PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Nová batéria pre páskovače STRAPEX

20.01.2017 | Ručný páskovač STRAPEX STB slúži na páskovanie predmetov rôznych veľkostí pomocou polypropylénovej PP alebo PET pásky.

Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Reportáž zo 4. ročníka seminára Trendy v plastikárskom priemysle
Reportáž zo 4. ročníka seminára Trendy v plastikárskom priemysle
 
 
Reportáž zo 4. ročníka seminára Trendy v plastikárskom priemysle

Reportáž zo 4. ročníka seminára Trendy v plastikárskom priemysle

Uplynulý týždeň zorganizoval Slovenský plastikársky klaster odborný seminár z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle - efektívna prevádzka foriem na vstrekovanie plastov. Účastníci si tak mohli vypočuť rozličné prednášky na aktuálne témy z plastikárskej brandže. Seminár sa uskutočnil v Považskom Podhradí a otvorili ho PhDr. Katarína Ikrényiová a Ing. Jozef Kráľ zo Slovenského plastikárskeho klastra.

Úvodnú prednášku o bioplastoch a biodegradovateľných plastoch predniesol prof. Ing. Pavol Alexy, PhD. z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vysvetlil podstatný rozdiel medzi bioplastmi a biodegradovateľnými plastmi, výhody a nevýhody ich spracovania a taktiež vyslovil prognózy produkcie a spracovania bioplastov a biodegradovateľných plastov do budúcnosti. Tejto oblasti sa v posledných rokoch venuje zvýšená pozornosť a preto prítomní ocenili nové, zrozumiteľné poznatky a tiež spôsob, akým prof. Alexy objasnil túto problematiku. Osobitý priestor venoval charakteristike a vlastnostiam biodegrad. polyméru PLA, o ktorý je na trhu najvyšší záujem.

Nasledoval príspevok Jána Holáňa z firmy JAN SVOBODA s.r.o. o opravách foriem metódou TTW. Prítomným vysvetlil nedostatky bežne používaných metód opravovania foriem ako napr. navarovanie plazmou alebo WIG - navarovanie wolfrámovou elektródou. Nová technológia mikropulzného TTW navarovania firmy Indsatsen patrí k najmenej deštruktívnym opravám foriem zo všetkych dostupných technológií. Príspevok doplnil fotoukážkami realizácie opravy formy.


Ďalšou prednáškou priblížil problematiku indexu toku taveniny opäť p. Alexy. Téma zaujala hlavne tých, ktorí sa potýkajú s problémami spracovania polymérov. Vysvetlil prečo niektoré polyméry tečú ľahšie a niektoré tažšie a predviedol výpočet tokovej krivky polymérnej taveniny v súvislosti s viskozitou. Na jej meranie slúži kapilárny reometer a pomôcť v tomto smere dokáže aj tzv. "databáza tokových kriviek", na ktorej v súčasnosti pracuje tím odborníkov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pod vedením p. Alexyho.

Nasledujúca téma patrila riešeniu problémov kvality plastových výliskov, konkrétne odvádzaniu plynu z dutiny formy. Problematiku diesel efektu a jej efektívne riešenie pomocou systému ECOVENT predniesol Ing. Jan Svoboda ml. z firmy JAN SVOBODA s.r.o. Po chutnom obede pokračoval p. Svoboda témou optimalizácie ziskovosti plastového výlisku pomocou expertného systému CalcMaster. Súbor prednášok ukončil témou patentovaného systému BALZI pre chladenie foriem.

Všetci prítomní obdržali zborník obsahujúci témy, ktoré zazneli na seminári a ďalšie aktuálne informácie.

2.12.2014
autor: red.
 
 
 
Fotogaléria článku
PhDr. Katarína Ikrényiová
prof. Ing. Pavol Alexy, PhD.
Ján Holáň
Ing. Jan Svoboda ml.
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | Drť ABS MFI 8-16
20.01.2017

 
 

Kúpa | Kladivo CHARPY
20.01.2017

 
 

Predaj | LDPE biela fólia
20.01.2017

 
 
 
 

Kúpa | HDPE drť
19.01.2017

 
 

Kúpa | HDPE drť z přepravek
19.01.2017

 
 
 

Kúpa | HDPE drť z prepraviek
19.01.2017

 
 
 
Výstavy
Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

agrofood plastpack Ethiopia

03.02.2017 | 1. medzinárodný veľtrh pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, plasty, obaly a technológie.