PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zákazková výroba tesnení na mieru - novinka spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o.

24.04.2017 | Počítačom riadený rezací stroj Atom FlashCut predstavuje tú najmodernejšiu a najpresnejšiu technológiu vo výrobe plochých tesnení.

Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

Viete ako prebieha proces radiačného sieťovania v spoločnosti BGS?

18.04.2017 | Táto metóda výrazne zlepšuje vlastnosti plastov. Pozrite si nové video o radiačnom sieťovaní firmy BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.

V Slovnafte sa v apríli začnú generálne revízie časti rafinérskej výroby

12.04.2017 | Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., odstaví po Veľkej noci časť svojich výrobných zariadení. Dôvodom sú pravidelné generálne revízie, ktoré majú zabezpečiť ďalší bezproblémový chod technológií. Odstavených bude postupne 16 výrobných jednotiek. Ich opätovný nábeh na plnú produkciu je naplánovaný na polovicu júna 2017.

EXIM - TECH s.r.o. predstavuje Multisignálny panelový merač

10.04.2017 | Vďaka multisignálnemu panelovému meraču budete mať výrobné procesy pod spoľahlivou kontrolou a všetky dôležité funkcie v jednom zariadení.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Popisovanie plastov? Laserom!
Popisovanie plastov? Laserom!
 
 
Popisovanie plastov? Laserom!

Popisovanie plastov? Laserom!

Povinnosť označovania. Priemyselná výroba si čoraz častejšie vyžaduje individuálne a trvalé označenie jednotlivých dielcov a konštrukčných skupín. Bezdotykové popisovanie laserom sa vyznačuje tým, že dokáže pojať popisovaný obrazec, rôznorodosť materiálov a geometriu výrobkov v takmer akejkoľvek kombinácii. Proces je pritom maximálne presný a ekonomický.

Flexibilný pri aplikovaní
Popisovanie firemného loga a názvu výrobku je na jednoznačné označenie produktu všeobecne bežné. Pri sprísnených zákonoch o zárukách za výrobky a certifikáciách vzniká dôležitý priestor použitia laserového popisovania pri popisovaní strojne čítaných kódov, čiarových kódov, alebo dvojrozmerného priestorovo úsporného variantu dátového matričného kódu. Tieto majú vysokú hustotu obsahu informácií na najmenšej ploche a preto je možné ho veľmi rýchlo popísať Pomocou popisovania laserom je možné objekty popísať kódmi so zašifrovaným sériovým číslom, aktuálnym dátumom výroby a inými premennými údajmi. Popisovať je možné dokonca aj diely tvaru valca po celom obvode.

Úberom vrstvy laku sa popisujú prepínače a ovládacie členy s dizajnom deň-noc, pričom sa základný lak, prípadne (polo-) priesvitný základný materiál nesmie poškodiť. Na tento účel je nutné použiť laser s vysokou stabilitou od pulzu k pulzu (puls-zu-puls-stabilität). Keďže sa pritom  požaduje vysoká ostrosť okraja laserom vytvorených symbolov, zohráva významnú úlohu aj kvalita a schopnosť zaostrovania laserového lúča.

Popisovanie stupníc vo všetkých tvaroch a veľkostiach je takisto časté použitie laserového popisovania. Tu je možné prenesenie nameraných údajov priamo do popisovaného obrazca.

Vďaka doplnkovej výbave „Marking on the Fly“ je možné popisovať dielce aj počas ich pohybu popri popisovacom zariadení, napríklad na výrobnom páse. Takto je možné popisovať malé elektronické komponenty alebo hadice a káble počas ich pohybu.

Oblasti použitia popisovania laserom má široké pole pôsobnosti a udomácnilo sa takmer vo všetkých priemyselných odvetviach, napríklad v automobilovom, elektronickom a medicínskom priemysle. Oproti konvenčným procesom ako pečiatkovanie, razenie, gravírovanie, leptanie alebo tampónová tlač ponúka popisovanie laserom množstvo výhod:
-    veľká rôznorodosť materiálov, ktoré je možné obrábať;
-    vysoká miera presnosti a opakovateľnosti;
-    vysoká rýchlosť popisovania a krátke časy taktov;
-    bezdotykový proces;
-    možnosť dosiahnuť aj na ťažko dostupné miesta;
-    ľubovoľná geometria popisu;
-    odpadá potreba predúpravy a dodatočného opracovania;
-    vysoká flexibilita vo vzťahu k variabilnému popisovaniu a malým výrobným dávkam;
-    veľké možnosti pripojenia;
-    jednoduchá obsluha laserové-ho zariadenia a popisovacieho softvéru;
-    jednoduché začlenenie do au-tomatických výrobných liniek;
-    spoľahlivé nasadenie v pre-vádzkach s viacerými smenami
-    proces nezaťažujúci životné prostredie bez farieb, kyselín alebo rozpúšťadiel.

