PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Nová batéria pre páskovače STRAPEX

20.01.2017 | Ručný páskovač STRAPEX STB slúži na páskovanie predmetov rôznych veľkostí pomocou polypropylénovej PP alebo PET pásky.

Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Sekvenční regulátor od společnosti Thermoplay
Sekvenční regulátor od společnosti Thermoplay
 
 
Sekvenční regulátor od společnosti Thermoplay

Sekvenční regulátor od společnosti Thermoplay

Formování vstřikem je při zpracování plastů nejdůležitější ze všech komerčních metod. Byla vyvinuta řada variant a jedna z nich, rychle se rozšiřující, je formování se sekvenčně regulovaným vstřikem.

 Společnost Thermoplay používá ve svých systémech již dlouhou dobu sekvenčně regulované uzavírací ventily. Jsou případy, kdy spolehlivé produkty lze získat tradičními postupy, ale s celkovými vysokými náklady, v jiných případech je sekvenční regulace jediným způsobem k získání výsledků. Hlavním přínosem metody je snížení nákladů, zjednudušení výroby a současně zvýšení kvality finálního výlisku.

Schéma sekvenčního vstřikování

 Sekvenční regulátor společnosti Thermoplay umožňuje regulovat uzavírací trysky podle komplexní logiky dané numerickou simulací nebo empirickým stanovením. Použitím sekvenčního systému lze dosáhnout následujících výhod: Linie spojů materiálů na lisovaném kusu jsou "posunuty" na základě požadovaných specifikací vzhledu. Kromě toho použitím správného navržení sekvencí otevírání (a uzavírání) uzavíracích ventilů lze eliminovat linie svarů na vícetryskové formě otevřením pouze jedné trysky na začátku procesu a otevřením ventilů dalších trysek právě v okamžiku, jakmile je dosáhne čelo taveniny.

 

 Obr. č. 1: Sekvenční formování

Obr.č. 1 ukazuje jednu z hlavních dvou výhod této technologie: otevření uzavíracích ventilů není provedeno současně, na začátku se otevře pouze ventil “1”, po 0.2 sekundách se otevřou ventily s označením “2” a “3”.

 Obr. č. 2: Sekvenční formováníTo stejné platí pro obr. č. 2: na začátku cyklu se otevře ventil “1”, po 0.3 sekundách se otevře ventil č. “2” a po 0.5 sekundách ventil č. “3”. Proto může dojít k posunu spojovacích linií do méně kritických oblastí, viz obrázek.
1.    Možnost použití systémů horkého vtoku s dynamicky nevyváženou tekutinou. Problém různých průtoků na různých vstřikovacích tryskách se řeší různou dobou otevření a intervaly otevření jednotlivých uzavíracích ventilů.
2.    Možnost redukování uzavírací síly v porovnání s teoreticky stanovenou hodnotou. (Analýza vypočítá požadovanou uzavírací sílu)
3.    Vícedutinové vstřikování u relativně ohebných dílů (velmi nízký tlak vstřikování)
Během dodatečného plnění (fáze chlazení) se obvykle dodává doplňující materiál do dutiny pod vysokým tlakem, kterým se kompenzuje zmenšování objemu materiálu, ke kterému dochází zvětšováním hustoty polymeru s rostoucím tlakem nebo snižující se teplotou. V této fázi mohou být otevřeny všechny uzavírací ventily.


Požadované znalosti obsluhy velmi závisí na zvoleném přístupu specifikace procesu. V současné době mohou numerické výpočty a simulace FEM redukovat, ale nikoliv plně eliminovat, fázi nastavení. Přesto je rozhodující volba nejvhodnější strategie. Společnost Thermoplay vyvinula tři různé přístupy. Nejdříve je třeba stanovit časovou logiku. V tomto případě je instalace nejsnadnější a nejrychlejší, nejsou problémy dohody s obsluhou lisu. Na druhé straně je výsledek velmi citlivý na změny provedené u provozních parametrů lisu. Dále můžeme naprogramovat objemovou logiku (hmotnost a poloha nejsou koncepčně odlišné). Je to rozhodující volba ve 4. bodu ve výše uvedeném seznamu. Výsledek je minimálně citlivý na změny provozních parametrů lisu, instalace je poněkud složitější vlivem požadované spolupráce s lisovnou. Poslední technologie vyvinutá společností Termoplay je založena na tlaku v dutině. Ve skutečnosti je to hybrid logiky času a tlaku; tlak rozděluje vstřikovací cyklus do fází a uvnitř každé fáze můžeme provést časové programování.

 Obr. č. 3: Sekvence tlakových fází

Nastavení procesu je mnohem složitější, obvykle uvažujeme použití tohoto řešení, pokud ostatní postupy neřeší dostatečně daný problém. Systémy společnosti Thermoplay jsou úspěšně používány v různých případech: •    Velké kryty lamp (tloušťka 1.2 mm, délka >1800 mm) •    Automobilové nárazníky a ostatní velké kusy •    Lisované konzoly na ohebných dílech (s dutinou uvnitř) Ve všech případech lze náš systém snadno naprogramovat a vše lze provést prostřednictvím dotykové obrazovky ovládacího panelu. Na následujícím obrázku je zobrazeno typické okno softwaru.

 

Řada funkcí byla implementována tak, aby byl vylepšen komfort obsluhy, jsou to například testovací funkce ventilů, programování alarmů neshod a vizualizace stavů v reálném čase. Obvykle je primárním úkolem správné dimenzování hydraulického okruhu. Ve skutečnosti může dojít k tomu, že modifikace parametrů se stane neúčinná, jestliže mechanický systém nemůže sledovat signály povelů.

25.7.2011
autor: JAN SVOBODA, s.r.o,
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Výstavy
EcoWASTE

16.01.2017 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.