PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Nové možnosti výroby čiastočne a plne fluorovaných plastov

23.01.2017 | Vďaka novému technologickému centru teraz spoločnosť SIMONA dokáže vyrábať čiastočne fluórované materiály v ďalších rozmeroch.

Nová batéria pre páskovače STRAPEX

20.01.2017 | Ručný páskovač STRAPEX STB slúži na páskovanie predmetov rôznych veľkostí pomocou polypropylénovej PP alebo PET pásky.

Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Skupina Slovnaft zvýšila predaj na exportných trhoch medziročne o 5,6%
Skupina Slovnaft zvýšila predaj na exportných trhoch medziročne o 5,6%
 
 
Skupina Slovnaft zvýšila predaj na exportných trhoch medziročne o 5,6%

Skupina Slovnaft zvýšila predaj na exportných trhoch medziročne o 5,6%

Skupine Slovnaft sa napriek hospodárskej recesii a globálnom pretlaku ponuky ropných produktov podarilo v roku 2009 medziročne zvýšiť predaj rafinérskych výrobkov na exportných trhoch o 5,6%. Export sa tak na celkovom predaji podieľa už 74,6 %.

Vďaka exportu tak Skupina Slovnaft napriek pretrvávajúcej ekonomickej kríze zvýšila objem predaja ropných výrobkov v roku 2009 o 1,1%. Predaj na domácom trhu v roku 2009 medziročne klesol o 11,2 %. Hoci objem predaja výrobkov sa medziročne zvýšil, tržby z ich predaja v minulom roku v porovnaní s rokom 2008 klesli o 32 %. Hlavným faktorom poklesu tržieb sú nižšie kótované ceny ropných výrobkov.

V roku 2009 prevádzková strata Skupiny Slovnaft dosiahla 62,1 mil. EUR v porovnaní so ziskom 55,4 mil. EUR v roku 2008. Prevádzkovú stratu ovplyvnil hlavne nepriaznivý vývoj externého prostredia v dôsledku globálnej ekonomickej krízy, najmä v podobe výrazne nižších  kótovaných cien palív. V prípade  motorovej nafty, ktorá tvorí približne polovicu tržieb Skupiny Slovnaft, bol zaznamenaný prepad crack spreadov oproti minulému obdobiu o 68%, čo výrazne ovplyvnilo prevádzkový výsledok.
Zlepšenie naopak nastalo v petrochemickom segmente, ktorý v porovnaní s rokom 2008 zredukoval prevádzkovú stratu o 21,5 mil. EUR. Zahraničný predaj  polymérov v roku 2009 vzrástol o 10,2%, zatiaľ čo predaj na domácom trhu mierne poklesol o 0,1%.

„V Q4 2009 naďalej pretrvával vplyv nepriaznivého externého prostredia, k čomu sa pridal aj sezónny pokles predaja ako i vplyv jednorazových položiek. Skupina Slovnaft sa v týchto podmienkach naďalej sústredila na systematické opatrenia v snahe znížiť vplyv hospodárskej recesie. V tomto mimoriadne ťažkom externom prostredí sa Skupine podarilo nielen znížiť prakticky všetky prevádzkové náklady a udržať si trhové pozície doma i v okolitých krajinách ale i zachovať si finančnú stabilitu“, povedal k výsledkom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Oszkár Világi.

Napriek nepriaznivému ekonomickému vývoju externého prostredia sa spoločnosti podarilo udržať spracovanie ropy na vysokej úrovni a to 5 796 kt ( medziročný pokles o 2%). V roku 2009 výroba automobilových benzínov poklesla medziročne len o 0,8 %. Počas roka 2009 spoločnosť vyrábala autobenzíny s prídavkom ETBE (etyl-terc-butyl-éter) s podielom 66,6 % na celkovej produkcii autobenzínov a autobenzíny s priamym primiešavaním etanolu s podielom 33,4 % na celkovej produkcii autobenzínov.
Výroba motorovej nafty bola v roku 2009 vyššia v porovnaní s minulým rokom o 1,3 % vzhľadom na skutočnosť, že v lete 2008 bola realizovaná mesačná plánovaná generálna revízia výrobnej jednotky HRP7.

V roku 2009 Slovnaft vyrábal výlučne motorovú naftu s nízkym obsahom síry (do 10 ppm), z čoho 83,0 % predstavovala motorová nafta s prídavkom komponentu MERO (metylester repky olejnej), kým v roku 2008 to bolo 78,0 %.
V roku 2009 maloobchodný predaj pohonných hmôt v medziročnom porovnaní klesol o 8,1 %, predovšetkým ako dôsledok zníženého domáceho dopytu. Výrazne k tomu prispelo silné euro, ktoré spôsobilo presun dopytu po pohonných hmotách do susediacich krajín, najmä v prvom polroku 2009.
Kapitálové výdavky Skupiny Slovnaft za rok 2009 dosiahli hodnotu 99,8 mil. EUR, čo oproti roku 2008 predstavuje pokles o 50,8 mil. EUR. Významnú časť investícií v celkovej hodnote 81,3 mil. EUR predstavovali výdavky na projekty zabezpečujúce zvýšenie efektívnosti výroby, udržanie prevádzkovej spoľahlivosti a na zvýšenie kvality výrobného procesu.

7.3.2010
autor: archív Slovnaft, a.s.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 
 

Predaj | Moisture absorber
23.01.2017

 
 

Predaj | EVA natur filmy
23.01.2017

 
 

Kúpa | drť PP GF30
23.01.2017

 
 

Kúpa | Drť ABS MFI 8-16
20.01.2017

 
 

Kúpa | Kladivo CHARPY
20.01.2017

 
 

Predaj | LDPE biela fólia
20.01.2017

 
 
 
Výstavy
Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

agrofood plastpack Ethiopia

03.02.2017 | 1. medzinárodný veľtrh pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, plasty, obaly a technológie.

Expo manufactura

07.02.2017 | Medzinárodný veľtrh pre výrobu, kov a spracovanie plastov.

Pacific Design and Manufacturing

07.02.2017 | Na veľtrhu sa predstavia nové možnosti dizajnu a technológií pre široké spektrum odvetví.