PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Plastpol, s.r.o. má nový e-shop

27.07.2017 | Firma Plastpol, s.r.o., zaoberajúca sa obrábaním plastov, nedávno spustila svoj nový e-shop.

Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Zmena na pozícii riaditeľa Plastikárskeho klastra

21.07.2017 | Pri príležitosti Valného zhromaždenia plastikárskeho klastra č. 32, ktoré prebehlo 27.6.2017, došlo k zmene na pozícii riaditeľa klastra.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Nová metóda čistenia plastových drtí – systém Air Wash od Kongskilde
Nová metóda čistenia plastových drtí – systém Air Wash od Kongskilde
 
 
Nová metóda čistenia plastových drtí – systém Air Wash od Kongskilde

Nová metóda čistenia plastových drtí – systém Air Wash od Kongskilde

Kongskilde, renomovaný výrobca zariadení pre pneumatické dopravné systémy pre potreby priemyslu, vyvinul nový systém pre kombinovanú dopravu a čistenie plastových drtí, určený na efektívne odlúčenie prachu a ľahkých častíc z nich. Systém redukuje výrobné náklady a zvyšuje hodnotu surovín. Nové zariadenie, ktoré dokáže dopravovať a odprášniť až do 900 kg/h plastového materiálu, má názov Air Wash.

Predstavenie systému Air Wash

Stúpajúce ceny plastov sú podstatným ekonomickým dôvodom pre opätovné využívanie plastických materiálov v čo najvyššej miere. Súčasne prináša opätovné využívanie plastov nemalé prínosy pre životné prostredie. Kontaminácia plastových drtí prachovou zložkou, resp. ľahkými časticami, však sťažuje ich ďalšie použitie. Preto je často potrebné uvažovať s použitím účinného systému pre čistenie drte od týchto častíc.

 c1  
   

Firma Kongskilde už v minulosti úspešne implementovala efektívne systémy separácie prechu a drobných častíc z drte (separačné systémy KIA). Kongskilde Air Wash je nový systém s novým prístupom, navrhnutý na kombinovanú dopravu a čistenie drtí plastových materiálov. Pre dosiahnutie vysokého účinku používa dvojstupňový proces čistenia. Zariadenie je vyrobené z dobre známych komponentov Kongskilde, ako sú ventilátory, rotačné ventily, cyklóny a komponenty potrubia, a kombinuje najlepšie kvality rozsiahleho výrobného programu firmy s novou technológiou.

 

 c2  
   

Systém Air Wash používa silný ventilátor, ktorým sa plastová drť napr. z granulátoru, dopravuje do špeciálneho cyklónu Air Wash. V cyklóne je od drte separované vysoké percento prachových častíc, drobných frakcií, príp. vlákien. Zatiaľ čo prach je odvádzaný vrchom cyklónu, napr. do filtra, očistený plastový materiál prechádza v spodnej časti rotačným ventilom, montovaným priamo pod cyklón. Za rotačným ventilom prechádza materiál opätovným čistením v systéme kaskád, čím je zabezpečená veľmi vysoká účinnosť. Po takejto dvojstupňovej separácii je materiál pripravený na dopravu ďalej do výrobného procesu


Ľahké častice, prach a vlákna, odseparované od plastového materiálu sú dopravené vzduchom do prachotesného zásobníka, zatiaľ čo vzduch z pneumatickej dopravy opúšťa systém do okolia cez filtre (príslušenstvo).

Systém Air Wash je postavený z modulárnych komponentov, čím je zabezpečená jednoduchá inštalácia do existujúcej prevádzky. Medzi materiály, pre ktorých čistenie možno použiť systém Air Wash, patrí napr.: PP , PET, PE, HDPE, Nylon, ABS, kobercové materiály (vlákna), guma, a i.


Air Wash ponúka tieto výhody:

•  vyššia kvalita recyklovaného materiálu
• čistejšie prostredie vo výrobe
• menej údržby
• znížené náklady na procesy
• environmentálne prínosy opätovného použitia materiálu


Zníženie nákladov

Nová rada zariadení Air Wash je dostupná vo forme modulárneho riešenia, ktoré umožňuje inštaláciu do každého existujúceho toku materiálu. Preprava materiálu do separačného zariadenia je riešená modulárnym potrubím, jednoducho adaptovateľným na rôzne výrobné podmienky.
Na ceste do separačného cyklónu materiál neprechádza rotujúcimi časťami, vďaka čomu je značne redukovaný vznik ďalších drobných frakcií a minimalizuje sa potreba údržby.
Kombináciou systému Air Wash s existujúcim výrobným systémom šetrí firma čas, a v porovnaní s tradičnými metódami recyklácie redukuje výrobné náklady.
Vhodne očistená drť umožňuje znovupoužitie materiálu, a tým napomáha znižovaniu nákladov firmy na materiál. Ďalším prínosom čistej suroviny je menej prachu v okolí, a tým čistejšie prostredie vo výrobe.

Systém Air Wash pomáha znižovať náklady tým, že:

•  jeho konštrukcia je pevná a má dlhú životnosť
•  má iba minimum pohybujúcich sa komponentov a opotrebovateľných súčastí
•  poskytuje účinné dvojstupňové čistenie recyklovaného materiálu
•  je ideálnym riešením dopravy z granulátorov, mixérov a iných zariadení, a zabezpečuje homogénny výsledok


Vysoké výkony

Do modelového radu Air Wash firmy Kongskilde patria 3 odlišné systémy s kapacitami do 200 do 900 kg/h drte. I v prípade potreby vyšších kapacít má Kongskilde pripravené riešenia.

Výkon systému Air Wash z hľadiska prietoku vzduchu je až do 3000 m3/h. To znamená, že pri saní drte napr. z drviča, bude zároveň ochladzovaný prúdom vzduchu materiál i drvič. Tým sa samotným použitím separačného systému Air Wash získava ďalšia nezanedbateľná funkcia.

Systém Air Wash si kladie za cieľ byť ideálnym riešením pre dopravu a separáciu prachu a ľahkých častíc z plastových drtí, peliet a iných granulovaných materiálov. Obsah drobných frakcií v týchto materiáloch bude vždy redukovať možnosti ich opätovného použitia a znižovať kvalitu konečného produktu. Kongskilde preto vidí v zariadení Air Wash veľké možnosti.

Pre viac informácií navštívte www.caspro.sk, alebo napíšte na caspro@caspro.sk
17.10.2010
autor: archív CASPRO
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | HDPE drte
28.07.2017

 
 
 

Predaj | Aglomerát
27.07.2017

 
 

Predaj | Odpad - PET
27.07.2017

 
 
 

Predaj | Drť plastová
27.07.2017

 
 

Predaj | Koláče
27.07.2017

 
 

Kúpa | POM natural/white
27.07.2017

 
 

Predaj | PC/ABS
27.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

PU China 2017

29.08.2017 | Popredná výstava pre čínsky trh v oblasti polyuretánov.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.