PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Plastpol, s.r.o. má nový e-shop

27.07.2017 | Firma Plastpol, s.r.o., zaoberajúca sa obrábaním plastov, nedávno spustila svoj nový e-shop.

Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Zmena na pozícii riaditeľa Plastikárskeho klastra

21.07.2017 | Pri príležitosti Valného zhromaždenia plastikárskeho klastra č. 32, ktoré prebehlo 27.6.2017, došlo k zmene na pozícii riaditeľa klastra.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně přivítá také Turecko
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně přivítá také Turecko
 
 
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně přivítá  také Turecko

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně přivítá také Turecko

Největší průmyslový veletrh ve střední Evropě a tradiční přehlídka nových technologií předních českých i světových výrobců letos proběhne v termínu od 7. do 11. října v Brně. Pořadatelé věří, že naváže na MSV 2012, který byl největším a nejúspěšnějším strojírenským veletrhem od roku 2008. Zvýrazněným tématem MSV 2013 bude průmyslová automatizace a partnerskou zemí se stane Turecko.

Ohlédnutí za posledním ročníkem
MSV 2012 byl co do rozsahu i pozitivních ohlasů účastníků nejúspěšnějším strojírenským veletrhem od  propuknutí ekonomické krize. Mírné oživení trhu se projevilo velikostí expozic i čilou obchodní atmosférou. Veletrhu se zúčastnilo 1886 firem ze 32 zemí a zároveň vzrostla velikost výstavní plochy na téměř 45 tisíc metrů čtverečních. Podíl vystavujících firem ze zahraničí se zvýšil na 49,5 %. Nabídku vystavovatelů si přijelo prohlédnout téměř 76 tisíc návštěvníků ze 62 zemí. MSV tak potvrdil svoji vedoucí pozici mezi průmyslovými veletrhy v regionu střední Evropy, tj. v České republice, Slovensku, Polsku, Rakousku a Maďarsku.

O komerčním významu veletrhu svědčí rozsáhlý průzkum, který mezi vystavovateli i návštěvníky veletrhu realizovala agentura Ipsos. Účast na MSV je podle něj spolu s firemními webovými stránkami a přímým osobním prodejem jedním ze tří nejvyužívanějších marketingových nástrojů k oslovení zákazníků. Plných 91 % vystavovatelů navázalo na veletrhu obchodní kontakty s potenciálními tuzemskými zákazníky, 54 % s potenciálními zahraničními zákazníky a 31 % vystavovatelů na veletrhu uzavřelo či rozjednalo nějakou vývozní zakázku. S tím koresponduje vysoce kvalitní návštěvnická struktura. Naprostá většina návštěvníků MSV 2012 (93 %) byli odborníci pracující v některém z vystavovaných nebo jim příbuzných oborů, 32 % návštěvníků mělo rozhodovací nebo spolurozhodovací pravomoc při nákupu zboží a služeb v oboru a 34 % disponovalo alespoň poradním hlasem. Tři čtvrtiny návštěvníků na MSV jezdí pravidelně a 79 % dotázaných se chystá navštívit příští ročník.

Veletrh pohledem účastníků
Úspěšnost posledního ročníku MSV potvrzují názory vystavovatelů i významných hostů. V zahajovacím projevu veletrh ocenil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba: „Brněnský Mezinárodní strojírenský veletrh pokládám za hlavní veletržní událost v roce a uvědomuji si jeho regionální i evropskou dimenzi. Je významnou příležitostí k představení českých firem a jejich vyspělých technologií nejen přímým obchodním partnerům, ale i oficiálním představitelům vlád zemí, které se této veletržní akce zúčastní. Podstatné je, že se veletrh zaměřuje i na rozvíjející se mimoevropské trhy, tedy země východní Evropy, Asie, Afriky a Latinské Ameriky, neboť prioritou vlády je bezesporu diverzifikace českého exportu.“

