PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

Simulácia procesu vstrekovania plastov - Cadmould® 3D-F® Essential

10.07.2017 | Cadmould® 3D-F® Essential je teraz voľne na stiahnutie. Táto ponuka platí v období od 1. júla do 30. septembra 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Navrhovanie R&D kapacít v dodávateľských podnikoch automobilového priemyslu
Navrhovanie R&D kapacít v dodávateľských podnikoch automobilového p ...
 
 
Navrhovanie R&D kapacít v dodávateľských podnikoch automobilového priemyslu

Navrhovanie R&D kapacít v dodávateľských podnikoch automobilového priemyslu

Prieskum KPMG o výskume, vývoji a inováciách v automobilovom priemysle na Slovensku 2014 ukázal, že 78 % podnikov, ktoré sa zúčastnili na prieskume, plánuje v najbližších rokoch investovať do výskumu a vývoja. Tento pozitívny výsledok rúca tézu, že slovenský automobilový priemysel je a zostane iba na úrovni výrobno-montážnych dielní.

Po rozhodnutí vybudovať v podniku R&D centrum (research and development), resp. významne rozšíriť existujúce, prichádza kľúčová otázka, ako postupovať. Rozmanitosť výrobkov, technológií, ekonomických a ľudských zdrojov a podporných systémov pre inovácie obmedzuje použitie nejakého univerzálneho modelu. Vyžaduje si to individuálny projekt. V automobilovom priemysle je však dostatok praktických poznatkov z budovania a prevádzky R&D centier. Súbor získaných best practies eliminuje nereálne očakávania, nadbytočnosti a riziká v projekte.
 

Vybrané odporúčania pre koncipovanie projektu R&D centra

Zákazníkom R&D centra je výroba

Východiskom pre každý projekt je stanovenie cieľov. Zákaznícky prístup v automobilovom priemysle premietnutý na R&D centrum hovorí, že jeho zákazníkom je výroba podniku a musí pre ňu produkovať inovačné riešenia v požadovanom množstve, kvalite a čase (just in time princíp). R&D je podriadené budúcej stratégii podniku a príspevok k imidžu podniku je len okrajovým cieľom.
 

Inovačné talenty v tíme

Prax inovácií zdôrazňuje súťaž o talenty. Výskum a vývoj sú viac závislé na ľudských zdrojoch ako iné zložky hodnototvorného reťazca. Znakom R&D centra v dodávateľskom podniku je multiprofesijnosť. Optimálny tím vzniká kombináciou vyčlenenia pracovníkov podniku, napríklad z konštrukčnej a technologickej prípravy výroby doplneného o špecialistov s praxou výskumníkov. Získanie inovačných talentov sa môže riešiť umiestnením R&D centra mimo podniku, napríklad v priestoroch univerzity alebo technologického parku. Málo skúseností je zatiaľ s koncepciou realizovať R&D ako samostatnú spoločnosť formou start-upu alebo spin-offu.

 
   

Zapojenie R&D centra do inovačnej siete

Izolované R&D centrá majú opodstatnenie iba pri príprave prelomových inovácií s ohľadom na ochranu duševného majetku. Pragmatický prístup preferuje prácu v sieti. Externí partneri poskytujú nielen úzko špecializované znalosti, ale aj využitie unikátnych laboratórnych prístrojov a softvéru. Technické univerzity disponujú v tejto oblasti významným potenciálom, ktorý získali z grantov. Treba pripomenúť, že budovanie partnerských sietí je dlhodobý proces.
 

Grantová podpora znižuje investičnú náročnosť

Využitie grantovej podpory je cestou na zníženie investičnej náročnosti budovania R&D centier. Zložité podmienky spôsobujú, že podniky málo využívajú túto možnosť. V novom programovacom období je deklarovaná podpora aplikovaného výskumu a zmeny v administratíve, ktoré umož nia lepšiu efektívnosť využívania týchto prostriedkov.
 

Štíhly výskum a vývoj

Ak dodávateľský podnik uplatňuje princípy štíhlej výroby (leanproduction), aj jeho R&D centrum musí byť štíhle. Už v koncepcii R&D centra sa riešia otázky eliminácie plytvania, oneskorení, efektívnosti a podobne vo všetkých aktivitách tvorby inovácií. Tak je to aj pri vyspelých technológiách výroby automobilov, ktorým zodpovedajú vyspelé techniky a metódy realizácie výskumu a vývoja (simultánne a reverzné inžinierstvo, digitálne modelovanie, virtuálne testovanie, dizajn pre vyrobiteľnosť, spoľahlivosť, atď.).
 

Projektové riadenie

Aj budovanie malého R&D centra vyžaduje projektové riadenie – etapy, časovanie, priradenie zdrojov, koordinácia, systém hodnotenia. Projektové riadenie a výborný projektový manažér podporovaný vedením podniku sú predpokladmi úspešného vybudovania R&D centra.

Zdroj: Automotive Innovation Slovakia

Link: http://www.zapsr.sk/wp-content/uploads/2015/01/e-casopis_zap_22014.pdf

Foto: MorgueFile.com

5.2.2015
autor: Prof. Ing. Milan Kováč, DrSc., Katedra automobilovej výroby, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 

Predaj | PS HIPS černá drť
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.