PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Plastpol, s.r.o. má nový e-shop

27.07.2017 | Firma Plastpol, s.r.o., zaoberajúca sa obrábaním plastov, nedávno spustila svoj nový e-shop.

Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Zmena na pozícii riaditeľa Plastikárskeho klastra

21.07.2017 | Pri príležitosti Valného zhromaždenia plastikárskeho klastra č. 32, ktoré prebehlo 27.6.2017, došlo k zmene na pozícii riaditeľa klastra.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Skupina Slovnaft zvýšila predaj na exportných trhoch medziročne o 5,6%
Skupina Slovnaft zvýšila predaj na exportných trhoch medziročne o 5,6%
 
 
Skupina Slovnaft zvýšila predaj na exportných trhoch medziročne o 5,6%

Skupina Slovnaft zvýšila predaj na exportných trhoch medziročne o 5,6%

Skupine Slovnaft sa napriek hospodárskej recesii a globálnom pretlaku ponuky ropných produktov podarilo v roku 2009 medziročne zvýšiť predaj rafinérskych výrobkov na exportných trhoch o 5,6%. Export sa tak na celkovom predaji podieľa už 74,6 %.

Vďaka exportu tak Skupina Slovnaft napriek pretrvávajúcej ekonomickej kríze zvýšila objem predaja ropných výrobkov v roku 2009 o 1,1%. Predaj na domácom trhu v roku 2009 medziročne klesol o 11,2 %. Hoci objem predaja výrobkov sa medziročne zvýšil, tržby z ich predaja v minulom roku v porovnaní s rokom 2008 klesli o 32 %. Hlavným faktorom poklesu tržieb sú nižšie kótované ceny ropných výrobkov.

V roku 2009 prevádzková strata Skupiny Slovnaft dosiahla 62,1 mil. EUR v porovnaní so ziskom 55,4 mil. EUR v roku 2008. Prevádzkovú stratu ovplyvnil hlavne nepriaznivý vývoj externého prostredia v dôsledku globálnej ekonomickej krízy, najmä v podobe výrazne nižších  kótovaných cien palív. V prípade  motorovej nafty, ktorá tvorí približne polovicu tržieb Skupiny Slovnaft, bol zaznamenaný prepad crack spreadov oproti minulému obdobiu o 68%, čo výrazne ovplyvnilo prevádzkový výsledok.
Zlepšenie naopak nastalo v petrochemickom segmente, ktorý v porovnaní s rokom 2008 zredukoval prevádzkovú stratu o 21,5 mil. EUR. Zahraničný predaj  polymérov v roku 2009 vzrástol o 10,2%, zatiaľ čo predaj na domácom trhu mierne poklesol o 0,1%.

„V Q4 2009 naďalej pretrvával vplyv nepriaznivého externého prostredia, k čomu sa pridal aj sezónny pokles predaja ako i vplyv jednorazových položiek. Skupina Slovnaft sa v týchto podmienkach naďalej sústredila na systematické opatrenia v snahe znížiť vplyv hospodárskej recesie. V tomto mimoriadne ťažkom externom prostredí sa Skupine podarilo nielen znížiť prakticky všetky prevádzkové náklady a udržať si trhové pozície doma i v okolitých krajinách ale i zachovať si finančnú stabilitu“, povedal k výsledkom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Oszkár Világi.

Napriek nepriaznivému ekonomickému vývoju externého prostredia sa spoločnosti podarilo udržať spracovanie ropy na vysokej úrovni a to 5 796 kt ( medziročný pokles o 2%). V roku 2009 výroba automobilových benzínov poklesla medziročne len o 0,8 %. Počas roka 2009 spoločnosť vyrábala autobenzíny s prídavkom ETBE (etyl-terc-butyl-éter) s podielom 66,6 % na celkovej produkcii autobenzínov a autobenzíny s priamym primiešavaním etanolu s podielom 33,4 % na celkovej produkcii autobenzínov.
Výroba motorovej nafty bola v roku 2009 vyššia v porovnaní s minulým rokom o 1,3 % vzhľadom na skutočnosť, že v lete 2008 bola realizovaná mesačná plánovaná generálna revízia výrobnej jednotky HRP7.

V roku 2009 Slovnaft vyrábal výlučne motorovú naftu s nízkym obsahom síry (do 10 ppm), z čoho 83,0 % predstavovala motorová nafta s prídavkom komponentu MERO (metylester repky olejnej), kým v roku 2008 to bolo 78,0 %.
V roku 2009 maloobchodný predaj pohonných hmôt v medziročnom porovnaní klesol o 8,1 %, predovšetkým ako dôsledok zníženého domáceho dopytu. Výrazne k tomu prispelo silné euro, ktoré spôsobilo presun dopytu po pohonných hmotách do susediacich krajín, najmä v prvom polroku 2009.
Kapitálové výdavky Skupiny Slovnaft za rok 2009 dosiahli hodnotu 99,8 mil. EUR, čo oproti roku 2008 predstavuje pokles o 50,8 mil. EUR. Významnú časť investícií v celkovej hodnote 81,3 mil. EUR predstavovali výdavky na projekty zabezpečujúce zvýšenie efektívnosti výroby, udržanie prevádzkovej spoľahlivosti a na zvýšenie kvality výrobného procesu.

7.3.2010
autor: archív Slovnaft, a.s.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | HDPE drte
28.07.2017

 
 
 

Predaj | Aglomerát
27.07.2017

 
 

Predaj | Odpad - PET
27.07.2017

 
 
 

Predaj | Drť plastová
27.07.2017

 
 

Predaj | Koláče
27.07.2017

 
 

Kúpa | POM natural/white
27.07.2017

 
 

Predaj | PC/ABS
27.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

PU China 2017

29.08.2017 | Popredná výstava pre čínsky trh v oblasti polyuretánov.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.