PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Nové možnosti výroby čiastočne a plne fluorovaných plastov

23.01.2017 | Vďaka novému technologickému centru teraz spoločnosť SIMONA dokáže vyrábať čiastočne fluórované materiály v ďalších rozmeroch.

Nová batéria pre páskovače STRAPEX

20.01.2017 | Ručný páskovač STRAPEX STB slúži na páskovanie predmetov rôznych veľkostí pomocou polypropylénovej PP alebo PET pásky.

Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Recyklácia plastov - univerzálna a výhodná
Recyklácia plastov - univerzálna a výhodná
 
 
Recyklácia plastov - univerzálna a výhodná

Recyklácia plastov - univerzálna a výhodná

V rámci plastikárskeho sektoru sa recyklácia za posledných pár rokov stala dôležitou súčasťou priemyslu. Na opätovné využitie plastových surovín sa kladie zvýšená pozornosť predovšetkým z ekologického hľadiska. Primerané recyklačné technológie a nové riešenia pre ťažšie recyklovateľné druhy plastov sú základom pre budúci vývoj v tejto oblasti.

Dnes si už svet bez plastov nevieme predstaviť. Napriek tomu, nárast produkcie plastov nastal relatívne nedávno. Medzníkom bol rok 1950, kedy ročná produkcia plastov dosiahla asi 1 milión ton. Vďaka mnohým zlepšeniam, akými sú pevnosť, chemická odolnosť, neobmedzená tvarovateľnosť a farebná škála, plasty rýchlo prenikli všetky odvetvia priemyslu – od stavebníctva, automotive, až po medicínske zariadenia a obalový sektor. Z hľadiska množstva, ľahké plasty začali pomaly nahrádzať výrobky z dovtedy zaužívanej ocele. Už v roku 1989 sa vyprodukovalo viac ako 100 miliónov ton plastov. Ročná produkcia plastov na globálnej úrovni dnes dosahuje asi 300 miliónov ton.

Z regionálneho hľadiska sa lokality pre výrobu plastov v priebehu desaťročí posunuli smerom na východ. Najsilnejším regionálnym prispievateľom je Ázia s 44 percentami produkcie plastov celosvetovo. Najpoužívanejšími sú polyolefíny (termoplastické – PE, PP, PMP, PB-1, a elastoméry – POE, PIB, EPR, EPDM), ktoré predstavujú 56% produkcie. Nasleduje PVC a ďalšie štandardné polyméry ako PS a PET. Iba 15% z produkcie plastov tvoria inžinierske  plasty, používané v len špeciálnych aplikáciách v cenovo náročnejšom segmente.


S rastúcou produkciou plastov súvisí aj množstvo plastového odpadu. Plastikársky priemysel v období od 60-tych do 80-tych rokov priniesol len málo riešení pre likvidáciu odpadu. Táto problematika začala byť zaujímavá až v r. 1991, kedy nemecká vláda schválila zákon ukladajúci výrobcom plastových obalov povinnosť recyklovať a likvidovať plastový materiál. Nemecko sa tak stalo prvou krajinou, ktorá zaviedla pravidlá pre opätovné využitie plastového odpadu. Medzitým sa mnohé krajiny Európy taktiež začali zaoberať týmto problémom a postupne sa vyvíjali nové a úspešné stratégie pre efektívnu recykláciu. Podľa výskumu PlasticsEurope sa v roku 2011 spracovalo 47 miliónov ton plastov v 27 krajinách EU, Švajčiarsku a Nórsku. V tom istom roku sa vyzbieralo asi 25 miliónov ton plastového odpadu.

Príkladné zberné systémy nájdeme v deviatich krajinách Európy: Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Švédsko, Dánsko, Nórsko, Holandsko a Luxembursko, kde dosahuje množstvo vyzbieraného odpadu až 92-99 %. Zároveň má šesť z týchto krajín najvyšší podiel recyklácie v Európe. Nórsko, Švédsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko a Rakúsko dosahujú podiel 26 až 35 % celkovo zrecyklovaných plastov. Zvyšok putuje do spaľovní, kde sa z odpadu vyrába energia. Našťastie, za posledných päť rokov nevzrástla iba kvantita vyzbieraného odpadu, ale aj percentá z toho recyklovaných plastov. Zredukovalo sa tak množstvo odpadu vyvážaného na skládky. Napriek tomu, recyklácia plastov má vysoký potenciál aj v krajinách so stále nízkym podielom recyklovaných plastov.

6.1.2014
autor: Eva Rugenstein, Press Office K 2013
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 
 

Predaj | Moisture absorber
23.01.2017

 
 

Predaj | EVA natur filmy
23.01.2017

 
 

Kúpa | drť PP GF30
23.01.2017

 
 

Kúpa | Drť ABS MFI 8-16
20.01.2017

 
 

Kúpa | Kladivo CHARPY
20.01.2017

 
 

Predaj | LDPE biela fólia
20.01.2017

 
 
 
Výstavy
Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

agrofood plastpack Ethiopia

03.02.2017 | 1. medzinárodný veľtrh pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, plasty, obaly a technológie.

Expo manufactura

07.02.2017 | Medzinárodný veľtrh pre výrobu, kov a spracovanie plastov.

Pacific Design and Manufacturing

07.02.2017 | Na veľtrhu sa predstavia nové možnosti dizajnu a technológií pre široké spektrum odvetví.