PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

Simulácia procesu vstrekovania plastov - Cadmould® 3D-F® Essential

10.07.2017 | Cadmould® 3D-F® Essential je teraz voľne na stiahnutie. Táto ponuka platí v období od 1. júla do 30. septembra 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuality > Ministerstvo zverejnilo návrh nového zákona o odpadoch
Ministerstvo zverejnilo návrh nového zákona o odpadoch
 
 

Ministerstvo zverejnilo návrh nového zákona o odpadoch

Ministerstvo životného prostredia posunulo v piatok 13.7.2012 do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o odpadoch. Zákon možno pripomienkovať do 2. augusta.

Požiadavka vypracovať návrh nového zákona o odpadoch súvisí s povinnosťou transpozície európskej smernice č. 2008/98/ES o odpade. Novým zákonom o odpadoch má zároveň dôjsť aj k sprehľadneniu celého systému nakladania s odpadom.

Prevzatie smernice si vyžiadalo zmenu niektorých zákonných definícii a súčasne zavedenie nových zákonných definícii pre nové pojmy v súlade s textom smernice. V súlade so smernicou sa zavádzajú nové inštitúty – stav konca odpadu a vedľajší produkt a zároveň inštitút odpadového hospodára, za účelom zabezpečenia nakladanie s odpadom odborne spôsobilou osobou.

Dopĺňa sa nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a dochádza k zapracovaniu zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov priamo do textu nového zákona o odpadoch. Menia sa podmienky pre registráciu kolektívnej organizácie a zároveň sa rozširuje možnosť kolektívneho nakladania aj pre iné druhy odpadov ako len elektroodpad.

V snahe podporiť energetické zhodnocovanie odpadu sa zavádza poplatok za zneškodnenie odpadu spaľovaním a spoluspaľovaním. Navrhuje sa (podľa ministerstva dočasné) zachovanie Recyklačného fondu ako ekonomického nástroja, s tým že sa dopĺňajú ustanovenia o jeho zrušení.

Celý text návrhu zákona je možné stiahnuť na našej webovej stránke v časti pripomienkové konania: http://www.naturpack.sk/legislativa/pripomienkove-konania/

autor: NATUR-PACK, a.s.
17.07.2012
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
  
Najnovšia inzercia
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 

Predaj | PS HIPS černá drť
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.