PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Azurr-Technology, s.r.o. - Pozvánka na Interplastiku 2018 v Moskve

19.01.2018 | Azurr-Technology, s.r.o. Vás pozýva na veľtrh Interplastika 2018, kde prestaví pestrú škálu výrobkov Dynisco.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

17.01.2018 | Prehľad noviniek - január 2018.

COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

15.01.2018 | COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Konferencia NEWMATEC 2018 už za dva mesiace na Táloch

12.01.2018 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC .

Konferencia Formy a Plasty Brno 2018

10.01.2018 | Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na deviaty ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2018, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno).

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v októbri 2017

18.12.2017 | V Úradnom vestníku EÚ boli v októbri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > R&D – strategický pilier rozvoja firmy
R&D – strategický pilier rozvoja firmy
 
 
R&D – strategický pilier rozvoja firmy

R&D – strategický pilier rozvoja firmy

Rozhovor s predstaviteľom priemyselnej firmy, ktorá disponuje výskumom a vývojom. Výskum a vývoj sú pre firmu Matador Group strategickými piliermi. Hovorí o tom generálny riaditeľ spoločnosti MATADOR Group Martin Kele.

V tomto roku (2014) spoločnosť MATADOR otvorila v Bratislave nové bizniscentrum s novou budovou administratívy, čo bude jej hlavným poslaním?

Areál, o ktorom hovoríte, bol už historicky spojený s vývojom, pretože tu bol lokalizovaný vývoj bývalej BAZky. Uvedomujeme si, že dlhodobo nemôžeme byť úspešní bez systematického prístupu k vývoju a inováciám a práve preto sa snažíme týmto novým areálom vytvoriť podmienky pre rozvoj našich vývojových aktivít. Našou snahou je, byť čo najbližšie k našim zákazníkom a zároveň v čo najužšom kontakte s vysokými školami, ktoré sú do veľkej miery lokalizované v Bratislave a jej okolí, pretože bez kvalifikovaného personálu nie je možné robiť vývoj na špičkovej úrovni. Okrem našich vlastných vývojových aktivít by sme sem radi pritiahli aj ostatné spoločnosti, ktoré sa aktívne venujú vývoju v rôznych oblastiach, prevažne však automotive. Čiže, keď to zhrniem, naším úsilím je vytvoriť v tomto areáli silné slovenské vývojové centrum.
 

Investície do výskumu a vývoja posilnila vaša spoločnosť najmä kúpou českej spoločnosti AUFEER DESIGN v roku 2007. Na čo konkrétne sa orientuje táto časť MATADOR-u?

Vstup do AUFEER DESIGN (AFD) nebolo ad hoc rozhodnutím, ale napĺňaním dlhodobej stratégie skupiny, pretože sme boli a sme stabilný dodávateľ komponentov a technológií našim OEM zákazníkom, ale chýbala nám časť vývoja. Vstupom do AFD sme výrazne posilnili našu pozíciu ako Tier-1 dodávateľa. Spoločnosť AFD sa venuje hlavne vývoju karosárskych dielov, elektrických častí automobilu, plastov, designu, vývoju svetiel, lisovacích nástrojov a tiež cubingu. Okrem automotive sa nám celkom dobre darí rozvíjať sa aj vo vývoji vlakov a našou najbližšou ambíciou je presadiť sa v oblasti energetiky a leteckého priemyslu. S výsledkami našej práce v oblasti železničného priemyslu sa budete môcť stretávať denne v Bratislave, pretože AFD dizajnoval nové električky, z ktorých nedávno jedna bola uvedená do prevádzky.

 

R&D – strategický pilier rozvoja firmy  
   

Aké sú vaše vízie a ciele pre najbližšie 2-3 roky v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku?

Naše ambície v oblasti vývoja sa nespájajú len so Slovenskom, ale so všetkými krajinami, kde je dopyt po našich kompetenciách. Na Slovenskusa chceme venovať hlavne aplikovanému vývoju v oblasti priemyselnej automatizácie, aplikácie nových druhov materiálov a tiež aplikáciám nových technológií spájania kovových aj nekovových materiálov. Nie je žiadnym tajomstvom, že už dlhšiu dobu sa snažíme o vstup na iné európske trhy a tiež Rusko. Pevne veríme, že sa nám podarí dotiahnuť do úspešného konca jednu z našich akvizičných príležitostí v už spomínaných teritóriách, a tak posilníme našu pozíciu v rámci európskeho priestoru. Za jednu z našich priorít tiež považujeme to, že chceme zohrať podstatnú rolu pri sieťovaní vývojových aktivít na Slovensku, pretože v tomto vidíme na jednej strane veľké medzery a na strane druhej ohromné príležitosti, nielen pre MATADOR, ale celý slovenský priemysel.

