PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Hľadáte partnera, ktorý Vaše zadania, projekty či problémy v oblasti priemyselnej automatizácie vyrieši „na kľúč“?

28.04.2017 | Oslovte nás. Účelom Well automation s.r.o. je pomáhať ľuďom, aby stroje a automatizované výrobné linky vyrábali lepšie, bez strát, s vyššou efektivitou a spoľahlivo.

Fatra a.s. ponúka regranuláciu plastových odpadov (PP, PE, PP/PE, EVAC)

26.04.2017 | Spoločnosť Fatra, a.s. - tradičný spracovateľ plastov v Českej republike, rozšírila výrobné možnosti o úpravy interného a externého plastového odpadu na regranulačnej linke.

Mercedes na Autosalóne Bratislava 2017 s európskou výstavnou premiérou

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón bude tento rok skutočne výnimočný. Okrem dvoch stredoeurópskych premiér (Mazda CX-5 a Mazda MX-5 RF) ho obohatí aj jedna európska výstavná premiéra, dlho očakávaný model Mercedes Benz triedy S.

Zákazková výroba tesnení na mieru - novinka spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o.

24.04.2017 | Počítačom riadený rezací stroj Atom FlashCut predstavuje tú najmodernejšiu a najpresnejšiu technológiu vo výrobe plochých tesnení.

Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Navrhovanie R&D kapacít v dodávateľských podnikoch automobilového priemyslu
Navrhovanie R&D kapacít v dodávateľských podnikoch automobilového p ...
 
 
Navrhovanie R&D kapacít v dodávateľských podnikoch automobilového priemyslu

Navrhovanie R&D kapacít v dodávateľských podnikoch automobilového priemyslu

Prieskum KPMG o výskume, vývoji a inováciách v automobilovom priemysle na Slovensku 2014 ukázal, že 78 % podnikov, ktoré sa zúčastnili na prieskume, plánuje v najbližších rokoch investovať do výskumu a vývoja. Tento pozitívny výsledok rúca tézu, že slovenský automobilový priemysel je a zostane iba na úrovni výrobno-montážnych dielní.

Po rozhodnutí vybudovať v podniku R&D centrum (research and development), resp. významne rozšíriť existujúce, prichádza kľúčová otázka, ako postupovať. Rozmanitosť výrobkov, technológií, ekonomických a ľudských zdrojov a podporných systémov pre inovácie obmedzuje použitie nejakého univerzálneho modelu. Vyžaduje si to individuálny projekt. V automobilovom priemysle je však dostatok praktických poznatkov z budovania a prevádzky R&D centier. Súbor získaných best practies eliminuje nereálne očakávania, nadbytočnosti a riziká v projekte.
 

Vybrané odporúčania pre koncipovanie projektu R&D centra

Zákazníkom R&D centra je výroba

Východiskom pre každý projekt je stanovenie cieľov. Zákaznícky prístup v automobilovom priemysle premietnutý na R&D centrum hovorí, že jeho zákazníkom je výroba podniku a musí pre ňu produkovať inovačné riešenia v požadovanom množstve, kvalite a čase (just in time princíp). R&D je podriadené budúcej stratégii podniku a príspevok k imidžu podniku je len okrajovým cieľom.
 

Inovačné talenty v tíme

Prax inovácií zdôrazňuje súťaž o talenty. Výskum a vývoj sú viac závislé na ľudských zdrojoch ako iné zložky hodnototvorného reťazca. Znakom R&D centra v dodávateľskom podniku je multiprofesijnosť. Optimálny tím vzniká kombináciou vyčlenenia pracovníkov podniku, napríklad z konštrukčnej a technologickej prípravy výroby doplneného o špecialistov s praxou výskumníkov. Získanie inovačných talentov sa môže riešiť umiestnením R&D centra mimo podniku, napríklad v priestoroch univerzity alebo technologického parku. Málo skúseností je zatiaľ s koncepciou realizovať R&D ako samostatnú spoločnosť formou start-upu alebo spin-offu.

 
   

Zapojenie R&D centra do inovačnej siete

Izolované R&D centrá majú opodstatnenie iba pri príprave prelomových inovácií s ohľadom na ochranu duševného majetku. Pragmatický prístup preferuje prácu v sieti. Externí partneri poskytujú nielen úzko špecializované znalosti, ale aj využitie unikátnych laboratórnych prístrojov a softvéru. Technické univerzity disponujú v tejto oblasti významným potenciálom, ktorý získali z grantov. Treba pripomenúť, že budovanie partnerských sietí je dlhodobý proces.
 

Grantová podpora znižuje investičnú náročnosť

Využitie grantovej podpory je cestou na zníženie investičnej náročnosti budovania R&D centier. Zložité podmienky spôsobujú, že podniky málo využívajú túto možnosť. V novom programovacom období je deklarovaná podpora aplikovaného výskumu a zmeny v administratíve, ktoré umož nia lepšiu efektívnosť využívania týchto prostriedkov.
 

Štíhly výskum a vývoj

Ak dodávateľský podnik uplatňuje princípy štíhlej výroby (leanproduction), aj jeho R&D centrum musí byť štíhle. Už v koncepcii R&D centra sa riešia otázky eliminácie plytvania, oneskorení, efektívnosti a podobne vo všetkých aktivitách tvorby inovácií. Tak je to aj pri vyspelých technológiách výroby automobilov, ktorým zodpovedajú vyspelé techniky a metódy realizácie výskumu a vývoja (simultánne a reverzné inžinierstvo, digitálne modelovanie, virtuálne testovanie, dizajn pre vyrobiteľnosť, spoľahlivosť, atď.).
 

Projektové riadenie

Aj budovanie malého R&D centra vyžaduje projektové riadenie – etapy, časovanie, priradenie zdrojov, koordinácia, systém hodnotenia. Projektové riadenie a výborný projektový manažér podporovaný vedením podniku sú predpokladmi úspešného vybudovania R&D centra.

Zdroj: Automotive Innovation Slovakia

Link: http://www.zapsr.sk/wp-content/uploads/2015/01/e-casopis_zap_22014.pdf

Foto: MorgueFile.com

5.2.2015
autor: Prof. Ing. Milan Kováč, DrSc., Katedra automobilovej výroby, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | HDPE
30.04.2017

 
 

Predaj | PET film
28.04.2017

 
 

Kúpa | PBT drť, farebný mix
28.04.2017

 
 

Predaj | Aglomerát PE
27.04.2017

 
 

Predaj | Tipelin 471-02
27.04.2017

 
 

Predaj | PP regranulát
27.04.2017

 
 

Predaj | PP regranulát
27.04.2017

 
 

Predaj | HDPE regranulát
27.04.2017

 
 
 
 
Výstavy
PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.

MACH-TECH

09.05.2017 | Medzinárodný veľtrh priemyselných strojov a zváracej techniky.

SOLIDS Dortmund 2017

10.05.2017 | SOLIDS Dortmund 2017 je vedúci veľtrh pre práškové a sypké materiály a technológie v Nemecku a uskutoční sa súbežne so 4. ročníkom veľtrhu RECYCLING-TECHNIK.

RECYCLING-TECHNIK Dortmund 2017

10.05.2017 | Veľtrh je zameraný na stroje a technické komponenty pre recykláciu a likvidáciu odpadov spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

BEOGRADSKI SAJAM

15.05.2017 | 61. medzinárodný veľtrh techniky a technických vymožeností sa koná v Srbsku.