PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

Simulácia procesu vstrekovania plastov - Cadmould® 3D-F® Essential

10.07.2017 | Cadmould® 3D-F® Essential je teraz voľne na stiahnutie. Táto ponuka platí v období od 1. júla do 30. septembra 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Prečo si vybrať čistiareň odpadových vôd od Aquatec VFL, s.r.o.
Prečo si vybrať čistiareň odpadových vôd od Aquatec VFL, s.r.o.
 
 
Prečo si vybrať čistiareň odpadových vôd od Aquatec VFL, s.r.o.

Prečo si vybrať čistiareň odpadových vôd od Aquatec VFL, s.r.o.

Vedenie spoločnosti Aquatec VFL, s.r.o. pozná problematiku výberu čistiarní odpadových vôd pre koncového zákazníka. Nakoľko čistiareň odpadových vôd je technologické zariadenie, zákazník, ktorý potrebuje odkanalizovať svoj rodinný dom (poprípade iný objekt), je odkázaný na informácie od mnohých zástupcov firiem, ktoré na slovenskom trhu pôsobia. Pri takejto komunikácií môže prísť k dezinformáciám a ku konečnému sklamaniu.

Čistiareň odpadových vôd je zariadenie, ktoré sa inštaluje do zeme minimálne na 20 rokov. Keď je čistiareň správne navrhnutá, tak o tom, ako ČOV pracuje, rozhoduje v prvom rade kvalita technológie a prevádzkovania. Naša spoločnosť je toho názoru, že pre koncového zákazníka je zložité sa orientovať v odborných termínoch pri komunikácii s obchodným oddelením. Preto sme zástancami hesla "jedenkrát vidieť je lepšie ako stokrát počuť". Na základe týchto skutočností každého, kto má záujem o malú domovú čistiareň, pozývame na prezentáciu zapracovanej čistiarne v teréne v objekte našej firmy. Po návšteve našej firmy a následnej objednávke sa budeme spolupodieľať na Vašich cestovných nákladoch formou zľavy z ceny ČOV.

Čistiareň odpadových vôd Aquatec VFL


Hlavné dôvody prečo si vybrať ČOV od firmy Aquatec VFL:

 • najvyššia kvalita prevedenia a tisícky spokojných zákazníkov na celom svete
  naše doposiaľ osadené ČOV spolu vyprodukujú zhruba 5 miliónov litrov vyčistenej vody denne
 • máme partnerov v celej Európe
 • naša technológia je využívaná vo viac ako 20 štátoch sveta už niekoľko rokov
  Čistiarne Aquatec čistia odpadovú vodu v Bielorusku, Kolumbii, Chorvátsku, Česku, Estónsku, Francúzsku, Maďarsku, Mexiku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku, Rusku, Španielsku, Švédsku, Sýrii, Ukrajine a samozrejme aj na Slovensku.
 • čistiarne odpadových vôd sú certifikované v zmysle Európskej normy EN 12 566-3. Certifikácia, pri ktorej sa skúma aj účinnosť čistenia a nie len „statika či odolnosť voči nárazom“ ako tomu bolo donedávna. ČOV AT boli na účinnosť testované v Nemeckom Prüfinstitut für Abwassertechnik Aachen, ktorý je spomedzi inštitútov zaoberajúcich sa testovaním účinnosti ČOV jedným z najprestížnejších.
 • garantovaná najvyššia kvalita vyčistenej vody (dosahované BSK5
 • vysoko účinná technológia VFL - v čistiarňach AT je použitá vlastná, rokmi preverená a patentovaná technológia založená na využití technológie nízkozaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu doplnená o akumulačnú zónu pre vyrovnanie nerovnomernosti nátoku odpadovej vody.
 • vždy o krok vpred - naša spoločnosť sa sústreďuje na zdokonaľovanie a komfortnosť obsluhy čistiarne odpadových vôd ako i poskytovaných služieb.
 • zákazník je pre našu spoločnosť prvoradý - všetky svoje aktivity smerujeme iba k tomu, aby sme poskytovali komplexnú podporu zákazníkovi. Od poradenstva, vypracovania ponuky, projektu, cez dodávku domovej čistiarne, jej montáž a uvedenie do prevádzky. Poskytujeme expedičné a servisné služby v rámci celej Slovenskej republiky.
 • uplatňujeme riadenie kvality v zmysle normy ISO 9001:2008, riadenie environmentálneho manažérstva v zmysle normy ISO 14001:2004, zúčastňujeme sa na rôznych kurzoch, školeniach a seminároch, čo nám pomáha ponúkať Vám naše výrobky a služby na najvyššej úrovni a v najvyššej kvalite.
 • kvalita výroby je na najvyššej úrovni - všetci výrobní pracovníci sú držiteľmi preukazu Európskeho zvárača plastov. Pri výrobe používame prvotriedne materiály, veľmi kvalitné stroje a nástroje od renomovaných svetových výrobcov.
 • doplnkové služby pre Váš komfort - naši obchodní manažéri, ale aj technickí pracovníci pre Vašu spokojnosť urobia naozaj maximum, či už ste sa rozhodli pre samotnú čistiareň alebo čistiareň vrátane ostatných doplnkov a služieb.
 • servisné služby - našim zákazníkom poskytujeme nonstop telefonickú službu v prípade akejkoľvek poruchy. Ak si problém vyžaduje zásah servisného technika je schopný dostaviť sa do 24 hod. a poruchu odstrániť.
 • radi Vám odborne poradíme a pomôžeme - nakoľko čistiareň odpadových vôd nie je bežný spotrebný tovar, ale technologické zariadenie, sme toho názoru, že možnosť vidieť uvedené zariadenie v prevádzke Vám uľahčí rozhodovanie pri výbere dodávateľa. Naša spoločnosť Vás každý pracovný deň pozýva na návštevu sídla našej firmy v Dubnici nad Váhom, kde budete mať možnosť čistiareň AT 6 nie len vidieť v prevádzke, ale aj porozprávať s odborne školeným personálom v príjemnom prostredí našej firmy pri dobrom čaji či káve.
  Taktiež poskytujeme aj obhliadky priamo u zákazníka. Naši školení pracovníci Vás môžu osobne navštíviť priamo u Vás doma alebo na stavenisku a pomôžu určiť najvhodnejšie miesto osadenia ČOV.

