovplyvnilo prevádzkový výsledok.
Zlepšenie naopak nastalo v petrochemickom segmente, ktorý v porovnaní s rokom 2008 zredukoval prevádzkovú stratu o 21,5 mil. EUR. Zahraničný predaj  polymérov v roku 2009 vzrástol o 10,2%, zatiaľ čo predaj na domácom trhu mierne poklesol o 0,1%.

„V Q4 2009 naďalej pretrvával vplyv nepriaznivého externého prostredia, k čomu sa pridal aj sezónny pokles predaja ako i vplyv jednorazových položiek. Skupina Slovnaft sa v týchto podmienkach naďalej sústredila na systematické opatrenia v snahe znížiť vplyv hospodárskej recesie. V tomto mimoriadne ťažkom externom prostredí sa Skupine podarilo nielen znížiť prakticky všetky prevádzkové náklady a udržať si trhové pozície doma i v okolitých krajinách ale i zachovať si finančnú stabilitu“, povedal k výsledkom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Oszkár Világi.

Napriek nepriaznivému ekonomickému vývoju externého prostredia sa spoločnosti podarilo udržať spracovanie ropy na vysokej úrovni a to 5 796 kt ( medziročný pokles o 2%). V roku 2009 výroba automobilových benzínov poklesla medziročne len o 0,8 %. Počas roka 2009 spoločnosť vyrábala autobenzíny s prídavkom ETBE (etyl-terc-butyl-éter) s podielom 66,6 % na celkovej produkcii autobenzínov a autobenzíny s priamym primiešavaním etanolu s podielom 33,4 % na celkovej produkcii autobenzínov.
Výroba motorovej nafty bola v roku 2009 vyššia v porovnaní s minulým rokom o 1,3 % vzhľadom na skutočnosť, že v lete 2008 bola realizovaná mesačná plánovaná generálna revízia výrobnej jednotky HRP7.

V roku 2009 Slovnaft vyrábal výlučne motorovú naftu s nízkym obsahom síry (do 10 ppm), z čoho 83,0 % predstavovala motorová nafta s prídavkom komponentu MERO (metylester repky olejnej), kým v roku 2008 to bolo 78,0 %.
V roku 2009 maloobchodný predaj pohonných hmôt v medziročnom porovnaní klesol o 8,1 %, predovšetkým ako dôsledok zníženého domáceho dopytu. Výrazne k tomu prispelo silné euro, ktoré spôsobilo presun dopytu po pohonných hmotách do susediacich krajín, najmä v prvom polroku 2009.
Kapitálové výdavky Skupiny Slovnaft za rok 2009 dosiahli hodnotu 99,8 mil. EUR, čo oproti roku 2008 predstavuje pokles o 50,8 mil. EUR. Významnú časť investícií v celkovej hodnote 81,3 mil. EUR predstavovali výdavky na projekty zabezpečujúce zvýšenie efektívnosti výroby, udržanie prevádzkovej spoľahlivosti a na zvýšenie kvality výrobného procesu.

7.3.2010
autor: archív Slovnaft, a.s.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | PP drť
17.01.2018

 
 
 
 

Kúpa | PC, PMMA, PC/ABS
15.01.2018

 
 

Kúpa | PC metaliza
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť PS plata
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť z PP prepraviek
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť PET
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť HDPE
15.01.2018

 
 
 
Výstavy
EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

Gastropack 2018

25.01.2018 | 17. výstava obalových materiálov a baliacej techniky

SamuPlast

31.01.2018 | Výstava pre technológie, stroje a plastové materiály.