PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Fatra a.s. ponúka regranuláciu plastových odpadov (PP, PE, PP/PE, EVAC)

26.04.2017 | Spoločnosť Fatra, a.s. - tradičný spracovateľ plastov v Českej republike, rozšírila výrobné možnosti o úpravy interného a externého plastového odpadu na regranulačnej linke.

Mercedes na Autosalóne Bratislava 2017 s európskou výstavnou premiérou

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón bude tento rok skutočne výnimočný. Okrem dvoch stredoeurópskych premiér (Mazda CX-5 a Mazda MX-5 RF) ho obohatí aj jedna európska výstavná premiéra, dlho očakávaný model Mercedes Benz triedy S.

Zákazková výroba tesnení na mieru - novinka spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o.

24.04.2017 | Počítačom riadený rezací stroj Atom FlashCut predstavuje tú najmodernejšiu a najpresnejšiu technológiu vo výrobe plochých tesnení.

Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

Viete ako prebieha proces radiačného sieťovania v spoločnosti BGS?

18.04.2017 | Táto metóda výrazne zlepšuje vlastnosti plastov. Pozrite si nové video o radiačnom sieťovaní firmy BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Mikroviskozimetr Lovis 2000 M/ME od Anton Paar Gmbh, o.z.
Mikroviskozimetr Lovis 2000 M/ME od Anton Paar Gmbh, o.z.
 
 
Mikroviskozimetr Lovis 2000 M/ME od Anton Paar Gmbh, o.z.

Mikroviskozimetr Lovis 2000 M/ME od Anton Paar Gmbh, o.z.

Měření viskozity v novém uspořádání s vysoce přesnými výsledky a s minimálním objemem vzorku, to jsou základní charakteristiky pro Lovis 2000 M/ME.

Jednou z výhod automatického viskozimetru Lovis 2000 M/ME je velmi malá spotřeba vzorku potřebná k měření. Pro správné měření postačuje pouhých 400 μl vzorku.  Takto malý objem je daný rozměry měřicích kapilár.

Výsledkem měření mohou být hodnoty viskozity s opakovatelností do 0,1% a vynikající přesností do 0,5%  Mikroviskozimetr Lovis 2000 M/ME znamená další pokrok v přesném a rychlém měření této veličiny.

Obsluha přístroje je velmi jednoduchá, při manuálním měření je zapotřebí pouze volba správné měřicí metody, nadávkování vzorku injekční stříkačkou a poklepnutí na tlačítko "Start" na dotykovém displeji. Výsledek je znám během 30 vteřin.

Viskozita je však také veličinou, která je výrazně závislá na teplotě měření. Proto je systém vybaven interním peltier termostatem, který udržuje teplotu měření na stejné úrovni. 

Současně při požadavku na měření bez nutnosti manuálního dávkování nebo při měření většího množství vzorků popř. i vzorků s vyšší viskozitou je možné systém kombinovat  prakticky se všemi dávkovacími jednotkami Generation M.

Dávkovací jednotka Xsample 22, pracující na principu peristaltického čerpadla slouží k reprodukovanému nadávkování vzorku do měřicího systému, autosampler Xsample 122 pracující na stejném principu je již vybaven zásobníkem na 24 resp. 48 vzorků. Dávkovací jednotka Xsample 52 je vybavena pístovým čerpadlem a umožňuje reprodukovatelné dávkování vzorku včetně následného čištění a vysušení měřicí cely kombinací dvou rozpouštědel. Dávkovací jednotka Xsample 352 nachází uplatnění při měření vysoce viskózních vzorků případně i s obsahem těkavých složek a umožňuje reprodukovatelné dávkování, autosampler Xsample 452 se využívá pro stejný typ vzorků jako Xsample 352 a je vybaven zásobníkem na 24 resp. 48 vialek.

Lovis_2000 M  
   

Lovis 2000 M pracuje jako samostatný přístroj, jeho modulární konstrukce však umožňuje snadnou kombinaci s ostatními přístroji Anton Paar Generation M.

Měřením vzorku na samostatném přístroji Lovis 2000 M lze získat údaje o relativní viskozitě, době pádu kuličky a vnitřní viskozitě.

