PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Opravy nástrojů a forem navařováním metodou TTW od firmy Indsatsen
Opravy nástrojů a forem navařováním metodou TTW od firmy Indsatsen
 
 
Opravy nástrojů a forem navařováním metodou TTW od firmy Indsatsen

Opravy nástrojů a forem navařováním metodou TTW od firmy Indsatsen

Dosud známé a běžně používané metody opravování forem a nástrojů navařováním, jako je navařování plazmou, WIG - navařování wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře argonu, MIG/MAG, impulzní mikronavařování (plátkování), jsou sice velkým přínosem při opravách, přesto se u nich potýkáme s určitými nedostatky.

Energie přiváděná k opravovanému místu bývá často pro jemné a precizní opravy  příliš vysoká, dochází ke značnému zahřívání návaru a jeho okolí, což se následně  projevuje zápaly, změnou struktury a metalurgických vlastností původního materiálu  v oblasti návaru a tím i křehkostí a změnou tvaru opravovaného místa. Problém často  bývá i v možnosti nanesení omezeného počtu navařovaných vrstev, dále v  přístupnosti opravovaného místa a tím v kvalitním provaření a spojení navařovacího  a základního materiálu.

Při navařování elektrickým obloukem dosahuje teplota v místě navařování a 3500 °C, a i když se od bodu návaru do okolí citelně snižuje, tepelné vlivy se  projevují až 15 mm od tohoto bodu.  Při navařování laserem se materiál taví absorpcí a vedením tepla vyvolaného laserovým svazkem. U laserového navařování je teplota v bodě návaru cca 1260 °C  a nezasahuje dále než 1,5 mm od návaru, což je problematické pro pevnost spojení  a promíchání navařované vrstvy s podkladem.  V praxi se u forem následně vyskytují praskliny na opravených tvarech a nebo se  celý navařený tvar odlomí.
 

   1. Vada tvaru před opravou metodou TTW, 2. Na tvaru provedeno navaření stěny metodou TTW


Nová technologie – mikropulsní TTW navařování Indsatsen 

Při dodržení správné technologie a vhodného přídavného materiálu se mikropulsní TTW navařování řadí v úspěšnosti hned vedle laserového navařování a navíc nabízí maximální možnou pevnost a trvanlivost návarů. Touto technologií lze uhlíkovou ocel nejen úspěšně navařovat, ale také při použití odpovídajícího přídavného materiálu zvyšovat její životnost. Vždy je nutné zvážit vhodnost technologie navařování (čas, náklady, deformace, technické provedení).

Proces TTW navařování je rychlý, spolehlivý a nízké přídavky na obrobení zaručují úsporu nákladů na opracování renovovaného dílu. Metoda TTW navařování patří k nejméně destruktivním opravám forem, razníků, razidel atd. ze všech možných dostupných technologií. TTW návar vzniká v důsledku působení mikro pulsního elektrického oblouku na materiál, který se nataví a do místa natavení se přidáním přídavného materiálu vytvoří návar.  Díky malému teplenému ovlivnění se dají metodou TTW navařovat velmi jemné detaily a drobné součásti, aniž by se součást zdeformovala či poškodila. Průměry přídavných materiálů jsou od 0,15 do 2,1 mm. 


Výhody TTW navařování:

  • Minimální tepelné ovlivnění součásti a není potřeba materiál předehřívat
  • Lze svařovat různorodé materiály, široké spektrum kovových materiálů, včetně slitin hliníku, bronzu a litiny
  • Při navařování metodou TTW nedochází k deformacím součásti vlivem teploty
  • Vysoká fl exibilita a opakovatelnost
  • Snadná manipulace, mobilita a rychlost procesu
  • Pomocí přídavných materiálů lze ovlivňovat budoucí složení sváru nebo povrchovou kvalitu návaru
  • Minimální porezita návaru, tím dobrá leštitelnost a stejná barevnost s opravovaným základem
  • Pro používání TTW 510 není potřeba svářecí průkaz
  • Jistou nevýhodou TTW metody je, že navařování s wolframovou elektrodou neumožňuje opravy vnitřních hran na těžko přístupných a hluboko ležících místech.  

Všude tam, kde potřebujeme při opravách, či technologických změnách při výrobě forem, střižných nástrojů atd. použít navaření přídavného materiálu a zároveň je žádoucí minimalizovat  tepelné zatížení okolí sváru. V ten okamžik můžeme využít metodu TTW navařování a taky sortiment návarových materiálů od firmy Indsatsen. Vlastnosti těchto návarových materiálů a přístrojů byly důkladně prověřeny v každodenní praxi v nástrojárnách v Německu, zemích Beneluxu a dále ve Švédsku a Dánsku. Našim zákazníkům proto můžeme v součinnosti s výrobcem nabídnout významné technické poradenství při řešení jejich problémů a dále spolupráci s našimi dalšími zahraničními partnery v oboru. 

Další informace o zboží firmy Indsatsen najdete na www.jansvoboda.cz

2.9.2014
autor: JAN SVOBODA s.r.o.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 

Kúpa | Kontajnery
23.07.2017

 
 
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.