PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > MOLDFLOW MPI od Resinex – výhoda pro Vaše formy a díly
MOLDFLOW MPI od Resinex – výhoda pro Vaše formy a díly
 
 
MOLDFLOW MPI od Resinex – výhoda pro Vaše formy a díly

MOLDFLOW MPI od Resinex – výhoda pro Vaše formy a díly

Výrazné snížení nákladů! Nyní, pokud nakupujete materiál od firmy Resinex, můžete získat další výhody díky jednomu z nejlepších nástrojů pro analýzu a optimalizaci plastového dílu i vstřikovací formy. Tato služba je pro zákazníky firmy Resinex (v závislosti na přiměřenosti a materiálových požadavcích) zdarma jako doplňkový servis k dodávkám plastů.

Moldflow MPI nabízí:

- Včasné zjištění problému

- Optimalizaci vstřikovací formy

- Optimalizaci tvaru výlisku

- Kompletní optimalizaci výrobku

 

Moldflow  
   

MPI – Flow simuluje fáze plnění a dotlaku vstřikovacího cyklu a analyzuje tokové chování taveniny termoplastu, takže pomůže zajistit efektivní výrobu kvalitního výlisku bez studených spojů, propadlin či vzduchových bublin.

 

MPI – Cool umožňuje optimalizovat formu, její tvar a tvar chladících okruhů tak, aby se dosáhlo stejnoměrného chlazení výlisku, maximálního zkrácení vstřikovacího cyklu, odstránění deformace dílu způsobené nestejnoměrným chlazením a celkového snížení výrobních nákladů.

 

MPI - Warp pomáhá předpovědět smrštění a deformace plastového výlisku způsobené vnitřním napětím vyvolaným vstřikovacím procesem a také způsobené nerovnoměrným tlakem formy na výlisek. MPI-Warp zjistí příčinu deformace, identifikuje za jakých podmínek se deformace projeví a umožní optimalizaci tvaru formy a výlisku, použitého plastu a vstřikovacích parametrů ještě předtím než se započne se stavbou formy.

Moldflow  
   

MPI – Fiber předpovída orientaci vláken ve výlisku při zpracování plněných plastů a tím i výslednou pevnost výlisku. Je také důležité poznat a kontrolovat orientaci vláken u plněných materiálů pro snížení rozdílů smrštění v různých směrech a tím minimalizovat deformace výlisku.

 

MPI – Shrink analyzuje smrštění polymeru na základě zvolených vstřikovacích parametrů a zvoleného plastu a nabízí věrohodnou předpověď lineárního smrštění nezávisle na analýze deformace.

Více informací o této službě a dodávaných materiálech najdete na www.resinex.cz, www.resinex.sk nebo www.resinex.com.

6.6.2012
autor: Ing.Jakub Hrdina
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | Kontajnery
23.07.2017

 
 
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.