PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

15.01.2018 | COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Konferencia NEWMATEC 2018 už za dva mesiace na Táloch

12.01.2018 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC .

Konferencia Formy a Plasty Brno 2018

10.01.2018 | Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na deviaty ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2018, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno).

Snímače polohy MTS Sensors pre priemyselné využitie

08.01.2018 | Spoľahlivé a inteligentné riešenia snímačov polohy pre priemyselné použitie od spoločnosti MTS Sensors.

HOTTECH s.r.o. sa stal obchodným partnerom ZEBA s.r.o.

05.01.2018 | Od roku 2017 sa spoločnosť HOTTECH s.r.o. stala obchodným partnerom spoločnosti Zeba s.r.o., ktorá ročne produkuje tisíce prepraviek pre pekárenský, mäsový a strojárenský priemysel v Českej aj Slovenskej republike.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v októbri 2017

18.12.2017 | V Úradnom vestníku EÚ boli v októbri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Mikroviskozimetr Lovis 2000 M/ME od Anton Paar Gmbh, o.z.
Mikroviskozimetr Lovis 2000 M/ME od Anton Paar Gmbh, o.z.
 
 
Mikroviskozimetr Lovis 2000 M/ME od Anton Paar Gmbh, o.z.

Mikroviskozimetr Lovis 2000 M/ME od Anton Paar Gmbh, o.z.

Měření viskozity v novém uspořádání s vysoce přesnými výsledky a s minimálním objemem vzorku, to jsou základní charakteristiky pro Lovis 2000 M/ME.

Jednou z výhod automatického viskozimetru Lovis 2000 M/ME je velmi malá spotřeba vzorku potřebná k měření. Pro správné měření postačuje pouhých 400 μl vzorku.  Takto malý objem je daný rozměry měřicích kapilár.

Výsledkem měření mohou být hodnoty viskozity s opakovatelností do 0,1% a vynikající přesností do 0,5%  Mikroviskozimetr Lovis 2000 M/ME znamená další pokrok v přesném a rychlém měření této veličiny.

Obsluha přístroje je velmi jednoduchá, při manuálním měření je zapotřebí pouze volba správné měřicí metody, nadávkování vzorku injekční stříkačkou a poklepnutí na tlačítko "Start" na dotykovém displeji. Výsledek je znám během 30 vteřin.

Viskozita je však také veličinou, která je výrazně závislá na teplotě měření. Proto je systém vybaven interním peltier termostatem, který udržuje teplotu měření na stejné úrovni. 

Současně při požadavku na měření bez nutnosti manuálního dávkování nebo při měření většího množství vzorků popř. i vzorků s vyšší viskozitou je možné systém kombinovat  prakticky se všemi dávkovacími jednotkami Generation M.

Dávkovací jednotka Xsample 22, pracující na principu peristaltického čerpadla slouží k reprodukovanému nadávkování vzorku do měřicího systému, autosampler Xsample 122 pracující na stejném principu je již vybaven zásobníkem na 24 resp. 48 vzorků. Dávkovací jednotka Xsample 52 je vybavena pístovým čerpadlem a umožňuje reprodukovatelné dávkování vzorku včetně následného čištění a vysušení měřicí cely kombinací dvou rozpouštědel. Dávkovací jednotka Xsample 352 nachází uplatnění při měření vysoce viskózních vzorků případně i s obsahem těkavých složek a umožňuje reprodukovatelné dávkování, autosampler Xsample 452 se využívá pro stejný typ vzorků jako Xsample 352 a je vybaven zásobníkem na 24 resp. 48 vialek.

Lovis_2000 M  
   

Lovis 2000 M pracuje jako samostatný přístroj, jeho modulární konstrukce však umožňuje snadnou kombinaci s ostatními přístroji Anton Paar Generation M.

Měřením vzorku na samostatném přístroji Lovis 2000 M lze získat údaje o relativní viskozitě, době pádu kuličky a vnitřní viskozitě.

Kombinované sofistikované měřicí systémy pro měření více hodnot z jednoho vzorku lze uplatnit při komplexní analýze fyzikálních a fyzikálně chemických vlastností vzorků z oblasti průmyslu, vědy i výzkumu.

Příkladem jednodušší kombinace je sestava Lovis 2000 ME a hustoměr DMA M.

Lovis 2000 ME je malý měřicí modul, integrovaný do hustoměru DMA Generation M a umožňuje kombinované měření hustoty, kinematické viskozity a dynamické viskozity.

Modul Lovis 2000 ME lze snadno integrovat i do všech stávajících hustoměrů DMA M, instalace je otázkou několika minut.

Jako příklad sofistikovanější kombinace lze uvést např. systém Lovis 2000 ME, hustoměr DMA M (DSA 5000 M) a dávkovací systém Xsample.

Výsledkem měření je informace o dynamické a kinematické viskozitě, hustotě, koncentraci, popř. i rychlosti zvuku až pro 96 vzorků měřených v automatickém režimu.


Reometr pro nízké viskozity na principu padající kuličky

Lovis 2000 M/ME nabízí možnost změny úhlu měřicí kapiláry ovlivňující smykovou rychlost. Vzhledem ke skutečnosti, že se smykové rychlosti liší a typicky se pohybují v nízkých hodnotách, je přístroj vhodný pro automatickou extrapolaci viskozity při nulové smykové rychlosti. Z toho důvodu je Lovis 2000 M/ME využitelný i jako reometr pokrývající rozsah měření nízkých viskozit.


Univerzální viskozimetr

Z označení přístroje vyplývá (low viscosity - nízká viskozita), že Lovis 2000 M/ME je určen především pro měření kapalných vzorků s nízkou viskozitou. Tento přístroj však lze využívat i pro jiné typy vzorků v širokém rozsahu viskozit při teplotách od 5 °C do 100 °C a umožňuje dokonce i měření vysoce korozivních a agresivních vzorků. Lze toho dosáhnout volbou vhodných kapilár a kuliček. K dispozici jsou kapiláry 1,59 mm pro viskozity 0.3 mPa.s až 15 mPa.s, 1,80 mm pro viskozity 10 mPa.s až 300 mPa.s a 2,50 mm pro viskozity 100 mPa.s až 10,000 mPa.s. Pro účely měření agresivních vzorků je k dispozici speciální chemicky odolné příslušenství včetně pozlacených kuliček.

Především pro uživatele z oblasti farmaceutického průmyslu a příbuzných odvětví je určen ucelený materiál obsahující kompletní dokumentaci pro kvalifikační a validační proceduru, tzv. 4Q model znamenající zkratku anglického označení Document Qualification, Instalation Qualification, Operational Qualification, Performance Qualification.

Tato dokumentace podstatným způsobem zjednodušuje a zpřehledňuje tuto nezbytnou proceduru pro farmaceutické  aplikace  a může být součástí dodávky pouze ve formě dokumentů nebo včetně provedení celé operace.

26.3.2012
autor: Ing. Martina Vilimovská
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 

Kúpa | PC, PMMA, PC/ABS
15.01.2018

 
 

Kúpa | PC metaliza
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť PS plata
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť z PP prepraviek
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť PET
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť HDPE
15.01.2018

 
 

Predaj | LDPE
12.01.2018

 
 

Predaj | PA GF FR drť
12.01.2018

 
 
 
Výstavy
EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

Gastropack 2018

25.01.2018 | 17. výstava obalových materiálov a baliacej techniky

SamuPlast

31.01.2018 | Výstava pre technológie, stroje a plastové materiály.