PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Mercedes na Autosalóne Bratislava 2017 s európskou výstavnou premiérou

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón bude tento rok skutočne výnimočný. Okrem dvoch stredoeurópskych premiér (Mazda CX-5 a Mazda MX-5 RF) ho obohatí aj jedna európska výstavná premiéra, dlho očakávaný model Mercedes Benz triedy S.

Zákazková výroba tesnení na mieru - novinka spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o.

24.04.2017 | Počítačom riadený rezací stroj Atom FlashCut predstavuje tú najmodernejšiu a najpresnejšiu technológiu vo výrobe plochých tesnení.

Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

Viete ako prebieha proces radiačného sieťovania v spoločnosti BGS?

18.04.2017 | Táto metóda výrazne zlepšuje vlastnosti plastov. Pozrite si nové video o radiačnom sieťovaní firmy BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.

V Slovnafte sa v apríli začnú generálne revízie časti rafinérskej výroby

12.04.2017 | Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., odstaví po Veľkej noci časť svojich výrobných zariadení. Dôvodom sú pravidelné generálne revízie, ktoré majú zabezpečiť ďalší bezproblémový chod technológií. Odstavených bude postupne 16 výrobných jednotiek. Ich opätovný nábeh na plnú produkciu je naplánovaný na polovicu júna 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Moldex3D/eXplorer – brána do světa 3D simulací vstřikování plastů
Moldex3D/eXplorer – brána do světa 3D simulací vstřikování plastů
 
 
Moldex3D/eXplorer – brána do světa 3D simulací vstřikování plastů

Moldex3D/eXplorer – brána do světa 3D simulací vstřikování plastů

Tečení taveniny v dutině formy je komplikovaný proces. Zejména u dílů s proměnnými tloušťkami stěn lze jen ztěží odhadnout, zda bude dutina formy správně doplněna a kde mohou vzniknout vady v díle. Designy plastových dílů jsou v dnešní době stále složitější a komplexnější. Navíc designéři plastových dílů často nemají znalosti technologie vstřikování plastů ani plastových materiálů a netuší, jaké komplikace způsobují navrženým designem dílu konstruktérům forem a lisovnám.

V praxi nelze bez pomoci spolehlivého simulačního softwaru založeného na plnohodnotné 3D technologii výpočtu odhadnout problémy, které mohou při výrobě nastat. Zvláště v době ekonomické krize a všeobecné snahy o úsporu nákladů je třeba si uvědomit, že nejefektivněji lze šetřit náklady předcházením problémů. Proto je třeba zpracovat simulaci vstřikování již ve velmi rané fázi vývoje produktu, a to nejlépe již při vývoji designu dílu, nejpozději však při konstrukci formy, ještě předtím, než je forma vyrobena a provedeny její první zkoušky. Toto si uvědomují zejména větší nadnárodní firmy, které interně 3D simulační softwary pro analýzu designu plastových dílů (resp. forem) používají, či požadují zpracování 3D simulace vstřikování jako součást výroby formy či dodávky samotných vzorových dílů. U středních a menších firem se dnes otázka vlastnictví simulačního softwaru stává předmětem konkurenceschopnosti firmy na trhu.

CAD

Nový cenově dostupný nástroj pro simulace - Moldex3D/eXplorer

Aby byly kvalitní 3D simulační nástroje pro uživatele co nejdostupnější, přišla firma CoreTech – vývojář špičkového CAE softwaru pro analýzu vstřikování plastů Moldex3D - na trh s novou nadstavbou CADu – softwarem Moldex3D/eXplorer. Tato nadstavba představuje cenově dostupný simulační nástroj i pro malé firmy či živnostníky.  Uživatelsky velmi jednoduchý a přívětivý nástroj však zároveň pracuje s vysoce kvalitní plnohodnotnou 3D technologií a rychlými paralelními výpočty. To jsou unikátní atributy tohoto typu softwaru, které jej technologicky staví na špičku na světovém trhu.

Komu je Moldex3D/eXplorer určen?

