PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Hľadáte partnera, ktorý Vaše zadania, projekty či problémy v oblasti priemyselnej automatizácie vyrieši „na kľúč“?

28.04.2017 | Oslovte nás. Účelom Well automation s.r.o. je pomáhať ľuďom, aby stroje a automatizované výrobné linky vyrábali lepšie, bez strát, s vyššou efektivitou a spoľahlivo.

Fatra a.s. ponúka regranuláciu plastových odpadov (PP, PE, PP/PE, EVAC)

26.04.2017 | Spoločnosť Fatra, a.s. - tradičný spracovateľ plastov v Českej republike, rozšírila výrobné možnosti o úpravy interného a externého plastového odpadu na regranulačnej linke.

Mercedes na Autosalóne Bratislava 2017 s európskou výstavnou premiérou

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón bude tento rok skutočne výnimočný. Okrem dvoch stredoeurópskych premiér (Mazda CX-5 a Mazda MX-5 RF) ho obohatí aj jedna európska výstavná premiéra, dlho očakávaný model Mercedes Benz triedy S.

Zákazková výroba tesnení na mieru - novinka spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o.

24.04.2017 | Počítačom riadený rezací stroj Atom FlashCut predstavuje tú najmodernejšiu a najpresnejšiu technológiu vo výrobe plochých tesnení.

Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > NATUR-PACK na 21. ročníku konferencie Packaging Waste and Sustainability Forum 2014 – 3.časť
NATUR-PACK na 21. ročníku konferencie Packaging Waste and Sustainab ...
 
 
NATUR-PACK na 21. ročníku konferencie Packaging Waste and Sustainability Forum 2014 – 3.časť

NATUR-PACK na 21. ročníku konferencie Packaging Waste and Sustainability Forum 2014 – 3.časť

V tretej časti o konferencii Packaging Waste and Sustainability Forum 2014 sa zameriame na pohľad a skúsenosti tzv. povinných osôb, spoločností, ktoré spadajú pod aplikáciu rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EPR). Nakoľko aplikácia EPR sa líši v jednotlivých štátoch, nadnárodným spoločnostiam tak vyvstáva problém ako systémovo a funkčne nastaviť EPR v ich spoločnostiach.

Coca-Cola Hellenic

Postrehy z pohľadu povinnej osoby v rámci aplikácie EPR poskytla Sabine Strnad z Coca-Cola Hellenic. Ako jeden z najväčších problémov vnímajú prístup štátov k plneniu stanovených recyklačných cieľov, ktoré krajina oficiálne spĺňa, ale nie vždy správnymi cestami (napríklad PET fľaše nepochádzajú zo separovaného zberu, ale sú zbierané zo skládok odpadov, ciele pre recykláciu sú plnené nie zo spotrebiteľských ale z priemyselných obalov). Základnými požiadavkami pre zabezpečenie fungujúceho systému a rovnakých podmienok na trhu by malo byť uvádzanie skutočných nákladov pre jednotlivé obalové materiály, nedotovanie jedného obalového materiálu iným, transparentnosť, rovnaké podmienky pre všetkých hráčov, neziskový princíp, či spolupráca s obcami. Čo je potrebné teda urobiť? Zabezpečiť efektívnu implementáciu európskej legislatívy v členských štátoch, vytvoriť jasné definície, definovať práva a povinností clearingového centra, obcí a priemyslu, stanoviť minimálne požiadavky pre organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), či posilniť separovaný zber z domácností, čo zabezpečí rovnaké podmienky na trhu pre všetkých účastníkov.

THE CARLSBERG GROUP             

O tom, ako si spoločnosť Carlsberg počína s EPR informoval senior CSR manager, Simon Hoffmeyer Boas. V spoločnosti má na starosti program udržateľnosti obalov, založený na 4R – Reduse, Reuse, Recycle, Rethink, s využitím conceptu „Cradle-to-Cradle“ – materiály sú navrhované tak, aby z nich nevznikal odpad alebo boli hneď využité na opätovné použitie alebo recykláciu. Do programu sú zapojení dodávatelia, spotrebitelia i partneri spoločnosti. Výsledkom programu je znížená závislosť na prírodných zdrojoch, informovanie a zapojenie spotrebiteľov, inovácie v technológiách.

