• Úvod
 • Odborné články
 • Na stretnutí členov Slovenského plastikárskeho klastra sa hovorilo aj o duálnom vzdelávaní

Na stretnutí členov Slovenského plastikárskeho klastra sa hovorilo aj o duálnom vzdelávaní

 • 22.06.2017
 • Služby
Na stretnutí členov Slovenského plastikárskeho klastra sa hovorilo aj o duálnom vzdelávaní

V stredu 14. júna 2017 sa v Nitre stretli členovia Slovenského plastikárskeho klastra (SPK) a pozvaní hostia, aby spolu prebrali dôležité aktivity klastra, uskutočnené v roku 2016. Predstavil sa aj plán rámcových aktivít na rok 2017.

Pozvanie prijalo asi 60 členov a hostí. Viedli sa riadené diskusie, pričom prioritne sa venovala pozornosť oblasti Duálneho vzdelávania. Preberali sa strategické plány prípravy personálu a rozoberala problematika získavania kvalifikovaných ľudských zdrojov. Prezentovali sa tu aj rámce nového študijného odboru pre Duálne vzdelávanie – Technik plastikárskej výroby. K tejto téme sa predstavil aj návrh projektu o možnostiach internetového/ podnikového vzdelávania a výučbový softvér PICAT II.

Ďalšie témy diskusie sa týkali rozvoja nových projektov, kooperácie a podpory predaja (predstavenie nového medzinárodného projektu STU, predstavenie možností a aktivít SARIO, predstavenie možnosti spolupráce SBA, predstavenie návrhu obsahu Britsko-slovenského fóra, FAKUMA – veľtrh a možnosti spoločnej návštevy, spolupráca na Slovensko-rakúskom strojárskom a plastikárskom fóre atď.)

Na stretnutí členov Slovenského plastikárskeho klastra sa hovorilo aj o duálnom vzdelávaní


V neposlednom rade sa hovorilo o vede a výskume (podpora nových myšlienok, transfer licencií a patentov technológií do zahraničia).

SPK je klaster s najväčším počtom členov na Slovensku. Úlohy a ciele, ktoré si predsavzal na rok 2017 sú nevyhnutné a budú mať pre členov veľký prínos.

www.spklaster.sk

 • autor:
 • red.

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať


 • Najvýkonnejšia UV tlačiareň na Slovensku

  Najvýkonnejšia UV tlačiareň na Slovensku

  • 19.03.2018

  Najväčšou výhodou tlačiarne Willmark je široké technologické portfólio, ktoré obsiahne všetky požiadavky na vysokokvalitnú digitálnu a ofsetovú tlač. Tlačiareň Willmark zostáva verná povesti inovátora a opäť priniesla na slovenský trh nové prevratné tlačové technológie, vrátane najrýchlejšieho HQ...

 • PlasticPortal.eu navštívil veľtrh EmbaxPrint

  PlasticPortal.eu navštívil veľtrh EmbaxPrint

  • 06.03.2018

  Slávnostné zahájenie Medzinárodných potravinárskych veľtrhov a veľtrhu EmbaxPrint otvoril minister poľnohospodárstva Jiří Milek a prebehlo v Rotunde pavilóne A, súčasťou ceremoniálu bolo odovzdanie ocenení Zlatá Salima a Zlatý...

 • Smart Industry konferencia TRENDUSTRY 2018 potvrdila záujem o Priemysel 4.0

  Smart Industry konferencia TRENDUSTRY 2018 potvrdila záujem o Priemysel 4.0

  • 01.03.2018

  Smart Industry konferencia TRENDUSTRY 2018 okrem jedinečnosti svojho konceptu, potvrdila aj naliehavý záujem výrobných firiem zisťovať ako čeliť výzvam Industry 4.0. Nový koncept využil dvojdňový priestor pre komplexné uchopenie témy akcelerácie firemných procesov pomocou digitalizácie. Účastníkom...


 • Skupina MOL spustila službu zdieľania automobilov (carsharingu) v Budapešti

  Skupina MOL spustila službu zdieľania automobilov (carsharingu) v Budapešti

  • 29.01.2018

  Skupina MOL predstavila novú službu zdieľania automobilov MOL Limo, ktorá odzrkadľuje ambície spoločnosti stať sa prvou voľbou pre zákazníkov a byť priekopníkom v oblasti riešení mobility v strednej a východnej Európe. V rámci stratégie do roku 2030 je cieľom Skupiny MOL prispôsobiť sa dynamike...

 • SOVA Digital pripravuje konferenciu TRENDUSTRY 2018

  SOVA Digital pripravuje konferenciu TRENDUSTRY 2018

  • 24.01.2018

  Spoločnosť SOVA Digital pripravuje konferenciu TRENDUSTRY 2018 zameranú na jednoduchý a komplexný nábeh priemyselných výrob na Industry 4.0. pod názvom Digitalizáciou k akcelerácii podnikových procesov sa bude 13.-14. februára 2018 v hoteli Partizán na Táloch, ako prvá konferencia na Slovensku,...

 • PF 2018

  PF 2018

  • 22.12.2017

  Veselé Vianoce a šťastný nový rok...