Kombinované sofistikované měřicí systémy pro měření více hodnot z jednoho vzorku lze uplatnit při komplexní analýze fyzikálních a fyzikálně chemických vlastností vzorků z oblasti průmyslu, vědy i výzkumu.

Příkladem jednodušší kombinace je sestava Lovis 2000 ME a hustoměr DMA M.

Lovis 2000 ME je malý měřicí modul, integrovaný do hustoměru DMA Generation M a umožňuje kombinované měření hustoty, kinematické viskozity a dynamické viskozity.

Modul Lovis 2000 ME lze snadno integrovat i do všech stávajících hustoměrů DMA M, instalace je otázkou několika minut.

Jako příklad sofistikovanější kombinace lze uvést např. systém Lovis 2000 ME, hustoměr DMA M (DSA 5000 M) a dávkovací systém Xsample.

Výsledkem měření je informace o dynamické a kinematické viskozitě, hustotě, koncentraci, popř. i rychlosti zvuku až pro 96 vzorků měřených v automatickém režimu.


Reometr pro nízké viskozity na principu padající kuličky

Lovis 2000 M/ME nabízí možnost změny úhlu měřicí kapiláry ovlivňující smykovou rychlost. Vzhledem ke skutečnosti, že se smykové rychlosti liší a typicky se pohybují v nízkých hodnotách, je přístroj vhodný pro automatickou extrapolaci viskozity při nulové smykové rychlosti. Z toho důvodu je Lovis 2000 M/ME využitelný i jako reometr pokrývající rozsah měření nízkých viskozit.


Univerzální viskozimetr

Z označení přístroje vyplývá (low viscosity - nízká viskozita), že Lovis 2000 M/ME je určen především pro měření kapalných vzorků s nízkou viskozitou. Tento přístroj však lze využívat i pro jiné typy vzorků v širokém rozsahu viskozit při teplotách od 5 °C do 100 °C a umožňuje dokonce i měření vysoce korozivních a agresivních vzorků. Lze toho dosáhnout volbou vhodných kapilár a kuliček. K dispozici jsou kapiláry 1,59 mm pro viskozity 0.3 mPa.s až 15 mPa.s, 1,80 mm pro viskozity 10 mPa.s až 300 mPa.s a 2,50 mm pro viskozity 100 mPa.s až 10,000 mPa.s. Pro účely měření agresivních vzorků je k dispozici speciální chemicky odolné příslušenství včetně pozlacených kuliček.

Především pro uživatele z oblasti farmaceutického průmyslu a příbuzných odvětví je určen ucelený materiál obsahující kompletní dokumentaci pro kvalifikační a validační proceduru, tzv. 4Q model znamenající zkratku anglického označení Document Qualification, Instalation Qualification, Operational Qualification, Performance Qualification.

Tato dokumentace podstatným způsobem zjednodušuje a zpřehledňuje tuto nezbytnou proceduru pro farmaceutické  aplikace  a může být součástí dodávky pouze ve formě dokumentů nebo včetně provedení celé operace.

26.3.2012
autor: Ing. Martina Vilimovská
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 

Kúpa | Míchací silo
25.04.2017

 
 
 

Predaj | HIPS drť
24.04.2017

 
 

Predaj | ABS drť
24.04.2017

 
 
 

Predaj | PPA Amodel GF 33%
21.04.2017

 
 

Kúpa | Drť PP GF30%
20.04.2017

 
 
 
Výstavy
HANNOVER MESSE

24.04.2017 | R&D, priemyselná automatizácia a IT, priemyselné dodávky, výrobné inžinierstvo a služby, energia a technológie pre životné prostredie.

AUTOSALÓN Bratislava 2017

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón je najdôležitejšou automobilovou udalosťou roka na Slovensku.

INNOFORM

25.04.2017 | Medzinárodný kooperatívny veľtrh pre nástroje a spracovateľský priemysel.

Vietnam Manufacturing Expo 2017

26.04.2017 | Popredná výstava o obrábacích strojov pre formy a vstrekovacie technológie pre plasty.

PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.