PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Nová batéria pre páskovače STRAPEX

20.01.2017 | Ručný páskovač STRAPEX STB slúži na páskovanie predmetov rôznych veľkostí pomocou polypropylénovej PP alebo PET pásky.

Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Navrhovanie R&D kapacít v dodávateľských podnikoch automobilového priemyslu
Navrhovanie R&D kapacít v dodávateľských podnikoch automobilového p ...
 
 
Navrhovanie R&D kapacít v dodávateľských podnikoch automobilového priemyslu

Navrhovanie R&D kapacít v dodávateľských podnikoch automobilového priemyslu

Prieskum KPMG o výskume, vývoji a inováciách v automobilovom priemysle na Slovensku 2014 ukázal, že 78 % podnikov, ktoré sa zúčastnili na prieskume, plánuje v najbližších rokoch investovať do výskumu a vývoja. Tento pozitívny výsledok rúca tézu, že slovenský automobilový priemysel je a zostane iba na úrovni výrobno-montážnych dielní.

Po rozhodnutí vybudovať v podniku R&D centrum (research and development), resp. významne rozšíriť existujúce, prichádza kľúčová otázka, ako postupovať. Rozmanitosť výrobkov, technológií, ekonomických a ľudských zdrojov a podporných systémov pre inovácie obmedzuje použitie nejakého univerzálneho modelu. Vyžaduje si to individuálny projekt. V automobilovom priemysle je však dostatok praktických poznatkov z budovania a prevádzky R&D centier. Súbor získaných best practies eliminuje nereálne očakávania, nadbytočnosti a riziká v projekte.
 

Vybrané odporúčania pre koncipovanie projektu R&D centra

Zákazníkom R&D centra je výroba

Východiskom pre každý projekt je stanovenie cieľov. Zákaznícky prístup v automobilovom priemysle premietnutý na R&D centrum hovorí, že jeho zákazníkom je výroba podniku a musí pre ňu produkovať inovačné riešenia v požadovanom množstve, kvalite a čase (just in time princíp). R&D je podriadené budúcej stratégii podniku a príspevok k imidžu podniku je len okrajovým cieľom.
 

Inovačné talenty v tíme

Prax inovácií zdôrazňuje súťaž o talenty. Výskum a vývoj sú viac závislé na ľudských zdrojoch ako iné zložky hodnototvorného reťazca. Znakom R&D centra v dodávateľskom podniku je multiprofesijnosť. Optimálny tím vzniká kombináciou vyčlenenia pracovníkov podniku, napríklad z konštrukčnej a technologickej prípravy výroby doplneného o špecialistov s praxou výskumníkov. Získanie inovačných talentov sa môže riešiť umiestnením R&D centra mimo podniku, napríklad v priestoroch univerzity alebo technologického parku. Málo skúseností je zatiaľ s koncepciou realizovať R&D ako samostatnú spoločnosť formou start-upu alebo spin-offu.

 
   

Zapojenie R&D centra do inovačnej siete

Izolované R&D centrá majú opodstatnenie iba pri príprave prelomových inovácií s ohľadom na ochranu duševného majetku. Pragmatický prístup preferuje prácu v sieti. Externí partneri poskytujú nielen úzko špecializované znalosti, ale aj využitie unikátnych laboratórnych prístrojov a softvéru. Technické univerzity disponujú v tejto oblasti významným potenciálom, ktorý získali z grantov. Treba pripomenúť, že budovanie partnerských sietí je dlhodobý proces.
 

Grantová podpora znižuje investičnú náročnosť

Využitie grantovej podpory je cestou na zníženie investičnej náročnosti budovania R&D centier. Zložité podmienky spôsobujú, že podniky málo využívajú túto možnosť. V novom programovacom období je deklarovaná podpora aplikovaného výskumu a zmeny v administratíve, ktoré umož nia lepšiu efektívnosť využívania týchto prostriedkov.
 

Štíhly výskum a vývoj

Ak dodávateľský podnik uplatňuje princípy štíhlej výroby (leanproduction), aj jeho R&D centrum musí byť štíhle. Už v koncepcii R&D centra sa riešia otázky eliminácie plytvania, oneskorení, efektívnosti a podobne vo všetkých aktivitách tvorby inovácií. Tak je to aj pri vyspelých technológiách výroby automobilov, ktorým zodpovedajú vyspelé techniky a metódy realizácie výskumu a vývoja (simultánne a reverzné inžinierstvo, digitálne modelovanie, virtuálne testovanie, dizajn pre vyrobiteľnosť, spoľahlivosť, atď.).
 

Projektové riadenie

Aj budovanie malého R&D centra vyžaduje projektové riadenie – etapy, časovanie, priradenie zdrojov, koordinácia, systém hodnotenia. Projektové riadenie a výborný projektový manažér podporovaný vedením podniku sú predpokladmi úspešného vybudovania R&D centra.

Zdroj: Automotive Innovation Slovakia

Link: http://www.zapsr.sk/wp-content/uploads/2015/01/e-casopis_zap_22014.pdf

Foto: MorgueFile.com

5.2.2015
autor: Prof. Ing. Milan Kováč, DrSc., Katedra automobilovej výroby, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | Drť ABS MFI 8-16
20.01.2017

 
 

Kúpa | Kladivo CHARPY
20.01.2017

 
 

Predaj | LDPE biela fólia
20.01.2017

 
 
 
 

Kúpa | HDPE drť
19.01.2017

 
 

Kúpa | HDPE drť z přepravek
19.01.2017

 
 
 

Kúpa | HDPE drť z prepraviek
19.01.2017

 
 
 
Výstavy
Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

agrofood plastpack Ethiopia

03.02.2017 | 1. medzinárodný veľtrh pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, plasty, obaly a technológie.