PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

Simulácia procesu vstrekovania plastov - Cadmould® 3D-F® Essential

10.07.2017 | Cadmould® 3D-F® Essential je teraz voľne na stiahnutie. Táto ponuka platí v období od 1. júla do 30. septembra 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuality > Nový zákon o ochrane osobných údajov
Nový zákon o ochrane osobných údajov
 
 

Nový zákon o ochrane osobných údajov

Slovenská obchodná a priemyselná komora Vás pozýva na seminár "Nový Zákon o ochrane osobných údajov účinný od 1.7.2013", ktorý sa bude konať v Žiline dňa 18. decembra 2013.

 Cieľ seminára:

Oboznámiť účastníkov o zmenách obsiahnutých v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ruší pôvodný zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Cieľová skupina:   Osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov.

 Termín konania:

 18. decembra   2013,    9.00 – 13.00 hod.

 Miesto konania:

Žilinská  regionálna komora SOPK,

Halákova 31, Žilina

 Program:

 1. Pramene práva v oblasti ochrany osobných údajov
 2. Nový právny rámec ochrany osobných údajov – reforma európskych pravidiel ochrany osobných údajov prezentovaná návrhom Nariadenia Európskej komisie z 25. januára 2012
 3. Ochrana osobných údajov – cieľ, predmet a pôsobnosť právnej úpravy, vymedzenie pojmov
 4. Vzťah prevádzkovateľ – sprostredkovateľ – nové zákonné požiadavky
  na zmluvu a jej podmienky
 5. Zásady spracúvania osobných údajov – základné povinnosti prevádzkovateľa pri získavaní a spracúvaní osobných údajov
 6. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov – bezpečnostná politika, bezpečnostný projekt, bezpečnostné smernice
 7. Dohľad nad ochranou osobných údajov, zodpovedná osoba – poverenie zodpovednej osoby na výkon dohľadu, vyškolenie, konkrétne povinnosti a rozsah zodpovednosti
 8. Ochrana práv dotknutých osôb – práva dotknutej osoby, povinnosti prevádzkovateľa spojené s uplatnením práva dotknutou osobou
 9. Prenos osobných údajov cez hranice
 10. Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov
 11. Kontrolná činnosť Úradu na ochranu osobných údajov, sankcie za porušenie zákona

            Diskusia

 Lektor:  

 

Ing. Václav Števko – špecialista na danú problematiku

 Účastnícky poplatok:

Členovia SOPK             -    15 EUR bez DPH

Ostatní                           -   30  EUR bez DPH

Úhrada na č. účtu  TRK SOPK : 2624270075/1100 Tatra banka, a.s. pobočka Trenčín

VS: 18122013, IČO: 30842654,  DIČ: 2020815236, IČ DPH: SK 2020815236

 Organizačný garant:

Viera Piknová, e-mail: sopkrktn@sopk.sk, tel: 032 / 6523834, fax: 032 / 6521023

 

autor: Trenčianska regionálna komora SOPK
16.12.2013
 
 
Súbory na stiahnutie:  Prihláška.doc
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
  
Najnovšia inzercia
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 

Predaj | PS HIPS černá drť
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.