PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zákazkovo obrábané dosky a rámy podľa výkresovej dokumentácie od FCPK

26.05.2017 | Firma CECHO- Bohumil Cempírek ponúka zákazkovo obrábané dosky a rámy.

Novinka v našej ponuke: kniha Procesy spracovania polymérov od Pavla Alexyho

24.05.2017 | Táto publikácia vznikla ako učebný text pre poslucháčov FCHPT STU v Bratislave so špecializáciou zameranou na technológiu spracovania plastov a kaučukov, pričom vyučovaný predmet má splniť úlohu základného kurzu v oblasti spracovania polymérov.

GF Machining Solutions na MSV Nitra 2017

23.05.2017 | Spoločnosť GF Machining Solutions Vás srdečne pozýva na Medzinárodný strojársky veľtrh, ktorý sa bude konať v dňoch 23. až 26.05.2017 v Nitre.

Zvýšte ochranu pracovníkov pomocou spoľahlivej kontroly nosenia ochranných pracovných prostriedkov

23.05.2017 | Nášmu zákazníkovi sme pomohli, aby jeho zamestnanci pravidelne používali ochranné gumené rukavice. Snímač wenglor zabezpečí, že v prípade nenasadenia rukavíc sa stroj nespustí.

Novinka na MSV 2017 v Nitre – LASTIC. Príďte sa pozrieť na laserové riešenie pre plasty!

22.05.2017 | Na tohtoročnom MSV Nitra uvádza spoločnosť LASCAM systems novú multifunkčnú laserovú pracovnú stanicu pre plastikársky priemysel, ktorá slúži ako autonómny doplnok automatizovaných celkov.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Predĺžená varianta SGDE ventilu - aplikácia formou vyhadzovača
Predĺžená varianta SGDE ventilu - aplikácia formou vyhadzovača
 
 
Predĺžená varianta SGDE ventilu - aplikácia formou vyhadzovača

Predĺžená varianta SGDE ventilu - aplikácia formou vyhadzovača

Inovovaný systém SGD odvzdušňovacieho ventilu v prevedení SGDE sa aplikuje do deliacej roviny so zhodnou zástavbou, ako štandardný vyhadzovač. Vďaka tomu získava konštruktér formy jednoduchšie možnosti aplikácie odvdušnenia. Ventil SGDE sa dodáva v štandardných dĺžkach 300m a 400mm s možnosťou jednoduchého skrátenia.

Nástrojárna šetří na vložení ovdzdušňovacího ventilu díky jednoduchosti zástavby. SGDE ventil si nese vlastní odvzdušňovací kanál, který je vyveden mimo tělo formy, a nevyžaduje dodatečné drážky. Nástrojárna jednoduše zakrátí ventil SGDE na požadovanou délku, aplikuje nástrčnou hlavu, fixovanou pojistným kolíčkem a vloží celý odvzdušňovací systém do formy jako standardní vyhazovač.

Údržba má zjednodušenou montáž a demontáž celé aplikace. Při vývoji bylo myšleno i na kompletní rozborku ventilu pro případ zatečení při nedodržení technologických podmínek. 

I v případě technologické nekázně lisovny, je možné SGDE ventil vyjmout z formy a kompletně rozebrat a vyčistit.

 

Prodloužená varianta SGDE ventilu - aplikace formou vyhazovače 

Odvzdušňovací ventil SGDE se standardně aplikuje do dělící roviny a hlavička se fixuje do vyhazovacího stolu, shodně s aplikací standardního vyhazovače.

Výhody SGDE ventilu:

-       Vynikající odzvdušňovací kapacita
-       Systém odvzdušnění se neucpává
-       Výrazné snížení protitlaku v dutině
-       Kompatibilní se standardními ISO/DIN vyhazovači
-       Nastavitelná délka
-       Rozměry na přání


Aplikační tloušťky plastového dílu

Prodloužená varianta SGDE ventilu - aplikace formou vyhazovače 

K dispozici jsou ve třech standardních variantách, které najdete rozllišené v tabulce ve sloupci CM a N. Tato hodnota udává minimální výstupek odvzdušňovacího členu, který definuje tloušťku dílu.

Variata  SGDE-XX8, tedy C=0,5m: Tloušťka stěny je definována výškou odskoku C, který v tomto případě činní 0,5mm Tento SGDE ventil je možné aplikovat na tloušťku stěn OD 0,6mm nahoru (pohyblivý člen by se něměl opírat o protistěnu dutiny, aby nedošlo k poškození ventilu a protistěny. U tohoto typu vzniká malý přetok kolmo na dělící rovinu s rozměrem M/N - viz tabulka výše.

