PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Firma Plastex má novú, sviežu webstránku

22.11.2017 | Firma Plastex poskytuje komplexné dodávky obalových fólií a zabezpečuje celý proces od návrhu obalu.

Lepším plánovaním výroby k splneným termínom

20.11.2017 | AJ VY TO POZNÁTE? Stojíte ráno pred otázkami: Čo všetko máme dnes vyrobiť? Stihneme to? Máme všetok materiál? Budeme potrebovať kooperácie? Máme dostatočne vyťažené stroje?

Rýchle a presné kalkulácie

15.11.2017 | Často počujeme vo firmách podobné vyjadrenia: "Máme presné kalkulácie" a "Kalkulujeme rýchlo a flexibilne" - Realita je ale veľakrát iná...

PlasticPortal.eu sponzorom modelárskej súťaže Cena primátora mesta Nitra 2017

13.11.2017 | Minulý mesiac sa v Nitre uskutočnila najväčšia modelárska súťaž v regióne, venovaná plastikovému a papierovému modelárstvu.

Doprava zdarma cez nákup na e-shope Techni-Trade s.r.o.

10.11.2017 | Využite túto príležitosť obstarať si tovar v kľude a pohode cez e-shop.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Reologie pod značkou Anton Paar
Reologie pod značkou Anton Paar
 
 
Reologie pod značkou Anton Paar

Reologie pod značkou Anton Paar

V průběhu posledních deseti let je vývoj reometrů Anton Paar Physica charakterizován kontinuálním sledem inovací a integrací nejnovějších technologií. V souladu s firemní filozofií jsou všechna vylepšení a nová řešení úzce spojená s požadavky uživatelů, kterým tak lze nabídnout možnost vysoce komfortního měření na přístrojích nejvyšší kvality.

Modelová řada reometrů Physica MCR nabízí čtyři základní modely MCR 51, MCR 101, MCR 301 a MCR 501. Každý z těchto čtyř modelů,  charakterizován přesností měření, je určen pro různé aplikace od standardní kontroly kvality, charakterizace látek, simulace a optimalizace procesů až po vývoj a testování nových materiálů. Společně se softwarem a velmi širokou paletou standardního a speciálního měřícího a temperančního příslušenství tvoří reometry Anton Paar modulární a nesmírně flexibilní systémy, které splňují i ty nejnáročnější aplikační požadavky.

Jádrem technologie všech přístrojů Physica MCR je precizní elektronicky komutovaný pohon s rychlou lineární odezvou. Vybaveny vzduchovými ložisky s integrovaným patentovaným normálovým senzorem nebo klasickými kuličkovými ložisky, zajišťují tyto systémy přesná a reprodukovatelná měření s vynikající stabilitou při dlouhotrvajících testech. Reometry se vzduchovými ložisky vykazují minimální tření a díky tomu jsou použitelné pro podstatně širší rozsah měření. Nabízí tak možnost komplexních rotačních i oscilačních měření od nejnižších smykových rychlostí a deformačních úhlů.

První série reometrů Physica MCR vyvinutá v r.1999 znamenala současně první komerčně dostupné nano-torzní reometry. Současné modely, uvedené na trh v r.2004, posouvají limity ještě dále a disponují možnostmi deformace v řádu 10 nanorad (= 0.01 µrad) a torze v řádu 1 nanoNm (= 0.001 µNm). Zároveň reometry této modelové řady vykazují excelentní nano strain rozlišení. Tato technologie, která je součástí vybavení moderních reometrů je naprosto nezbytná pro požadavky na testování a vývoj progresivních nových materiálů jakými jsou nano emulze a nano disperze, měření senzitivních struktur v lineárním a nelineárním rozsahu, atd. Základním předpokladem možnosti měření až v rozsahu nano-torzí a nano-deformací je již zmíněná koncepce EC Powerdrive pohonu, vysoce precizní vzduchová ložiska a funkce DSO (Direct Strain Oscillation).

Software

Stejně jako reometry, je uživatelský software RheoPlus modulární systém, který je možné dodat v individuální konfiguraci. Obsahuje obsáhlou knihovnu standardizovaných a možnost tvorby vlastních metod.

Patentované technologie jako standard

Součástí standardního vybavení je automatická identifikace příslušenství a konfigurace měřícího systému ToolmasterTM. Všechny měřící geometrie a měřící a temperanční cely jsou ihned po zapojení k přístroji pomocí této funkce systémem automaticky rozeznávány. Čip integrovaný v uchycení měřících geometrií obsahuje všechna důležitá identifikační data, která jsou přenášena do softwaru přístroje. Identifikační data temperančních systémů jsou do softwaru přístroje přenášena via SmartLink. Automatická identifikace představuje, díky eliminaci zdrojů chyb při zadávání vstupních dat standardního i speciálního příslušenství, pro následné výpočty faktorů měřících geometrií či dokumentaci použité konfigurace, nesporné výhody a komfort pro uživatele.
Naprostou nevyhnutelností reprodukovatelnosti výsledků měření se systémy deska/deska a kužel/deska je přesné nastavení a kontrola měřící štěrbiny. Tento požadavek plně zajišťuje patentovaný systém funkce TruGapTM (US-Patent 6,499,336), pomocí které lze určit, řídit a kontrolovat reálnou měřící štěrbinu a současně tak vyloučit vlivy teplotní roztažnosti a normálových sil. Výhodou této funkce je například online stanovení měřící štěrbiny nezávisle na aplikaci.

