PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Nová batéria pre páskovače STRAPEX

20.01.2017 | Ručný páskovač STRAPEX STB slúži na páskovanie predmetov rôznych veľkostí pomocou polypropylénovej PP alebo PET pásky.

Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Skupina SLOVNAFT v prvom štvrťroku mierne zvýšila tržby, prevádzkový zisk klesol
Skupina SLOVNAFT v prvom štvrťroku mierne zvýšila tržby, prevádzkov ...
 
 
Skupina SLOVNAFT v prvom štvrťroku mierne zvýšila tržby, prevádzkový zisk klesol

Skupina SLOVNAFT v prvom štvrťroku mierne zvýšila tržby, prevádzkový zisk klesol

Skupina SLOVNAFT v prvom štvrťroku 2012 oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšila čisté tržby o 2 percentá na 1,11 miliardy eur. Ich rast podporili vyššie kótované ceny rafinérskych produktov, ktoré sa však neprejavili na hospodárskom výsledku skupiny. Prevádzkový zisk upravený o precenené zásoby (CCS) medziročne klesol o 68 percent na 9 miliónov eur.

Kľúčové faktory, ktoré ovplyvnili výšku prevádzkového výsledku:

  • vyššie náklady na výrobu spôsobené predovšetkým nárastom cien ropy
  • vyššie náklady na obstarané a spotrebované energie
  • pokles spotreby motorových palív na trhoch v Európe
  • nižší rozdiel medzi medzinárodnými cenami základných plastov acenami vstupných surovín aenergií potrebných na ich výrobu

Rafinérske odvetvie bolo v úvode roka 2012 naďalej pod tlakom, ktorému sa nevyhla ani Skupina SLOVNAFT. Historicky rekordné ceny ropy a ropných produktov na burzách v nadväznosti na pokračujúce dôsledky hospodárskej recesie v Európe negatívne zasiahli dopyt zo strany domácností i podnikateľských zákazníkov. Tento vývoj spôsobil, že už aj dovtedy nízke spracovateľské marže v celom ropnom a petrochemickom odvetví sa nezlepšili. K tomu sa navyše počas mrazivých februárových týždňov pridali i logistické obmedzenia v inak ekonomicky výhodnej riečnej preprave produktov po Dunaji. Výhľad na ďalšie obdobie ostáva naďalej ťažko odhadnuteľný, a preto naďalej zostávame maximálne ostražití pri všetkých typoch prevádzkových nákladov. Zároveň sa sústredíme na hlavné investičné zámery, ktoré v budúcnosti strategicky posilnia pozíciu Skupiny na domácom aj zahraničných trhoch," uviedol k výsledkom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Oszkár Világi.

Kapitálové výdavky Skupiny SLOVNAFT v prvom štvrťroku predstavovali 26 miliónov eur. Investície smerovali do zvýšenia efektívnosti výroby, udržania prevádzkovej spoľahlivosti a zlepšenia kvality výrobného procesu. Ich pokles o 12 miliónov eur oproti rovnakému obdobiu roka 2011 je dôsledkom predovšetkým odlišného časového plánu použitia výdavkov v oboch rokoch, pričom ambiciózny plán investícií do ďalšieho obdobia zostáva nezmenený.

V ďalších rokoch plánuje Slovnaft spolu s materskou medzinárodnou skupinou MOL uskutočniť investície v objeme niekoľkých stoviek miliónov eur.  Medzi najdôležitejšie patria výstavba novej petrochemickej jednotky na výrobu polyetylénu a strategický projekt modernizácie a zväčšenia  prepravnej kapacity ropovodného prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom.

Oba kľúčové projekty, ktoré nadväzujú na aktuálne končiaci projekt modernizácie a zväčšenia spaľovacej kapacity podnikovej teplárne, umožnia dlhodobo zachovať tradičnú petrochemickú výrobu a vysokú zamestnanosť v bratislavskom závode Skupiny SLOVNAFT a súčasne zásadným spôsobom posilnia ropnú stabilitu a sebestačnosť vo výrobe ropných výrobkov Slovenska.

V prvom štvrťroku 2012 spracoval Slovnaft v bratislavskej rafinérii 1,44 milióna ton ropy, čo bolo o tri percentá menej ako v rovnakom období minulého roka. Pod pokles sa podpísal nižší dopyt po motorových palivách a primárnych plastoch v Európe ako i nepriaznivé poveternostné podmienky sťažujúce export a následný predaj.

Výroba automobilového benzínu oproti prvým trom mesiacom roka 2011 medziročne klesla o 5 percent na 331 kt, rovnako sa medziročne znížila aj produkcia motorovej nafty, a to na 734 kt. V prvom štvrťroku spoločnosť vyrábala výlučne motorovú naftu s nízkym obsahom síry, z čoho viac ako dve tretiny predstavovala nafta s biozložkou MERO (metylester repky olejnej). Pokles v prvom štvrťroku zaznamenala tiež produkcia petrochemických výrobkov. Väčšina produkcie Slovnaftu smerovala na export.

Spoločnosť na konci marca prevádzkovala 209 čerpacích staníc. Slovnaft aj v úvode roka pokračoval v ich rekonštrukcii a zároveň zahájil výstavbu 3 nových čerpacích staníc na diaľnici D1.

V prvom štvrťroku sa predaj pohonných hmôt na čerpacích staniciach na Slovensku v dôsledku rekordne vysokých cien palív, nepriaznivého počasia a nižšej všeobecnej ekonomickej aktivity znížil o 6,6 percenta. Oproti minulému roku tento rok neklesol len záujem o automobilové benzíny ale už aj o motorovú naftu, čo odráža slabšiu výkonnosť ekonomiky Slovenska aj ostatných krajín Európskej únie.

Skupina SLOVNAFT mala ku koncu marca tohto roka 3 630 zamestnancov, pričom jej sieť čerpacích staníc obsluhovalo ďalších zhruba 1700 zamestnancov obchodných partnerov.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch Skupiny SLOVNAFT sa nachádzajú na:

http://www.slovnaft.sk/sk/o_nas/pre_investorov/financne_spravy/

29.5.2012
autor: SLOVNAFT a.s.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Výstavy
EcoWASTE

16.01.2017 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.