 

Popisovanie plastov  
   

Čo sa deje pri popisovaní?
Ako verzie procesu popisovania laserom poznáme gravírovanie, zmenu farby a vybielenie, napenenie ako aj úber krycích vrstiev. Pre dosiahnutie dobre čitateľného a vysoko hodnotného popisu pri krátkom výrobnom čase ponúka trh špeciálne plasty s prísadami citlivými na laser. Chemická skladba plastov sa dá vďaka určitým prísadám zmeniť; týmto spôsobom sa materiál prispôsobí podľa aplikácie alebo výrobku. Niektoré plasty je možné dobre popisovať aj bez prísad.

Mnoho plastov je možné popisovať pri minimálnom poškodení plastov a zanedbateľnom ovplyvnení materiálu. Vlastnosti povrchu materiálu ostávajú úplne zachované a farebné zmeny dosahujú ostré kontrasty. Dokonca aj plasty ľudským okom viditeľné ako priesvitné je možné bleskovo popísať s vysokým kontrastom

Na základe veľkého množstva materiálov sa značne mení vzájomné pôsobenie medzi laserovým lúčom a materiálom. Reakcia na laserové žiarenie je závislá od vlastností materiálu súčiastky a od vlnovej dĺžky lasera. Minimálna tepelná vodivosť plastov spôsobuje len minimálne energetické straty počas procesu. Tento efekt umožňuje podstatne vyššie rýchlosti popisovania ako pri kovoch.

Pre umožnenie tohto procesu musí materiál v dostatočnej miere absorbovať laserové žiarenie. Pri plastoch zohráva veľkú úlohu priepustnosť a optická hĺbka vniknutia v oblasti niekoľkých μm a rozptyl. Pre špeciálne aplikácie sa musí zvoliť zakaždým najvhodnejšia laserová vlnová dĺžka. Makromolekulárna polymérna matrica absorbuje najlepšie v dolnej oblasti UV a v infračervenej oblasti dlhých vĺn. Absorpcia je ale veľmi ovplyvnená prísadami, plnivami a pigmentmi, ktoré lepšie absorbujú v rozličných oblastiach vlnových dĺžok - často pri 532 nm (zelená). Umožňuje to dosiahnuť zvýšené rýchlosti obrábania a vylepšený kontrast - rozhodujúce faktory pre voľbu laserového systému. Pri vlnovej dĺžke 355 nm môžu v procese popisovania laserom dominovať fotochemické reakcie ako porušenie chemických väzieb pri vysokej fotónovej energii, zatiaľ čo pri 1064 nm sa vyskytuje termochemická reakcia (karbonizovanie). Často sa preto popisovanie s neporušeným povrchom pri 355 nm označuje ako „studené popisovanie“.

17.12.2012
autor: TRUMPF Slovakia s. r. o.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | HIPS drť
24.04.2017

 
 

Predaj | ABS drť
24.04.2017

 
 
 

Predaj | PPA Amodel GF 33%
21.04.2017

 
 

Kúpa | Drť PP GF30%
20.04.2017

 
 
 

Kúpa | PP film
20.04.2017

 
 

Kúpa | Regranulát HIPS natur
19.04.2017

 
 

Kúpa | Regranulát PMMA natur
19.04.2017

 
 
 
Výstavy
HANNOVER MESSE

24.04.2017 | R&D, priemyselná automatizácia a IT, priemyselné dodávky, výrobné inžinierstvo a služby, energia a technológie pre životné prostredie.

AUTOSALÓN Bratislava 2017

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón je najdôležitejšou automobilovou udalosťou roka na Slovensku.

INNOFORM

25.04.2017 | Medzinárodný kooperatívny veľtrh pre nástroje a spracovateľský priemysel.

Vietnam Manufacturing Expo 2017

26.04.2017 | Popredná výstava o obrábacích strojov pre formy a vstrekovacie technológie pre plasty.

PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.