Temperace

Teplota má vliv na reologické vlastnosti všech substancí a proto je velmi důležitým parametrem pro získání signifikantních výsledků reologických měření. Vedle tohoto známého faktu je nutné zdůraznit, že nedostatečný temperační systém může být příčinou mnoha chyb měření. Nabídka temperančních systémů Anton Paar je výsledkem inovačního koncepčního řešení těchto problémů a otevírá tak nové možnosti přesnosti při zachování uživatelského komfortu. Všechny zásadní požadavky na temperanční systém, jako jsou nastavení a měření teploty, přesnost nastavené teploty, zajištění homogenní distribuce ve vzorku a optimalizace teplotní rovnováhy jsou v konstrukci a vybavení jednotlivých temperančních systémů dostatečně splněny. Teplota se měří pomocí čidla Pt-100, třídy 1/3 DIN (dle DIN 43760). Reziduální chyby lze podstatně redukovat díky kalibračním senzorům. Anton Paar nabízí čtyři základní typy temperančních systémů s rozdílným principem kontroly řízení a kontroly teploty. Temperace pomocí oběhového termostatu, jako klasická metoda, zajišťuje velmi přesnou regulaci základní měřící desky a doporučuje se pro měření při konstantních teplotách. Nicméně, díky tepelné setrvačnosti systému, není vhodné tuto variantu používat pro měření s požadavky na rychlé teplotní změny. Využitelný teplotní rozsah je v závislosti na použitém oběhovém termostatu -20°C až +180°C.
Temperace Peltierovými články má v porovnání s dalšími temperančními systémy mnoho předností. Tyto systémy jsou velmi kompaktní, jednoduše instalovatelné a okamžitě k dispozici pro měření. Díky speciálním vlastnostem termo-elektrického efektu je lze použít pro ohřev i chlazení a navíc s rychlostí až 60K/min, což umožňuje velmi rychlou a přesnou temperaci vzorku. Unikátním řešením k zajištění eliminace teplotních gradientů jsou patentované (US-Patent 6,571,610) temperanční kryty vybavené aktivními Peltier články. Minimální iontový proud v komoře se vzorkem podstatně zlepšuje distribuci teploty a současně přispívá k redukci teplotního gradientu ve vzorku na minimum. Temperanční systémy využívající Peltierovy články pracují v rozsahu -40 °C až +200 °C, který v podstatě pokrývá většinu reologických měření.

Elektrický ohřev je určen speciálně pro vyšší teplotní rozsahy a umožňuje velmi rychlý ohřev. Díky optimalizované metodě řízení teploty je tento systém ideální pro sledování teplotně závislých reologických vlastností, například u polymerů, ale používá se také pro materiálovou charakterizaci při konstantně vysokých teplotách. Pro zajištění homogenity teplotního pole ve vzorku lze i elektrické temperanční systémy doplnit krytem s aktivním elektrickým ohřevem v rozsahu -130°C až +400°C, který je navíc, pro zamezení oxidace nebo jiných nežádoucích chemických reakcí, vybaven možností proplachu inertním plynem.

Nejnovějším temperačním systémem je série vysoce přesných konvekčních komor CTD, které jsou kombinací výhod elektrického ohřevu (vysoké teploty a rychlosti ohřevu) a homogenní distribuce via cirkulace plynu konvekčního ohřevu. CTD komory jsou kompletně utěsněné. V obou částech komory se ohřívá plyn a proudí soustavou otvorů do komory do prostoru vzorku. Proud vzduchu je dovnitř vháněn naprosto symetricky a zajišťuje perfektní distribuci teploty v celém teplotním rozsahu. V závislosti na typu komory lze využít teplotní rozsah od teploty okolí standardně do +450°C, 600°C anebo +1000°C. Pro nízkoteplotní měření do –150 °C je možné systém doplnit příslušenstvím pro chlazení dusíkem. Pro přímou vizualizaci měření lze komoru vybavit CCD kamerou. Speciální chladící okruh dokonce umožňuje dotýkat se temperanční komory i v případě pracovní teploty +1000°C. CTD je ideální temperační systém pro měření kapalin a tavenin.