Čistiareň odpadových vôd Aquatec VFL


Prednosti ČOV Aquatec:

 • skvelá cena a minimálne stavebné náklady - obstarávacia cena čistiarne AT je veľmi prijateľná nielen v porovnaní so žumpou, ale aj s inými čistiarňami, návratnosť investície už do troch rokov.
 • záruka až 10 rokov na vodotesnosť plášťa - kvalitou našej výroby sme si istí a dať Vám takúto záruku je nám cťou.
 • pri výrobe používame prvotriedne materiály (polypropylén s vylepšenými pevnostnými vlastnosťami) - nielen polypropylén najvyššej kvality, ale aj rozvody vody a vzduchu od renomovaných dodávateľov. Samozrejmosťou sú tiež značkové dúchadlá.
 • hrúbka steny plášťa nádrže 8 mm - ako jediný používame 8 mm hrúbku plášťa, čím je zaručená vysoká statika a stabilita nádrže oproti iným výrobcom, ktorí používajú o 25 % až 40% slabšie materiály
 • akumulácia nárazovo pritekajúcich vôd - technológia VFL v sebe zahŕňa aj jedinečné riešenie vyrovnania nerovnomerného nátoku odpadových vôd do ČOV pri vypustení väčšieho množstva vody (vaňa, práčka..), čím sa zabráni vyplavovaniu aktívneho kalu do recipientu a chod ČOV je stabilný.
 • tichý, bezzápachový chod s jednoduchým prevádzkovaním
 • bezproblémové použitie čistiacich prostriedkov v domácnosti
 • nízke prevádzkové náklady - prevádzka čistiarne AT stojí len zhruba 3 € mesačne, čo je spotreba elektrickej energie dúchadla. Avšak pre porovnanie, prevádzka žumpy stojí až desaťnásobok tejto sumy.
 • bezplatné uskladnenie - pokiaľ sa rozhodnete využiť niektorú z prebiehajúcich akcií, ale Vaše možnosti Vám nedovoľujú čistiareň odobrať a osadiť, radi Vám ju uskladníme v našich priestoroch až do doby, kedy ju budete môcť inštalovať.
 • doprava ČOV AT 6 a AT 8 nad 125 km zdarma - prečo platiť za dopravu, keď nemusíte. Čistiareň Vám dovezieme a odborne zdatný pracovník Vás o prevádzke a údržbe zaškolí priamo u Vás doma.
 • veľmi jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov - na základe našich inštrukcií dokáže čistiareň osadiť ktokoľvek, avšak osadenie je možné aj doobjednať.
 • príjemný tvar i farba krytov - kryt je jedinou súčasťou čistiarne, ktorú je vidieť a preto musí byť nielen kvalitný, ale aj estetický.
 • uzamykateľný kryt pre bezpečnosť Vašich detí - aby sa Vaše deti mohli spokojne hrať na dvore, sú kryty čistiarní zabezpečené zámkom už v štandardnej výbave bez príplatku.
 • automatizovaná prevádzka a údržba, servis je možné vykonávať aj telefonicky

www.aquatec.sk

21.4.2014
autor: Aquatec VFL s.r.o.
 
 
 
Fotogaléria článku
čistiareň odpadových vôd
čistiareň odpadových vôd
čistiareň odpadových vôd
čistiareň odpadových vôd
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 

Predaj | PS HIPS černá drť
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.