Designérům dílů či konstruktérům forem, kteří při své práci používají „mainstream CAD software“ - Pro/Engineer, SolidWorks nebo NX.

Moldex3D/eXplorer je nadstavbou CAD softwarů ve verzích:
• Pro/Engineer verze Wildfire 3.0 / 4.0 / 5.0
• SolidWorks verze 2008 SP5 / 2009 / 2010
• NX verze 5.0 / 6.0 / 7.0

Design ve 3D, analýza ve 3D!

Komplexní geometrie nemohou být s úspěchem simulovány pomocí 2.5D technologie! U složitých designů dílů s proměnlivými tloušťkami stěn nelze použít zastaralou 2.5D technologii (někdy též nazývanou 3D-F), protože vlivem zjednodušení výpočtu jsou do výsledků vnášeny nepřesnosti a někdy i podstatné chyby vedoucí ke špatným predikcím. Proto jsou simulace i v této nadstavbě prováděny pomocí nejmodernější a nejspolehlivější plnohodnotné 3D technologie výpočtu, která kromě kvalitních výsledků zároveň umožňuje i 3D vizualizaci problematických míst v konstrukci dílu.

Jaké typy výstupů Moldex3D/eXplorer nabízí? 
 

 int.

 Tato CAE nadstavba provádí detailní analýzu fáze plnění dutiny formy. Výsledky výpočtu plnění jsou animovány do videa plnění, které přesně zachycuje postup taveniny dutinou formy. Tento software odhalí nedostřiky, zamrzání taveniny při plnění tenkých stěn dílu, uzavírání vzduchu ve stěně dílu nebo na okrajích dutiny formy, kde je třeba počítat při konstrukci formy s odvzdušněním.  Pomůže určit optimální počet a polohu vtoků a zhodnotit, zda je plnění dutiny formy od jednotlivých vtoků vyvážené. Slouží k lokalizaci a optimalizaci polohy studených spojů, které budou představovat jak potenciálně slabá místa dílu, tak i způsobovat optické vady na pohledových plochách. Důležitým výstupem je i vstřikovací tlak a uzavírací síla stroje potřebná k lisování daného dílu. Tyto výstupy jsou zobrazovány i v grafech, které lze kombinovat s animací plnění dutiny formy, aby tak konstruktér získal důležité informace o spotřebě tlaku při plnění různých oblastí dílu (např. při zatékání tenkých stěn).

Software odhalí a ve 3D vizualizuje potenciálně problematická místa v konstrukci dílu. Jsou to zejména oblasti s nahromaděním hmoty, kde bude hrozit vznik vad, jako jsou propady povrchu či lunkry uvnitř stěn dílu. Tyto problematické oblasti také mohou způsobovat vyšší deformace dílu. Zároveň spočítá, jak budou tyto oblasti prodlužovat dobu chlazení a tím vlastně prodražovat výrobu kvůli delší době cyklu.
 
Včasné odhalení a vizualizace potenciálních problémů konstrukce dílu (resp. formy) umožní uživatelům provést včas (ještě ve fázi počítačových modelů) nutné zásahy do designu dílu a formy, aby se těmto problémům podařilo předejít či je minimalizovat. Tento software tak pomůže urychlit a zefektivnit proces optimalizace designu dílu a zároveň usnadní komunikaci mezi zadavatelem projektu, designérem dílu, konstruktérem formy a lisovnou.

   


Shrnutí výhod softwaru Moldex3D/eXplorer:


• Plně integrovaný software do CAD (Pro/Engineer, SolidWorks, NX) – práce ve známém prostředí
• Jednoduché ovládání, není třeba žádného zaškolování uživatelů
• Zcela automatické generování 3D sítě přímo z CAD modelu bez konverzí
• Databáze plastových materiálů (> 5.000 materiálů)
• Uživatelsky přívětivé rozhraní pro nastavení vstřikovacích parametrů
• Simulace pomocí plnohodnotné 3D technologie
• Rychlé paralelní výpočty (až na 4 jádra procesoru)
• Přesné 3D zobrazení výsledků, animace, grafy, izoplochy,…
•  Možnost automatického generování zprávy z výsledků ve formátu HTML
• Identifikace potenciálních problémů v kvalitě dílu, konstrukci formy či při vstřikování
• Cenově dostupný nástroj pro nejširší spektrum uživatelů

