PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Popisovanie plastov? Laserom!
Popisovanie plastov? Laserom!
 
 
Popisovanie plastov? Laserom!

Popisovanie plastov? Laserom!

Povinnosť označovania. Priemyselná výroba si čoraz častejšie vyžaduje individuálne a trvalé označenie jednotlivých dielcov a konštrukčných skupín. Bezdotykové popisovanie laserom sa vyznačuje tým, že dokáže pojať popisovaný obrazec, rôznorodosť materiálov a geometriu výrobkov v takmer akejkoľvek kombinácii. Proces je pritom maximálne presný a ekonomický.

Flexibilný pri aplikovaní
Popisovanie firemného loga a názvu výrobku je na jednoznačné označenie produktu všeobecne bežné. Pri sprísnených zákonoch o zárukách za výrobky a certifikáciách vzniká dôležitý priestor použitia laserového popisovania pri popisovaní strojne čítaných kódov, čiarových kódov, alebo dvojrozmerného priestorovo úsporného variantu dátového matričného kódu. Tieto majú vysokú hustotu obsahu informácií na najmenšej ploche a preto je možné ho veľmi rýchlo popísať Pomocou popisovania laserom je možné objekty popísať kódmi so zašifrovaným sériovým číslom, aktuálnym dátumom výroby a inými premennými údajmi. Popisovať je možné dokonca aj diely tvaru valca po celom obvode.

Úberom vrstvy laku sa popisujú prepínače a ovládacie členy s dizajnom deň-noc, pričom sa základný lak, prípadne (polo-) priesvitný základný materiál nesmie poškodiť. Na tento účel je nutné použiť laser s vysokou stabilitou od pulzu k pulzu (puls-zu-puls-stabilität). Keďže sa pritom  požaduje vysoká ostrosť okraja laserom vytvorených symbolov, zohráva významnú úlohu aj kvalita a schopnosť zaostrovania laserového lúča.

Popisovanie stupníc vo všetkých tvaroch a veľkostiach je takisto časté použitie laserového popisovania. Tu je možné prenesenie nameraných údajov priamo do popisovaného obrazca.

Vďaka doplnkovej výbave „Marking on the Fly“ je možné popisovať dielce aj počas ich pohybu popri popisovacom zariadení, napríklad na výrobnom páse. Takto je možné popisovať malé elektronické komponenty alebo hadice a káble počas ich pohybu.

Oblasti použitia popisovania laserom má široké pole pôsobnosti a udomácnilo sa takmer vo všetkých priemyselných odvetviach, napríklad v automobilovom, elektronickom a medicínskom priemysle. Oproti konvenčným procesom ako pečiatkovanie, razenie, gravírovanie, leptanie alebo tampónová tlač ponúka popisovanie laserom množstvo výhod:
-    veľká rôznorodosť materiálov, ktoré je možné obrábať;
-    vysoká miera presnosti a opakovateľnosti;
-    vysoká rýchlosť popisovania a krátke časy taktov;
-    bezdotykový proces;
-    možnosť dosiahnuť aj na ťažko dostupné miesta;
-    ľubovoľná geometria popisu;
-    odpadá potreba predúpravy a dodatočného opracovania;
-    vysoká flexibilita vo vzťahu k variabilnému popisovaniu a malým výrobným dávkam;
-    veľké možnosti pripojenia;
-    jednoduchá obsluha laserové-ho zariadenia a popisovacieho softvéru;
-    jednoduché začlenenie do au-tomatických výrobných liniek;
-    spoľahlivé nasadenie v pre-vádzkach s viacerými smenami
-    proces nezaťažujúci životné prostredie bez farieb, kyselín alebo rozpúšťadiel.

 

Popisovanie plastov  
   

Čo sa deje pri popisovaní?
Ako verzie procesu popisovania laserom poznáme gravírovanie, zmenu farby a vybielenie, napenenie ako aj úber krycích vrstiev. Pre dosiahnutie dobre čitateľného a vysoko hodnotného popisu pri krátkom výrobnom čase ponúka trh špeciálne plasty s prísadami citlivými na laser. Chemická skladba plastov sa dá vďaka určitým prísadám zmeniť; týmto spôsobom sa materiál prispôsobí podľa aplikácie alebo výrobku. Niektoré plasty je možné dobre popisovať aj bez prísad.

Mnoho plastov je možné popisovať pri minimálnom poškodení plastov a zanedbateľnom ovplyvnení materiálu. Vlastnosti povrchu materiálu ostávajú úplne zachované a farebné zmeny dosahujú ostré kontrasty. Dokonca aj plasty ľudským okom viditeľné ako priesvitné je možné bleskovo popísať s vysokým kontrastom

Na základe veľkého množstva materiálov sa značne mení vzájomné pôsobenie medzi laserovým lúčom a materiálom. Reakcia na laserové žiarenie je závislá od vlastností materiálu súčiastky a od vlnovej dĺžky lasera. Minimálna tepelná vodivosť plastov spôsobuje len minimálne energetické straty počas procesu. Tento efekt umožňuje podstatne vyššie rýchlosti popisovania ako pri kovoch.

Pre umožnenie tohto procesu musí materiál v dostatočnej miere absorbovať laserové žiarenie. Pri plastoch zohráva veľkú úlohu priepustnosť a optická hĺbka vniknutia v oblasti niekoľkých μm a rozptyl. Pre špeciálne aplikácie sa musí zvoliť zakaždým najvhodnejšia laserová vlnová dĺžka. Makromolekulárna polymérna matrica absorbuje najlepšie v dolnej oblasti UV a v infračervenej oblasti dlhých vĺn. Absorpcia je ale veľmi ovplyvnená prísadami, plnivami a pigmentmi, ktoré lepšie absorbujú v rozličných oblastiach vlnových dĺžok - často pri 532 nm (zelená). Umožňuje to dosiahnuť zvýšené rýchlosti obrábania a vylepšený kontrast - rozhodujúce faktory pre voľbu laserového systému. Pri vlnovej dĺžke 355 nm môžu v procese popisovania laserom dominovať fotochemické reakcie ako porušenie chemických väzieb pri vysokej fotónovej energii, zatiaľ čo pri 1064 nm sa vyskytuje termochemická reakcia (karbonizovanie). Často sa preto popisovanie s neporušeným povrchom pri 355 nm označuje ako „studené popisovanie“.

17.12.2012
autor: TRUMPF Slovakia s. r. o.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.