PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Rýchle a presné kalkulácie

15.11.2017 | Často počujeme vo firmách podobné vyjadrenia: "Máme presné kalkulácie" a "Kalkulujeme rýchlo a flexibilne" - Realita je ale veľakrát iná...

PlasticPortal.eu sponzorom modelárskej súťaže Cena primátora mesta Nitra 2017

13.11.2017 | Minulý mesiac sa v Nitre uskutočnila najväčšia modelárska súťaž v regióne, venovaná plastikovému a papierovému modelárstvu.

Doprava zdarma cez nákup na e-shope Techni-Trade s.r.o.

10.11.2017 | Využite túto príležitosť obstarať si tovar v kľude a pohode cez e-shop.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

08.11.2017 | Prehľad noviniek - november 2017.

Dočasná nedostupnosť portálu PlasticPortal.eu

06.11.2017 | V dôsledku migrácie portálu PlasticPortal.eu na nový, modernejší server, bude dnes v čase od 17.00 do 18.00 hod. prevádzka portálu obmedzená. Ďakujem za pochopenie.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuality > Nový zákon o ochrane osobných údajov
Nový zákon o ochrane osobných údajov
 
 

Nový zákon o ochrane osobných údajov

Slovenská obchodná a priemyselná komora Vás pozýva na seminár "Nový Zákon o ochrane osobných údajov účinný od 1.7.2013", ktorý sa bude konať v Žiline dňa 18. decembra 2013.

 Cieľ seminára:

Oboznámiť účastníkov o zmenách obsiahnutých v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ruší pôvodný zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Cieľová skupina:   Osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov.

 Termín konania:

 18. decembra   2013,    9.00 – 13.00 hod.

 Miesto konania:

Žilinská  regionálna komora SOPK,

Halákova 31, Žilina

 Program:

 1. Pramene práva v oblasti ochrany osobných údajov
 2. Nový právny rámec ochrany osobných údajov – reforma európskych pravidiel ochrany osobných údajov prezentovaná návrhom Nariadenia Európskej komisie z 25. januára 2012
 3. Ochrana osobných údajov – cieľ, predmet a pôsobnosť právnej úpravy, vymedzenie pojmov
 4. Vzťah prevádzkovateľ – sprostredkovateľ – nové zákonné požiadavky
  na zmluvu a jej podmienky
 5. Zásady spracúvania osobných údajov – základné povinnosti prevádzkovateľa pri získavaní a spracúvaní osobných údajov
 6. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov – bezpečnostná politika, bezpečnostný projekt, bezpečnostné smernice
 7. Dohľad nad ochranou osobných údajov, zodpovedná osoba – poverenie zodpovednej osoby na výkon dohľadu, vyškolenie, konkrétne povinnosti a rozsah zodpovednosti
 8. Ochrana práv dotknutých osôb – práva dotknutej osoby, povinnosti prevádzkovateľa spojené s uplatnením práva dotknutou osobou
 9. Prenos osobných údajov cez hranice
 10. Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov
 11. Kontrolná činnosť Úradu na ochranu osobných údajov, sankcie za porušenie zákona

            Diskusia

 Lektor:  

 

Ing. Václav Števko – špecialista na danú problematiku

 Účastnícky poplatok:

Členovia SOPK             -    15 EUR bez DPH

Ostatní                           -   30  EUR bez DPH

Úhrada na č. účtu  TRK SOPK : 2624270075/1100 Tatra banka, a.s. pobočka Trenčín

VS: 18122013, IČO: 30842654,  DIČ: 2020815236, IČ DPH: SK 2020815236

 Organizačný garant:

Viera Piknová, e-mail: sopkrktn@sopk.sk, tel: 032 / 6523834, fax: 032 / 6521023

 

autor: Trenčianska regionálna komora SOPK
16.12.2013
 
 
Súbory na stiahnutie:  Prihláška.doc
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
  
Najnovšia inzercia

Predaj | ABS
17.11.2017

 
 

Predaj | ABS
17.11.2017

 
 

Predaj | GRIVORY
17.11.2017

 
 

Predaj | GRIVORY
17.11.2017

 
 

Predaj | PP GF 30
17.11.2017

 
 

Predaj | PBT
17.11.2017

 
 

Predaj | PPO
17.11.2017

 
 

Kúpa | PBT
17.11.2017

 
 
 
 
Výstavy
formnext

14.11.2017 | Medzinárodná výstava a konferencia pre aditívne technológie a výrobu nástrojov.

Elmia Subcontractor 2017

14.11.2017 | Elmia Subcontractor združuje odborníkov z výrobného priemyslu pod jednou strechou. S 1200 vystavovateľmi z asi 30 krajín vytvára jedinečné podmienky pre rozvoj podnikania a výhodné obchody.

PLASTEC South

15.11.2017 | Plastikársky veľtrh - dodávatelia plastov, technológií, inovácií pre plastikársky priemysel.

PLASTICS and RUBBER INDONESIA

15.11.2017 | Výstava venovaná plastikárskemu a gumárenskému priemyslu.

DMP 2017

28.11.2017 | 19. Medzinárodný veľtrh pre formy, spracovanie kovov, plasty, balenie a gumu.

Plast Eurasia 2017

06.12.2017 | 27. medzinárodný plastikársky veľtrh v Istanbule

FESPA Eurasia 2017

07.12.2017 | FESPA je globálna udalosť pre sieťotlač, digitálnu tlač a textilnú tlač.

Arabiamold

11.12.2017 | Formy a nástroje.