IKEA     

Monica Mireles Serrano sa zamerala na prístup spoločnosti IKEA nie len v dosahovaní cieľov stanovených EK, ale vo väčšom merítku na ochranu životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov. IKEA presadzuje svoju stratégiu „People & Planet Positive“, v ktorej sa snaží inšpirovať svojich zákazníkov k viac udržateľnému životu využívaním ich produktov založených na princípe udržateľnosti, investuje do energetického sektora, aby sa stali menej závislými na primárnych zdrojoch energie a neustále vytvára priaznivejšie prostredie pre svojich zamestnancov. IKEA pravidelne vylepšuje svoju logistiku so zameraním sa na „ploché“ obaly, čím je podmienená skladateľnosť ich produktov. Pri obaloch uplatňujú filozofiu „tak málo/tak priaznivé pre ŽP/tak praktické pre zamestnancov aj zákazníkov, ako sa len dá“. Uprednostňujú obaly z jedného materiálu, jednak pre uľahčenie recyklácie a jednak pre zjednodušenie ich evidencie. Určite ste si všimli, že drevené palety nahradili papierovými a v súčasnosti sa venujú výskumu nahradenia polystyrénu obalovým materiálom založeným na princípe húb. Aj podľa nich je dôležitá harmonizácia definícii a výkazníctva, transparentnosť v poplatkoch či investovanie do spracovateľských kapacít v každom členskom štáte.

Marks & Spencer           

Plán A spoločnosti Marks & Spencer predstavil Andrew Speck, Commercial and Environmental Packaging Manager. Plán A pozostáva z opatrení na redukciu množstva použitých obalov, na zvýšenie používania recyklovateľných obalov či informovaní spotrebiteľa. Len zmenou typu obalu bola spoločnosť schopná znížiť spotrebu obalov o 25 %, 91 % používaných obalov je vhodných na recykláciu, ťažko recyklovateľný polystyrén nahradili papierovými obalmi, plastové obaly nenahradzujú sklenenými, ale hľadajú udržateľné riešenia pre jednotlivé obalové materiály, v rámci svojich obchodov používajú približne 70 % opakovane použiteľných obalov. Niekto by mohol namietať, že ich produkty obsahujú viac obalového materiálu ako je potrebné. Avšak Marks & Spencer ide aj cestou predchádzania vzniku odpadu z potravín, a na základe podrobných analýz  starostlivo vyberajú obal pre jednotlivé výrobky. Aby ich výrobky ostali dlhšie čerstvé aj u zákazníka, pripravili pre nich schému ako skladovať dané produkty, aby si svoju kvalitu zachovali čo najdlhšie. Okrem svojho hlavného zamerania podporujú aj udržateľnosť lesov či realizujú aktivity v rozvojových krajinách.

Aj na príklade týchto spoločností je možné vidieť ochotu a snahu ísť nad rámec stanovených povinností legislatívou a podporovať ochranu a zachovanie životného prostredia. EPR sa dá považovať za prvý povinný krok, od ktorého sa viacerí odrazili a nechali sa inšpirovať ako môžu negatívne dopady svojej činnosti zmierniť podporou udržateľnosti či už z environmentálneho alebo ekonomického hľadiska.

Konferencia Packaging Waste and Sustainability Forum poskytla veľa užitočných informácii a námetov pre aplikáciu EPR, s možnosťou porovnania a poučenia sa od druhých, či už členských štátov alebo spoločnosti samotných. Veríme, že aj budúci ročník bude mať také dobré zastúpenie aj účasť, ako tomu bolo tento rok.

Carlsberg Hellenic  IKEA  MARKS & SPENCER

28.4.2014
autor: Mgr. Alexandra Grgulová, NATUR-PACK, a.s.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | HDPE
30.04.2017

 
 

Predaj | PET film
28.04.2017

 
 

Kúpa | PBT drť, farebný mix
28.04.2017

 
 

Predaj | Aglomerát PE
27.04.2017

 
 

Predaj | Tipelin 471-02
27.04.2017

 
 

Predaj | PP regranulát
27.04.2017

 
 

Predaj | PP regranulát
27.04.2017

 
 

Predaj | HDPE regranulát
27.04.2017

 
 
 
 
Výstavy
Vietnam Manufacturing Expo 2017

26.04.2017 | Popredná výstava o obrábacích strojov pre formy a vstrekovacie technológie pre plasty.

PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.

MACH-TECH

09.05.2017 | Medzinárodný veľtrh priemyselných strojov a zváracej techniky.

SOLIDS Dortmund 2017

10.05.2017 | SOLIDS Dortmund 2017 je vedúci veľtrh pre práškové a sypké materiály a technológie v Nemecku a uskutoční sa súbežne so 4. ročníkom veľtrhu RECYCLING-TECHNIK.

RECYCLING-TECHNIK Dortmund 2017

10.05.2017 | Veľtrh je zameraný na stroje a technické komponenty pre recykláciu a likvidáciu odpadov spôsobom šetrným k životnému prostrediu.