PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > MOL: Výsledky za 1. polrok 2013 ovplyvnila komplikovaná situácia na európskom trhu
MOL: Výsledky za 1. polrok 2013 ovplyvnila komplikovaná situácia na ...
 
 
MOL: Výsledky za 1. polrok 2013 ovplyvnila komplikovaná situácia na európskom trhu

MOL: Výsledky za 1. polrok 2013 ovplyvnila komplikovaná situácia na európskom trhu

Skupina MOL dosiahla v 2. štvrťroku 2013 čistý zisk EBITDA upravený o aktuálne náklady na zásoby (CCS) vo výške 112 mld. HUF, čo bolo o 21 % menej ako v predchádzajúcom štvrťroku. Dôvodom poklesu bol predovšetkým slabší výkon divízie Upstream (prieskum a ťažba), zatiaľ čo divízie Downstream (rafinácia a výroba ropných produktov) a Gas Midstream (preprava plynu) vykazovali štandardné výsledky.

MOL: Výsledky za 1. polrok 2013 ovplyvnila komplikovaná situácia na európskom trhu:

  • Čisté tržby na stabilnej úrovni 1320 mld. HUF
  • Čistý zisk EBITDA upravený o aktuálne náklady na zásoby (CCS) v 2. štvrťroku 2013 vo výške 112 mld. HUF, čo bolo o 21 % menej ako v 1. štvrťroku
  • Finančná situácia sa zlepšuje: Čistá zadlženosť opäť klesla na 5-ročné minimum 21,2 %

Výsledky divízie Upstream oslabila nižšia cena ropy a ďalší pokles produkcie. V Downstream-e pozitívny vplyv sezónneho rastu dopytu a  tržieb korigovali zhoršujúce sa vonkajšie podmienky, ako napríklad zníženie crack spreadov motorových palív a pokles spreadu medzi cenou ropy Brent a Ural, ako aj niekoľko neplánovaných odstávok. Relatívne stabilný výkon divízie Gas Midstream bol dosiahnutý kombináciou sezónneho zníženia objemu prepravy plynu (FGSZ) a určitých strát, pokiaľ ide o obchodovanie s plynom v Chorvátsku.

Celkovo sa finančná situácia Skupiny MOL naďalej zlepšovala. Skupina vygenerovala v 2. štvrťroku 2013 cash flow z prevádzkovej činnosti vo výške 238 mld. HUF, čo znamená medziročný nárast o 47 %, čiastočne v dôsledku nižšej potreby kapitálu pri znížení cien ropy. Čistá zadlženosť klesla v 2. štvrťroku na 5-ročné minimum, a to 21 %.

Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SkupinyMOL povedal: „Naše výsledky za druhý štvrťrok boli negatívne ovplyvnené tak vonkajšími i vnútornými faktormi, a to najmä v divízii Upstream. Nižšie ceny ropy a neustále klesajúca produkcia uhľovodíkov poznačili náš najziskovejší segment. Aj napriek turbulentnému trhovému prostrediu sme však boli schopní výrazne posilniť divíziu Upstream prostredníctvom dvoch faktorov, ktoré budú  dôležité pre náš budúci úspech.

V prvom rade sme dosiahli významný míľnik, pokiaľ ide o náš projekt v Kurdistane, keď regionálna vláda schválila plán rozvoja ložiska Shaikan obsahujúce zásoby ropy, čo znamená ďalší krok k spusteniu prvej etapy produkcie. To nám pomôže vyvážiť pokles zaznamenaný v postupne sa vyčerpávajúcich ložiskách.

Druhým faktorom bolo posilnenie nášho tímu vrcholového manažmentu o nového výkonnéhoviceprezidenta Skupiny MOL pre oblasť prieskumu a ťažby. Do tejto, pravdepodobne našej najdôležitejšej, divízie Alexander Dodds prináša vynikajúce medzinárodné skúsenosti. Som presvedčený, že významne prispeje k nášmu dlhodobému úspechu.“

Ako dôkaz toho, že Skupina MOL plní svoje záväzky týkajúce sa trvalo udržateľného rozvoja, začala počnúc 1. polrokom 2013 integrovať informácie o udržateľnosti do obsahu svojich štvrťročných správ o hospodárení spoločnosti. Časť obsahujúca nefinančné údaje zahŕňa stručný prehľad kľúčových udalostí a úspechov v oblasti udržateľnosti výkonu v danom období, a poskytuje tiež aktuálne informácie o vybraných kľúčových ukazovateľoch.

Skupina MOL je jednou z vedúcich medzinárodných ropných a plynárenských spoločností v Európe, na Strednom Východe, v Severnej Amerike a krajinách Spoločenstva nezávislých štátov. Celosvetovo zamestnáva 31 000 ľudí. Skupina MOL sa v súčasnosti venuje prieskumným aktivitám v 11 krajinách a ťažbe v 7 krajinách po celom svete. V roku 2011 vyťažila denne viac ako 147.000 barelov ropného ekvivalentu. Skupina prevádzkuje päť rafinérií a dva petrochemické kombináty v Maďarsku, na Slovensku, v Chorvátsku a Taliansku. Skupina MOL tiež vlastní viac ako 1700 čerpacích staníc v strednej a juhovýchodnej Európe, ktoré prevádzkuje pod 8 značkami v 11 krajinách. Prostredníctvom spoločnosti FGSZ (Földgázszállító Zrt.) prevádzkuje 5800 km dlhú  plynovodnú sústavu  v Maďarsku.

20.8.2013
autor: Zdroj: Slovnaft, a.s., ilustračné foto
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.