PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Reportáž zo 4. ročníka seminára Trendy v plastikárskom priemysle
Reportáž zo 4. ročníka seminára Trendy v plastikárskom priemysle
 
 
Reportáž zo 4. ročníka seminára Trendy v plastikárskom priemysle

Reportáž zo 4. ročníka seminára Trendy v plastikárskom priemysle

Uplynulý týždeň zorganizoval Slovenský plastikársky klaster odborný seminár z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle - efektívna prevádzka foriem na vstrekovanie plastov. Účastníci si tak mohli vypočuť rozličné prednášky na aktuálne témy z plastikárskej brandže. Seminár sa uskutočnil v Považskom Podhradí a otvorili ho PhDr. Katarína Ikrényiová a Ing. Jozef Kráľ zo Slovenského plastikárskeho klastra.

Úvodnú prednášku o bioplastoch a biodegradovateľných plastoch predniesol prof. Ing. Pavol Alexy, PhD. z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vysvetlil podstatný rozdiel medzi bioplastmi a biodegradovateľnými plastmi, výhody a nevýhody ich spracovania a taktiež vyslovil prognózy produkcie a spracovania bioplastov a biodegradovateľných plastov do budúcnosti. Tejto oblasti sa v posledných rokoch venuje zvýšená pozornosť a preto prítomní ocenili nové, zrozumiteľné poznatky a tiež spôsob, akým prof. Alexy objasnil túto problematiku. Osobitý priestor venoval charakteristike a vlastnostiam biodegrad. polyméru PLA, o ktorý je na trhu najvyšší záujem.

Nasledoval príspevok Jána Holáňa z firmy JAN SVOBODA s.r.o. o opravách foriem metódou TTW. Prítomným vysvetlil nedostatky bežne používaných metód opravovania foriem ako napr. navarovanie plazmou alebo WIG - navarovanie wolfrámovou elektródou. Nová technológia mikropulzného TTW navarovania firmy Indsatsen patrí k najmenej deštruktívnym opravám foriem zo všetkych dostupných technológií. Príspevok doplnil fotoukážkami realizácie opravy formy.


Ďalšou prednáškou priblížil problematiku indexu toku taveniny opäť p. Alexy. Téma zaujala hlavne tých, ktorí sa potýkajú s problémami spracovania polymérov. Vysvetlil prečo niektoré polyméry tečú ľahšie a niektoré tažšie a predviedol výpočet tokovej krivky polymérnej taveniny v súvislosti s viskozitou. Na jej meranie slúži kapilárny reometer a pomôcť v tomto smere dokáže aj tzv. "databáza tokových kriviek", na ktorej v súčasnosti pracuje tím odborníkov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pod vedením p. Alexyho.

Nasledujúca téma patrila riešeniu problémov kvality plastových výliskov, konkrétne odvádzaniu plynu z dutiny formy. Problematiku diesel efektu a jej efektívne riešenie pomocou systému ECOVENT predniesol Ing. Jan Svoboda ml. z firmy JAN SVOBODA s.r.o. Po chutnom obede pokračoval p. Svoboda témou optimalizácie ziskovosti plastového výlisku pomocou expertného systému CalcMaster. Súbor prednášok ukončil témou patentovaného systému BALZI pre chladenie foriem.

Všetci prítomní obdržali zborník obsahujúci témy, ktoré zazneli na seminári a ďalšie aktuálne informácie.

2.12.2014
autor: red.
 
 
 
Fotogaléria článku
PhDr. Katarína Ikrényiová
prof. Ing. Pavol Alexy, PhD.
Ján Holáň
Ing. Jan Svoboda ml.
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.