 

Ako veľmi je náročné zriadiť výskum a vývoj v podniku? Aké sú vaše osobné skúsenosti?

Po roku 1989 sa výrazne oslabila pozícia vývoja na Slovensku a zostalo tu len pár firiem, ktoré boli schopné ponúkať niečo viac ako len prácu za mzdu. MATADOR však aj v tomto období, ešte v čase „gumariny“, patril medzi spoločnosti, ktoré vývojovým aktivitám venovali veľkú pozornosť, a preto systém riadenia vývoja má u nás svoje miesto a štandardy. Osobne považujem za dôležité vytvorenie správneho prostredia, ktoré podporuje vývojový potenciál, a samozrejme prispôsobiť tomu aj organizáciu spoločnosti. Nemenej dôležitá je práca s ľuďmi, ich správne motivovanie a rozvoj. Našej skupine sa veľmi osvedčila intenzívna práca s vysokými školami, čoho dôkazom je, že v našich vývojových tímoch pracuje množstvo mladých, ambicióznych ľudí.
 

Čím by ste mohli byť inšpiráciou a príkladom pre iné podniky v automobilovom priemysle uvažujúce o zriadení R&D centra na Slovensku?

Hovoriť o tom, v čom by sme mohli byť inšpiráciou pre ostatných, je veľmi ťažké, pretože ciest k úspechu je určite viac. Vývoj je o investíciách do budúcnosti a to si myslím, že slovenským firmám niekedy chýba dostatok trpezlivosti počkať si na efekty, hlavne tie finančné. Na druhej strane je však vývoj o dlhodobosti a stabilite, čo je cieľom každého podnikateľa.
 

Ako sa vám darí spolupracovať so slovenskými univerzitami? Aké sú vaše očakávania?

Slovenské univerzity a VŠ som v mojom rozhovore spomínal už viackrát, čiže naša spolupráca je veľmi dobrá a každý rok sa ju snažíme zdokonaľovať a hlavne zatraktívňovať pre študentov. V čom však vidíme rezervy, je užšie prepájanie VŠ s praxou, a práve preto sme tento rok spustili už druhý ročník študentského inkubátora, ktorý bude lokalizovaný priamo v našich spoločnostiach. Týmto spôsobom si budú môcť študenti priamo v praxi overiť aplikovateľnosť ich technických riešení.
 

Ako vnímate ďalší rozvoj výskumu a vývoja v automobilovom priemysle na Slovensku?

Slovensko za posledné roky dokázalo, že vie vyrábať autá v najvyššej kvalite. Na to, aby sme na Slovensko dotiahli aj väčšiu mieru vývoja, je potrebné presvedčiť automobilky, že sme na to pripravení jednak z hľadiska infraštruktúry, ľudského potenciálu, ale tiež aj z hľadiska legislatívnej atraktívnosti. Myslím si, že k naplneniu všetkých týchto predpokladov môže pomôcť zasieťovanie vývojových aktivít a zadefinovanie spoločnej stratégie, a samozrejme jej postupné napĺňanie. Som presvedčený o tom, že na Slovensku máme potenciál na to, aby sme boli spoľahlivým partnerom pre automobilky aj v oblasti vývoja.

Zdroj: Automotive Innovation Slovakia

Link: http://www.zapsr.sk/wp-content/uploads/2015/01/e-casopis_zap_22014.pdf

28.1.2015
autor: Vladimír Švač, KPMG
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 

Predaj | PP/HDPE
19.01.2018

 
 

Predaj | LDPE fólie
18.01.2018

 
 

Predaj | LDPE rolky
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC /ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC/ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC drť
18.01.2018

 
 

Kúpa | TPE,TPV,TPO,TPU
18.01.2018

 
 
 
Výstavy
Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

Gastropack 2018

25.01.2018 | 17. výstava obalových materiálov a baliacej techniky

SamuPlast

31.01.2018 | Výstava pre technológie, stroje a plastové materiály.

Expo manufactura

06.02.2018 | Medzinárodný veľtrh pre výrobu, kov a spracovanie plastov.