PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zmena vlastníka vo firme Ahlbrandt GmbH

22.01.2018 | Ahlbrandt GmbH prešla do vlastníctva firmy Baldwin Technology Company.

Azurr-Technology, s.r.o. - Pozvánka na Interplastiku 2018 v Moskve

19.01.2018 | Azurr-Technology, s.r.o. Vás pozýva na veľtrh Interplastika 2018, kde prestaví pestrú škálu výrobkov Dynisco.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

17.01.2018 | Prehľad noviniek - január 2018.

COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

15.01.2018 | COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Konferencia NEWMATEC 2018 už za dva mesiace na Táloch

12.01.2018 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC .

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v októbri 2017

18.12.2017 | V Úradnom vestníku EÚ boli v októbri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Sekvenční regulátor od společnosti Thermoplay
Sekvenční regulátor od společnosti Thermoplay
 
 
Sekvenční regulátor od společnosti Thermoplay

Sekvenční regulátor od společnosti Thermoplay

Formování vstřikem je při zpracování plastů nejdůležitější ze všech komerčních metod. Byla vyvinuta řada variant a jedna z nich, rychle se rozšiřující, je formování se sekvenčně regulovaným vstřikem.

 Společnost Thermoplay používá ve svých systémech již dlouhou dobu sekvenčně regulované uzavírací ventily. Jsou případy, kdy spolehlivé produkty lze získat tradičními postupy, ale s celkovými vysokými náklady, v jiných případech je sekvenční regulace jediným způsobem k získání výsledků. Hlavním přínosem metody je snížení nákladů, zjednudušení výroby a současně zvýšení kvality finálního výlisku.

Schéma sekvenčního vstřikování

 Sekvenční regulátor společnosti Thermoplay umožňuje regulovat uzavírací trysky podle komplexní logiky dané numerickou simulací nebo empirickým stanovením. Použitím sekvenčního systému lze dosáhnout následujících výhod: Linie spojů materiálů na lisovaném kusu jsou "posunuty" na základě požadovaných specifikací vzhledu. Kromě toho použitím správného navržení sekvencí otevírání (a uzavírání) uzavíracích ventilů lze eliminovat linie svarů na vícetryskové formě otevřením pouze jedné trysky na začátku procesu a otevřením ventilů dalších trysek právě v okamžiku, jakmile je dosáhne čelo taveniny.

 

 Obr. č. 1: Sekvenční formování

Obr.č. 1 ukazuje jednu z hlavních dvou výhod této technologie: otevření uzavíracích ventilů není provedeno současně, na začátku se otevře pouze ventil “1”, po 0.2 sekundách se otevřou ventily s označením “2” a “3”.

 Obr. č. 2: Sekvenční formováníTo stejné platí pro obr. č. 2: na začátku cyklu se otevře ventil “1”, po 0.3 sekundách se otevře ventil č. “2” a po 0.5 sekundách ventil č. “3”. Proto může dojít k posunu spojovacích linií do méně kritických oblastí, viz obrázek.
1.    Možnost použití systémů horkého vtoku s dynamicky nevyváženou tekutinou. Problém různých průtoků na různých vstřikovacích tryskách se řeší různou dobou otevření a intervaly otevření jednotlivých uzavíracích ventilů.
2.    Možnost redukování uzavírací síly v porovnání s teoreticky stanovenou hodnotou. (Analýza vypočítá požadovanou uzavírací sílu)
3.    Vícedutinové vstřikování u relativně ohebných dílů (velmi nízký tlak vstřikování)
Během dodatečného plnění (fáze chlazení) se obvykle dodává doplňující materiál do dutiny pod vysokým tlakem, kterým se kompenzuje zmenšování objemu materiálu, ke kterému dochází zvětšováním hustoty polymeru s rostoucím tlakem nebo snižující se teplotou. V této fázi mohou být otevřeny všechny uzavírací ventily.


Požadované znalosti obsluhy velmi závisí na zvoleném přístupu specifikace procesu. V současné době mohou numerické výpočty a simulace FEM redukovat, ale nikoliv plně eliminovat, fázi nastavení. Přesto je rozhodující volba nejvhodnější strategie. Společnost Thermoplay vyvinula tři různé přístupy. Nejdříve je třeba stanovit časovou logiku. V tomto případě je instalace nejsnadnější a nejrychlejší, nejsou problémy dohody s obsluhou lisu. Na druhé straně je výsledek velmi citlivý na změny provedené u provozních parametrů lisu. Dále můžeme naprogramovat objemovou logiku (hmotnost a poloha nejsou koncepčně odlišné). Je to rozhodující volba ve 4. bodu ve výše uvedeném seznamu. Výsledek je minimálně citlivý na změny provozních parametrů lisu, instalace je poněkud složitější vlivem požadované spolupráce s lisovnou. Poslední technologie vyvinutá společností Termoplay je založena na tlaku v dutině. Ve skutečnosti je to hybrid logiky času a tlaku; tlak rozděluje vstřikovací cyklus do fází a uvnitř každé fáze můžeme provést časové programování.

 Obr. č. 3: Sekvence tlakových fází

Nastavení procesu je mnohem složitější, obvykle uvažujeme použití tohoto řešení, pokud ostatní postupy neřeší dostatečně daný problém. Systémy společnosti Thermoplay jsou úspěšně používány v různých případech: •    Velké kryty lamp (tloušťka 1.2 mm, délka >1800 mm) •    Automobilové nárazníky a ostatní velké kusy •    Lisované konzoly na ohebných dílech (s dutinou uvnitř) Ve všech případech lze náš systém snadno naprogramovat a vše lze provést prostřednictvím dotykové obrazovky ovládacího panelu. Na následujícím obrázku je zobrazeno typické okno softwaru.

 

Řada funkcí byla implementována tak, aby byl vylepšen komfort obsluhy, jsou to například testovací funkce ventilů, programování alarmů neshod a vizualizace stavů v reálném čase. Obvykle je primárním úkolem správné dimenzování hydraulického okruhu. Ve skutečnosti může dojít k tomu, že modifikace parametrů se stane neúčinná, jestliže mechanický systém nemůže sledovat signály povelů.

25.7.2011
autor: JAN SVOBODA, s.r.o,
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | EPS brikety
22.01.2018

 
 
 
 

Predaj | PP/HDPE
19.01.2018

 
 

Predaj | LDPE fólie
18.01.2018

 
 

Predaj | LDPE rolky
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC /ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC/ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC drť
18.01.2018

 
 
 
Výstavy
Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

Gastropack 2018

25.01.2018 | 17. výstava obalových materiálov a baliacej techniky

SamuPlast

31.01.2018 | Výstava pre technológie, stroje a plastové materiály.

Expo manufactura

06.02.2018 | Medzinárodný veľtrh pre výrobu, kov a spracovanie plastov.

PLASTEC West 2018

06.02.2018 | Veľtrh prináša popredných odborníkov z plastikárskeho priemyslu spoločne s radou špičkových zariadení, výrobkov a služieb.