Spokojeni byli také vystavovatelé. „Toto je 54. ročník MSV a Siemens tu byl zatím pokaždé. Máme na veletrhu své partnery, výrobce obráběcích strojů, kteří zde vystavují stroje osazené našimi řídicími systémy. Letos je tady markantní velká živost. Projevuje se už na první pohled ve větším počtu vystavovatelů a větším množství doprovodných aktivit. Přijeli i naši partneři, kteří některé roky na veletrhu nebyli. Takže současný trend je jednoznačně pozitivní a kopíruje vývoj naší branže jako takové,“ zhodnotil veletrh ředitel prodeje společnosti Siemens Jiří Karas.

Návštěvníci se více zajímali o novinky a přímo na místě jednali o kontraktech, jak potvrzuje například jednatel společnosti LAC Jiří Crhák: „V poslední době se hodně soustředíme na trh sléváren hliníku a barevných kovů. Po tříletém výzkumu v této oblasti jsme vyvinuli speciální udržovací pec na slitiny hliníku a na veletrhu je o tento výrobek, i díky zisku čestného uznání, velký zájem. Myslíme si, že letošní MSV pro nás bude jedním z nejúspěšnějších v historii. Vystavujeme pojednadvacáté, poprvé v roce 1992 a od té doby jsme ani jednou nevynechali.“

S pozitivními dojmy odjížděli také zahraniční účastníci, mezi nimi i majitel švédské firmy HCT Gunnar Löfstrand: „S veletrhem v Brně jsem velmi spokojen a další švédští vystavovatelé se vyjádřili obdobně. V naší expozici jsme měli vysokou návštěvnost, oslovovaly nás vaše firmy, které mají zájem o spolupráci se švédskými společnostmi. Na základě dobrých zkušeností jsme v Brně už podruhé a získali jsme zde řadu nových kontaktů.“

 

MSV  
   

MSV 2013: pokračují úspěšné projekty
Další příležitost představit na své novinky a získat nové zakázky firmy dostanou ve dnech 7. až 11. října 2013, kdy se na brněnském výstavišti uskuteční již 55. ročník MSV. Největší průmyslový veletrh ve střední Evropě opět přivítá vystavovatele z klíčových oborů od strojírenství a elektrotechniky až po zpracování plastů nebo ekotechniku.

Hlavním tématem MSV 2013 bude projekt Automatizace – prezentace měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky napříč všemi obory. V minulosti se Automatizace konala jako bienále pouze v sudých letech, ale na základě ohlasu vystavovatelů, kteří o tento obor mají trvale zájem, se pořadatelé rozhodli zvýrazňovat jej každoročně. Téma průmyslové automatizace bude zviditelněno jak ve výstavních pavilonech, tak  v propagaci veletrhu, doprovodném programu i v soutěži Zlatá medaile MSV, v níž bude opět oceněn nejlepší exponát z oboru automatizace.

Nově je koncipována prezentace dopravní techniky, se kterou se v minulosti návštěvníci setkávali nejen na MSV, ale také na specializovaném veletrhu Transport a Logistika. V termínu od 10. do 14. září 2013 se na brněnském výstavišti poprvé uskuteční veletržní projekt zaměřený na silniční dopravu, železniční dopravu a logistiku. Mezinárodní dopravní veletrh Eurotrans v sobě sloučí obory z veletrhů Autotec a Transport a Logistika, které tím pádem již nebudou pokračovat. Součástí MSV však nadále zůstává obor intralogistika, který navazuje na prezentace dalších průmyslových výrobců a oslovuje stejnou klientelu. Do vnitropodnikové logistiky spadají především obory skladování, manipulace a vnitropodnikové dopravy, které na veletrhu Transport a Logistika patřily k nejpočetněji zastoupeným. Na MSV tak opět nebudou chybět vystavovatelé dopravních vozíků, jeřábů a zvedacích zařízení, montážních strojů, skladovací techniky nebo strojů pro průmyslové balení.

