PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

Simulácia procesu vstrekovania plastov - Cadmould® 3D-F® Essential

10.07.2017 | Cadmould® 3D-F® Essential je teraz voľne na stiahnutie. Táto ponuka platí v období od 1. júla do 30. septembra 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Recyklácia plastov - univerzálna a výhodná
Recyklácia plastov - univerzálna a výhodná
 
 
Recyklácia plastov - univerzálna a výhodná

Recyklácia plastov - univerzálna a výhodná

V rámci plastikárskeho sektoru sa recyklácia za posledných pár rokov stala dôležitou súčasťou priemyslu. Na opätovné využitie plastových surovín sa kladie zvýšená pozornosť predovšetkým z ekologického hľadiska. Primerané recyklačné technológie a nové riešenia pre ťažšie recyklovateľné druhy plastov sú základom pre budúci vývoj v tejto oblasti.

Dnes si už svet bez plastov nevieme predstaviť. Napriek tomu, nárast produkcie plastov nastal relatívne nedávno. Medzníkom bol rok 1950, kedy ročná produkcia plastov dosiahla asi 1 milión ton. Vďaka mnohým zlepšeniam, akými sú pevnosť, chemická odolnosť, neobmedzená tvarovateľnosť a farebná škála, plasty rýchlo prenikli všetky odvetvia priemyslu – od stavebníctva, automotive, až po medicínske zariadenia a obalový sektor. Z hľadiska množstva, ľahké plasty začali pomaly nahrádzať výrobky z dovtedy zaužívanej ocele. Už v roku 1989 sa vyprodukovalo viac ako 100 miliónov ton plastov. Ročná produkcia plastov na globálnej úrovni dnes dosahuje asi 300 miliónov ton.

Z regionálneho hľadiska sa lokality pre výrobu plastov v priebehu desaťročí posunuli smerom na východ. Najsilnejším regionálnym prispievateľom je Ázia s 44 percentami produkcie plastov celosvetovo. Najpoužívanejšími sú polyolefíny (termoplastické – PE, PP, PMP, PB-1, a elastoméry – POE, PIB, EPR, EPDM), ktoré predstavujú 56% produkcie. Nasleduje PVC a ďalšie štandardné polyméry ako PS a PET. Iba 15% z produkcie plastov tvoria inžinierske  plasty, používané v len špeciálnych aplikáciách v cenovo náročnejšom segmente.


S rastúcou produkciou plastov súvisí aj množstvo plastového odpadu. Plastikársky priemysel v období od 60-tych do 80-tych rokov priniesol len málo riešení pre likvidáciu odpadu. Táto problematika začala byť zaujímavá až v r. 1991, kedy nemecká vláda schválila zákon ukladajúci výrobcom plastových obalov povinnosť recyklovať a likvidovať plastový materiál. Nemecko sa tak stalo prvou krajinou, ktorá zaviedla pravidlá pre opätovné využitie plastového odpadu. Medzitým sa mnohé krajiny Európy taktiež začali zaoberať týmto problémom a postupne sa vyvíjali nové a úspešné stratégie pre efektívnu recykláciu. Podľa výskumu PlasticsEurope sa v roku 2011 spracovalo 47 miliónov ton plastov v 27 krajinách EU, Švajčiarsku a Nórsku. V tom istom roku sa vyzbieralo asi 25 miliónov ton plastového odpadu.

Príkladné zberné systémy nájdeme v deviatich krajinách Európy: Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Švédsko, Dánsko, Nórsko, Holandsko a Luxembursko, kde dosahuje množstvo vyzbieraného odpadu až 92-99 %. Zároveň má šesť z týchto krajín najvyšší podiel recyklácie v Európe. Nórsko, Švédsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko a Rakúsko dosahujú podiel 26 až 35 % celkovo zrecyklovaných plastov. Zvyšok putuje do spaľovní, kde sa z odpadu vyrába energia. Našťastie, za posledných päť rokov nevzrástla iba kvantita vyzbieraného odpadu, ale aj percentá z toho recyklovaných plastov. Zredukovalo sa tak množstvo odpadu vyvážaného na skládky. Napriek tomu, recyklácia plastov má vysoký potenciál aj v krajinách so stále nízkym podielom recyklovaných plastov.

6.1.2014
autor: Eva Rugenstein, Press Office K 2013
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 

Predaj | PS HIPS černá drť
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.