Moldex3D – nástroj budoucí generace


Pro náročnější analýzy lze Moldex3D/eXplorer upgradovat na vyšší verze produktů pro analýzu vstřikování – Moldex3D/eDesign nebo Moldex3D/Solid. Ty umožňují provádět nejširší spektrum hloubkových analýz v oboru vstřikování plastů

 Moldex3D/eDesign a Moldex3D/Solid umožňují simulovat:

• Tradiční proces vstřikování termoplastů
• Kaskádové vstřikování
• Mikrovstřikování
• Multikomponentní a multisekvenční vstřikování  a vstřikování se zálisky
• Prostorovou orientaci vláknitého plniva a jeho vliv na deformaci
• Technologii Rapid Heat and Cool
• Vstřikovací proces s asistencí plynu
• Technologii RIM (vstřikování termosetů)
• Vstřikování do pootevřené formy
• Proces enkapsulace mikročipů
• Optické vlastnosti transparentních dílů
• Poskytují kvalitní výstupy do pevnostních analýz
int 
   

Simulační software Moldex3D je díky šíři svých produktů (Moldex3D/eXplorer, Moldex3D/eDesign a Moldex3D/Solid) a spektru nabízených modulů natolik variabilní, že může uspokojit jak standardní nároky, tak i nejvyšší požadavky kladené na analýzy. Tento software vyniká nejlepší 3D technologií založenou na objemové hybridní síti a vysoce výkonné metodě konečných objemů (HPFVM). Jako jediný na trhu pracuje s plnohodnotnou 3D sítí všech komponent formy. Je schopen podchytit reálné 3D efekty jako jsou fontánový tok taveniny, efekt setrvačnosti, prostorovou orientaci vláken, vznik nerovnoměrného plnění dutin formy vlivem teplotního pole taveniny vzniklého při tečení vtokovou soustavou, prostorovou teplotu formy nebo viskoelasticitu taveniny.

Moldex3D se díky jednoduchosti ovládání, nejpokrokovější plnohodnotné 3D technologii, spolehlivým výsledkům a rychlosti paralelního výpočtu stává silným nástrojem nové generace inženýrů v oblasti vývoje, konstrukce a výroby plastových dílů a forem pro technologii vstřikování.

Výhradním distributorem simulačního softwaru Moldex3D je v České republice a na Slovensku firma SimulPlast s.r.o.

Neváhejte nás kontaktovat a tento simulační software si vyzkoušet přímo u Vás ve firmě.

SimulPlast s.r.o.
Pobočka v České republice: Na Zelince 1280, 751 31  Lipník nad Bečvou  
tel.: 00420 581 111 561-2, 00420 603 172 451
Pobočka na Slovensku: Na letisko  2129/28, 058 01  Poprad
tel.: 00421 911 427 019

simulplast@simulplast.cz
www.simulplast.cz


 

5.9.2010
autor: red.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 

Kúpa | Míchací silo
25.04.2017

 
 
 

Predaj | HIPS drť
24.04.2017

 
 

Predaj | ABS drť
24.04.2017

 
 
 

Predaj | PPA Amodel GF 33%
21.04.2017

 
 

Kúpa | Drť PP GF30%
20.04.2017

 
 
 
 
Výstavy
HANNOVER MESSE

24.04.2017 | R&D, priemyselná automatizácia a IT, priemyselné dodávky, výrobné inžinierstvo a služby, energia a technológie pre životné prostredie.

AUTOSALÓN Bratislava 2017

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón je najdôležitejšou automobilovou udalosťou roka na Slovensku.

INNOFORM

25.04.2017 | Medzinárodný kooperatívny veľtrh pre nástroje a spracovateľský priemysel.

Vietnam Manufacturing Expo 2017

26.04.2017 | Popredná výstava o obrábacích strojov pre formy a vstrekovacie technológie pre plasty.

PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.