PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Nové možnosti výroby čiastočne a plne fluorovaných plastov

23.01.2017 | Vďaka novému technologickému centru teraz spoločnosť SIMONA dokáže vyrábať čiastočne fluórované materiály v ďalších rozmeroch.

Nová batéria pre páskovače STRAPEX

20.01.2017 | Ručný páskovač STRAPEX STB slúži na páskovanie predmetov rôznych veľkostí pomocou polypropylénovej PP alebo PET pásky.

Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Opravy nástrojů a forem navařováním metodou TTW od firmy Indsatsen
Opravy nástrojů a forem navařováním metodou TTW od firmy Indsatsen
 
 
Opravy nástrojů a forem navařováním metodou TTW od firmy Indsatsen

Opravy nástrojů a forem navařováním metodou TTW od firmy Indsatsen

Dosud známé a běžně používané metody opravování forem a nástrojů navařováním, jako je navařování plazmou, WIG - navařování wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře argonu, MIG/MAG, impulzní mikronavařování (plátkování), jsou sice velkým přínosem při opravách, přesto se u nich potýkáme s určitými nedostatky.

Energie přiváděná k opravovanému místu bývá často pro jemné a precizní opravy  příliš vysoká, dochází ke značnému zahřívání návaru a jeho okolí, což se následně  projevuje zápaly, změnou struktury a metalurgických vlastností původního materiálu  v oblasti návaru a tím i křehkostí a změnou tvaru opravovaného místa. Problém často  bývá i v možnosti nanesení omezeného počtu navařovaných vrstev, dále v  přístupnosti opravovaného místa a tím v kvalitním provaření a spojení navařovacího  a základního materiálu.

Při navařování elektrickým obloukem dosahuje teplota v místě navařování a 3500 °C, a i když se od bodu návaru do okolí citelně snižuje, tepelné vlivy se  projevují až 15 mm od tohoto bodu.  Při navařování laserem se materiál taví absorpcí a vedením tepla vyvolaného laserovým svazkem. U laserového navařování je teplota v bodě návaru cca 1260 °C  a nezasahuje dále než 1,5 mm od návaru, což je problematické pro pevnost spojení  a promíchání navařované vrstvy s podkladem.  V praxi se u forem následně vyskytují praskliny na opravených tvarech a nebo se  celý navařený tvar odlomí.
 

   1. Vada tvaru před opravou metodou TTW, 2. Na tvaru provedeno navaření stěny metodou TTW


Nová technologie – mikropulsní TTW navařování Indsatsen 

Při dodržení správné technologie a vhodného přídavného materiálu se mikropulsní TTW navařování řadí v úspěšnosti hned vedle laserového navařování a navíc nabízí maximální možnou pevnost a trvanlivost návarů. Touto technologií lze uhlíkovou ocel nejen úspěšně navařovat, ale také při použití odpovídajícího přídavného materiálu zvyšovat její životnost. Vždy je nutné zvážit vhodnost technologie navařování (čas, náklady, deformace, technické provedení).

Proces TTW navařování je rychlý, spolehlivý a nízké přídavky na obrobení zaručují úsporu nákladů na opracování renovovaného dílu. Metoda TTW navařování patří k nejméně destruktivním opravám forem, razníků, razidel atd. ze všech možných dostupných technologií. TTW návar vzniká v důsledku působení mikro pulsního elektrického oblouku na materiál, který se nataví a do místa natavení se přidáním přídavného materiálu vytvoří návar.  Díky malému teplenému ovlivnění se dají metodou TTW navařovat velmi jemné detaily a drobné součásti, aniž by se součást zdeformovala či poškodila. Průměry přídavných materiálů jsou od 0,15 do 2,1 mm. 


Výhody TTW navařování:

  • Minimální tepelné ovlivnění součásti a není potřeba materiál předehřívat
  • Lze svařovat různorodé materiály, široké spektrum kovových materiálů, včetně slitin hliníku, bronzu a litiny
  • Při navařování metodou TTW nedochází k deformacím součásti vlivem teploty
  • Vysoká fl exibilita a opakovatelnost
  • Snadná manipulace, mobilita a rychlost procesu
  • Pomocí přídavných materiálů lze ovlivňovat budoucí složení sváru nebo povrchovou kvalitu návaru
  • Minimální porezita návaru, tím dobrá leštitelnost a stejná barevnost s opravovaným základem
  • Pro používání TTW 510 není potřeba svářecí průkaz
  • Jistou nevýhodou TTW metody je, že navařování s wolframovou elektrodou neumožňuje opravy vnitřních hran na těžko přístupných a hluboko ležících místech.  

Všude tam, kde potřebujeme při opravách, či technologických změnách při výrobě forem, střižných nástrojů atd. použít navaření přídavného materiálu a zároveň je žádoucí minimalizovat  tepelné zatížení okolí sváru. V ten okamžik můžeme využít metodu TTW navařování a taky sortiment návarových materiálů od firmy Indsatsen. Vlastnosti těchto návarových materiálů a přístrojů byly důkladně prověřeny v každodenní praxi v nástrojárnách v Německu, zemích Beneluxu a dále ve Švédsku a Dánsku. Našim zákazníkům proto můžeme v součinnosti s výrobcem nabídnout významné technické poradenství při řešení jejich problémů a dále spolupráci s našimi dalšími zahraničními partnery v oboru. 

Další informace o zboží firmy Indsatsen najdete na www.jansvoboda.cz

2.9.2014
autor: JAN SVOBODA s.r.o.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | drť PP GF30
23.01.2017

 
 

Kúpa | Drť ABS MFI 8-16
20.01.2017

 
 

Kúpa | Kladivo CHARPY
20.01.2017

 
 

Predaj | LDPE biela fólia
20.01.2017

 
 
 
 

Kúpa | HDPE drť
19.01.2017

 
 

Kúpa | HDPE drť z přepravek
19.01.2017

 
 
 
 
Výstavy
India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

agrofood plastpack Ethiopia

03.02.2017 | 1. medzinárodný veľtrh pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, plasty, obaly a technológie.

Expo manufactura

07.02.2017 | Medzinárodný veľtrh pre výrobu, kov a spracovanie plastov.