Variata  SGDE-XX8, tedy C=0,8m: Tloušťka stěny je definována výškou odskoku C, který v tomto případě činní 0,8mm Tento SGDE ventil je možné aplikovat na tloušťku stěn OD 0,9mm nahoru (pohyblivý člen by se něměl opírat o protistěnu dutiny, aby nedošlo k poškození ventilu a protistěny. U tohot typu je zbytek po odvzdušnění zcela rovný. Jsou zde viditelná dvě soustředná kolečka, podobně jako na trubkovém vyhazovači.

Variata  SGDE-X38, tedy C=01,3m: Tloušťka stěny je definována výškou odskoku C, který v tomto případě činní 1,3mm Tento SGDE ventil je možné aplikovat na tloušťku stěn OD 1,4mm nahoru (pohyblivý člen by se něměl opírat o protistěnu dutiny, aby nedošlo k poškození ventilu a protistěny. U tohot typu je zbytek po odvzdušnění zcela rovný. Jsou zde viditelná dvě soustředná kolečka, podobně jako na trubkovém vyhazovači.

Aplikační poznámka:
Použijte co nejbližší nižšší zdvih vyhazovacího členu. Čím vyšší zdvih odvzdušňovacího členu, tím je odvzdušnění lepší!

Systém se dodává ve třech kusech, jako hlavní, duté tělo (dřík vyhazovače) s odvzdušňovacím ventilem na konci. Další kus je hlavička, která je rozměrově shodná s hlavičkou vyhazovačů dle ISO/DIN. Třetí díl je pak pojistný/fixační člen pro rozebiratelné spojení hlavičky a dříku. 


Ukázka aplikace

Prodloužená varianta SGDE ventilu - aplikace formou vyhazovače   

Na výše uvedeném obrázku jsou vidět dva možné způsoby odvodu vzduchu z dutiny. První z nich (vlevo) je odvod z dutého těla ventilu do volného prostoru mezi pevnou deskou formy a upínacím stolem. Nejjednodušší varianta.

Druhá možnost pak odvádí vzduch přes hlavičku do odvodové drážky, v případě pevné fixace těla SGDE ventilu. V tomto případě musí být odvzdušňovací drážka vyvedená až na okraj formy - minimální rozměr odváděcí drážky mimo prostor formy jsou 4mm2, nebo průměr vrtání kanálu D=4mm. 

UPOZORNĚNÍ: odvedení odvzdušňovací drážky do odlehčení dělící roviny NENÍ dostatečné!

 

Prodloužená varianta SGDE ventilu - aplikace formou vyhazovače 

Na tomtoo obrázku je vlevo znázorněn způsop připěvnění hlavičky SGDE ventilu po zakrácení na požadovanou hodnotu.

V pravé části je pak vidět způsob rozebrání ventilu v případě čištění pomocí aplikačního klíče SGDE-CH

Prodloužená varianta SGDE ventilu - aplikace formou vyhazovače   

Klíč SGDE-CH pro rozborku a sborku ventilu.

www.jansvoboda.cz

7.2.2017
autor: JAN SVOBODA s.r.o.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Výstavy
Feiplastic 2017

22.05.2017 | Medzinárodný plastikársky priemyselný veľtrh.

MSV 2017 Nitra, Medzinárodný strojárenský veľtrh Nitra

23.05.2017 | 24. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií.

Plastpol, Kielce

23.05.2017 | 21. medzinárodný veľtrh pre plasty a gumu.

Plastec

23.05.2017 | Plastec - Medzinárodná špecializovaná výstava polymérnych materiálov, technológií a ich aplikácií.

Moulding Expo

30.05.2017 | Medzinárodný veľtrh nástrojov a foriem.

AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPO

30.05.2017 | Odborný veľtrh pre výrobu a servis v oblasti výroby karosérií, lakovania a montáže.

SENSOR+TEST 2017

30.05.2017 | Medzinárodný odborný veľtrh pre senzoriku, meraciu a skúšobnú techniku.

LASYS meets Central Europe

30.05.2017 | Podujatie spája poskytovateľov laserových výrobných systémov, špecifických laserových strojových subsystémov, komponentov, postupov a priemyselných používateľov.