PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Sekvenční regulátor od společnosti Thermoplay
Sekvenční regulátor od společnosti Thermoplay
 
 
Sekvenční regulátor od společnosti Thermoplay

Sekvenční regulátor od společnosti Thermoplay

Formování vstřikem je při zpracování plastů nejdůležitější ze všech komerčních metod. Byla vyvinuta řada variant a jedna z nich, rychle se rozšiřující, je formování se sekvenčně regulovaným vstřikem.

 Společnost Thermoplay používá ve svých systémech již dlouhou dobu sekvenčně regulované uzavírací ventily. Jsou případy, kdy spolehlivé produkty lze získat tradičními postupy, ale s celkovými vysokými náklady, v jiných případech je sekvenční regulace jediným způsobem k získání výsledků. Hlavním přínosem metody je snížení nákladů, zjednudušení výroby a současně zvýšení kvality finálního výlisku.

Schéma sekvenčního vstřikování

 Sekvenční regulátor společnosti Thermoplay umožňuje regulovat uzavírací trysky podle komplexní logiky dané numerickou simulací nebo empirickým stanovením. Použitím sekvenčního systému lze dosáhnout následujících výhod: Linie spojů materiálů na lisovaném kusu jsou "posunuty" na základě požadovaných specifikací vzhledu. Kromě toho použitím správného navržení sekvencí otevírání (a uzavírání) uzavíracích ventilů lze eliminovat linie svarů na vícetryskové formě otevřením pouze jedné trysky na začátku procesu a otevřením ventilů dalších trysek právě v okamžiku, jakmile je dosáhne čelo taveniny.

 

 Obr. č. 1: Sekvenční formování

Obr.č. 1 ukazuje jednu z hlavních dvou výhod této technologie: otevření uzavíracích ventilů není provedeno současně, na začátku se otevře pouze ventil “1”, po 0.2 sekundách se otevřou ventily s označením “2” a “3”.

 Obr. č. 2: Sekvenční formováníTo stejné platí pro obr. č. 2: na začátku cyklu se otevře ventil “1”, po 0.3 sekundách se otevře ventil č. “2” a po 0.5 sekundách ventil č. “3”. Proto může dojít k posunu spojovacích linií do méně kritických oblastí, viz obrázek.
1.    Možnost použití systémů horkého vtoku s dynamicky nevyváženou tekutinou. Problém různých průtoků na různých vstřikovacích tryskách se řeší různou dobou otevření a intervaly otevření jednotlivých uzavíracích ventilů.
2.    Možnost redukování uzavírací síly v porovnání s teoreticky stanovenou hodnotou. (Analýza vypočítá požadovanou uzavírací sílu)
3.    Vícedutinové vstřikování u relativně ohebných dílů (velmi nízký tlak vstřikování)
Během dodatečného plnění (fáze chlazení) se obvykle dodává doplňující materiál do dutiny pod vysokým tlakem, kterým se kompenzuje zmenšování objemu materiálu, ke kterému dochází zvětšováním hustoty polymeru s rostoucím tlakem nebo snižující se teplotou. V této fázi mohou být otevřeny všechny uzavírací ventily.


Požadované znalosti obsluhy velmi závisí na zvoleném přístupu specifikace procesu. V současné době mohou numerické výpočty a simulace FEM redukovat, ale nikoliv plně eliminovat, fázi nastavení. Přesto je rozhodující volba nejvhodnější strategie. Společnost Thermoplay vyvinula tři různé přístupy. Nejdříve je třeba stanovit časovou logiku. V tomto případě je instalace nejsnadnější a nejrychlejší, nejsou problémy dohody s obsluhou lisu. Na druhé straně je výsledek velmi citlivý na změny provedené u provozních parametrů lisu. Dále můžeme naprogramovat objemovou logiku (hmotnost a poloha nejsou koncepčně odlišné). Je to rozhodující volba ve 4. bodu ve výše uvedeném seznamu. Výsledek je minimálně citlivý na změny provozních parametrů lisu, instalace je poněkud složitější vlivem požadované spolupráce s lisovnou. Poslední technologie vyvinutá společností Termoplay je založena na tlaku v dutině. Ve skutečnosti je to hybrid logiky času a tlaku; tlak rozděluje vstřikovací cyklus do fází a uvnitř každé fáze můžeme provést časové programování.

 Obr. č. 3: Sekvence tlakových fází

Nastavení procesu je mnohem složitější, obvykle uvažujeme použití tohoto řešení, pokud ostatní postupy neřeší dostatečně daný problém. Systémy společnosti Thermoplay jsou úspěšně používány v různých případech: •    Velké kryty lamp (tloušťka 1.2 mm, délka >1800 mm) •    Automobilové nárazníky a ostatní velké kusy •    Lisované konzoly na ohebných dílech (s dutinou uvnitř) Ve všech případech lze náš systém snadno naprogramovat a vše lze provést prostřednictvím dotykové obrazovky ovládacího panelu. Na následujícím obrázku je zobrazeno typické okno softwaru.

 

Řada funkcí byla implementována tak, aby byl vylepšen komfort obsluhy, jsou to například testovací funkce ventilů, programování alarmů neshod a vizualizace stavů v reálném čase. Obvykle je primárním úkolem správné dimenzování hydraulického okruhu. Ve skutečnosti může dojít k tomu, že modifikace parametrů se stane neúčinná, jestliže mechanický systém nemůže sledovat signály povelů.

25.7.2011
autor: JAN SVOBODA, s.r.o,
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | Kontajnery
23.07.2017

 
 
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.