PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Plastpol, s.r.o. má nový e-shop

27.07.2017 | Firma Plastpol, s.r.o., zaoberajúca sa obrábaním plastov, nedávno spustila svoj nový e-shop.

Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Zmena na pozícii riaditeľa Plastikárskeho klastra

21.07.2017 | Pri príležitosti Valného zhromaždenia plastikárskeho klastra č. 32, ktoré prebehlo 27.6.2017, došlo k zmene na pozícii riaditeľa klastra.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Mikroviskozimetr Lovis 2000 M/ME od Anton Paar Gmbh, o.z.
Mikroviskozimetr Lovis 2000 M/ME od Anton Paar Gmbh, o.z.
 
 
Mikroviskozimetr Lovis 2000 M/ME od Anton Paar Gmbh, o.z.

Mikroviskozimetr Lovis 2000 M/ME od Anton Paar Gmbh, o.z.

Měření viskozity v novém uspořádání s vysoce přesnými výsledky a s minimálním objemem vzorku, to jsou základní charakteristiky pro Lovis 2000 M/ME.

Jednou z výhod automatického viskozimetru Lovis 2000 M/ME je velmi malá spotřeba vzorku potřebná k měření. Pro správné měření postačuje pouhých 400 μl vzorku.  Takto malý objem je daný rozměry měřicích kapilár.

Výsledkem měření mohou být hodnoty viskozity s opakovatelností do 0,1% a vynikající přesností do 0,5%  Mikroviskozimetr Lovis 2000 M/ME znamená další pokrok v přesném a rychlém měření této veličiny.

Obsluha přístroje je velmi jednoduchá, při manuálním měření je zapotřebí pouze volba správné měřicí metody, nadávkování vzorku injekční stříkačkou a poklepnutí na tlačítko "Start" na dotykovém displeji. Výsledek je znám během 30 vteřin.

Viskozita je však také veličinou, která je výrazně závislá na teplotě měření. Proto je systém vybaven interním peltier termostatem, který udržuje teplotu měření na stejné úrovni. 

Současně při požadavku na měření bez nutnosti manuálního dávkování nebo při měření většího množství vzorků popř. i vzorků s vyšší viskozitou je možné systém kombinovat  prakticky se všemi dávkovacími jednotkami Generation M.

Dávkovací jednotka Xsample 22, pracující na principu peristaltického čerpadla slouží k reprodukovanému nadávkování vzorku do měřicího systému, autosampler Xsample 122 pracující na stejném principu je již vybaven zásobníkem na 24 resp. 48 vzorků. Dávkovací jednotka Xsample 52 je vybavena pístovým čerpadlem a umožňuje reprodukovatelné dávkování vzorku včetně následného čištění a vysušení měřicí cely kombinací dvou rozpouštědel. Dávkovací jednotka Xsample 352 nachází uplatnění při měření vysoce viskózních vzorků případně i s obsahem těkavých složek a umožňuje reprodukovatelné dávkování, autosampler Xsample 452 se využívá pro stejný typ vzorků jako Xsample 352 a je vybaven zásobníkem na 24 resp. 48 vialek.

Lovis_2000 M  
   

Lovis 2000 M pracuje jako samostatný přístroj, jeho modulární konstrukce však umožňuje snadnou kombinaci s ostatními přístroji Anton Paar Generation M.

Měřením vzorku na samostatném přístroji Lovis 2000 M lze získat údaje o relativní viskozitě, době pádu kuličky a vnitřní viskozitě.

Kombinované sofistikované měřicí systémy pro měření více hodnot z jednoho vzorku lze uplatnit při komplexní analýze fyzikálních a fyzikálně chemických vlastností vzorků z oblasti průmyslu, vědy i výzkumu.

Příkladem jednodušší kombinace je sestava Lovis 2000 ME a hustoměr DMA M.

Lovis 2000 ME je malý měřicí modul, integrovaný do hustoměru DMA Generation M a umožňuje kombinované měření hustoty, kinematické viskozity a dynamické viskozity.

Modul Lovis 2000 ME lze snadno integrovat i do všech stávajících hustoměrů DMA M, instalace je otázkou několika minut.

Jako příklad sofistikovanější kombinace lze uvést např. systém Lovis 2000 ME, hustoměr DMA M (DSA 5000 M) a dávkovací systém Xsample.

Výsledkem měření je informace o dynamické a kinematické viskozitě, hustotě, koncentraci, popř. i rychlosti zvuku až pro 96 vzorků měřených v automatickém režimu.


Reometr pro nízké viskozity na principu padající kuličky

Lovis 2000 M/ME nabízí možnost změny úhlu měřicí kapiláry ovlivňující smykovou rychlost. Vzhledem ke skutečnosti, že se smykové rychlosti liší a typicky se pohybují v nízkých hodnotách, je přístroj vhodný pro automatickou extrapolaci viskozity při nulové smykové rychlosti. Z toho důvodu je Lovis 2000 M/ME využitelný i jako reometr pokrývající rozsah měření nízkých viskozit.


Univerzální viskozimetr

Z označení přístroje vyplývá (low viscosity - nízká viskozita), že Lovis 2000 M/ME je určen především pro měření kapalných vzorků s nízkou viskozitou. Tento přístroj však lze využívat i pro jiné typy vzorků v širokém rozsahu viskozit při teplotách od 5 °C do 100 °C a umožňuje dokonce i měření vysoce korozivních a agresivních vzorků. Lze toho dosáhnout volbou vhodných kapilár a kuliček. K dispozici jsou kapiláry 1,59 mm pro viskozity 0.3 mPa.s až 15 mPa.s, 1,80 mm pro viskozity 10 mPa.s až 300 mPa.s a 2,50 mm pro viskozity 100 mPa.s až 10,000 mPa.s. Pro účely měření agresivních vzorků je k dispozici speciální chemicky odolné příslušenství včetně pozlacených kuliček.

Především pro uživatele z oblasti farmaceutického průmyslu a příbuzných odvětví je určen ucelený materiál obsahující kompletní dokumentaci pro kvalifikační a validační proceduru, tzv. 4Q model znamenající zkratku anglického označení Document Qualification, Instalation Qualification, Operational Qualification, Performance Qualification.

Tato dokumentace podstatným způsobem zjednodušuje a zpřehledňuje tuto nezbytnou proceduru pro farmaceutické  aplikace  a může být součástí dodávky pouze ve formě dokumentů nebo včetně provedení celé operace.

26.3.2012
autor: Ing. Martina Vilimovská
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | POM natural/white
27.07.2017

 
 

Predaj | PC/ABS
27.07.2017

 
 

Spolupráca | Triedenie fólie
27.07.2017

 
 

Predaj | PA6, PPA, PA66
26.07.2017

 
 
 

Predaj | Liten BB 29
26.07.2017

 
 

Predaj | Vstrekolis TM420
26.07.2017

 
 

Predaj | PE agro
26.07.2017

 
 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

PU China 2017

29.08.2017 | Popredná výstava pre čínsky trh v oblasti polyuretánov.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.