Již popáté se v rámci MSV uskuteční projekt Transfer technologií a inovací, který prezentuje vědecko-výzkumné aktivity vysokých škol a výzkumných center. Technické univerzity zde nejen ukazují zajímavé výsledky práce svých výzkumných týmů, ale především jednají o spolupráci s průmyslovými podniky na projektech zaměřených přesně podle jejich potřeb.

Turecko vystavuje v Brně
Mezinárodní strojírenský veletrh byl od začátku koncipován jako platforma pro navazování zahraničních obchodních kontaktů a proexportní roli plní i dnes. Vysoká mezinárodnost, kdy téměř polovinu vystavovatelů tvoří zahraniční firmy, je spolu s kvalitní návštěvnickou strukturou předpokladem k  úspěšným obchodním jednáním. Navazování spolupráce na nových trzích podporuje také projekt Partnerská země MSV, který již od roku 2008 zviditelňuje vždy jednu zahraniční zemi jako oficiálního partnera ročníku. V roce 2013 se partnerskou zemí stane Turecko, země s rychle se rozvíjející ekonomikou, která se v Brně představí prostřednictvím několika desítek vystavujících firem z různých průmyslových oborů.

Česko - turecké hospodářské styky mají dobrou perspektivu a rostoucí tendenci. Za posledních deset let se obrat vzájemného obchodu zvýšil více než desetinásobně a dále roste mj. i díky realizaci významných českých dodávek energetických zařízení. O turecký trh s téměř 75 miliony spotřebiteli se dnes ucházejí exportéři z celého světa a českým firmám se zde daří prosazovat zejména s našimi tradičními vývozními komoditami jako jsou stroje pro elektrárny, zdravotnické vybavení nebo díly pro automobilový průmysl. Turecko bylo zařazeno mezi dvanáct prioritních zemí českého exportu a je pro nás po Číně druhým nejdůležitějším trhem v Asii.
Na MSV v Brně se Turecko představí jako země se širokou a kvalitní nabídkou průmyslového zboží. Jde o úspěšného vývozce, který se snaží o prolomení hranice objemu exportu 150 mld. USD zvýšením konkurenceschopnosti na vyspělých zahraničních trzích ve všech oborech včetně strojírenství. Česká republika je pro Turecko jednou ze zájmových zemí EU a současně vhodným odrazovým můstkem na trhy střední Evropy. Rozsáhlou prezentaci na MSV 2013 proto podpořili premiér Turecké republiky Recep Tayyip Erdogan i ministr hospodářství Zafer Caglayan.

V rámci projektu Partnerská země MSV proběhne řada doprovodných aktivit včetně hospodářských a technologických fór a turečtí vystavovatelé mohou profitovat ze zvýšené publicity. V roce 2008 se první partnerskou zemí MSV stalo Německo, v dalších letech následovaly Slovensko, Rakousko, Polsko a Indie.

Vedle Turecka bude zvýšená pozornost věnována také Slovensku jako nejtradičnějšímu ekonomickému partneru České republiky. MSV vznikal před 55 lety jako československý veletrh a zůstal jím po celou dobu i po rozdělení Československa.

Podrobné informace o MSV 2013 jsou k dispozici na www.bvv.cz/msv.

7.5.2013
autor: Veletrhy Brno, a.s.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | glomerát
27.07.2017

 
 

Predaj | odpad
27.07.2017

 
 

Predaj | odpad
27.07.2017

 
 

Predaj | drť
27.07.2017

 
 

Predaj | koláče
27.07.2017

 
 

Kúpa | POM natural/white
27.07.2017

 
 

Predaj | PC/ABS
27.07.2017

 
 

Spolupráca | Triedenie fólie
27.07.2017

 
 

Predaj | PA6, PPA, PA66
26.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

PU China 2017

29.08.2017 | Popredná výstava pre čínsky trh v oblasti polyuretánov.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.