PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Nová batéria pre páskovače STRAPEX

20.01.2017 | Ručný páskovač STRAPEX STB slúži na páskovanie predmetov rôznych veľkostí pomocou polypropylénovej PP alebo PET pásky.

Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuality > Ministerstvo zverejnilo návrh nového zákona o odpadoch
Ministerstvo zverejnilo návrh nového zákona o odpadoch
 
 

Ministerstvo zverejnilo návrh nového zákona o odpadoch

Ministerstvo životného prostredia posunulo v piatok 13.7.2012 do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o odpadoch. Zákon možno pripomienkovať do 2. augusta.

Požiadavka vypracovať návrh nového zákona o odpadoch súvisí s povinnosťou transpozície európskej smernice č. 2008/98/ES o odpade. Novým zákonom o odpadoch má zároveň dôjsť aj k sprehľadneniu celého systému nakladania s odpadom.

Prevzatie smernice si vyžiadalo zmenu niektorých zákonných definícii a súčasne zavedenie nových zákonných definícii pre nové pojmy v súlade s textom smernice. V súlade so smernicou sa zavádzajú nové inštitúty – stav konca odpadu a vedľajší produkt a zároveň inštitút odpadového hospodára, za účelom zabezpečenia nakladanie s odpadom odborne spôsobilou osobou.

Dopĺňa sa nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a dochádza k zapracovaniu zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov priamo do textu nového zákona o odpadoch. Menia sa podmienky pre registráciu kolektívnej organizácie a zároveň sa rozširuje možnosť kolektívneho nakladania aj pre iné druhy odpadov ako len elektroodpad.

V snahe podporiť energetické zhodnocovanie odpadu sa zavádza poplatok za zneškodnenie odpadu spaľovaním a spoluspaľovaním. Navrhuje sa (podľa ministerstva dočasné) zachovanie Recyklačného fondu ako ekonomického nástroja, s tým že sa dopĺňajú ustanovenia o jeho zrušení.

Celý text návrhu zákona je možné stiahnuť na našej webovej stránke v časti pripomienkové konania: http://www.naturpack.sk/legislativa/pripomienkove-konania/

autor: NATUR-PACK, a.s.
17.07.2012
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
  
Najnovšia inzercia

Predaj | Aglomerát PE,drť PS
19.01.2017

 
 

Predaj | 1
19.01.2017

 
 
 

Kúpa | HDPE drť
19.01.2017

 
 

Kúpa | HDPE drť z přepravek
19.01.2017

 
 
 

Kúpa | HDPE drť z prepraviek
19.01.2017

 
 
 
 
 
Výstavy
EcoWASTE

16.01.2017 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.