Speciální temperační cely

Měřící elektrická cela C-ETD 160/ST je díky možnosti rychlého ohřevu a chlazení určena ke sledování procesu želatinace škrobu podobně jako pomocí amylografu nebo RVA. Cela obsahuje speciální míchadlo, které zamezuje sedimentaci částic škrobu. Současně umožňuje oscilační měření gelového vzorku. Pro měření nad 100°C je k dispozici uzavřený systém (tlaková cela).
Tlaková cela je doplňkovým příslušenstvím temperanční komory pro cylindrický měřící systém (uzavřený systém) a umožňuje měření při tlaku do 150bar. Tímto měřícím systémem lze například nahradit konvenční metody stanovení bodu zákalu a bodu tuhnutí ropy, stability emulzí a viskozity.

Příslušenství pro speciální reologické testy
 
 
Reometry Physica MCR představují spojení možnosti měření až v řádech nano-reologie a působivého počtu standardních a speciálních měřících systému a příslušenství, a pokrývá tak nejširší rozsah reologických aplikací.

Imobilizační cela (IMC) je určena ke sledování kinetiky imobilizace a retence vody při zpracování papíru a simulace procesu.

Měřící systém s kuličkou je koncipován především pro tekuté vzorky s obsahem větších pevných částic a vysoce viskózní materiály. Tento systém je ideální například pro testy stavebních hmot nebo potravin.
 
Magneto-reologická cela (MRD) umožňuje testování magneto reologických kapalin v  magnetickém poli pro určení jeho vlivu na strukturu vzorku. Hustota magnetického toku je softwarově nastavitelná a v kombinaci se standardními reologickými metodami lze v tomto uspořádání provádět nové typy testů.

Elektro-reologická cela (ERD) zajišťuje aplikaci nastavitelného napětí do 12.5 kV na vzorek pro sledování změn vlastností vzorku v souvislosti s jeho přítomností v elektrickém poli.

Skleněná deska s řízeným ohřevem (P-PTD120/GL) je určena k testování vytvrzovacích vlastností materiálů senzitivních na UV záření, jako jsou například  tiskařské barvy, práškové barvy nebo zubní výplně. Tato temperanční cela se používá i pro reo-mikroskopii, kde umožňuje přímé sledování smykových a deformačních efektů na strukturu vzorku.

Rheo-SALS je kombinací reologie a optické metody Small Angle Light Scattering, která umožňuje simultánní měření struktury materiálu a jeho reologických charakteristik.

Mezifázový reologický systém (IRS) je v kombinaci s reometrem Physica MCR určen ke stanovení elastických vlastností a mezifázové viskozity filmů na rozhraní fází kapalina/plyn a kapalina/kapalina.

UV systém je kombinací krytu s aktivním ohřevem a temperované UV cely.
Pro měření reologických vlastností pevných látek je k dispozici měřící systém pro uchycení filmů a vláken (FFF) a torzní měření (SRF).

Nový extensionální reologický systém (SER) pro měření elongačních reologických vlastností umožňuje v kombinaci s temperanční komorou CTD600 provádění extensionálních měření na rotačním reometru především v případě charakterizace polymerních materiálů, v pevné fáze a tavenině, v širokém rozsahu teplot a deformací.

Tribologický měřící systém představuje inovativní příslušenství, které unikátně transformuje konvenční reometr na speciální test v systému jednoduše vyměnitelné kuličky a třech destiček se speciálním uchycením umožňujícím pohyb v osách x, y a z. Toto uspořádání a jeho flexibilita zajišťuje stejnoměrné rozložení síly z kuličky na destičky. Celý měřící systém je doplněn precizní temperací Peltier články v rozsahu -40°C až +200°C a krytem s aktivním chlazením/ohřevem.

Anton Paar GmbH, organizační složka

11.11.2010
autor: Ing. Martina Vilimovská, Ing. Karel Voldřich
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 

Predaj | PPC regranulát
20.11.2017

 
 

Kúpa | Drť ABS natur
20.11.2017

 
 
 

Predaj | ABS drť čierna
17.11.2017

 
 

Predaj | ABS drť šedá
17.11.2017

 
 

Predaj | GRIVORY drť šedá
17.11.2017

 
 

Predaj | GRIVORY drť žltá
17.11.2017

 
 
 
Výstavy
DMP 2017

28.11.2017 | 19. Medzinárodný veľtrh pre formy, spracovanie kovov, plasty, balenie a gumu.

Plast Eurasia 2017

06.12.2017 | 27. medzinárodný plastikársky veľtrh v Istanbule

FESPA Eurasia 2017

07.12.2017 | FESPA je globálna udalosť pre sieťotlač, digitálnu tlač a textilnú tlač.

Arabiamold

11.12.2017 | Formy a nástroje.

PLASTIVISION ARABIA

11.12.2017 | Plastikársky veľtrh pre plasty, obaly a tlač.

Erbil 5P

14.12.2017 | Plastikársky veľtrh.

Plastics Vietnam 2018

10.01.2018 | Medzinárodná plastikárska výstava.

EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.