Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom

  • 20.11.2017
  • Vstrekovacie formy
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom

Rakúska firma Meusburger, svetový líder v oblasti výroby vysoko presných normálií, pripravila v novembri pre svojich zákazníkov v Hniezdnom pri Starej Ľubovni jednodňový program. Okrem zaujímavých prednášok na témy vstrekovacích foriem a nástrojov nechýbal priestor pre rozhovory s odborníkmi z firmy Meusburger. Akcie sa zúčastnilo asi 40 ľudí.

Úvodom privítal prítomných Miroslav Horna, vedúci predaja pre český a slovenský trh, kde predstavil Meusburger ako top firmu, špecialistu na výrobu normálií, ktorá má zákazníkov po celom svete. Prezentoval jej zameranie, dosiahnuté míľniky a rozvoj. Jedno z tajomstiev výrobkov firmy Meusburger spočíva v kvalitnom žíhaní ocele, čo predstavuje jej následné opracovanie s nízkou deformáciou. Celková denná kapacita je cca 240 t ocele za deň v troch žíhacích peciach.

Meusburger disponuje najväčším skladom o rozlohe 24.000 m2 a garantuje najkratšie dodacie lehoty. Minulý rok otvoril Meusburger nový výrobný závod Lingenau a v tomto roku v lete vybudoval nový automatický sklad malých dielov s 32 000 boxmi po 50 kg.

Jednotlivé novinky Meusburger z oblasti foriem a lisovacej techniky prezentoval Andrej Török.

 

Zákaznícky deň Meusburger: prednášacia miestnosť v Hniezdnom
   obr. 1: Zákaznícky deň Meusburger: prednášacia miestnosť v Hniezdnom

 

Pre výrobcov foriem bola tiež určite zaujímavá prednáška o simulačnom programe VISI, ktorý je určený na efektívnu konštrukciu a výrobu foriem a lisovacích nástrojov. O tejto téme rozprávali Ľuboš Gajdoš a Dušan Barna zo spoločnosti Nexnet, ktorá tento softvér na našom trhu dodáva.

O prevádzke, údržbe a opravách vstrekovacích foriem hovoril Lubomír Zeman zo spoločnosti Plast Form Service I.M. spol. s r.o. To najdôležitejšie z jeho prednášky je, že nie vždy platí, že nižšia vstupná obstarávacia cena príslušnej vstrekovacej formy má priamo úmerný vplyv na nižšiu cenu výlisku. S dobrou znalosťou aktuálnych trendov v oblasti údržby foriem sa dajú významne znížiť náklady na údržbu, predĺži sa doba periódy medzi plánovanou preventívnou údržbou, predĺži sa životný cyklus formy a obmedzí vznik a výskyt výrobných vád výliskov, súvisiacich s konštrukciou a prevedením vstrekovacej formy. Celková cena formy sa stanoví až v okamihu, kedy ide forma do šrotu.


Lubomír Zeman zo spoločnosti Plast Form Service I.M. spol. s r.o.
   obr. 2: Lubomír Zeman zo spoločnosti Plast Form Service I.M. spol. s r.o.


V poslednej prednáške odznela prezentácia konštrukcie foriem na plasty a gumu za podpory, ktorú viedol Juraj Pittner zo spoločnosti CAD a CAM Cimatron. V poobedných hodinách nasledoval priestor na diskusie a v závere dňa si mohli prítomní atraktívnou formou vidieť prierez histórie a súčasnosti liehovarníctva a vychutnať si zábavný program v areáli Nestville Distillery.

Meusburger Georg GmbH & Co KG »

  • autor:
  • red.

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať