PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Poďakovanie za návštevu stánku PlasticPortal.eu

18.10.2017 | Ďakujeme všetkým obchodným partnerom, ktorí si našli čas a navštívili nás na našom stánku v rámci MSV 2017 v Brne.

Nová optická reflexná svetelná bariéra od firmy Wenglor sensoric GmbH, ktorá funguje bez reflektora.

16.10.2017 | Využite neobmedzenú rozmanitosť aplikácií vďaka výnimočnej presnosti pre jednoduchý a spoľahlivý chod výroby.

Zlatá medaila MSV 2017 - ocenené exponáty

13.10.2017 | Na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne udelili ocenenia vybraným exponátom.

Veľtrh MSV 2017 v Brne je v plnom prúde, uvidíte tu množstvo noviniek

11.10.2017 | Exponátové novinky uvidíte na MSV do piatku.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

11.10.2017 | Prehľad noviniek - október 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Plasty Gabriel s.r.o.
Profil firmy
 
 

Plasty Gabriel s.r.o.

Predávame simulačný softvér Cadmould 3D-F pre analýzu vstrekovania plastov, pre posúdenie plastových dielov a vstrekovacích foriem, pre ekonomické zhodnotenie zákaziek a tiež výpočtové moduly pre prenos orientácie vlákien a napätia v plastovom diely do softvérov pre mechanické výpočty.
Ponúkame zákazkové spracovanie analýz vstrekovania plastov, konzultácie a poradenstvo v oblastiach technológie vstrekovania a konštrukcie vstrekovacích foriem.
Môžeme Vám tiež dodať softvér Simcalc pre výpočet cien plastových dielov, software pre virtuálne a reálne riadenie vstrekovacích strojov VARIMOS a softvér pre tvorbu, úpravu a opravu CAD modelov.

 
 
kontaktné údaje
 
 
Plasty Gabriel s.r.o.
 
Mezihoří 262
66434 Moravské Knínice
CZ
telefón: +420 541 264 747
e-mail:
údaje z registra
 
 
IČO: 25326724
DIČ: CZ 25326724
IČ DPH:
 
kontaktné osoby
 
 
Ing. Jiří Gabriel, Jednatel, +420 777 945 164, www.cadmould.cz
 
 
sortiment
 

Softvér pre analýzu a optimalizáciu vstrekovania plastov, softvér pre prenos orientácie vlákien a napätia do štrukturálnych riešičov
Cadmould 3D-F pre analýzu a optimalizáciu vstrekovania plastov, pre prenos orientácie vlákien a napätie do softvérov pre mechanické výpočty.
Posúdenie návrhu plastových dielov, konštrukcie vstrekovacích foriem, technológie vstrekovania a ekonómie výroby.

Analýza vstrekovania plastov do foriem
Vypracovanie simulačných analýz s využitím počítačového programu CADMOULD 3D-F
Analýza plnenia:
Posúdenie dizajnu plastových dielcov, zatekania taveniny do tvarovej dutiny formy - posúdenie hrúbky stien, kritické miesta, studené spoje, uzatváranie vzduchu, orientácia sklených vlákien, balansovanie vtokových sústav, technologické parametre.
Analýza dotlaku:
Stanovenie veľkosti a doby dotlaku, rozloženie a grafické priebehy teplôt, tlakov, vývoja tuhnutia taveniny apod
Analýza chladenia:
Zobrazenie teplotných pomerov v tvarovej dutine, návrh úprav temperačných systémov - minimalizácia doby chladenia.
Analýza zmrštenia a deformácie:
Stanovenie veľkosti zmrštenia a deformácie, porovnanie zmien konštrukčnej a výslednej vzdialeností bodov na povrchu plastového dielca, zobrazenie animácie deformačných javov.
Analýza technológiou vstrekovania s podporou plynu (GIM), kaskádového vstrekovania, dvojkomponentného vstrekovania a vstrekovania do pootvorenej formy:
Posúdenie a návrh vtokových miest, posúdenie konštrukčného riešenia tvarových dutín, technológia vstrekovania a pod.

 

Poradenstvo v oblasti vstrekovacích foriem pre plastové diely. Konzultačná a poradenská činnosť pre tieto oblasti:
design plastových dielcov
tvarovej dutiny vstrekovacích foriem
vtokové sústavy vstrekovacích foriem
temperačná sústavy vstrekovacích foriem
výber typu plastu pre požadovanú aplikáciu


Súdne znalectvo
Súdne znalectvo v odbore plasty.

 
fotogaléria
 
Plasty Gabriel s.r.o.
Plasty Gabriel s.r.o.
Plasty Gabriel s.r.o.
Plasty Gabriel s.r.o.
 
 
mapa
 
Publikované články
 
Softvér Cadmould® urobil simulácie jednoduchými a dostupnými

09.08.2017 | Mnoho spoločností, predovšetkým tých, ktoré nepoužívajú simulačný softvér, sa často vyhýba zavedeniu počítačom podporovaného vývoja produktov. Najčastejšie uvádzaným dôvodom sú vysoké a okamžité náklady na obstaranie simulačného softvéru. Z tohto dôvodu sa firma SIMCON rozhodla ponúknuť jedinečné...

Využitie simulačnej analýzy pre optimalizáciu plastov s obsahom prírodných vlákien

24.04.2017 | V európskej priemyselnej výrobe sa začína presadzovať trend nasmerovaný k využívaniu obnoviteľných materiálov, ku ktorým oi. patria prírodné vlákna. Vývojári nových výrobkov sa stretávajú s požiadavkami na aplikačné využitie plastových materiálov vystužených prírodnými vláknami, ako sú sisal,...

Dimenzovanie horúcich trysiek a prestup tepla z horúcej trysky do ocele formy

09.06.2016 | Vstrekovacie formy môžeme hodnotiť a posudzovať z mnohých hľadísk, z mnohých...

VARIMOS® - Systém pro virtuální a reálnou optimalizaci vstřikovacího procesu

12.12.2013 | VARIMOS® představuje výrazný posun v oblasti optimalizace a řízení vstřikovacího procesu. Jedná se o jediný systém, který dokáže objektivizovat optimalizaci vstřikování a zároveň řídit a kontrolovat vstřikovací výrobu. V tomto informačním příspěvku se zaměříme především na virtuální část systému...

Konformní chlazení a simulační analýza Cadmould® 3D-F

09.10.2013 | Konformní chlazení zkracuje dobu vstřikovacího cyklu až o 50%. Simulační software Cadmould® 3D-F nabízí Plasty Gabriel...

Seminár o vtokových systémoch vstrekovacích foriem

30.05.2013 | Dňa 15. mája 2013 sa uskutočnil v školiacom stredisku firmy MCAE Systems seminár zaoberajúci sa problematikou vtokových systémov vstrekovacích foriem. O zvolenú tému bol veľký záujem, pretože už krátko po oznámení, že bude tento seminár poriadaný, bola kapacita školiace miestnosti (cca 60...

Temperace vstřikovacích forem pod drobnohledem plzeňského semináře

06.05.2013 | Společnosti Plasty Gabriel a Innomia uspořádaly v polovině dubna v plzeňském hotelu Primavera celodenní seminář o temperaci vstřikovac ích forem a závadách plastových dílů. Zajímavý program semináře způsobil to, že konferenční sál hotelu byl zcela...

Nový update softwaru pro analýzu vstřikování plastů Cadmould® 3D-F: ještě rychlejší, ještě jednodušší práce s konstrukcí

06.02.2013 | Cadmould® 3D-F je simulační software pro analýzu vstřikování plastů, jehož výpočty vycházejí ze speciálního, za účelem popisu chování makromolekulárních látek vyvinutého a následně patentovaného 3D...

Software pro analýzu vstřikování plastů

26.10.2011 | Cadmould® 3D-F je simulační software pro analýzu vstřikování plastů, jehož výpočty vycházejí z patentovaném 3D modelu, který byl vyvinut německou firmou Simcon GmbH. Na vzniku softwaru se podílely (a při jeho vývoji nadále spolupracují) Technická univerzita v Aachen (Cáchách) a IKV (Institut für...

CADMOULD® ORIENTation EXPRESS od společnosti Plasty Gabriel s.r.o.

25.05.2011 | CADMOULD® ORIENTation EXPRESS vypočítá orientaci vláken v plastovém dílu a přenese ji do softwarů Ansys® nebo Abaqus®.CADMOULD® ORIENTation EXPRESS je softwarový svazek dvou modulů: CADMOULD® CONVERSE a CADMOULD® pro výpočet orientace...

Cadmould® 3D-F 2K & insert - simulace vstřikovacího procesu

28.02.2011 | Výsledky nového vývoje softwaru CADMOULD®, uskutečněné v rámci projektu EU „PRO4PLAST“, byly v roce 2010 uvolněny pro všechny zájemce o analýzu vstřikování plastů, kteří často navrhují a konstruují plastové díly se zálisky nebo zpracovávají dokumentaci vstřikovacích...

Analýza vstřikování plastových dílů s kovovými zálisky a analýza dvojkomponentního vstřikování

21.10.2010 | Simulační analýzy zaměřené na vstřikování plastů pomáhají zvýšit kvalitu plastových výrobků a výrobního nářadí. Simulace přinášejí také zkrácení doby přípravy nových výrobků pro trh a tím i finální snížení finančních nákladů spojených s novými projekty. Simulační programy dokáží v současné době...

 
 
 
Najnovšia inzercia

Kúpa | PET G natur
20.10.2017

 
 
 

Kúpa | ABS a PS HIPS Černá
19.10.2017

 
 
 
 

Predaj | nabízíme na prodej
18.10.2017

 
 

Kúpa | PBT drtě
18.10.2017

 
 

Kúpa | PBT drtě
18.10.2017

 
 

Kúpa | EPS bloki /ingloty
18.10.2017

 
 
 
Výstavy
Plastics Industry Show

23.10.2017 | Suroviny a zariadenia na výrobu a spracovanie polymérov a plastov.

International Plastic Fair - IPF Japan

24.10.2017 | Medzinárodný veľtrh pre plastikárske a gumárenské technológie.

EuroMold

24.10.2017 | Veľtrh pre formy a nástroje.

Eurasia Packaging

25.10.2017 | 23. medzinárodný veľtrh pre obalový priemysel.

PLAST IMAGEN

07.11.2017 | Medzinárodná výstava a konferencia pre plastikársky priemysel.

Plastimagen Mexico 2017

07.11.2017 | 21.ročník najdôležitejšej udalosti plastikárskeho priemyselu v celej Latinskej Amerike.

EXPO PLAST

08.11.2017 | Medzinárodná výstava výrobkov, zariadení a technológií pre priemysel spracovania plastov.

Plastec Minneapolis

08.11.2017 | Plastikársky veľtrh.